Christiansand stiftamt

(Omdirigert fra «Christiansand stift»)

Christiansand stiftamt var en administrativ enhet (stiftamt), opprettet i 1682, da Stavanger stiftamt ble omdøpt og stiftstaden flyttet fra Stavanger til Christiansand. Administrasjonen lå i Christiansand og var hovedamt også for Bratsbergs og Stavanger amt. I 1685 blir to nye underamt, Nedenes amt og Lister og Mandals amt skilt ut fra Christiansand stiftamt. En gang på 1800-tallet blir Stavanger på ny stiftamt, men kun over eget amt. Betegnelsen stiftamt forsvant stort sett mot slutten av 1800-tallet.

Christiansand stift fra kart 1785.

I 1918 blir Bratsbergs, Nedenes og Lister og Mandals amt omdøpt til Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker, og Kristiansand blir amdinistrasjonssted for sistnevnte. Samtidig blir Stavanger amt omdøpt til Rogaland fylke.

Agdesiden amt opprettet i 1662 omfattet det tidligere Agdesiden hovedlen, og amtet fikk nytt navn da stiftstaden ble flyttet fra Stavanger til Christiansand og stiftamtet endret navn til Christianssand stift i 1682.

Stavanger stift blir Christiansands stift

rediger

Eneveldskongen Frederik III innførte den 1. februar 1662 amt med amtsmenn i Norge istedenfor len som ble styrt av adelen. Norge ble delt opp i 11 amt, hvorav 4 var de gamle hovedlen som ble omgjort til stiftamt. I tillegg til Akershus, Bergenhus og Trondhjems stiftamt, var dette Stavanger stiftamt med Stavanger som stiftstad.

Allerede i 1670 foreslo stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve at Christiansand skulle være stiftstad, og stiftet skulle foruten hovedamtet Christiansand (Agdesiden), bestå av de underliggende amtene Stavanger og Bratsberg. Den 4. oktober 1671 ble Ove Juel utnevnt til stiftsbefalingsmann for "Christianssand eller Agdersidens hovedamt". Han var fra 1669 visestattholder i Norge og som sådan bodde han på Akershus i Norge. I 1676 ble han visekansler i det danske kanselli, og fikk Jens Toller Rosenheim som stedfortreder.[1]

Jens Rosenheim, som var en kjent jurist og sønn av borgermesteren i Christiania, Nils Nilsen Toller, og var utnevnt til amtmann i Lister amt. Han skulle "tillige i Ove Juels fravær, dog under hans direktion og efter foregående kommunikation, om noget vigtigt kunde forefalde, have indseende med Christiansands stifts hovedamt". Rosenheim ble imidlertid opptatt med utkast til den nye norske lov, og det eksisterer ingen embetsbrev fra hverken Juel eller Rosenheim.

Ove Juel fikk den 11. desember 1679 avskjed som visekansler på grunn av sykdom og alderdom. Samtidig fratrådte han etter eget ønske som stiftamtmann i Norge mot løfte om første ledige stiftamt i Danmark. I 1680 ble amtmannen i Stavanger, baron Ludvig Holgersen Rosenkrantz, utnevnt som ny stiftamtmann. Det var i hans tid, i henhold til kongebrev av 6. mai 1682, at det ble endelig bestemt at Stavanger stift heretter skulle hete Christiansand stift, og at både stiftamtmannen og biskopen skulle bo i byen.

Administrativ inndeling

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814. Fædrelandsvennen. 1941. 
Autoritetsdata