Jens Toller Rosenheim

Jens Toller Rosenheim
Født1636
Død1690
Utdannet ved Universitetet i Leiden, Københavns Universitet
Beskjeftigelse Jurist, dommer
Nasjonalitet Norge, Danmark

Jens Toller Rosenheim (født 1636 i Christiania, død 1690 i Dublin) var en norsk jurist og embedsmann. Han var sønn av Niels Toller den eldre (ca. 1590-1642), borgermester i Christiania, og tollerdatteren av Helsingør, Karen Davidsdatter Lucht (Luft) (ca. 1596-1649) (gift 2. gang med Georg Reichwein [1593 Marburg-1667 Bergen]), og han var en av Christianias ledende forretningsmenn.

Faren var fra Haderslev, kom til Norge som slottsskriver på Akershus, og slo seg opp ved å investere i bergverksvirksomhet. Ved hans død 1642 gikk en betydelig formue over til de to sønnene, Niels og Jens.[1]I 1652 ble Jens Toller dimittert fra Christiania lærde skole, og i 1658 immatrikulert som stud. polit. ved universitetet i Leiden. I forbindelse med kampene på Bergens våg i 1665, var det Jens Toller som forhandlet med de engelske styrker på vegne av Bergens kommandant, og Toller har selv gitt en skildring av stridighetene. I 1666 ble han Bergens og Gulatings lagmann, i 1676 adlet under navnet Rosenheim, og i 1677 stiftsamtmann i det vesterlenske (Christianssands) stift. Bare to år senere ble Rosenheim utnevnt til justitiarius i Overhoffretten. Ytterligere to år senere reiste han til Irland, der han var overkrigskommissær for de danske tropper. Troppene ble avgitt til den engelske kong Vilhelm III av Oranien for å bekjempe styrkene til den fordrevne kong Jakob II. Jens Toller Rosenheim døde under sitt oppdrag i Irland.

ReferanserRediger

Taranger, A. (1898). Udsikt over den norske rets historie: Forelæsninger. Christiania: Cammermeyers boghandel.