Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra [[../../]]. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkivert: 11. aug 2005 kl.13:54 (UTC)

Kommunekategorier rediger

Jeg ser det arbeides med å opprette egne kategorier for alle kommuner (eks. Kategori:Valle. Lurer bare på om det er noen teknisk / formell grunn til dette? Det virker unektelig ganske komplisert å ha egne overordnede kategorier for småplasser med noen tusen sjeler. Kan forstå det i forhold til enkelte plasser som har mange artikler knyttet til seg, men alle?

Ellers er det fint å ha fødested som biografisk opplysning i en person-artikkel. Likeså at bygdas store sønner står oppført som "Personer fra Kommunen" i kommune-artikkelen. Men f.eks å betegne Knut Hamsun som "Lomvær" og Paal-Helge Haugen som "Valldøl"? 85.164.13.192 26. jul 2005 kl.07:52 (UTC)


MediaWiki 1.5 rediger

Denne wikipediaen er nå oppgradert til MediaWiki 1.5, den nyeste versjonen av programvaren som får alt til å fungere mer eller mindre som det skal. I den forbindelse må enkelte nye ting oversettes til norsk, og det vil vel bare gå sin gang. For de som ikke er kjent med oppgraderingen er dette noen av de viktigste endringene:

 • Selve kjernen i programmet er endret, noe som man vil merke blant annet ved at søk går raskere
 • Det er nå en tredje knapp under redigeringsvinduet, i tillegg til «Lagre siden» og «Forhåndsvisning», nemlig «Vis endringer». Ved å trykke den får man se en sammenligning mellom lagret versjon og den versjonen man er skrevet, en praktisk måte å sjekke om man har fått med seg alle planlagte endringer og at man ikke i vanvare har slettet noe.
 • Bilder som ligger på Commons blir nå vist med lisensinformasjon og forklaringen som ligger på Commons, slik at man slipper å gå videre dit for forklaring. Se f.eks. Bilde:Esbjerg_Torvet.jpg
 • Gamle versjoner av sider får et ID-nummer som man kan vise til dersom man skal sitere en gammel versjon under en diskusjon.
 • Flytting av sider blir nå vist i sidens historie.
 • Når man laster opp en fil kan man spesifisere et nytt navn; man kan dermed beholde f.eks. nummereringen digitalkameraet har gitt og samtidig gi et beskrivende navn når det lastes opp uten å måtte lagre det på nytt lokalt.
 • Lenker til manglende bilder leder nå direkte til opplastingssiden.
 • Alle Wikipediaer bruker nå Unicode UTF-8.
 • En haug med bugs er fikset

Cnyborg 3. jul 2005 kl.09:34 (UTC)

Kjempebra, alt sammen. Men, jeg liker ikke forandringene i Siste endringer – dette med stor M på mindre endringer er dårlig, samt at dette med «forskjell» og «historikk» istedet for «diff» og «hist» tar for stor plass. Ellers er alt über. Jon Harald Søby 3. jul 2005 kl.09:59 (UTC)
Stor M og «forskjell» og «historikk» er vel noe av det som kommer opp når softwaren faller tilbake til grunnoversettelsen, noe som har skjedd ofte siden MediaWiki-oppgraderingen begynt for noen dager siden, se diskusjonen om det litt lenger opp. Vi får håpe det bedrer seg når alle wikiene er oppgradert. --Vegard Wærp 3. jul 2005 kl.11:02 (UTC)

…Og det var da ikke så rent lite å oversette heller. Gjort en del nå, men det er masse igjen. Jon Harald Søby 3. jul 2005 kl.10:37 (UTC)

Glemte en veldig praktisk ting tidligere: Det er nå et felt til forklaring av årsak når man flytter en side. Cnyborg 3. jul 2005 kl.11:13 (UTC)

Hello all. I'm sorry to write in english, I can't speak norwegian. I don't know the procedure here for running robots - I couldn't find a Wikipedia:Bots. Anyway, I ask you to allow Bruker:NTBot to be run on this wikipedia to add interwikis, especially when we start creating the norwegian kommuner, so we may place backlinks more easily. Please say something (my portuguese page is preferred) and, please, translate this message. Best regards, Nuno Tavares 5. jul 2005 kl.20:53 (UTC)

I've replied at pt.wiki. Wolfram 5. jul 2005 kl.21:15 (UTC)

NTBot has now been given bot status. - 81.70.91.207 10. jul 2005 kl.16:49 (UTC)

Offisielle språk rediger

Under offisielle språk i USA står det «ingen på føderalt nivå», hvilket i og for seg er riktig, men en encyklopedi bør ikke bare være korrekt, men også informativ. Leseren antas å ville vite hvilke(t) språk som brukes, ikke bare hva som måtte være offisielt. Flere land har ikke offisielle språk, fordi det ikke virker nødvendig å lovfeste noe som har vært praksis, og som det har hersket enighet om, i flere hundre år (dette gjelder selvsagt ikke Norge). Jeg foreslår at dette endres til bare «språk». Så kan man evt. skrive «(offisielt)» der det måtte gjelde, f.eks. for Latvia: «Språk: latvisk (offisielt), russisk, latgalisk». Det er slik det praktiseres i de fleste oppslagsverk. Håper jeg poster dette på riktig sted nå, beklager hvis ikke. --Wotan 6. jul 2005 kl.21:25 (UTC)

Jeg synes det høres ut som en god idé. Profoss 6. jul 2005 kl.21:33 (UTC)
Fornuftig! H. E. Straume 6. jul 2005 kl.21:45 (UTC)
Det blir ikke lett å gjennomføre for f.eks. Afrika sør for Sahara, Mellom-Amerika og mange asiatiske land, som har et stort antall språk. Det er ikke uvanlig med flere titalls språk som er morsmål for forskjellige folkegrupper. Man kan selvsagt ta med bare de største, men dersom man holder seg til offisielle språk unngår man bevisst eller ubevisst diskriminering av minoritetsspråk (som i enkelte tilfeller kan ha hundrtusenere av brukere). Jeg synes en bedre løsning er at man i spesielle tilfeller som USA skriver f.eks. «Ingen på føderalt nivå, de facto engelsk». Jeg gikk etter å ha skrevet den setningen inn på en:United States, og det er faktisk nettopp det de har gjort der. Andre språk kan man heller nevne i selve artikkelen, og så holde seg til enkle, objektive opplysninger i infobokser. Cnyborg 6. jul 2005 kl.21:56 (UTC)
enig med Chris i det. Infobokser bør inneholde nøkkelinformasjon, detaljer kan fremgå av demografi-seksjonen. Wolfram 6. jul 2005 kl.22:18 (UTC)
Hvis en er ute etter informasjon om språket/språkene i et land, så burde en kunne finne det vesentligste i info-boksen, uten å måtte saumfare teksten. De (forholdsvis!) få landene som har så mange viktige språk at de ikke egner seg for beskrivelse i infoboksen bør (som en regel) få et eget avsnitt om dette høyt oppe i artikkelen. H. E. Straume 6. jul 2005 kl.22:16 (UTC)
Språksituasjonen i mange land er et komplisert kapittel som egner seg bedre for brødteksten enn for en infoboks som skal holdes så liten som mulig. Wolfram 6. jul 2005 kl.22:19 (UTC)
Og hvor skal grensen settes? Burde samisk nevnes i infoboksen for Norge? Opplagt. Men det er sikkert 10 språk som er mer utbredt enn samisk i Norge, inkludert svensk, dansk, urdu osv. Wolfram 6. jul 2005 kl.22:20 (UTC)
Nja... For Norge finnes det vel grovt sett de følgende grader av «offentlighet»:
 1. Offisielt språk er norsk med målformene bokmål og nynorsk.
 2. Språk tilknyttet urbefolkning/er er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk (og i mindre grad skoltesamisk og andre samiske språk).
 3. Språk tilknyttet nasjonale minoriteter er finsk, kvensk, romani (i videste ikke-sigøynerske forstand, inkludert rodi), romanés, jiddisch og hebraisk.
 4. Språk fra andre nordiske land (særlig svensk og dansk; i prinsippet også færøysk, islandsk (men trolig i praksis ikke grønlandsk (kalaalisut)) har grovt sett status som (nabo-)språkvarianter med særlige rettigheter i forhold til offentlige kontorer, eksamener o.a.
 5. Språk som engelsk, tysk og fransk (og muligens i noen grad spansk) har status som «primære fremmedspråk» som en har rett til å levere eksamensarbeider på. Disse språkene kan også være tilknyttet lokale forretningskulturer og/eller historiske samfunnsgrupper (f.eks. tysk i Bergen, spansk i Kristiansund og fransk i Arendal).
 6. Andre språk, som urdu, tamil, farsi, somali osv., har ikke noen offisiell status som sådan, men er de facto innvandrerspråk med tilhørende rettigheter i forhold til morsmlsundervisning o.a.
Og dette var den korte utgaven.... Så dette blir lett en forferdelig komplisert affære — til og med i forbindelse med et relativt homogent (?!) land som Norge. ;-) Olve 7. jul 2005 kl.10:19 (UTC)

Jeg mener nå fortsatt at «nøkkelinformasjon», som landets (viktigste) språk, hører til i informasjonsboksen. Og i de land hvor «språksituasjonen er komplisert» så kan man jo (som nevnt) utdype dette i et eget avsnitt. H. E. Straume 6. jul 2005 kl.22:46 (UTC)

