Lem (slekt)

Lem er en norsk slekt av angivelig flamsk opprinnelse.[trenger referanse]

Gården Frønningen i Leikanger har vært eid av Lem-etterkommere siden 1651.

Slektens første mann i Norge het Peder Lem (ca 1550–1610) og kom angivelig fra byen Gent i Belgia.[1] Peder ble byskriver i Bergen i 1590 og fikk etterkommere i en rekke norske slekter; foruten samtlige medlemmer av slektene Lem, Knagenhjelm, Rumohr, Munthe-Kaas, Hjermann, etc., samt grener av slektene Riisbrich, de Crequi, Blixencrone, Brodtkorb, Heiberg, Lange, de Fine, Hille, Ravn, Scheel, Bornemann og en rekke andre, deriblant Ludvig Holberg.

Slektens to hovedgrener nedstammer fra to sønner av visebyskriver i Bergen, godseier Ludvig Lem til Frønningen (1656-1686) og Gjertrud de Fine, datter av biskop Arnoldus de Fine.[2] Sønnen Søren Lem (1682-1732) var kapellan i Luster og far til ex.jur Hans Lem (1714-1781), godseier på Frønningen, samt til Stevelin Lem (1725-1806), handelsmann i Sogn. Fra disse to nedstammer Frønningen og Lærdal grenene. En annen sønn Jens Lem (1685-1731) var fogd i Nordhordland og Voss. Hans sønnesønn, konsul Jens Lem flyttet 1787 til Frankrike hvor hans agnatiske etterkommere fortsatt er bosatt. En tredje sønn, sorenskriver i Nordhordland Arnoldus Lem (ca 1679-1732), tok morens navn og ble stamfar til den nålevende slekt de Fine i Norge.

Slekten giftet seg inn i Rumohr-slekten fra Lærdal og har besittet Frønningen-godset i Sogn.[2]

