Heltzen er en norsk og dansk slekt med opphav i gamle Christiania.

SlektsnavnRediger

Slekten stammer fra Søfren Eschildsen (død 1666) i Christiania.[1] Hans etterkommer i mannslinjen, kjøpmann og rådmann Helle Michelsen (1674–1725), var gift med Sophie Cathrine Poulsdatter Vogt (1685–1724). Hun var datter av Poul Vogt (1646–1708) og søster av Anna Vogt gift med Herman Krefting og Eleonora Vogt gift med Niels Michelsen (bror av Helle Michelsen). Nålevende slekt Vogt stammer fra Eleonora Vogt og Nils Michelsen. Helle Michelsen og Sophie Vogt fikk to sønner, Paul og Michael Hellesen. Etter studier ved universitetet i København mottok brødrene i 1733 en kongelig understøttelse samt anbefalinger til tyske fyrster for utdanning innen berg- og forstvitenskap. I de konglige utstedte reisedokumenter var deres patronymikon Hellesen erstattet med familienavnet Heltzen. Brødrenes reise varte til 1740 hvor de i kongelig resolusjon av 29.12.1740 blir utnevnt til kammerråder og tilsatt i offentlige embeter, Paul i Rentekammeret i København og Michael ved Kongsberg Sølvverk. Det er kun gjennom Paul Heltzen og dennes sønn Christian Ernst Heltzen at slekten er videreført på mannslinjen, og med flere kjente etterkommere i Norge og Danmark.

SlektsvåpenRediger

Poul og Michael Heltzen tok i bruk slektsvåpenet som kan beskrives (blasoneres) heraldisk slik: I gull skjold en svart sparre fulgt av tre (2.1.) røde hjerter. Hjelmtegn på hjelmen er to svarte vinger.[2]

Noen av slektenRediger

Treliste
 • Helle Michelsen (1674–1725), g. Sophie Cathrine Poulsdatter Vogt (1685–1724)
  • Anne Cathrine Hellesdatter (1708–48) gift Peder Mortensen Leuch (1692–1746; til Bogstad) som startet Collett & Leuch med Peter Collett (1694–1740)
  • Cathrine Hellesdatter (1710–60) gift Niels Mortensen Leuch (1700–60), bror av ovenfor nevnte Peder Mortensen Leuch (1692–1746) av slekten Leuch
  • Poul Heltzen (1711–72) var embedsmann og direktør i Rentekammeret med ansvar for begge Nordenfjelske stifter (Norge), Island og Færøyene, samt ansvaret for berg- og forstindustrien. Fikk senere utvidet sitt virkefelt til også å inkludere ansvaret og styret for Københavns Civiletats og Sjællands Stifts kontorer m.m., samt Den kongelige Enkekasse. I 1761 ble han utnevnt til konferensråd. Han var gift med Karen Collett (1725–85), datter av Peter Collett (1694–1740; nevnt over)
   • Sophia Charlotte Heltzen (1754–1835), g. 1771 kommandør og kammerherre Hans Gustav Lillienskjold (1727–96) til Lilliendal
   • Christian Ernst Heltzen (1745–1825) berghauptmann og konferensråd gift 1772 med Anne Christine von Haxthausen, datter av general Friedrich Maximilian Gottschalck von Haxthausen og søster til general Frederik Haxthausen
    • Friderike Christianne Dithlevine Heltzen (1777–1820) g. sogneprest Andreas Qvale (1779–1820)
     • Christian Ernst Qvale (1808–) g. Bernhardine Collin
      • Paul Fredrik Heltzen Qvale (1839–1893) g. Seriane Marie Lammers (1844–1924) som var søster til operasangeren Thorvald Lammers (1841–1922)
       • Finn Qvale (1873–1955) kartograf og idrettsleder
     • Anne Christine Qvale (1816–96) g. språkforsker Johan Fritzner
    • Paul Frederik Michael Heltzen (1779–1839) amtmann Akershus, g. Gustave Henrikke Ørum,
     • Carl Andreas Bernhoft Heltzen (1825-1910), jurist, lensmann, ordfører i Bærum
    • Christine Helene Margrethe Heltzen (1780–1853) g. Prost Poul Frederik Gaarder (1778–1862)
    • Iver Ancher Heltzen (1784–1842) prest, natur- og samfunnsforsker, og forfatter, g. 1814 Christense Elisabeth Dass
     • Anders Dass Heltzen (1814–70) cand. jur. og toller, g. Anne Marie Lundh (1818–67)
    • Christian Ludvig Gustav von Heltzen (1787–1885), g. baronesse Marie Elisabeth Knuth av Conradsborg
    • Pauline Heltzen (1776–1850) g. skipsreder Carsten Schjødt Due (1762–1809)
      
     Carsten Schjødt Due
  • Michael Heltzen (1712–70), oberberghauptmann for bergindustrien i Danmark-Norge og direktør for Sølvverket på Kongsberg, g. 1744 med Kirstine Elieson (1721–54), datter av Iver Elieson og Karen Mortensdatter Leuch (1694–1765; søster til ovenfor nevnte Peder og Niels Leuch). Gift igjen 1760 med Helle Lachmann. To barn fra annet ekteskap som dør i ung alder.
  • Maren/Marie Sophie Hellesdatter (1715–75) gift med bankier og trelastmann Halvor Hansen Pay (1701–46).
  • Sofie Hellesdatter (1720–98) gift med Mogens Bentzen (1715–70), borgermester i Skien, og de var besteforeldre til Mogensine Bentzen


BildegalleriRediger

LitteraturRediger

 • K. Hals: Stamtavle over familien Nilson, Christiania 1896.
 • Vaabenførende Slægter i Danmark, København 1946.
 • Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976), side 117.

ReferanserRediger

 1. ^ Cappelen, Norske Slektsvåpen, side 117.
 2. ^ Cappelen, Norske Slektsvåpen, side 117.