Jeg kikket på Ethnologue og tok ut info for noen land (kun levende språk som tales av en gruppe av landets borgere er tatt med): Ghana, 79 språk; Nigeria, 510 språk; Etiopia, 84 språk; Kenya, 61 språk; Vietnam, 102 språk; Russland, 101 språk; Folkerepublikken Kina, 235 språk; Ecuador, 23 språk; Brasil, 188 språk. Dette er et utvalg jeg slo opp fordi jeg regnet med at tilstanden var slik der; det er en masse andre land om har samme situasjon. De fleste land har en komplisert språksitauasjon. Wolfram nevner andre språk i Norge; det er ikke til å komme bort fra at mye offentlig informasjon nå rutinemessig gjøres tilgjengelig på f.eks. urdu og vietnamesisk minst like raskt som den kommer på samisk, og demed har fått en slag «halvoffisiell status» uten at vi kan legge noen klare, objektive kriterier til grunn for hva som tas med. Cnyborg 6. jul 2005 kl.22:58 (UTC)
Det trenger ikke være så vanskelig, og det er ikke nødvendig å nevne alle språkene. Selv i en utdypende artikkel ville det ikke være hensiktsmessig eller interessant å ta med alle de 510 språkene som etter sigende tales i Nigeria. Infoboksen skal gi leseren en kortfattet oversikt over bl.a. hvilke språk som brukes i forskjellige land. De aller fleste land har innvandrere fra en rekke nasjoner; det tales utvilsomt norsk i land som Madagaskar, Nepal og Italia, men det er meningsløst å nevne det i en leksikonartikkel.
Infoboksen kan ikke og bør ikke være fullstendig, men jeg mener bestemt at den ikke enten må inneholde bare de eventuelle offisielle språk eller alle de for de fleste lands vedkommende hundrevis av språk som måtte tales der. Samisk ville det ikke vært naturlig å ta med for Norge dersom det var et innvandrerspråk. India har 22 offisielle språk, men ikke alle er like viktige. Det kan virke smertefullt, men det er nødvendig å velge; en leksikonartikkel vil aldri være fullstendig, informasjonen representerer et utvalg (det er igrunnen poenget med et leksikon). Hovedregelen bør være å velge de betydeligste språkene.
Jeg ser ikke for meg at det kan etableres en generell norm, men heller ikke idag nevnes alle de offisielle språkene i India. I artikkelen om Italia finner vi en liste over landets viktigste byer. Det er opp til artikkelforfatterne å velge. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig akkurat mht. språk. --Wotan 7. jul 2005 kl.19:45 (UTC)
Vi burde egentlig standardisert landssidene mest mulig, gjerne etter mønster fra en: Profoss 7. jul 2005 kl.19:49 (UTC)
Enig, og vi må ta ibruk prettytable for inboboksene. Wolfram 7. jul 2005 kl.23:23 (UTC)
Ja, en felles mal eller norm for landartikler er noe vi burde ha. Å liste opp 500++ språk i infoboksen er idiotisk. Man burde heller skrive noe sånt som flere lokale språk eller for USA sin del: Engelsk (de facto). Jeg er ikke for å ha to språk bokser som Språk og offisielle språk. Pyramide 9. jul 2005 kl.20:27 (UTC)

Rettigheter på bilder rediger

Hva innebærer egentlig GNU-lisensen på bilder? Betyr det at hvem som helst kan bruke dem til hva som helst bare de refererer til GNU-lisensen? Mortendreier 7. jul 2005 kl.22:15 (UTC)

I teorien kan hvem som helst bruke dem til hva som helst. Man skal da gjengi hele lisensteksten, hvilket i praksis gjør det vanskelig å bruke bildet på trykk (derfor anbefaler man på Commons at det brukes to lisenser, GFDL og Creative Commons).
Personlig foretrekker jeg at flest mulig bilder er GFDL eller en annen helt fri lisens, fordi resten av Wikipedia er det. Det blir litt galt for meg når hvem som helst kan bruke teksten, men ikke bildene; det blir som om de ikke egentlig er en del av artikkelen. Spesielt problematisk er det når teksten faktisk viser til bilder som ikke er utgitt under fri lisens. Cnyborg 7. jul 2005 kl.22:29 (UTC)
Fåretrekker selv å bruke Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 ({{cc-by-sa}}). Den tilsier at den som bruker det må si hvem som har laget det, opgi hvilken lisesns den er under, og alt arbeid man har laget basert på arbeidet må slippes under samme lisens. Ultimat for meg. Thor-Rune Hansen 7. jul 2005 kl.23:20 (UTC)
Jeg bruker den samme, men dobbeltlisensierer. På Commons har de en mal som gjør det enkelt, og da kan folk velge. Dersom man bare skal bruke bildet er det greit å bruke Creative Commons; dersom man uansett skal bruke teksten og dermed tar det under GFDL kan man nøye seg med den ene lisensen. Se f.eks. Commons:Image:DK Fanoe Windmill01.JPG for å se hvordan det fungerer. Cnyborg 7. jul 2005 kl.23:27 (UTC)
Bruker BSD lisensen, så langt jeg kan se er det den lisensen som gjør det enklest å bruke materialet videre. Ulf Larsen 8. jul 2005 kl.13:54 (UTC)
Men BSD gjelder programvare og ikke bilder, så det er usikkert hvordan den vil fungere i rettslige konflikter når det gjelder annet enn programvare. På Commons er den først og fremst ment brukt for skjermbilder fra programvare som er sluppet under BSD. Cnyborg 8. jul 2005 kl.14:25 (UTC)

{{nn}}-mal rediger

Jeg synes det er skjemmende at den seks linjers nynorsk-advarselen attpåtil i ramme, kommer helt øverst på sidene, særlig når man skriver ut en artikkel. Kan vi ikke heller legge den nederst på siden eller lage en makro som fjerner den ved utskrift? jakro64 8. jul 2005 kl.19:48 (UTC)

Helt enig; det blir litt voldsomt. Er det noen som kan det med å lage en slik makro? Jeg aner ikke om det er mulig engang. Cnyborg 8. jul 2005 kl.19:55 (UTC)
Det eneste som mangler i den malen er nærmest et bilde av en sint nynorsktalende person med hevet knyttneve... :-))) jakro64 8. jul 2005 kl.20:09 (UTC)


Hva med å bruke bildet Commons:Image:Collectivization-get-rid-of-kulak.jpg, og endre teksten på banneret litt? ;-) Cnyborg 8. jul 2005 kl.20:22 (UTC)
Mener du vi bør oversette teksten til nynorsk? jakro64 8. jul 2005 kl.20:30 (UTC)
Fil:Nynorsk-demo.png
Heller et enkelt budskap som kommer godt frem i en liten thumb ;-) Wolfram 8. jul 2005 kl.20:34 (UTC

Kategorilinkenes utseende rediger

Jeg, og endel andre wikipedianere jeg har snakket med på #no.wikipedia er enige om at vi likte det gamle utseende på kategoriboksene bedre. Noen som har noe å innvende på en eventuell revertering tilbake til gammel standard? Profoss 9. jul 2005 kl.13:02 (UTC)

Jeg støtter det, likte de gamle bedre. Men samtidig var det jo et ønske om å endre dem, og jeg synes ikke de gamle var optimale heller. Hva med å sette av litt tid til å vurdere andre muligheter før de evt. reverteres, slik at vi slipper for mye fram og tilbake. 9. jul 2005 kl.14:17 (UTC)
Jeg synes også den gamle var penere. Wolfram 9. jul 2005 kl.16:09 (UTC)
De som er nå la jo Bruker:Jhs inn uten å spørre noen om hva de syntes først, så jeg synes de skulle vært revertert for lenge siden, egentlig. Disse er for anonyme - Ser ut som en footer hvor det skal stå om rettigheter og sånn. Thor-Rune Hansen 10. jul 2005 kl.16:30 (UTC)

Jeg synes nå at de forrige var enda mer anonyme enn disse. Enig med Wolfram at forskjellige muligheter bør vurderes. Jon Harald Søby 11. jul 2005 kl.17:16 (UTC)

Redigering av Overvåkningsliste rediger

Siden Overvåkningsliste bør for Internet Explorer 6.0 redigeres slik at teksten kommer lengre opp på siden og at valgannonsen ikke tar nesten hele skjermbildet. Jeg har prøvd å redigere siden selv, men får ikke tilgang på redigering. I Firefox er bildet derimot helt ok. jakro64 10. jul 2005 kl.08:25 (UTC)

er problemet linjeskift eller at annonsen kommer før Tabellen? Martin 10. jul 2005 kl.08:31 (UTC)
Der, da burde det problemet være løst. Martin 10. jul 2005 kl.08:39 (UTC)
Nå er det ok. Takk! jakro64 10. jul 2005 kl.10:12 (UTC)

Men nå ser jeg at det samme problemet ligger på Overvåkingslisten! jakro64 10. jul 2005 kl.11:30 (UTC)

Du skrev også Overvåknigslisten på første, men jeg leste siste endringet. Men gidder ikke gjøre noe, siste dag i dag så. Martin 11. jul 2005 kl.17:18 (UTC)

OL-byer rediger

Vi burde lage kategorier for vertsbyer for sommer- og vinter-OL, slik de har på en:. Er Kategori:Vertsbyer for sommer-OL og Kategori:Vertsbyer for vinter-OL greie titler, eller bør vi skrive navnene fullt ut som «de olympiske sommer/vinterleker»? Wolfram 10. jul 2005 kl.16:00 (UTC)

I og med at artiklene ligger under «Sommer-OL åååå» og «Vinter-OL åååå» synes jeg vi kan bruke den formen også til kategoriene. Cnyborg 10. jul 2005 kl.16:30 (UTC)
Ser penere ut med OL. Thor-Rune Hansen 10. jul 2005 kl.16:33 (UTC)

30 000 artikler rediger

Artikkel nr. 30 000 var Andrea Gioanetti av Ctande. Kanskje noen føler seg kallet til å skrive en pressemelding? (se Wikipedia:Pressemeldinger for inspirasjon) Wolfram 10. jul 2005 kl.23:07 (UTC)