Slektstre med de mest kjente
Treliste
 • Peder Lem (ca 1550–1610) som ble byskriver i Bergen i 1590.
  • Niels Pedersen Lem (ca 1585–1639), toller, 1615 fogd i Brunla len under Peder Iversøn til Fritsø, kjøpte[3] opp over tre hundre gårder på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, deriblant store skoger i Sogn, gift Mette Pedersdatter. Som enke satt hun i 1647 som eier av store eiendommer deriblant skogeiendommen Lagmannsås ved Frønningen.
   • Christoffer Nilssøn Lem (død før 1661) fogd i Romsdal, gift Margrethe Andersdatter.
    • Christopher Lem (ca 1645-1722) sorenskriver i Lister, gift Catharina Margareta Normann
    • Anders Lem (1649-1723), godseier, magister, sogneprest i Grytten, prost i Romsdal, gift Ingeborg Munthe, datter av Bergens biskop Ludvig Munthe
     • Christopher Lem (1680-1747), proprietær på Vestad, gift (1) Anna Friis, (2) Anna Tønder
      • Ludvig Munthe Lem (172×-1792), kjøpmann på Molde, gift (1) Andrea Lund, (2) Magdalena Lyng
     • Ludvig Lem (1681-1759), proprietær på Ness i Grytten, gift Maren Friis
      • Boye Lem (1722-ca 1748), teologisk eksamen 1747.
     • Iver Lem (1684-1745), sorenskriver Lister, gift Ingeborg Holst
      • Ingeborg Munthe Lem (1717-1751), gift 1. sogneprest i Undal Ole Dampe (1691-1743). 2. prost Henning Jacob Kierulf (1713-1773).
       • Ingeborg Margrethe Kierulf (1746-1815), gift 1. 1782 med sorenskriver over Jæren og Dalene Hercules Weyer (1717-1795), gift 2. 1797 med ex.jur Christen Mølbach, eidsvollsmann
     • Anders Lem (1687-1754) offiser, gift Maren Margrethe Bloch
      • Erich Andreas Lem (1722-1803), offiser
      • Caspar Friedrich Lem (1725-1786), offiser
   • Iver Nilssøn Lem (død ca 1658), fogd over Utsten kloster, eier av gården Stangeland, gift Anna Hansdatter. Hun gift 2. Tormod Torfæus, stiftamtskriver og historiker
   • Peder Nilssøn Lem (1617–63), godseier, magister, lector theologie i Bergen, sogneprest i Fana, gift med Abel Ludvigsdatter Munthe (1628–1676), datter av Bergens biskop Ludvig Munthe. Han kjøpte i 1651 eiendommen Frønningen med sagbruk i Sogn.
    • Niels Lem (ca 1646-1696), fogd på Nordmøre, gift Barbara Hjort. Hun gift 2. med oberstløytnant Tollev Schønberg
     • Niels Lem (1679-1744), handelsmann, gift Dorthea Malene Ravn
     • Didrich Lem (1681-1724), oppholdt seg i Vestindien hvor han døde.
     • Caspar Christopher Lem (1683-1762), premierløytnant, gift med Anna Holck
     • Ludvig Lem (1688-1733), byfogd i Thisted i Danmark og herredsfogd i Hillerslev og Hundborg
    • Karen Lem (1647–1695), gift med oberstløytnant Christian Nilsen Holberg (1622–1686)
    • Ingeborg Pedersdatter Lem (1649-1695), gift 1. Wilhelm Garmann. 2. Hans Clausen, overtollbetjent i Bergen
     • Anne Hansdatter (Munthe) (10. sept. 1674 Bergen-1769), gift 1. Johan Madsen Heiberg (1647 Bergen-1718 Lindås, Hordaland), sogneprest til Lindås 1699-1718 (mor: Elisabeth Thomasdatter Crommetie), hvis datter Abel Margrethe Madsen Johansdatter (1692-1773) ble gift med presten Christen Trulssøn Krog (1684-1731), hvis helsøster Karen Krog (mor: Maren Tøgersdatter Hoffmann) ble gift med Fr. Christian Holberg: se ovenfor; gift 2. Henning Johanssøn Frimann (1681-1743), bror av Karen Garmann (født Frimann) til Utstein kloster
     • Abel Margrethe Hansdatter (Lem) (1676-1701), gift Niels Knagenhjelm, lagmann
     • Maria Hansdatter (Munthe), gift 1685 Hans Blixencrone
     • Wilhelm (Willum) Hansen (1678-1739), assessor, stiftsamtskriver, gift 1. Helene Riisbrich; gift 2. Echte Seehuusen Svanenhielm
    • Maria Pedersdatter Lem (1655–1744), gift med lagmann og amtmann Hans H. Lilienskiold (1650–1703) som skrev bøker om geografi
    • Ludvig Lem (1656–86), visebyskriver i Bergen og godseier. På auksjonen etter moren Abel Munthe i 1677 kjøpte han skoggodset Frønningen i Sogn, gift med Gjertrud de Fine, datter av Nidarosbispen Arnold de Fine
     • Arnoldus Lem de Fine (1679-1732), sorenskriver Nordhordland, gift med Magdalena á Møinichen. Fra dem nedstammer den nålevende slekt de Fine i Norge.
     • Jens Lem (1680–1731), fogd i Nordhordland og Voss, gift med Anna Helene Frørup.
      • Ludvig Lem (1721–1773) kjøpmann Bergen 1750, gift med Jeanne Marie Catherine de Chezaulx (1716–1792) innvandret fra franske Île de Ré[4]
       • Jens Lem (1750–1819) offiser i den Franske Marine, dansk-norsk konsul, gift med Louise Durand
        • Hector Lem (1791-1849), skipsreder Île de Ré, borgermester, gift Louise Emilie de Chezaulx
        • Aimé Lem (1793-1846), forretningsmann, gift Marie Caroline de Chezaulx
         • Jens Lem (1824-1906), proprietær, gift Jeanne Bouchet
          • Gaston Lem (1856-1929), prefekt, 1ste viceguvernør Banque de France, borgermester La Flotte, gift Camille Compaing
           • Christian Lem (1889-1943), bankdirektør, offiser
            • Jean Lem (1914-1990), viseprefekt
