Vesselhorn (av visent dvs urokse) er to stiliserte horn av urokse og brukes som hjelmtegn i en mengde person- og slektsvåpen. I Norge bl.a. i slektene Bjelke, Benkestok, Falsen og Rosenkrantz.

Vesselhorn av middelaldersk type i hjelmtegnet til tysk slekt Massow
Vesselhorn fra tiden etter middelalderen i hjelmtegnet til tysk slekt Metsch (Siebmachers Wappenbuch)

I middelalderens hjelmtegn er de bueformet, mens de fra 1600-tallet gjengis lyreformet med en rund åpning øverst.

Vesselhorn er velkjent i skandinaviske og tyske våpen, men nærmest ukjent i britiske våpen.

Litteratur rediger