Knuth er en adelsslekt fra Mecklenburg, som kom til Danmark på 1600-tallet med brødrene Adam Levin Knuth (1648–1699) og Eggert Christoffer Knuth (1643–1697). Adam Levin var pasje hos Christian V av Danmark og Norge. Eggert Christoffer arvet og kjøpte flere godsLolland, som i 1714 ble til grevskapet Knuthenborg. Med opprettelsen av grevskapet ble slekten danske lensgrever, slik at hovedmannen var lensgreve og yngre mannlige medlemmer baroner. Døtrene til grevene hadde tittelen komtesse.

Slekten Knuths våpen tegnet av Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1919. På skjoldet ses en skjerding omkranset av tre kløverblad i et sølvfelt. På hjelmen tre lignende blad med oppstående røde faner.[1]

En rekke medlemmer av slekten har spilt fremtredende roller i dansk historie, bl.a. Frederik Marcus Knuth, som var utenriksminister i den første regjeringen Moltke i 1848.

Av denne slekten var den danske Hedevig Sophie komtesse Knuth (1784–1819) som var gift med den norske stattholderen Severin Løvenskiold.

ReferanserRediger