Hvordan funker pressemeldinger? Jeg mener, hvor blir de av? Sendes de til pressen i noen form, eller noe sånt? Aner ikke hvordan en pressemelding fungerer. Thor-Rune Hansen 11. jul 2005 kl.17:47 (UTC)
Pressemeldingen legges ut her på Wikipedia, og ivrige Wikipedianere forsøker å gjøre pressen oppmerksom på den, gjerne ved å ta kontakt med journalister som skriver om slike ting direkte, og forsøke å få dem interessert i Wikipedia. Se den forrige pressemeldingen vi sendte ut her: Wikipedia:Pressemeldinger/20 000 artikler.
Omtale i pressen er svært viktig for å rekruttere flere bidragsytere til Wikipedia. Wolfram 11. jul 2005 kl.18:32 (UTC)
Har skrevet et forslag her, som kan brukes som utgangspunkt for henvendelser til pressen. Wolfram 11. jul 2005 kl.18:45 (UTC)
Flott. Vi fikk en redigeringskonlikt, men jeg hadde skrevet nesten det samme. En ting jeg lurer på om vi bør nevne et sted nå er artikkelen om terrorangrepet i London. No: var sammen med en: eneste Wikipedia som hadde på plass artikler om de fem involverte undergrunnsstasjonene, og vi fikk raskt opp andre bakgrunnsartikler. Cnyborg 11. jul 2005 kl.18:51 (UTC)
Enig, vi kan også nevne artiklen om tsunamikatastrofen som vi fikk mye ros for, som eksempel på hvordan Wikipedia raskt dekker aktuelle emner grundig. Wolfram 11. jul 2005 kl.19:03 (UTC)
Akkurat det minner meg om: Tsunamiartikkelen burde ajourføres, mener det er en stund siden det har blitt gjort.
Uansett, konge at vi har kommet over 30 000 artikler nå. Ikke lenge igjen før «Italiano» eller «Español» blir erstatta med «Norsk (bokmål)» på wikipedia.org nå… Jon Harald Søby 12. jul 2005 kl.19:52 (UTC)
Jeg er journalistutdannet og jobber i ei avis, så tenkte jeg kunne gi noen tips om pressemeldinger. Pressemeldinger sendes gjerne på mail som et vedlagt word-dokument eller bare som tekst i mailen. Send for eksempel til "redaksjon@adresseavisen.no" eller "nyhet@aftenposten.no". På medienes hjemmesider er det oppgitt epostadresser til mediene som man kan bruke. Lag gjerne ei stor samling av slike adresser, og lagre dem til senere utsending av pressemeldinger.
Det aler lureste er å sende mail direkte til den personen som er nyhetssjef, eller for eksempel direkte til en journalist man vet er god. Da rykker man gjerne fram i køen.
Et annet tips er å trekke fram en liten kuriositet i pressemeldinga. Når man skal sende ut pressemelding om at det er lagt ut 30 000 artikler på den norske utgaven, kan man for eksempel samtidig nevne noe om en artikkel det har blitt mye debatt om eller lignende. Dette kan fange journalistens oppmerksomhet, og gi ham litt mer å fylle artikkelen sin med.
Enig med Wolfram i at pressedekning er viktig for rekruttering av nye brukere og artikkelforfattere. Jeg hørte om Wikipedia.no på radioen i morges, og nå i kveld har jeg lagt inn bortimot ti artikler, og gjort noen rettelser på andre ting. Wikipedia er artig! Aspmann 08. august 2005 kl.01.50 (UTC)

Skanwiki? rediger

Hei! Jeg holder mest til på Nynorsk Wikipedia og har i kveld satt inn noen interwikier til nn: hos dere, samtidig som jeg småflikker litt der jeg finner feil. Har fått litt usikre signaler på Brukerdiskusjon:Erlend om dere bruker skanwiki, og i tilfelle hvilken form dere ønsker lenkene på. Det jeg er vant til fra nn: er å sette no:/nb:, sv: og da: øverst (rekkefølgen dere i så fall vil ha, er vel nn:, da:, sv:?), deretter alle andre alfabetisk ut fra måten de blir vist på (dvs. fi: alfabetisert som Suomi). Dersom det er over ca. sju interwikier, legger vi også til skanwikien alfabetisk blant interwikiene, iallfall hvis ikke da:-ene kommer for tett. Synes skanwiki er ganske smart - «sammen er vi sterke» sier vi på nn:. Jeg avventer videre interwiki-lenker fram til jeg får dette avklart. :) --Erlend 11. jul 2005 kl.21:07 (UTC)

Jeg synes skanwiki er en god idé, og arrangerer lenkene slik noen ganger - men ikke alltid, ettersom det ikke er offisiell politikk her. Men jeg er veldig skeptisk til å gjenta lenkene lenger ned; skandinaviske brukere ser vel forhåpentligvis at de står øverst, og da blir det bare rotete å ha dem en gang til. Det kan blant annet føre til at man ved retting av interwikilenker (som gjerne foretas av brukere som ikke er kjent på no:) ikke får med seg at det er to, og dermed blir en av dem pekende til feil sted. Når det gjelder alfabetisering synes jeg det er best at de står etter språknavn og ikke etter kode, altså fi: som Suomi, ja: som nihongo osv. Cnyborg 12. jul 2005 kl.11:45 (UTC)
 
Eksempel på mulig oppsett av automatisk skanwikiboks: Langsmal boks i øverste høyre hjørne av artikkelboksen.
Jeg synes det hadde vært genialt om man kunne fått til en automatisk ordning av interwikilenker, slik at de havnet alfabetisk. Kunne ikke dette blitt løst ved en bot? Profoss 12. jul 2005 kl.17:26 (UTC)

Jeg tror ikke det hadde vært så vanskelig for de som lager bugs å fikse det slik at lenkene til nn:, da: og sv: kunne kommet i en egen boks over den vanlige interwikiboksen. Kanskje vi burde etterspørre det? Jon Harald Søby 12. jul 2005 kl.19:42 (UTC)

Det hadde vært utrolig greit det, ja! :-) — enten som en egen boks rett over den vanlige interwikiboksen eller som en langsmal, høyrestilt, énlinjet boks i toppen av artikkeltekstfeltet (like nedenfor redigeringstabulatorene) — se bildet til høyre. Eller kanskje kan noen komme opp med en kode for en mal som kan hente ut opplysningene rett fra interwikilenkelisten i hver artikkel...? -- Olve 13. jul 2005 kl.03:18 (UTC)

Nå er det lagt ut et forslag om oppdatering av programvaren som gjør at hver Wikipedia kan konfigurere automatisk visning av spesifikke språk øverst. Hver bruker vil også kunne omdefinere rekkefølgen i sitt innloggede oppsett. Hypotetisk eksempel:

 • Norsk (bokmål) bestemmer at interwikilenker til nn:, da: og sv: automatisk skal legges øverst. Dette vil da være det automatiske oppsettet for alle uinnloggede brukere og for de innloggede brukere som ikke har satt opp eget oppsett av dette — se nedenfor.
 • Bruker:Jeg foretrekker ungarsk kan konfigurere sitt innloggede oppsett til å vise interwikilenker til ungarsk og tsjekkisk øverst.
 • Bruker:5 Ks kan konfigurere sitt innloggede oppsett til å vise interwikilenker til panjabi, hindi, sanskrit og engelsk øverst.
 • Bruker:Alfabetpedanten kan konfigurere sitt oppsett til å være strengt alfabetisk uten unntak for relevante språk.

Ingen manuell skanwikikoding o.a. trengs for at dette skal virke. Dt vil være automatisk utenom en engangskonfigurering for hver Wikipedia som ønsker avvik fra alfabetisk sortering og en tilsvarende engangskonfigurering for de brukerne som ønsker individuelt oppsett. Om dette høres ut som en god idé, så stem på oppdateringsforslaget her! :-) Olve 24. jul 2005 kl.04:53 (UTC)

Jeg synes det høres yppelig ut :) Profoss 24. jul 2005 kl.19:25 (UTC)

Hjelp meg med oversettelse av en latinsk tekst rediger

Jeg lager en oversikt av kjente antikvariske kart i skandinavisk historie. I den anledning har jeg problem med dedikasjonstekst til et bestemt Nordenkart av Adrian Veen fra 1613.

DENNE TEKSTEN BEHØVER JEG HJELP MED TIL EKSAKT OG KORREKT OVERSETTELSE: 1. NATIVUS SUECIAE ADIACENTIUMQUE REGNORUM TYPUS

2. ”Serenissimo, Illustrissimo, ac Potenrissimo Principi ac Domino, Domino Gustavo Adolpho, Succorum, Gothorum, Wandalorumq; Regi designato, et Principi hæreditario, Magno duci Finlandiæ Esthoniæ Westmanniæq; Principi, Domino fuo elementissimo, in observantiæ symbolum, hunc nativum Sueciæ, adiacentiumq; regnorum Typum, dat confecratq;, Adrianus Veno Aurelius”

Mange hilsener fra Jon P.

Dette er hele teksten:

1613

Joh. I. Pontanus: ”Rerum Danicarum Historia Libri X” Konglige Danmarks historie i 10 bind

NATIVUS SUECIAE ADIACENTIUMQUE REGNORUM TYPUS

Adrian Veen (Adriano Veno Aurelius) (1572 – ukjent, ca 1631) Amsterdam

Jodocus Hondius jr. (1594 – 1629) Gravøren til kartet

Dette Nordenkartet er det eneste kartet man kjenner til som med sikkerhet er tegnet av Adrian Veen. Dette er førsteutgaven, og kjent i bare noen få eksemplarer. Kartet ble gravert i kobberstikk av Joducus Hondius jr. og er datert 1613.

Dette kartet er regnet som det beste kartet av Skandinavia til da (1613). Denne orginalutgaven av kartet finnes i noen eksemplarer i Joh. I. Pontanus ”Rerum Danicarum Historia Libri X” i 1631, og i atlas antaglig kun i Janssonius Mercatorutgivelse ”Atlantis Maioris Appendix” i 1630 og H. Hondius i 1631.

Adrian Veen ble født i Gouda i 1572, sønn av en kjøpmann og flyttet med sine foreldre til Amsterdam , hvor han ble borger i 1594. Få biografiske detaljer om Veen er kjent. Hans reisebok er en av hans mest bemerkelsesverdige arbeider. Veen ble mest kjent og omstridt for sin utgivelse av boken ”Napasser”, der han kritiserte og korrigerte hollandske losbøker. Veen lanserte en ny type sjøkart som fikk kort levetid, men som skulle kompensere for gjengivelsen av jordens krumming. Adrian Veen skal også ha konstruert en himmelglobus.

En senere utgave av Mercators Nordenkart har vært nevnt som mulig kilde for Veen da han tegnet dette kartet. Sammenlignet med Mercators tidlige Nordenkart fra 1595 har Veen lykkes å få en riktigere form på Norge. Trondhjemsfjorden er betraktlig redusert, men vestsiden består bare av øyer. Stedet ”Tellemark” er utelatt, og den store fjorden ved Senja er også borte. Fjellrekken som danner vannskillet mellom Norge og Sverige er lagt lenger vest istedenfor, som tidligere, for å dele halvøyen på midten.Ellers er Coperwyck (Drammen) plassert på riktig side av elven, ikke langt syd ved Mardou (Merdøy) som hos Mercator. Skidder (Skien) er også angitt. Noortmerleen og Tsinmerleen (Nordmøre og Sunnmøre) ligger nå på Vestlandet og er blitt len, noe Valdres også fortsatt gjør, rett syd for Stadt. Veen trekker grensen mellom Norge og Sverige som en stiplet linje fra munningen av Göta älv. Nord for Oslo er det bare antydet med farge (Jämtland / Jemta er norsk). Skrivemåten avviker en del fra Mercators: Anslo (mot Ansloo), Berghe (Berge) og Dronten (Trundhem).