            • Eric Lem (1931-), ambassadør, medlem av Académie des Sciences d'Outre-Mer [5]
        • Casimir Lem (1797-1858), konsul Île de Ré, gift Marie Francoise de Chezaulx
     • Søren Lem (1683–1732) godseier til Frønningen, kapellan i Luster, gift med Elsebeth Marie Urdahl
      • Hans Lem (1714–81), ex.jur., overtok Frønningen i 1734, gift 1746 med Marie Heiberg (1728–1759) av Heiberg-slekten. Gift 2. Öllegaard Jersin Hanning.
       • Christen Heiberg Lem (1747-1794), godseier på Frønningen, gift Anna Helene Lem.
       • Elisabeth Lem (1748-1778), gift Jacob Christian Jersin (1736-1807), sogneprest på Voss.
       • Hans Lem (1751–1807) privilegert handelsmann Lærdal, overtok Frønningen fra sin bror godseier Christen Heiberg Lem, gift (1) Elsebe Marie Hess, (2) Benedicte Meidell
        • Hans Severin Lem (1782–1857), løytnant, senere lensmann i Hafslo, gift med Bolette Rødder (1786–1866)
         • Hans Lem (1814–1854) fra Bergen, ble gullsmed Christiania, gift med Anine Christine Bjerring
          • Hans Bernt Christopher Olaus Lem (1848–1905) gullsmed, gift med Birgithe Emerentze Rødseth
        • Søren Hess Lem (1785–1852) godseier på Frønningen, ordfører i Leikanger, gift med Margrete Aletta Rumohr (1783–1865) fra Lærdal
         • Hans Lem (1815–69) godseier, ordfører i Leikanger, gift med Jensine Meidell (1823–1857) fra Balestrand
         • Claudina Lem (1819–1880) gift 1856 med svogeren Jan/Johan Clausson Rumohr (1818–1889) fra Rikheim (se under)
          • Bjarnhard Rumohr (1858–1939) overtok Frønningen i 1889,[6] gift med Anne Elise Schjelderup (1862–1948) fra Hattfjelldal
           • Johan Rumohr (1886–1981) fra Rikheim, godseier, gift med Liv Lindstrøm (1887–1919)
            • Knut Rumohr (1916–2002) kunstner, gift med Aagot Dorenfeldt Holwech
         • Alette Margrethe Lem (1824–1853), gift 1848 med Johan Clausson Rumohr (1818–1889) fra Rikheim (se over)
        • Arnoldus Hess Lem (1787–1829), adjutant, regimentskvartermester, senere toller i Bergen, gift Anna Catharina Larsen
         • Severine Cathrine Lem (1814-1895), gift Claus Frimann Reimers, sogneprest til Korskirken i Bergen
         • Arnoldus Hess Lem (1818-1881), lensmann i Selje og Stadt, gift Andrea Olava Landmark (1816-1912)
          • Arnoldus Lem (1847-1924), lensmann i Davik, eier av handelsstedet Vaagsberget, gift Anna Elisabeth Paasche (1858-1933)
           • Einar Lem (1880-1964), disponent, deleier av Moldøen
           • Arnoldus Lem (1883-1945), agent
           • Halfdan Lem (1885-1969), drev tidlig jakt og fiske i Alaska, slo seg ned i Seattle og ble en pionér innenfor Rhododendron hybrider.[7]
          • Nils Landmark Lem (1849-1921), lensmann i Sogndal og Norum, eier av handelsstedet Moldøen, gift Inga Greve (1867-1946)
           • Audun Lem (1888-1980), fabrikkeier i Måløy, deleier i Moldøen, gift Karen Brodtkorb
           • Bjarne Greve Lem (1889-1960), sivilingeniør, gift Hildegard Lunde
           • Johan Greve Lem (1892-1969), gift Haldis Hartmann
           • Andreas Arnoldus Hess Lem (1896-1983), sivilingeniør, gift Inga Vinje Ludvigsen
           • Anna Elisabeth Skioldborg Lem (1902-1970), gift Oddvin Sindre, politimester
          • Barbra Henriette Heiberg Lem (1850-1935), gift Paul Andreas Strømsøe (1839-1915), telegrafbestyrer og deleier i handelsstedet Vaagsberget
           • Trygve Strømsøe (1878-1945), sivilingeniør i Syd-Afrika, prosjekterte og var ansvarlig for byggingen av taubanen til Table Mountain i Cape Town
          • Ulf Lem (1860-1934), grosserer, gift Severine Christiane Sofie Cappelen (1867-1955).
           • Frida Lem (1888-1948), gift Thorvald Nilsen, marinekaptein, fører av Fram under Sydpolsekspedisjonen
        • Elisabeth Marie Hess Lem (1798-1888), gift proprietær Wollert Krohn Hille
         • Arnoldus Hille (1829-1919), biskop i Hamar
         • Søren Hess Lem Hille (1836-1884), apoteker, ordfører i Risør, stortingsmann
       • Ludvig Lem (1754-1793), ex.jur. handelsinspektør og toller i Finnmark
       • Gjertrud Johanne Lem (1758-1792), gift godseier Niels Knagenhielm til Stedje
      • Stevelin Lem (1725–1806), handelsmann og gjestgiver i Årdal i Sogn, gift Anna Ørbech fra Nattvik
    • Abel Lem (1657-1695), gift med toller i Bergen Nils Rasmussen Lindgaard
     • Rasmus Lindgaard (1680-1733), borgermester i Trondhjem, president i magistraten, cancelliråd.
     • Christian Lindgaard (1684-1764), generalmajor, Ridder av Dannebrogsordenen
    • Peder Lem (1660-1703), godseier, eier av gården Hop, gift Catharina de Crequi dit la Roche, en datter av oberstløytnant i Stavanger, han Ahasverus de Crequi dit la Roche. Peder var onkel og formynder til Ludvig Holberg.
     • Ahasverus Lem (1684–1711), drept av sjørøvere under fart i Middelhavet.[9]
     • Abel Lem (1685–1742), gift justisråd Hans Christian Gartner

