Bregor

Tolkien

Bregor var en mann fra Bëors hus i J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han levde i det første tidevervet i Ladros i Dorthonion. Hans far var Boromir, og han hadde en søster ved navn Andreth. Bregor var far til både Barahir (far til Beren Erchamion) og Bregorlas (som døde i Dagor Bragollach). Bregor var i rett linje, fra far til sønn, arving av Bëor den gamle.