Kartet er dedisert den svenske kongen Gustav II Adolf (1611 – 1632). 


I nedre høyre hjørne er kartets dedikasjon til Gustav II Adolf på latin:

”Serenissimo, Illustrissimo, ac Potenrissimo Principi ac Domino, Domino Gustavo Adolpho, Succorum, Gothorum, Wandalorumq; Regi designato, et Principi hæreditario, Magno duci Finlandiæ Esthoniæ Westmanniæq; Principi, Domino fuo elementissimo, in observantiæ symbolum, hunc nativum Sueciæ, adiacentiumq; regnorum Typum, dat confecratq;, Adrianus Veno Aurelius”

Lengst i nord i forsøker Veen å antyde norsk og svensk territorium ved hjelp av våpenskjold. Det svenske riksvåpnet er plassert ved Malanger (Malangen), for å markere svenskekongens pretensjoner i nordområdene frem til Varangerfjorden. Våpenet til Erkebiskopen i Uppsala i nrod har utvilsomt en lignende betydning. Den norske Riksløven står plassert ved Warduys (Vardøhus).

(En ny utgave av kartet er trykket av samme plate i 1636, men da under tittelen ”Tabula exactissima Regnorum Sveca et Norvegia”. Kartet er fortsatt dedisert svenskekongen, men Adrian Veeens navn er ikke nevnt, heller ikke utgiver eller utgivelsessted. I denne utgaven av kartet er det svenske riksvåpnet erstattet med det danske riksvåpenet plassert ved Malanger (Malangen)).

Jeg skal prøve å få sett på det senere eller i morgen, men det er renessanselatin med noen ord jeg er usikker på hvordan skal oversettes i denne sammenheng, så jeg må sjekke opp noen ting. Cnyborg 12. jul 2005 kl.19:39 (UTC)
AVBILDNING AV SVERIGES OG NÆRLIGGENDE KONGERIKERS NATURLIGE [FORHOLD]
Til den mest serene [opprinnelig romersk titulering av keisere], allerhøyverdigste, og allermektigste fyrste og herre, Herre Gustav Adolf, sveers, gøters og vendlers utkårede konge, og arvefyrste, storhertug av Finland, Estland og Västmanland, fyrste, herre fra opphavet [fra fødselen], når han ser dette merke [bilde], denne avbildning av Sveriges og nærliggende kongerikers naturlige [forhold], gi det også velsignelse [anerkjennelse], Adrian Veen Aurelius

Med forbehold om at dette er sen latin med en noe vaklende grammatikk i forhold til klassisk latin som jeg har studert, skulle dette være en grei oversettelse. Cnyborg 12. jul 2005 kl.23:03 (UTC)

The name of Norsk and Bokmal in interwiki links rediger

I am seeking for right orthography inside for interwiki links. The question is: Is to correct to write the name of Norsk languages "Norsk" and "Bokmal" or "norsk" and "bokmal"? (It seems that you are writing with small letter at the beginning, but...) For example, Italian, Serbian, Croatian and Serbo-Croatian would be written with the starting small letter because by orthography of these languages language name is written with the starting small letter. --millosh (diskusjonsside (sr:)) 13. jul 2005 kl.05:35 (UTC)

Добар дан Милош, language names are not capitalised in Norwegian. In other words, one would write “norsk (bokmål)” and “norsk (nynorsk)” except for when other reasons (e.g., beginning of a sentence, capitalised lists) underlie the capitalisation issue, in which case one would write “Norsk (bokmål)” and “Norsk (nynorsk)”. Hope this is of help! :-) Olve 13. jul 2005 kl.06:03 (UTC)

(: Huh, I don't know a word of Norsk (even I know that Danish and Bokmal are very related :) ). So, the orthography (in this case) is the same as it is in Serbian. And interwiki links are not headings, but references. (And we have capital letters at the beginning according to English orthography...) The other question is: if Italian, Serbian, Serbo-Croatian, Czech, etc. write it's name with small letter at the beginning, do you agree to write Bokmal and Nynorsk with small letter at the beginning? --millosh (diskusjonsside (sr:)) 13. jul 2005 kl.07:41 (UTC)

I made the page m:Capital and small letters for interwiki at Meta. I am copying comments there in this moment. As your comment was copied there, please continue to talk on that page about position of your community. --millosh (diskusjonsside (sr:)) 13. jul 2005 kl.16:56 (UTC)

Problemer med flytting rediger

Jeg har opplevd flere problemer med å flytte sider i det siste. Nå får jeg ikke flyttet Halhjem til Haljem fordi jeg får feilmeldingen Source and destination titles are the same; can't move a page over itself.. Hva er det for noe tull? –Peter J. Acklam 13. jul 2005 kl.10:52 (UTC)

Pass på hvilke felt du bruker....felt en er nye plasseringen. felt 2 er begrunnelse. gjorde samme feilen selv tidligere Martin 13. jul 2005 kl.11:17 (UTC)
Oj. Dette er en endring jeg ikke har lagt merke til. Takk for oppklaringen! –Peter J. Acklam 13. jul 2005 kl.11:22 (UTC)

Kategorisering av år og hendelser rediger

Jeg kunne godt se for meg at vi gjorde om kategoriseringen for årene, hendelsere, «Kategori:Fødsler i» og «:Kategori:Dødsfall i». i dag er det slik at disse ikke ligger samlet før man kommer til tiårs oversikten (om enn ikke da) jeg ser for meg at Kategoriene «hendelser i år» omdøpes til «år» for årene etter 1900. Slik at disse samler alle hendelsene. Dødsfall og fødsler vil fortsatt bli kategoriser slik som i dag, sånn at topp kategorien på dødsfall og fødsler inneholder alle dødsfallene og fødslene. noen meininger hos folk? ~~

Administrator rediger

Jeg vil gjerne nominere Shauni som administrator. Forøvrig synes jeg vi burde få en ordentlig side opp for dette, a la det Inter satt opp på Wikipedia:Nominasjoner for adminstatus tidligere (administratorer kan fortsatt lese det), men muligens i en litt mindre skala. Jon Harald Søby 16. jul 2005 kl.12:02 (UTC)

Du må spørre ham om han er interessert først, det er jo ikke alle som ønsker å bli admin. Vi kan lage en egen seksjon på administratorsiden for forslag (eller bruke diskusjonssiden). Wolfram 16. jul 2005 kl.14:37 (UTC)
Jeg har nå laget en slik seksjon på Wikipedia-diskusjon:Administratorer. --–Duffman 21. jul 2005 kl.10:32 (UTC)

Filmfiler rediger

Hvilket format skal filmfiler lastes påå i, hvis det går ann? Jeg jobber nå og utvikler Nødhjelp og jeg har noen filmer fra en demonstrasjon jeg nettop var på. De er i quicktime mov format (Idiotkamera), men hvilket bør de være for opplastning her, og noen som vet om et program som kan konvertere mov filer til det formatet, helst i ett skritt? Thor-Rune Hansen 16. jul 2005 kl.13:00 (UTC)

Filmfiler skal være i Ogg Theora. Jeg kjenner dessverre ikke til programvare som kan konvertere til denne, men du kan kanskje finne svaret på Wikimedia Commons? Arj 25. jul 2005 kl.21:12 (UTC)

Se informasjon om formatet og lenker til nettsider på en:Theora. Cnyborg 25. jul 2005 kl.21:21 (UTC)

værktøj - især høvle rediger

På dansk wikipedia skriver jeg en del om værktøj, herunder høvl (høvel), og i den forbindelse vil jeg gerne have henvisninger til andre sprog, herunder norsk bokmål og nynorsk, så hvis der er en kompetent person der vil kigge på det vil det være skønt.

I Lillehammer på Maihaugen findes en husskruehøvl og en hestetrukket tændstikhøvl, som jeg tror en nordmand bedre kan beskrive end jeg der ikke har været på Maihaugen i næsten 40 år.


--Børge Askholm 16. jul 2005 kl.17:48 (UTC)

Faktisk jobber jeg på maihaugen i sommerhalvåret, men jeg er litt usikker på hvilken høvel du sikter til. Profoss 16. jul 2005 kl.18:37 (UTC)

Botter rediger

Jeg antar at ingen har noe imot at jeg har spurt om å få bot-status på bottene Zwobot, Hashar og Quistnix… Når de har bot-status, vises ikke endringene deres i Siste endringer. Jon Harald Søby 17. jul 2005 kl.11:34 (UTC)

Virker greit nok det, men hvorfor tre botter? Dersom du har tengt å kjøre alle tre sammtidig er ikke det spesielt bra, da du belaster wikiprogramvaren mer enn nødvendig dersom du gjøre det. Martin 17. jul 2005 kl.20:43 (UTC)
Ingen av bottene kjøres av Jhs. Wolfram 17. jul 2005 kl.22:09 (UTC)


Gallery rediger

Jeg synes det er på tide at man begynner å bruke gallerys her inne på wikipedia og ikke bare legger inn enda en ekstern lenke til commons! Legger inn en nylig diskusjon mellom meg og duffman... For å vise hvordan jeg tenker meg bruken av gallerier kan man se på artikkelen om Roma.. Minto 18. jul 2005 kl.17:23 (UTC)