ReferanserRediger

 1. ^ Peder Lem i tor-lund.net.
 2. ^ a b «Lem – Store norske leksikon». Store norske leksikon. Besøkt 23. desember 2015. 
 3. ^ Andreas Holmsen. Gard og Gods i Norge i eldre tid. Universitetsforlaget. 1980
 4. ^ Audun Lem, Riisbrich/Lem Arkivert 25. mars 2016 hos Wayback Machine., 14. desember 2003.
 5. ^ [1], 07. juni 2017.
 6. ^ Frønningen i Store norske leksikon.
 7. ^ Gwen Bell, Another view of Halfdan Lem, i Journal of American Rhodendron Society, vol. 42, no. 1
 8. ^ Hermund Kleppa, Minnestein over Dannebrogsmann Hans Lem fra Sogn og Fjordane fylkesarkiv, 2000
 9. ^ Olsvig, Viljam (1912). Ludvig Holbergs unge dage. Kristiania: Gyldendal. s. 237. 

LitteraturRediger

 • Tang, Per (1950). Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn: eit oversyn. Leikanger: Ingvald Husabø Prenteverk. 
 • Bratland, Kenneth og Anna Riise (2017). Foged Jens Lem: Et fantastisk skifte anno 1732. Bergen: Åsabuen, Åsane Historielag. 
 • Brøgger, Anton Wilhelm (1931). Slekten Brøgger med Oplysninger om familiene Bader, Bjerring, Breda, Lem, Lie, Siewers, Ursin. Oslo: A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S. 
 • Bjønnes, Anders m.fl. (redaktører) (2014). Eidsvollsmennene – Hvem var de?. Oslo: Norsk Slektshistorisk Forening. 
 • Gløersen, A.T. (1903). Slægten Meidell i Norge og Danmark. Tillegg: Slægten Lem paa Skovgodset Frønningen i Sogn. Kristiania: W.C.Fabritius & Sønner A/S. 
 • Bøthun, Per H. (1965). Leikanger Bygdebok - Gardssoga. Leikanger. 
 • Evjenth, Sylvi C. (1991). En skifteregistrering fra slutten av 1600-årene. Nærsyn på Abigael Lems rikholdige bergenshjem. Bergens Historiske Forenings Skrifter Nr. 87/88. Bergen. 
 • Heiberg, G.F. (1941). Slekten Heiberg. Oslo: Cammermeier. 
 • Lem, Audun (2017). Tre løytnanter fra Sogn i krigen mot svenskene 1807-1814. Genealogen. 1/2017. Norsk Slektshistorisk Forening. Oslo.
 • Lem, Audun (2017). Magister Peder Lem 1617-1663, hans foreldre og litt om deres etterslekt. Oslo: Norsk Slektshistorisk Forenings Tidsskrift Nr. 45. 
 • Munthe, Hartvig (1883). Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: udgivne til Erindring om Familiens 300 Aars Jubilæum i Norden og trykte som manuskript for Familiens Medlemmer. Kristiania. 
 • Olivarius, L.H.F.de Fine, (1894). Slægterne Olivarius og de Fine med personalhistoriske Efterretninger om disse Slægter. Kjöbenhavn. 
 • Os, Edvard (1957). Selje og Vågsøy. Oslo.