Vertshus

hus for overnatting, mat og drikke

Vertshus er synonymt med skjenkestue, bodega, kneipe og tildels også pub, i Norge og Danmark opprinnelig et serveringssted med bevilling til å skjenke alkoholholdige drikker, som øl og vin, noen steder også brennevin. Ved skjenkestuer og kneiper er det sjelden mulig å overnatte og det er gjerne større fokus på skjenking og mindre fokus på bespisning enn ved vertshus og bodegaer.

Bo-Bi Bar i Københavns Indre By er et klassisk brunt vertshus. Da vertshuset ligger rett overfor Gyldendals forlag, har det tradisjonelt vært besøkt av forfattere. Stedet danner ramme om Christian Braad Thomsens film Den Blå Munk fra 1998. For å bevare den særlige stemning, er det ikke tillatt å ta mobiltelefonen opp av lommen når man besøker Bo-Bi Bar.[1]

Denne type etablissement vil også i mange tilfeller kunne tilby kundene sine enkle matretter.[2] Begrepet brukes særlig om skjenkesteder som tilbyr noe mer enn bare drikker. Opprinnelig var vertshus et spisested der man kunne overnatte, ofte med få og enkle rom.

Brunt vertshus Rediger

«Brunt vertshus» betegner et vertshus som har beholdt den opprinnelige stemningen som kjennetegnes av en fast kjerne stamgjester[3] og et autentisk interiør. Siden 1800-tallet har vertshusene vært preget av arbeiderklassen, men i takt med at denne er blitt mer fåtallig, har også vertshusene blitt færre. Dette mønster ser ut til å endre seg, da studenter og unge mennesker har begynt å vise interesse for de brune barene.[4]

Referanser Rediger