Leuch var en norsk håndverker- og handelsslekt på 16-, 17- og 1800-tallet.[1]

Peder Nielsen, som senere tok navnet Leuch
Morten Leuch d.y.

Den stammet fra lavettmaker på Akershus Niels Pedersen (d. 1675). Niels var gift i sitt annet ekteskap med Karen Thomasdatter, som var enke etter Conrad Lauritzen Leuch, handelsmann i Oslo og død ca. 1632. Niels Pedersen hadde i sitt første ekteskap sønnene Peder Nielsen Leuch (ca. 1636–1693) og Morten Nielsen (født i 1630-årene og død før 1688), og de tok slektsnavnet Leuch etter stemorens første ektemann.

Peder Nielsens etterslekt

rediger

Peder Nielsen (1636–1693), senere Peder Nielsen Leuch, var opprinnelig skreddersvenn, kramkar og omreisende trelastarbeider, men slo seg opp som trelasthandler og ble rådmann i Christiania. Gjennom ekteskapet med Anne Mortensdatter, datter av Morten Lauritzen Ugle og Anna Pedersdatter Heide, ble han eier av bondegården Bogstad gård. Peder og Anne var foreldre til stadskaptein Morten Leuch d.e. (1665–1717), som var far til Peder Leuch (1692–1746) og Niels Leuch. Peder Leuch var far til Morten Leuch d.y. (1732–68), som var det siste medlemmet av Leuch-familien som eide Bogstad. Niels Leuchs sønn var tollbetjent Paul Leuch (død 1825). Med Paul Leuch døde slektsgrenen etter Peder Nielsen Leuch ut.

Peder Leuch (1692–1746) grunnla før 1716 firmaet Collett & Leuch sammen med fetteren Peter Collett (1694–1740). Sønnen Morten Leuch d.y. var barnløs, og hans enke Mathia Anker f. Collett ble senere gift med Bernt Anker, som også var barnløs. Bernts bror Peder Anker giftet seg med en pleiedatter av de barnløse eierne av Bogstad, Anna Elisabeth Cold. I 1773 solgte Leuch-familien Bogstad til Peder Anker.

Morten Nielsens etterslekt

rediger

Morten Nielsen, senere Morten Nielsen Leuch, var gjestgiver på Holmen (Asker), og giftet seg med enken Eva Mortensdatter, datter av Morten Lauritzen Ugle og søster av Anne Mortensdatter (se over). De var foreldre til vertshusholder i Christiania Hans Leuch (død 1721), som tok navnet Abelsted etter morens første ektemann. Hans Abelsted ble dermed stamfar for denne slekten Abelsted.

Slektstre

rediger
Treliste
 • Niels Pedersen (–1685) g. 2) Karen Thomasdatter, datter av Conrad Lauritzen Leuch
  • Peder Nielsen Leuch (c.1636–93), trelasthandler og rådmann i Christiania, g. 1661/3 m. Anna Mortensdatter, dtr av Morten Lauritzen Ugle som eide Bogstad gård, g. 2) 1689 m. Alhed Krefting, datter av Johan Hermansen Krefting, eier av Bærums Jernværk
   • Morten Leuch d.e. (1665–1717) stadskaptein, g. Karen Pedersdatter Müller (1670–1756) av Müller-slekten.
    • Peder Leuch (1692–1746) g. Anne Cathrine Heltzen (1708–48), søster av Poul Heltzen. Grunnla Collett & Leuch i 1716 med Peter Collett (1694–1740)
    • Anna Leuch (1693–1754) g. 1) Anders Holter (d. 1731 Sør-Odal, Hedmark), 2) Adolph von Helm (Gran 1685-).[2]
     • Peder Holter (1723–86) godseier g. 1771 Maren Juel (1749–1815), søster av Jacob Juel, som ble zahlkasserer (hovedkasserer i Norge) etter sin svoger Peder Holter. Ingen barn.
     • Karen Holter (1725–82) g. 1) justisråd Povl Lachman (Paul) Vogt (1721–61). Karen eide Stubljan fra 1748 til 1765 da hun solgte til broren. Gift 2) Carl de Wilster (1697–1776), offiser.[trenger referanse] Ingen barn.
    • Karen Leuch (1694–1765) g. Iver Elieson
    • Niels Leuch (1700–60)[3], trelasthandler g. Cathrine Heltzen (1709–), dtr. av Helle Michelsøn og Sophie Cathrine Vogt, hvis mor var Catharina Braunmann.
   • Karen Leuch (1666–1745), g. James Collett (1655–1727)
   • Kirsten Leuch (1670–1705) g. kjøpmann og rådmann i Chr:a, han Christen Eskildsen Griis (d. 1694)[4]
     
    Kirsten Leuch (1670–1705)
    ; g. 2. gang i 1695 Peder Iversen Rosenberg (1664 Tønsberg-1718), hvis datter Anna Cathrine Rosenberg (1699-1747) ble gift med Peter Collett (1694-1740), sønn av ovennevnte Karen Leuch (og James Collett), hvis datter Mathia Collett (1737-1801) ble gift 1. gang med Morten Leuch (1732-68) og 2. gang i 1773 med Bernt Anker (1746-1805); og hvis datter Sophie Pedersdatter Rosenberg (død 1723 i Bragernæs) ble gift med Lars Jørgensen Stranger (1680-1749) (g. 2. gang med Cathrine Jacobsdatter Karre [1709-86]), hvis sønn av 1. ekteskap, kaptein Per Larsen Stranger (1723-61), ble gift i 1750 med Inger Marie Olufsdatter Darre (1730-59)[1], og hvis datter av 2. ekteskap, Cathrine Stranger (ca. 1718-63), ble gift med sogneprest i Gjerpen, Jørgen Herman Monrad (1714-63) (mor: Barbara Leopolda, søster av den adlete Løvenskiold).
  • Morten Nielsen (1630/40–før 1688), gjestgiver Holmen i Asker, g. Eva Mortensdatter, enke etter en Abelsted, og datter av Morten Lauritzen Ugle (dermed søster til svigerinnen Anna, se over)
  • Hans Leuch (død 1721), vertshusholder i Christiania, tok navnet Abelsted

Referanser

rediger
 1. ^ Leuch i Store Norske Leksikon.
 2. ^ Anna Leuch hos sveaas.net.
 3. ^ Niels Mortensson Leuch hos geni.com
 4. ^ Kirsten Pedersdatter Leuch fra Brynjulf Langballes slektstre.
Autoritetsdata