Zahlkasserer

dansk-norsk embedsmann

En zahlkasserer var i Danmark-Norge en embedsmann som var sjef for Zahlkassen.

Den 15. januar 1714 ble den norske zahlkassen opprettet ved at Povel Weybye ble utnevnt til embetet og samtidig fikk sin instruks. Ved kgl. res. av 5. januar 1784 ble det bestemt at kassereren skulle assisteres av en kontrollør. Kassereren og kontrolløren skulle holde separate registre over inntekts- og utgiftsordre og kvitteringer. Innsyn i den andres registre var forbudt.[1] Etter 1814 ble Zahlkassen i Kristiania sidestilt med stiftamtstuene i Bergen og Trondheim, i 1862 ble alle kassene samlet i et kassekontor i Finansdepartementet, under ledelse av en zahlkasserer. Zahlkassererembetet ble opphevet ved ikrafttredelsen av ny lov om Norges Bank av 23. april 1892 og funksjonen som landets hovedkasse ble overført til Norges Bank.

Zahlkasserer Periode
Povel Weybye 1714–1722
Jens Kølle 1722–1741
Christian Petersen 1741–1760
Peder Holter 1760–1774
Jacob Juel 1774–1783
Niels Berg 1783–1798
Andreas Schaft 1799–1814
David Dietrichson 1842–1861
Kontrollør ved Zahlkassen Periode
Abraham Sørensen Bøckmann 1784–1786
Erik Nicolai Arbin 1786–1811
Niels Christian Møgelstue 1811–11814

Referanser rediger

  1. ^ Weidling, Tor (2000). Eneveldets menn i Norge. Oslo: Riksarkivaren i samarbeid med Messel forlag as. s. 64–65. ISBN 82-548-0065-0. 

Kilder rediger

  • Oppslagsordene «zahlkasse» og «zahlkasserer» i Norsk riksmålsordbok, BIND IV, 1983 ISBN 82-573-0210-4
Autoritetsdata