Åpne hovedmenyen

Liv og virkeRediger

BakgrunnRediger

Heltzen var utdannet jurist fra Københavns Universitet i 1840. I 1842 ble Heltzen protokollsekretær i Højesteret, fra 1846 til 1847 auskultant i Rentekammeret og stiftamtmann i Aalborg, fra 1848 sekretær hos innenriksministeren og i 1850 amtmann over Aabenraa, Als og Ærø Amt.

Politisk karriereRediger

I 1856 ble Heltzen valgt til medlem av Riksrådet hvor han sluttet seg til det konservative Helstadspartiet.

Heltzen var justis- og kultusminister 11. juli 186430. mars 1865 i Regjeringen Bluhme II.[1]

Heltzen ble mistenkt for å ville innføre innskrenkninger i grunnloven etter tapet i krigen mot Tyskland av den politiske opposisjon, det National-Liberale Parti (som Heltzen næret en stor politisk uvilje og mistro overfor), som følge av Heltzens utpregede rojalistiske holdning. Dette gjorde ham senere til offer i en politisk intrige som medførte hans avgang som minister i 1865. Samme år ble Heltzen utnevnt til stiftamtmann på Fyn. I 1882 fikk Heltzen Dannebrogordenens Storkors.

Heltzen var sønn av oberst kammerherre Christian Ludvig Gustav von Heltzen og Marie Elisabeth, f. baronesse Knuth av Conradsborg (1789 – 1865); datter av lensbaron Adam Christopher Knuth av Conradsborg og Juliane Maria f. baronesse Brockdorff av Scheelenborg. Heltzen eide de adelige godsene Søgård og Aartoft i Lundtoft Herred (Syd-Jylland), og herregården Landkilde ved Odense. Heltzen var gift med Cathrine Elisabeth von Stemann (1830–1923), datter av stiftamtmann Christian Ludvig von Stemann (1791–1857). Heltzen var fetter til den norske statsministeren i Stockholm (1841 – 1858) Frederik Gottschalk Heltzen Due, fetter til den norske «statsforfatter» og statsrevisor Peder Krabbe Gaarder, nevø av den norske Stortingsmann Paul Frederik Michael Heltzen og grand-nevø av førstestatsråd (statsminister) og finansminister i Norge 1814 general Frederik Gottschalk von Haxthausen.

FamilieRediger

Heltzen og hustru hadde følgende barn:

  • Godseier og borgermester i Odense Poul Christian Ludvig Heltzen (21. august 1850 – 21. august 1928), gift med Vilhelmine Nielsen (15. september 1876 – 10. mars 1959)
  • Cand. jur. Frederik Joachim August Heltzen (22. oktober 1851 – 1895) gift med Petronella Louise Rosenørn (21. august 1861 – 5. desember 1911)
  • Augusta Elisabeth Heltzen (30. april 1855 – 2. oktober 1887)

ReferanserRediger

KilderRediger