Hei. Jeg har aldri sett noe bildegalleri i en leksikonartikkel før. Er dette noe nytt som er blitt innført i Wikipedia? Leksikonartikler skal jo først og fremst ha tekst... Jeg trodde man heller linket til Commons hvis man skulle vise til bilder. Vi har malen {{commons}} til dette. --–Duffman 18. jul 2005 kl.16:31 (UTC)
Da har du misforstått hele konseptet med digitale muligheter! Dette er et digitalt leksikon og man bør for guds skyld ikke være en kopi av en papirbok, legger man opp til en kopiering av bøkene og ikke en forbedringene som den digitale verden gir oss mulighteter til nedbygger man hele konseptet! Man bør absolutt bruke de mulighetene som er tilstede! Jeg vet sånn halveis hva jeg snakker om da jeg studerer digitale medier og denne typen "konvergens" vil alltid være tilstede i en digital verden! og jeg ser absolutt ingen grunn til å ikke bruke muligheter som faktisk forbedrer innholdet! Noe som bilder/gallerier og andre medietyper utvilsomt gjør! En av grunnene til at du ikke finner lydfiler og gallerier i et vanlig leksikon er selvfølgelig fordi det ikke finne plass ellr muligheter for å gjøre det! og hadde det vært mulig er jeg 100% sikker på at Aschehoug ville benyttet seg av det! Linkingen til commons kan selvfløgelig brukes som et supplement, men jeg ser ingen grunn til å ikke tillate gallerier på f.eks max 10 bilder! Minto 18. jul 2005 kl.16:40 (UTC)
Vi har som sagt Commons og malen {{commons}} til dette. Men du må gjerne ta opp dette på Tinget, hvis du ønsker å innføre galleriartikler. --–Duffman 18. jul 2005 kl.16:44 (UTC)
Det er ikke snakk om å innføre noe som helst.. det er bare snakk om å sortere bilder i gallerier når det finnes MANGE bilder som beskriver et emne like godt eller bedre enn ord som et suplement til den allerede eksisterende teksten! slik at man kan se hva det er snakk om uten å måtte klikke seg inne på en engelsk side (commons), med forklaringer på engelsk.. i tillegg forlater man unødvendig wikipedia for å se bilder som i utgangspunktet burde vært tilstede som et suplement til artikkelen! Minto 18. jul 2005 kl.16:53 (UTC)

Jeg er enig med Minto her, gallerier passer bra i Wikipedia. Slik jeg ser det er muligheten til å ha bildeteksten på norsk den viktigste grunnen til å inkludere gallerier. --Kjetil r 18. jul 2005 kl.18:02 (UTC)
Jeg synes Galleri virker som en ganske god idé, hvis man legger det nederst på artikkelen og bildene er velkommenterte. Profoss 18. jul 2005 kl.18:06 (UTC)
Hos meg vises ikke alle bildene i galleriet. Noen som har samme problem? --–Duffman 18. jul 2005 kl.18:09 (UTC)
De eneste bildene i gallerier som ikke funker for meg, er de som ikke finnes. Jon Harald Søby 18. jul 2005 kl.18:48 (UTC)
Det hørtes veldig merkelig ut at alle bildene ikke skulle vises, har aldri hatt problemer med det i Opera eller Firefox i hvertfall! Har dessuten lagt til Galleri på New York! Lagt det nederst.. enig med Profoss om at det bør ligge nederst. Bildene må selvfølgelig også ha et navn som viser til hva de beskriver! Minto 18. jul 2005 kl.19:42 (UTC)
Jeg syns artikkelen om Roma ble fin med bildene. Er enig i at de som finnes på Commons kan legges i gallerier under artikkelen, men syns også at om en vet om eksterne billedgallerier bør en også lenke til disse. -Nina- 18. jul 2005 kl.19:50 (UTC)
Commons har uendelig mange bilder om Roma og jeg har valgt ut et lite utvalg som jeg følte var relevant! Tror forøvrig at denne typen gallerier bør begrenses til max '12 bilder.. Samtidig bør det også vær en vurderingssak om man har behov for mange bilder. I artikler med lite tekst ser det dessuten veldig mye mer ryddig ut om man legger bildene i et galleri! (se Capri). Minto 18. jul 2005 kl.20:06 (UTC)
En ting som hadde vært greit var om vi hadde fått dette med en gang som tillegg i stilmanualen, kanskje som en slags underside alá biografiveiledningen. Mens det fremdeles er friskt i minnet. Forøverig mener jeg at 12-15 bilder høres ut som en fin maksgrense, hvis vi kunne regulert bredden på gallerier hadde kanskje det vært best. Slik at resultatet ble nogenlunde likt samme hvilken oppløsning man kjører. Profoss 18. jul 2005 kl.20:18 (UTC)
Tror det er slik at Gallery gir 4 bilder i bredden uansett oppløsning! derfor er 12 et fornuftig antall.. Minto 18. jul 2005 kl.20:22 (UTC)
I såfall høres 12 yppelig ut. Profoss 18. jul 2005 kl.20:31 (UTC)

Ta gjerne en titt på nn:bilete av barokkomponistar, nn:bilete av kyrkjer i Noreg (trykk på undersidelenker til høyre), nn:bilete av svenske regentar osv. for mulig inspirasjon... :-) Olve 21. jul 2005 kl.10:16 (UTC)

Jeg synes det er en god idè med galleri - Gir artikkelen mer liv. I en artikkel som capri, synes jeg derimot det blir litt dumt. Synes det bør være en hovedregel at det ikke skal være flere bilder en det er ord i en artikkel, for å sette det litt på spissen. I de andre artiklene nevnt her fungerer det veldig bra. Thor-Rune Hansen 27. jul 2005 kl.22:40 (UTC)
Er ikke helt enig når det gjelder Capri, har selv vært der og dette stedet m.f beskrives faktisk langt bedre med bilder enn med ord! Minto 28. jul 2005 kl.11:26 (UTC)
Jeg la inn interwikilenker, og det er tydelig f.eks. på en: at det går fint å skrive mer om stedet. Jeg synes Thor-Rune har et godt poeng; slik den er i dag fremstår den ikke som en leksikonartikkel, men ligner mer på et bildegalleri på Commons med en kort innledning og masse bilder. Jeg synes absolutt at bruken av gallerier bør begrenses til artikler av en viss lengde. Cnyborg 28. jul 2005 kl.11:34 (UTC)

Ukas artikkel rediger

Ser at siden for nominering av artikler som er kandidater for forsiden er inaktiv. Jeg vil likevel nominere Tamhund som en verdig kandidat til å figurere en uke på forsiden av bokmål wikien. Synes den er en av de beste artiklene jeg har lest på norsk wiki så langt. Håper jeg har gjort nominasjonen på riktig sted denne gangen. Klipp 19. jul 2005 kl.21:45 (UTC)

Ja, det er en gammel versjon du har sett (husker ikke hva siden heter akkurat nå, men vet hvilken side det er). Nominering gjøres nå på diskusjonssidene på Wikipedia:Ukens artikkel/2005. Jon Harald Søby 20. jul 2005 kl.09:57 (UTC)

Vedvarende vandalisme rediger

Sidene MediaWiki-diskusjon:Wantedpages, Diskusjon:JSP og Wiki blir stadig vekk vandalisert med lenker til diverse tvilsomme sider, lagt inn av en IP som er litt forskjellig for hver gang. Jeg tror jeg har sletta både MediaWiki-diskusjon:Wantedpages og Diskusjon:JSP sikkert tre-fire ganger hver nå, samt revertert wiki et par ganger. Som en følge av dette, låser jeg nå disse sidene, med notis om at de som vil endre dem får spørre her på Tinget. Jon Harald Søby 20. jul 2005 kl.10:01 (UTC)

Oversettelses jobb rediger

Kan noen oversette denne: Wikipedia:GNU FDL. --Martin 20. jul 2005 kl.15:37 (UTC)

Det tviler jeg på at noen gidder! Nice try. 81.191.119.76 20. jul 2005 kl.15:48 (UTC)

Liten forbokstav i artikkelnavn rediger

Takket være en side på en: fant jeg nettopp ut hvordan man kan få liten forbokstav i artikkelnavn. Det er ved å skrive inn den usynlige bokstaven ⁠ foran navnet i flytt-boksen. Så er da spørsmålet, skal dette gjøres på steder der det skal være liten forbokstav i navnet? Jeg har allerede flyttet IPod til ⁠iPod, som et eksempel. Jon Harald Søby 20. jul 2005 kl.16:02 (UTC)

Det tegnet er synlig hos meg (IE 6). 81.191.119.76 20. jul 2005 kl.16:09 (UTC)
Som en firkant, da, eller? Jon Harald Søby 20. jul 2005 kl.16:11 (UTC)
En tom firkant med streker rundt, ja. 81.191.119.76 20. jul 2005 kl.16:16 (UTC)
Mikromyk ødelegger alt igjen, ja. Vel, flytter tilbake iPod, da. Jon Harald Søby 20. jul 2005 kl.16:21 (UTC)
Ja synd men sant... 81.191.119.76 20. jul 2005 kl.16:22 (UTC)
Hva mener du med en «usynlig bokstav»? Bokstaver er ikke usynlige. –Peter J. Acklam 21. jul 2005 kl.14:06 (UTC)
Så rett, så rett. Usynlig tegn. Usynlig Unicode-tegn, om du vil. ;-) Jon Harald Søby 21. jul 2005 kl.14:21 (UTC)
Jeg ser nå at det er snakk om Unicode-tegnet U+2060 som heter «word joiner». Så vidt jeg vet er det ikke uproblematisk å sette det tegnet først i navnet. Jeg tror ikke at wikilenker kodet som [[iPod]] kommer til å fungere hvis artikkelen bare står oppført under iPod med en U+2060 først i navnet. For at det skal fungere må man sørge for at iPod (kodet som [[iPod]]) redirigerer til ⁠iPod (kodet som [[⁠iPod]]). (Hvis det var forståelig? ;-) ) –Peter J. Acklam 21. jul 2005 kl.15:23 (UTC)
Ja, redirects må selvsagt være tilstede. Men det går ikke uansett, på grunn av stygge Mikromyk som ikke implenterer mange nok tegnsett i de stygge nettleserne deres. =( Jon Harald Søby 21. jul 2005 kl.15:25 (UTC)
Det er nok ikke bare Microsoft som er problemet, det samme skjer i Opera. Cnyborg 24. jul 2005 kl.09:27 (UTC)
Da er det Vinduer sin feil, da… ;-) Jon Harald Søby 26. jul 2005 kl.13:47 (UTC)

Overvåkningslisten rediger

Kan det hende at visningen av "alle" endringer i overvåkningslisten har opphørt å fungere med den nye versjonen av MediaWiki? Jeg får i hvert fall ikke opp mer enn de siste par dagers endringer, alle på én side. Fantes det ikke en lenke med navnet "vis neste 50" før? Hanno 21. jul 2005 kl.10:04 (UTC)

Jeg får endringene tilbake til 3. juli. tror det fantes en lenke med "vis neste 50" før ja. Martin 21. jul 2005 kl.10:08 (UTC)
Endringer gjort på sider i overvåkningslista før MediaWiki 1.5 kom vises iallefall ikke, det har kanskje noe med det å gjøre? Jon Harald Søby 21. jul 2005 kl.13:56 (UTC)


