Lillienskiold er en norsk-dansk slekt som kommer av Hans Schmidt i danske Tønder som hadde fire sønner, alle flyttet til Bergen![1] En av sønnene het Hans Hanssøn Schmidt (1610–81), han var lagmann i Bergen, eide betydelig jordegods og ble adlet med navnet Lillienschiold i 1676. Adelsnavnet henspiller på våpenskjoldet som ble fastsatt ved adlingen: skjold delt av sølv og rødt med i 1. felt to røde stjerner og i 2. felt en sølv lilje. Som hjelmtegn en lilje mellom to vesselhorn vekselvis delt av sølv og rødt.

Hans Hanssøns sønn, Hans Hansen Lillienschiold (død 1703) var lagmann i Bergen og senere amtmann i Finnmark og Romsdal. Han ble gift med Ludvig Holbergs tante Maria Lem og var kjent for sine topografiske bøker om Finnmark.

Hans Hanssøns datter Else Lillienschiold (1645–1728) ble en kjent slavehandler.[2]

Slektstre som viser de mest kjente Lillienskioldene


Slektstre med de mest kjente i Norge rediger

Treliste
 • Hans Schmidt, borger i Tønder i Sønderjylland.[3]
  • Hans Hanssøn Schmidt (1610–81) lensmann Stavanger 1631 og Bergen 1641. Rådmann og lagmann i Bergen. Eide setegården Losna i Sogn, noe av Giskegodset, adlet Lillienschiold 1676. Gift Margrethe Jonasdtr. Mechlenborg (1620–54)
   • Anne Lillienschiold (–1680) g. amtmann Jens Toller Rosenheim (1636–90) av Toller (slekt) i Christiania. Overtok da svigerfaren døde i 1681.
   • Marie Lillienschiold (–f. 1705) g. i 1673 med dansk offiser Bendix von Hatten (d. 24. mars 1685) til Trondheim 1671, kommandant Bergenshus 1673, sønn av kansler Hinrich v. Hatten og Margrethe Wasmer; 2. gang ble hun gift ca. 1686 med Iver von Ahnen, hvis mor var Karen Iversdatter Vind av Klarupgård og som ble gift 2. gang i 1705 med Ovidia Christine v. Gabel og 3. gang i 1719 med Margrethe Marie Wibe, datter av visestatholder Johan Vibe og Margrethe Marie Garmann.
   • Else Lillienschiold (1645–1728) g. Bergenstoller Peder Pedersen Montagne (1638–72). Etter mannens død drev Else fra 1673 slavehandel til De vestindiske øyer.[4]
    • Peder Montagne Lillienschiold (1667–f. 1725) g. Abel Hiorth
     • Hans Christopher Lillienschiold (ca. 1694–1767), major som ble dødsdømt men flyktet,[5] g. Agnete Strømdal og Christiane von Ferber og begge døde i Strömstad
      • Hans Gustav Lillienskiold (1727–96) sjøoffiser, godseier, g. 1759 Elisabeth de Malleville (1740–68), 1769 Mette de Cederfield (1746–70) og 1771 Sophie Charlotte Heltzen (1754–1834) av slekten Heltzen
       • Hans Christopher Lillienskiold (1762–1837) regjeringsråd i Vestindia, kammerherre, g. 1791 Anna Pelt og 1793 Maria Moth
        • Hans Christopher Lillienskiold (1801–66) kammerherre, g. Christine Wildenrath. Deres børn fikk i 1883 bekreftet adelskapet Lillienskiold.[6]
       • Mette Cathrine Elisabeth de Lilienskiold (1774–1854) g. apoteker Hans Henrich Maschmann
       • Frederik Nicolai Hieronymus Lillienskiold (1779–1827) g. søskenbarnet Catharine Elisabeth Lillienskiold (1782–1852)
        • Peter Alexander Montagne Lillienskiold (1819–91), dansk høyesterettsdommer
     • Anne Marie Lillienschiold (1708–) g. Tønsbergs-offiser Nicolai Frederik Reichwein av den adelige slekt Reichwein (rikvin) som kom til Norge med Georg Reichwein (1593)
   • Hans Hansen Lillienschiold (1650–1703) lagmann, kartograf og amtmann i Finnmark 1684–1701 og Romsdals amt 1702–03, til Hop. Gift Maria Lem 1655–1744) av Lem (slekt)
   • Jonas Lillienskiold (ca. 1651–1691) amtmann i Romsdals amt 1680–91, kanselliråd, til Herdla.
    • Cecilie Christine Lillienschiold (1687–1749) gift med kanselliråd Morten de Svanenhielm (1690–1749), sønn av Severin Seehusen Svanenhielm (adlet 1720) til Svanøy Hovedgård i Flora
     • Jonas Lillienschiold de Svanenhielm (1726–1801) adelsmann og fra 1753 kolonialbestyrer i Christianshåp, etablert 1734 på Grønland. Gift med Birgitte
  • Niels Hanssøn Schmidt (død før 1678) stiftsskriver Bergen 1661, til Lysekloster og Lundegård på Fyn,
  • Peder Hanssøn Schmidt (1617–1678) bergskriver Eidsvoll Verk 1641, slottsskriver Bergenhus festning 1648
   • Niels Pederssøn Smed (1655–1716) biskop i Bergen 1711–16
  • Henning Hanssøn Schmidt (–e. 1658), forpakter Giske gård 1652–57, rådmann Bergen fra 1657. Gift Margrethe Stoud, datter av borgermester Rasmus Stoud

Noen slektsmedlemmer og etterkommere rediger

Referanser rediger

 1. ^ Terje Bratberg  , Lillienskiold i Store norske leksikon.
 2. ^ Øivind Ask, Bergens kvinnelige slavehandler i Bergens Tidende den 7. november 2003.
 3. ^ Finn Holbek, Hans Schmidt fra finnholbek.dk, først lest den 8. september 2015.
 4. ^ Fossen, Anders Bjarne (1935-) (1978). Jørgen Thormøhlen : forretningsmann, storreder, finansgeni /av Anders Bjarne Fossen. Bergen: Blaauw. s. 45. ISBN 8271290193. 
 5. ^ Tom Brøndsted, 1.10. LILLIENSKJOLD Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine. sist lest 8. september 2015
 6. ^ Adelsslekten Lillienschiold hadde dødd ut, derfor behovet for å få bekreftet det, ifølge Lillienskiold i Dansk adels aarbog, 1900

Litteratur rediger