Labradorsten eller labrador er en gammel betegnelse på bergarter med høyt innhold av labradoritt. Labradoritt som er feltspat i plagioklasserien, gikk også tidligere under navnet labrador. I dag klassifiseres labradorsten stort sett som en variant av bergarten anortositt. Man trodde tidligere at larvikitt også var en labradorsten. Det viste seg senere at den egentlig bestod av alkalifeltspat med små lameller av plagioklas, og det var dette som skapte fargespillet som minnet om fargespillet i labradoritt. Larvikitt klassifiseres i dag som en bergartsvariant av monzonitt, likevel er navnet labrador så innarbeidet at den ofte selges som det.[1][2][3][4][5][6][7]

Labradorisering

rediger
 
Labradorisering i labradoritt.

Uttrykket labradorisering kommer fra labradoritt, som er en feltspat i plagioklasserien består av 50-30 % albitt og 50-70 % anortitt der denne egenskapen er fremtredende. Fargespillet kommer av vekslende variasjoner med innholdet av kalsium og natrium. Fargespillet i larvikitten blir i enkelte tilfeller betegnet som labradoriserende, mens den mer korrekte betegnelsen er Schiller effekt. Denne Schiller effekten skyldes mikroskopiske lameller av plagioklas i alkalifeltspat som gjør at lyset brytes i et blått fargespill.[8]

Bergarter som selges som labradorsten

rediger

Her er en liten oversikt over noen bergarter som selges som labradorsten. Larvikitt er ikke klassifisert som labradorsten, men den får bli med likevel.

Lys labrador

rediger
 
Lys Labrador, egentlig larvikitt med polert overflate, Larvik.
 • Lys labrador er egentlig lys larvikitt. Den brytes vest i Larvik, i Tveidalenområdet og litt inn Porsgrunn. Tveidalstypen har grå egenfarge og fargespillet er dominert av blått. Som handelsvare går den under navn som lys labrador, Blue Pearl, lys syenitt og lignende.[9][10][11]

Mørk labrador

rediger
 
Mørk Labrador, egentlig larvikitt med polert overflate, Larvik.
 • Mørk labrador er egentlig mørk larvikitt. Den brytes øst i Larvik, i Tjøllingområdet og inn mot grensa til Sandefjord. De vanligste variantene er Klåstad-typen og Bergan-typen. Som handelsvare går de under navn som mørk labrador, Bergan syenitt, Emerald Pearl eller mørk syenitt. Det største bruddet ligger på Klåstad. Den går fra å være mørk til å bli nesten sort.[12][13][14]

Labrador Antique

rediger

Labrador Antique er et handelsnavn for en variant av bergarten anortositt, med et høyt innhold av labradoritt. Den tas ut i Sirevaåg, Rogaland av bedriften Granit 1893.[15]

Blue Antique

rediger

Blue Antique er en annen labradorsten (anortositt), som tas ut ved Hellvik i Rogaland av bedriften Larvik Granite AS.

Referanser

rediger
 1. ^ "Labradorsten". Norsk Konversasjonsleksikon. Kringla Heimsins. Nasjonalforlaget AS. 1933.
 2. ^ "Labrador". Illustrert Konversasjonsleksikon. H. Hagerups Boghandel. København. 1897.
 3. ^ Norges geologiske undersøkelse Larvikittforekomster Arkivert 4. juni 2008 hos Wayback Machine.
 4. ^ Geoaktuelt Professorenes larvikitt Arkivert 3. november 2013 hos Wayback Machine.
 5. ^ Mindat Labradorite
 6. ^ Encyclopædia Britannica. 2009. "plagioclase." Encyclopædia Britannica Online. 12 Apr. 2009
 7. ^ Hjemmets Bokforlag. Hele Norges Leksikon. 1996. "Labradorstein". ISBN 82-590-1621-4
 8. ^ Norges geologiske undersøkelse Fargeglad stein – norsk naturstein med fargespill
 9. ^ Norges geologiske undersøkelse. Natursteindatabasen. Tvedalen Forekomst nr.636 i Larvik. Arkivert 28. april 2016 hos Wayback Machine.
 10. ^ Norges geologiske undersøkelse. Natursteindatabasen. Auen Forekomst nr.605 i Porsgrunn Arkivert 28. april 2016 hos Wayback Machine.
 11. ^ Norges geologiske undersøkelse. Natursteindatabasen. Torstein Forekomst nr.638 i Larvik Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.
 12. ^ Norges geologiske undersøkelse. Natursteindatabasen. Bergan Forekomst nr.641 i Larvik Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.
 13. ^ Norges geologiske undersøkelse. Natursteindatabasen. Furuberget Forekomst nr.653 i Larvik Arkivert 6. mars 2016 hos Wayback Machine.
 14. ^ Norges geologiske undersøkelse. Natursteindatabasen. Klåstad Forekomst nr.643 i Larvik Arkivert 28. april 2016 hos Wayback Machine.
 15. ^ Geoportalen Anortositt Arkivert 19. februar 2008 hos Wayback Machine.
Autoritetsdata