Ikke spesialtegn i artikkelnavn? rediger

Det har tidligere blitt bestemt at artikkelnavn ikke skal inneholde spesialtegn (se Wikipedia:Tidligere avgjørelser), men jeg vil gjerne ta opp dette på nytt. Så vidt jeg har fått med meg, var hovedgrunnen til ikke å ha med spesialtegn i artikkelnavn at det skapte rot i kategorier (dette gjaldt først og fremst skipsartikler). Vi har jo imidlertid funksjonen der man kan bestemme hvordan en artikkel skal sorteres, med [[Kategori:Diverse|Kategorisortering]], så da faller jo denne grunnen bort. Andre grunner, som at det vil være vanskelig å finne artikkelen via søkeboksen eller vanskelig å lenke til den er jo også lett å løse med redirects. Så spørsmålet mitt blir, skal vi ikke bare glemme disse greiene og la spesialtegn i artikkelnavn være lov, så lenge man har med de nødvendige omdirigeringer? (Huff, jeg er dårlig til å formulere meg nå om dagen.) Jon Harald Søby 22. jul 2005 kl.16:31 (UTC)

Chobot rediger

Hello. I'm running a interwiki bot on the korean wikipedia. I'm using pywikipediafor Chobot. Can I ask a bot status for Chobot in norweigian wikipedia? -- ChongDae

Sure, we have no objections to that. Jon Harald Søby 24. jul 2005 kl.19:57 (UTC)

Enda en bot rediger

Hei, så vidt jeg har skjønt har vi ikke noen spesielle retningslinjer for boter her. Så jeg lurte på om noen har noen innvendinger mot at jeg spør om å få bot-status for Bruker:Bender? Jeg kommer til å bruke den til diverse repetivt vedlikeholdsarbeid, som å flytte artikler til andre/nye kategorier osv. --Vegard Wærp 25. jul 2005 kl.23:37 (UTC)

Lenke til WP:UA på hovedsiden? rediger

Synes vi burde ha en lenke til Wikipedia:Utmerkede artikler på hovedsiden, enten under arkiv-lenken på ukens artikkel, eller kanskje ett sted i Velkommen til Wikipedia. Siden er veldig interresant, og veldig bortgjemt. Thor-Rune Hansen 26. jul 2005 kl.00:25 (UTC)

Noen innvendinger mot slik det ble nå? Jon Harald Søby 26. jul 2005 kl.03:32 (UTC)
Jeg synes det høres skrytete ut, men det får ikke hjelpe :P De artiklene fortjener skryt uansett. Thor-Rune Hansen 27. jul 2005 kl.22:18 (UTC)

Fair use og bokomslag rediger

Det er ofte at det kopieres inn bilder fra en: som der er merket med malene fair use eller bookcover, og at disse malene skrives inn her. Jeg har derfor opprettet Mal:Fair use (og Mal:Bookcover som bare viser til førstnevnte), som forteller at bildet raskt vil bli slettet dersom det ikke kan legges under annen lisens. Bildene kategoriseres så i en fair use-kategori, som igjen er underkategori av Bilder på Wikipedia og Bilder som er foreslått slettet. Bildene som havner i disse kategoriene kan og bør normalt slettes raskt, men i enkelte tilfeller kan de være feilmerket på en: slik at de egentlig er PD. Cnyborg 28. jul 2005 kl.08:18 (UTC)

Wikimania rediger

En norsk radiokanal planlegger dekning av Wikipedia i forbindelse med konferansen i Frankfurt. Dersom noen av dere skal dit hadde det vært fint om jeg kan formidle kontakt til journalisten. Ellers blir det muligens et intervju med meg. Cnyborg 28. jul 2005 kl.08:30 (UTC)

Hvilken kanal er dette? Jon Harald Søby 28. jul 2005 kl.14:59 (UTC)

Nordmenn etter område rediger

Jeg foreslår å slette Kategori:Nordmenn etter område og underliggende kategorier. For det første er kategorinavnene forvirrende (eks: Kategori:Høringer) og uforståelige for de fleste, for det andre kan hjemkommune like godt nevnes i artikkelteksten og kjente personer nevnes i kommuneartiklene, og for det tredje blir det totalt sett et altfor innviklet system (a: 435 kommuner i Norge, 435 kategorier med "Personer fra.."; b: ingen andre enn Jhs kommer til å gidde å legge inn nye artikler om nordmenn i alle de relevante kommunekategoriene (systemet blir derfor ikke komplett); c: de fleste nordmenn har bodd i flere forskjellige kommuner, og det blir derfor altfor mange kategorier å legge dem i). Froy 28. jul 2005 kl.10:07 (UTC)

Enig, disse kategoriene bidrar mer til forvirring enn forklaring. --–Duffman 28. jul 2005 kl.10:28 (UTC)
Også enig, det er bedre å ha en liste i kommuneartiklene over kjente personer fra kommunen. Wolfram 28. jul 2005 kl.11:10 (UTC)
Systemet kan virke unødvendig nå, men det vil bli bedre når vi får flere bidragsytere fra forskjellige steder i Norge.
Et alternativ kan være å kategorisere kun etter fylke, og etter kommune om det er fem eller flere artikler om personer fra en viss kommune. Jon Harald Søby 28. jul 2005 kl.14:41 (UTC)

Kan disse bildene brukes på Wikipedia? rediger

Jeg kom over denne siden som har følgende lisens: http://arthist.cla.umn.edu/aict/html/license.html Kan det tolkes slik at disse bildene kan brukes på Wikipedia og lastes opp her bare en presiserer kilden? -Nina- 28. jul 2005 kl.11:17 (UTC)

Jeg tolker det slik, men jeg er litt usikker og ville nok sendt en mail for å spørre først. De nevner «libraries and archives» spesifikt, og det kan hende at Wikipedia faller utenfor det de tenker på. Hvis lisensen omfatter bruk på Wikipedia må de lastes opp lokalt som betingede bilder (ikke-kommersielt og med referanse); de kan ikke legges på Commons. Cnyborg 28. jul 2005 kl.11:28 (UTC)
Sendte en mail til http://arthist.cla.umn.edu/aict/html/index.html så får vi se hva de svarer. -Nina- 28. jul 2005 kl.11:35 (UTC)

Billedbaser rediger

Den beste billedbasen jeg vet om er denne: http://rubens.anu.edu.au/

De har en klar side om copy right http://rubens.anu.edu.au/copyright.html Om Wikipedia kan bruke bilder fra basen er med uklart og kanskje noen som er litt bedre i engelsk kunne skrive en mail til dem? Kunne vi bruke materiale fra denne basen ville det være utrolig fint. I første omgamg vil jeg legge lenker til bilder om jeg har bruk for det.-Nina- 28. jul 2005 kl.12:20 (UTC)

Mange av bildene er OK, men australsk åndsverkslov har en beskyttelsesperiode på bare 50 år, mens det i Norge (og i mange av de landene bildene har sitt opphav) er 70 år. De har også en mildere lov enn både Norge og mange andre land når det gjelder kunstverk som er utstilt på offentlig plass. Det er dermed ikke mulig å si at bildene er i orden å bruke, hvert enkelt må vurderes. Cnyborg 28. jul 2005 kl.15:04 (UTC)

Kategorien Bilder av norske kirker og alle underliggende sider bør etter min mening slettes ASAP, da det bryter totalt med Wikipedias form som tekstbasert oppslagsverk, og med følgende punkt i en:Wikipedia:What Wikipedia is not: What Wikipedia is not: 4. Collections of photographs or media files with no text to go with the articles. If you are interested in presenting a picture, please provide an encyclopedic context, or consider adding it to Wikimedia Commons. Det er viktig at norsk Wikipedia ikke utvikler seg på tvers av alle andre wikipedier. Jeg mener også at galleriene som er opprettet i noen artikler (f.eks. Capri) bør slettes. --–Duffman 28. jul 2005 kl.14:17 (UTC)

Jeg synes også rene gallerier bør ligge på commons. Wolfram 28. jul 2005 kl.15:13 (UTC)
Jeg er prinsipielt enig, men det er en svakhet her at mange av bildene ikke er under fri lisens, slik at de ikke kan lastes opp til Commons. Da er det praktisk med en eller annen måte å samle dem på. Men en mulighet er å bare legge dem direkte i kategorier, fremfor å opprette sider. Cnyborg 28. jul 2005 kl.15:19 (UTC)
Du har rett. Bilder som ikke kan lastes opp på commons må vi finne alternative løsninger for her. Wolfram 28. jul 2005 kl.15:22 (UTC)
Bilder kan selvfølgelig lastes opp på Wikipedia også, men gallerier har ingenting på Wikipedia å gjøre. Jeg foreslår at alle bilder på no:wp kategorieres for å få oversikten over dem. Men bildekategorier må holdes adskilt fra det regulære kategorisystemet for artikler. --–Duffman 28. jul 2005 kl.15:30 (UTC)
Skal bilder legges på siden av artikkelen eller er det lov å lage gallerier under dem? Artikkelen om Kristen Ikonografi vil måtte inneholde en del bilder for å få frem forskjellene og jeg arbeider med å fremskaffe dem. Jeg lurer derfor på hvordan de best skal presenteres i artikkelen. -Nina- 28. jul 2005 kl.15:37 (UTC)
Slik jeg tolker retningslinjene er det kun rene gallerier som ikke skal forekomme: Collections of photographs or media files with no text to go with the articles. Så lenge bildene legges i en skikkelig tekst-artikkel bør det være fritt frem, og spesielt når det er relevant med mange bilder, slik du beskriver. --–Duffman 28. jul 2005 kl.16:33 (UTC)
Det er min tolkning også, det er ingenting i veien for å bruke mange bilder for å illustrere e artikkel, og kunstartikler er jo steder hvor man trenger illustrasjoner for å lettere forklare ting. Cnyborg 28. jul 2005 kl.17:37 (UTC)
 1. Gallerisider med forklarende tekst som samtidig fungerer som tekstlenker til artikkelen om det avbildede objektet, evt. også til kunstner/fotograf og byggeår, er ikke «Collections of photographs or media files with no text to go with the articles», men et fullverdig navigasjonsredskap som absolutt har sin plass på Wikipedia.
 2. Gallerisider uten forklarende tekst har ikke noen plass her. Dette er imidlertid ikke den korrekte beskrivelsen av de kategoriene/artiklene det her er snakk om.
 3. En galleriside med bilder av, f.eks., stavkirker og med forklarende tekst gir mulighet for en bruker som kjenner objektets utseende og kategori å slå opp til artikkelen via bildegalleriet. Dette er en styrke ved Wikipedia som det ville være meget uheldig, for ikke å si ukonstruktivt, å forby! Olve 29. jul 2005 kl.00:45 (UTC)

Jeg må si meg enig med Olve, denne konvergensen er nødvendig og samtidig viktig for å samle informasjon om noen av de aller viktigste kulturminnene i norge. Er ikke sikker på at jeg ville vært enig i andre tilfeller, men i dette tilfellet bør det gjøres pga den meget store historiske og kulturelle viktigheten. Det var av den årsaken at jeg bestemte meg for å kopiere og forbedre dette prosjektet fra nynorsk:wiki.

