Gamle Bragernes kirke

tidligere Bragernes kirke i Drammen

Gamle Bragernes kirke var tidligere kirke for Bragernes sogn i Drammen fram til bybrannen i 1866. Den tidligere kirketomten ble siden opparbeidet til park og bærer i dag navnet Gamle Kirkeplass.

Bragernes gamle kirke ca. 1800
Bragernes kirke med omgivelser før brannen

Den første kirken som ble reist på Gamle Kirkeplass var en korskirke av tre, oppført i 1628. I 1699 fikk denne kirken et nytt murt tårn.

I 1707 ble det besluttet å rive den første trekirken og bygge en ny inntil det eksisterende murtårnet. Denne kirken ble innviet 19. desember 1708 og ble kalt Hellig Trefoldighetskirke. Dette var også en korskirke av tre utført i barokkstil. I årene 18491853 ble kirkens interiør modernisert og fremsto siden i nyklassisistisk stil. Etter brannen i 1866 var deler av det murte tårnet alt som sto igjen av kirken. Deler av inventaret og kirkesølvet ble imidlertid reddet fra kirken under brannen og finnes i dag blant annet i Bragernes kirke, Drammens museum og Norsk Folkemuseum. Dette gjelder blant andre gjenstander døpefonten, deler av altertavlen og prekestolen. En av messinglysekronene henger i Tangen kirke og Kirkeskipet som i dag henger i Bragernes kirke ble også reddet ut av Gamle Bragernes kirke.

En minnestein over Gamle Bragernes kirke ble reist i 1941 der tårnet tidligere sto. Monumentet ble utført av Nic Schiøll, er laget i mørk labrador og bærer et relieff av kirken etter et fotografi.

Ny kirke for Bragernes ble besluttet oppført i stein lengre øst i byen, på Albumløkken. Flyttingen ble blant annet begrunnet med at grunnen på Gamle Kirkeplass ikke kunne bære en steinkirke. Nye Bragernes kirke ble tegnet av arkitekt Ernst Norgren og oppført i rød teglstein som en langkirke i nygotisk stil. Den ble innviet 12. juli 1871.

KilderRediger