Valinor eller Aman er i Tolkiens univers det kontinentet som ligger lengst vest av alle. Der bor valaene og maiaene. Det er beskyttet av høye fjell som omgir det, og dessuten av flere trolldommer. Etter Ardas forandring (ved Númenors fall) fra en skive til en kule, ble Valinor revet vekk fra Midgard, og bare alvene kan ennå nå det med sine svaneskip, hvis de følger den rette veien. Aerandir var med på en tur hit.

Autoritetsdata