Hvordan kan man best samle informasjon om norske kirker om man ikke kan vise mange bilder av kirker på samme side? En av de andre tankene bak dette prosjektet fra min side var å vekke litt lokalpatriotisme hos brukerne på wikipedia for å få flere bilder og artikler om norske kirker! Noe den voldsomme responsen i denne diskusjonen tyder på at kan være mulig å oppnå! Særlig Bilder av stavkirker og artikler om disse vil være en viktig del å få på plass i wikipedia. Disse historiske bygningene er det nærmest vi i norge kommer antikken eller andre lignende kulturelle perioder. Derfor bør dokumentasjonen selvfølgelig være så god som mulig! Bilder er defintivt en viktig bit av dette momentet. Kanskje bør norske stavkirker bli en kvalitetsoffensiv?? En annen mulighet jeg tror kan være vesentlig; er at vi alltids kan bytte navn på sidene, fra Bilder av kirker i Buskerud til Liste over kirker i Buskerud, for på denne måten å omgå et for stort fokus på selve bildene. Allikevel mener jeg at en oppbygging og samling av info om alle norske kirker bør gjøres rundt selve bildene. Av egen erfaring er i hvertfall min oppfatning at gode bilder bidrar i positiv retning når det gjelder interessen for å opprette, utvide og forbedre en artikkel. Kan vi få tak i bilder av samtlige norske stavkirker er jeg 100% sikker på det vi også kommer til å få vesentlig mye mer skrevet stoff om dem. Hadde dette vært et problem for duffyboy om bildeartiklene ble opprettet som lister over kirker i diverse fylker, der man legger til bilder som i et galleri for på den måten å dokumentere kirkene i listen? Neppe! i all hovedsak er det vel faktisk dette arbeidet som er påbegynt i bildeserien: Bilder av kirker i Norge.

Minto 29. jul 2005 kl.01:23 (UTC)

Som jeg sa over så foreslår jeg at alle bilder på no:wp kategorieres for å få oversikten over dem, men at bildekategoriene holdes adskilt fra det regulære kategorisystemet for artikler. På den måten kan mintoboy beholde galleriene sine uten at de forveksles med ordentlige leksikonartikler. --–Duffman 29. jul 2005 kl.05:35 (UTC)

(Bør vel først gjøre dette klart: Jeg er også meget imot rene gallerisider uten noen forklarende/henvisende tekst. Men det er jo ikke dét vi diskuterer her.)
Duffman: Jeg tror du leser reglene (som gjelder på en:, forresten...) litt for snevert — faktisk snevrere enn de ordrett er skrevet...(!) La oss ta dette bit for bit:
 1. «What Wikipedia is not: 4. Collections of photographs or media files with no text to go with the articles.» I forbindelse med galleriserien med norske kirker er det ikke «no text», men tydelige henvisninger i tekstform til den til hvert bilde aktuelle artikkel.
 2. «If you are interested in presenting a picture, please provide an encyclopedic context» — og den encyklopediske sammenhengen som er oppgitt for hvert kirkebilde er:
  1. lenke til artikkelen om denne kirken;
  2. lenke til byggeår når dette er kjent;
  3. lenke til kunstner/fotograf / andvarlig for avbildningen;
 3. «or consider adding it to Wikimedia Commons.» — og der ligger de jo allerede... Men bildene på Commons er for det aller meste ikke satt opp i gallerier med tydelig encyklopedisk kontekst slik de er i billedserien om norske kirker her på no: (og på nn:).
Ellers tror jeg at vi oppnår et mye bedre oppslagsverk ved å konsentrere oss om hva Wikipedia skal være: Et meget omfattende oppslagsverk med stor mediabredde (større enn Aschehougs konversasjonsleksikon...) og mangfoldig innfallsvinkel.
Og ikke minst må jeg påpeke at de mange «lister over dette og hint» faktisk inneholder mindre encyklopedisk informasjon per oppførsel enn hvert galleribilde med link til hovedartikkel, kunstner, byggeår osv. Så hvis man skal insistere på at sider med tynt innhold skal bort, så er det logisk å fjerne alle rene lister først. Og dernest kan vi eventuelt snakke om de mer innholdsrike gallerisidene. Men jeg mener vi bør være litt rausere og la begge stå — de er begge gode redskaper/virkemidler til å oppnå økt produktitet i retning flere encyklopediske artikler. -- Olve 29. jul 2005 kl.07:50 (UTC)
Lenker kan vel neppe kalles encyklopedisk kontekst. Ellers er jeg enig i at noen lister er svært lite encyklopediske; men det er forskjell på en Liste over TV-serier og en Liste over norske statsministre. Førstnevnte kan IMO slettes, mens sistnevnte er ytterst relevant i et leksikon (selv om den med fordel kunne innlemmes i en artikkel om det norske statsministerembedet). Det er mulig jeg tolker retningslinjene litt innskrenkende, men jeg mener det er viktig at Wikipedia ikke flyter helt ut og gradvis forvandles til noe annet enn den var tiltenkt. Wiki-samfunnet blir stadig større, og inneholder et separat mediegalleri (Commons), ordbok (Wiktionary), leksikon (Wikipedia), sitatdatabase (Wikiquotes) og mye mer. Wikipedia skal være et leksikon, og må ikke utvikle seg til å bli en kombinasjon av flere wikier. --–Duffman 29. jul 2005 kl.08:22 (UTC)
Jeg er enig med alt Olve skriver over, for eksempel Bilder av kirker i Buskerud er et like bra verktøy for å navigere i wp som alle de rene listene, som jeg har fått intrykk av at mange her vil beholde. Den inneholder lenker til artikler om de forskjellige kirkene, kommunene de ligger i og prosti de ligger under. Synes også vi bør konsentrere oss om å gjøre norsk wikipedia bedre istedenfor å følge en: slavisk i alt de gjør. Jeg føler heller ikke at noen gallerier av denne typen for å lette navigasjonen gjør at wikipedia «flyter ut» og blir et mediegalleri eller en kombinasjon av mange wikier, men at det gjør wikipedia bedre og lettere å bruke. --Vegard Wærp 29. jul 2005 kl.08:26 (UTC)
Jeg synes at det er en forskjell på bildegallerier og tekstlister, fordi man med førstnevnte stort sett kan klare seg med kategorier (f.eks. det å finne en kirke ut fra utseendet går like greit fra en kategori som fra et galleri), mens man med tekstlister også kan legge inn lenker til ikke-eksisterende artikler og dermed få en grei oversikt over hva som mangler. Man kan også bruke listene til å sortere på en annen måte enn kategorien: Mens en kategori over norske statsministere er grei for å finne frem til en enkelt, er en liste nødvendig for å kunne sortere dem kronologisk. Ofte kan de bakes inn i artikkelen, men jeg synes det er greit å skille ut lister i egne artikler der de blir lange, eller der det av andre grunner kan være praktisk med en egen liste. Bildegallerier kan være greie noen ganger, men jeg synes det bør brukes med forsiktighet, spesielt når bildene ligger på Commons og det er så enkelt å lenke dit. Cnyborg 29. jul 2005 kl.08:32 (UTC)
Jeg tror at vi må tenke litt på hva vi eventuelt lager billedgallerier over. Kirker er bygniner og en del av dem har en kunsthistorisk interesse hvor bilder, også gjerne av interiøret, er viktig i formidlingen. Men la det ikke gå sport i å sette inn så mange kirker som mulig uten at de er av spesiell interesse. Jeg kommer ikke til å gå over Bergen med fotoapparat for å få bilder av alle kirkene, bare de jeg syns er av spesiell interesse som Mariakirken, Domkirken og kanskje et par til. Poenget er å skrive om de som har et spesielt interiør, arkitekt, er midedelalderkirker eller har en symbolverdi og så henvise til kirkeleksikon når det gjelder de andre.
Men jeg ville finne det søkt om det ble laget et billedgalleri i forkant over norske statsministre istedet for en liste. Lages dette i forbindelse med en stor artikkel er det noe annet. -Nina- 29. jul 2005 kl.09:01 (UTC)
Bare litt jeg glemte å skrive i det forrige innlegget mitt. Jeg er fullstendig enig med de som mener vi bør begrense bruken av gallerier, og mener ikke vi bør bruke dem i hytt og pine. De bør brukes veldig forsiktig, men i noen tilfeller vil det faktisk være hensiktsmessig å bruke gallerier. Og i de få tilfellene synes jeg skal kunne bruke det. Jeg er altså ikke for en overflod av gallerier for alt mellom himmel og jord. --Vegard Wærp 29. jul 2005 kl.09:39 (UTC)
Hva er problemet med å la Bilder av norske kirker ligge som underkategori i det vanlige kategorisystemet? Jeg er for valgfrihet, og om man ønsker å se en samling over Bilder av kirker i Buskerud så bør man få lov til det uten å måtte lete seg i hjel i et annet kategorisystem. At det bør være en oversikt er en annen sak. Så vidt jeg kan huske så har jo også Cnyborg lagt til [Kategori:Bilder på Wikipedia] på noen av bildesidene. Er ikke denne kategoriseringen bra nok?
Enig i det meste som skrives her nå, bildegalleriene bør ikke brukes i hytt og pine! Derimot finner jeg enkelte bildelister relevante og viktig i et historisk perspektiv, både fordi de gir en viktig samling av bildene på ett sted til fremtidig bruk og fordi navigering etter bilder og hva man ser kan være av stor interesse! Bortsett fra kirker kan f.eks bilder av norske statsministre være en liknende relevant liste. I disse enkelttilfellene ser jeg ingen grunn til å følge mindre gode regler fastlagt på engelsk wiki. Slike samlinger av viktige bilder vil gjøre norsk wikipedia bedre er min oppfatning! og jeg forstår heller ikke hvordan man kan si at en konvergens mellom wiki og commons er en dum ting. Den gir fornuft spør du meg, det forbedrer wikipedia! Hadde man hatt mulighteten til å vise mange mange bilder i et papirleksikon er jeg 110% overbevist om at forlagene ville brukt denne muligheten! Å nekte oss å sette opp en relevant liste med bilder over noen av norges aller største kulturskatter er absurd. Som sagt tidligere kan ikke alle bildene lastes opp til commons. For det andre mener jeg at gallerier av denne typen hører hjemme her! En bildeoversikt over norske kirker og spesielt stavkirker har et naturlig habitat og dette det er i aller høyeste grad norsk wiki og ikke bare commons. Olve kommer jo md en rekke gode argumenter på hvorfor.. Minto 29. jul 2005 kl.10:39 (UTC)
Problemet med å bare ha bildelister som kategori er at man da har et rent galleri med enda mindre encyklopedisk innhold enn de «håndlagde» gallerisidene. Fra en billedkategori må man først gå til billedbeskrivelsessiden og deretter håpe at det finnes en link til den aktuelle kirken (eller hva det ellers måtte være) derifra. Et galleri med relevant utfyllende tekst vil derimot ha tekstleker direkte til f.eks. Urnes stavkirke og til andre artikler som anses som relevante i forbindelse med bildet (kunstner, år, beliggenhet o.a.). Når det gjelder kategorisering av slike gallerier bør de etter mitt syn inkluderes i de vanlige kategorier kun på det nøyaktig parallelle nivå (f.eks. Bilder av kirker i Oslo under Kategori:Kirker i Oslo. Parallelt med dette kan en kategorisere hierarkisk i et eget kategorisystem for gallerier og bilder (f.eks. Bilder av kirker i Oslo under Kategori:Bilder av kirker i Norge < Kategori:Bilder av norsk arkitektur / Kategori:Bilder av kirker i Europa osv.) -- Olve 29. jul 2005 kl.20:25 (UTC)
Bilder er bra saker, og sier ofte mer en 1000 ord. Desverre er ikke de ordene spesielt mye verdt, uten noen onklie ord til følge. Da er det ikke nok med navnet på motivet.
Jeg er ikke enig med duffy i denne saken, som går alt for langt med å skulle forby gallerisider, men jeg er heller ikke enig i Minto som er på den adre ekstremen.
Det er viktieng å finne den gylne middelvei, som hvem-nå-enn-det-var sa. Jeg er helt enig med Nina i at det ikke er noe poeng å ha samtlige kirker i slike gallerier - Heller de spesielle. De med fint/uvanlig/tøfft utseende, de veldig gamle (Kanskje 200+ år). Og så må det stå på gallerisideneen kort opsummering av det viktigste om kirka, kanskje 10-20 ord. Det vill vel gjøre susen?
(Jeg skriver forresten litt rart nå, en kombinasjon av trøtt og forsøk på brahet :P - Men det merka du sikkert.) Thor-Rune Hansen 29. jul 2005 kl.23:19 (UTC)
Vil ikke si at jeg er noe mer ekstrem enn de andre som er enige i at vi bør ha bildegallerier, den gyldne middelvei er som regel den beste og jeg er enig i det meste av det som skrives av både Olve, Nina og ThorRune :) Rene bildegallerier har jeg også påpekt at jeg er imot! Selv er jeg for bildesider av meget viktige ting etc., som f.eks kirker og norske statsministre. Kunne også tenkt meg bilder av alle gårdene/bygningene i den serien til Toppen Bech som gikk på NRK for noen år siden... den skriftlige informasjonen kan selvfølgelig ikke dukke opp helt av seg selv! først må gallerisidene opprettes.. Det eneste ekstreme md meningene mine om dette temaet er at jeg er veldig overbevist om at bilder på denne måten vil forbedre wikipedia og inspirere til mer encyklopedisk skriving om temaet. Ser at andre er enige i dette så da er jeg kanskje ingen ekstremist lenger... Minto 29. jul 2005 kl.23:51 (UTC)
Det er problematisk å gjøre det til et spørsmål om meget viktige ting, for det er veldig subjektivt. Det som er viktig for noen av oss er fullstendig uviktig for andre, og selv om vi kan enes om noen ting, blir det vanskelig. Ta kirker; jeg ville si at det er mer viktig med en oversikt over verdens katedraler enn av alle småkirker i Norge. Det er i de store kirkene rundt om i verden at man finner flest referansepunkter til artikkelstoff. Eller norske statsministre; hva med FNs generalsekretærer eller andre store internasjonale leder. Alle verdensarvsteder; de er definert av det internasjonale samfunnet som særdeles viktige… Det gjelder å holde hodet kaldt slik at vi ikke ender opp med en hel masse gallerier som synes viktige å ha på et eller annet tidspunkt. Det er også mulig å legge noe av ressursene som brukes på det inn på Commons, hvor det bare er noen få sider som har norsk tekst. Der kan man også legge inn norsk tekst og lenker direkte til artiklene på norsk Wikipedia. Cnyborg 30. jul 2005 kl.00:02 (UTC)
Bilder av katedraler høres ut som et bra prosjekt! :-) nn:Bilete av synagogar er også av stor kulturhistorisk interesse. Bilder av hvemsomhelst med et søskenbarn på Gjøvik blir selvsagt meningsløst. Men en bør huske at så lenge bildene ligger på Commons — der de bør ligge — er gallerisider en helt minimal belastning for databasen på no:/nn:/sv:/da: osv. En billedserie som er påbegynt på nn: er nn:Bilete av svenske regentar. Dette prosjektet er, som Bilder av kirker i Norge visuelt sett også av kulturhistorisk interesse. Den visuelle relevansfaktoren er etter mitt syn et viktig kriterium for hvorvidt et billedgalleri bør opprettes. -- Olve 30. jul 2005 kl.00:22 (UTC)
Jeg synes ikke Bilder av katedraler er noe bra Wikipedia-prosjekt, men et godt prosjekt for Commons. Med rundt 3000 katolske katedraler og sikkert 1000 i andre kirkesamfunn blir det et drøyt prosjekt å lage her, og det er det som er mitt poeng; hvis vi begynner med noe slikt roter vi oss bort, og kreftene kan heller brukes til å gjøre Commons mer tilgjengelig ved å legge inn norsk tekst der og til å hjelpe folk i andre land slik at de finner frem til bilder av f.eks. norske kirker. Cnyborg 30. jul 2005 kl.00:45 (UTC)

