Monzonitt er en Magmatisk bergart som utvinnes ved Annfinnslett i Lødingen. Bergarten består av like deler plagioklas og kali-feltspat, og mindre enn 5% kvarts, samt små mengder med glimmer og andre mørke mineraler. Den er oppkalt etter Monzoni fjellene i Italia. Brukes til fasadestein, gravstøtter, benkeplater ol. men er også velegnet til skulpturering. Flere av skulpturene i Skulpturlandskap Nordland er fremstilt av monzonitt fra Annfinnslett.

Se også rediger