Sjikane rediger

Vår nye kollega Bruker:Minto har mistet fatningen et øyeblikk og begitt seg ut på sjikanering av undertegnede på Brukerdiskusjon:Minto fremfor å diskutere på sivilisert vis. Jeg oppfordrer med dette alle brukere, spesielt nye brukere som ikke har blitt kjent med diskusjonsformen på Wikipedia, om å holde en voksen tone i diskusjoner. --–Duffman 29. jul 2005 kl.11:05 (UTC)

Må innrømme at jeg deler Mintos irritasjon i dette tilfellet. MEN når det er sagt, så er det absolutt ikke akseptabelt å ty til personangrep og andre nedrigheter. Så min oppfordring til Minto er: Tenk før du skriver og gå på sak, ikke på person. Du er ikke alene om dine synspunkter angående gallerisaken, og du vil nok oppnå mer ved ikke å skremme bort «dine allierte». -- Olve 29. jul 2005 kl.19:41 (UTC)
Nå er vel jeg temmelig inhabil i denne saken og jeg har ikke tenkt til å forsvare meg selv! Men fra et objektivt ståsted jeg vil ikke akkurat påstå at det vitner om voksenhet fra en adm. å legge ut brukere for skittkasting på Tinget, av alle steder! og uansett hvor mye dritt man som adm. har fått slengt etter seg, så er dette noe jeg håper andre bruker som kommer med enkeltstående "sjikanering" slipper! Disse diskusjonene bør selvfølgelig enten tas privat på msn/irc eller legges til brukersidene! At jeg blir sperret før jeg i det hele tatt kan svare for meg på denne siden er også etter min personlige mening en handling som ikke er passende fra en adm. på et demokratisk samfunn som wiki! Minto 29. jul 2005 kl.22:33 (UTC)
Det er ingen som har sperret deg. Såvidt jeg forstod skrev han at du ville bli blokkert hvis du fortsatte å kalle folk idioter. Wolfram 29. jul 2005 kl.22:54 (UTC)
Duffman blokkerte meg! ThorRune opphevet den nå for 30min siden! Minto 29. jul 2005 kl.22:58 (UTC)
Diskusjon på brukersiden er ikke privat, men like allmen som alt annet på Wikipedia. Så det er sagt.
Og sitat fra MSNM convo med Minto, som han ikke ønsket at jeg skulle sitere ham på (Så jeg gjør ikke det, bare opsymmerer det han sier)
(Minto ber meg fjerne blokkeringen av han som hadde vart lengre en det var meningen, og jeg gjør det. Han mener at Duffy sjikanerte han like mye ved å legge dette offentlig på Tinget.)
ThorRune: Dere er ikke jamstilte i dette, det må du ikke tro. Selv om duffy kanskje er en idiot etter din mening, kan du ikke kalle ham det. Som alle sier, hold deg unna å sjikanere personer. Duffman hadde ikke gjort annet enn å stå på sin sak, og din kommentar var upåkrevd. Jeg mistenker at det er tolmodigheten din sin skyld. At duffy la det ut på tinget, er heller ikke feil. Han sjikanerte deg ikke, han bare gjorde andre oppmerksom på oppførselen din.
(Vi krangler vi over en del linjer om hvorvidt duffy klaget på Mintos seriøsitet før han begynte å bråke eller ikke, og litt sånne uvesentligheter.)
ThorRune: ...Han klaget ikke på dins seriøsitet. Han ba deg lese rettningslinjene for hva wikipedia ikke er, og det er alt han gjorde! Såkalte du han en østkantsidiot, og da klaget han på seriøsitetn din, ganske riktig.
Minto: jeg synes denne saken ble blåst opp.. jeg ble irritert, var trøtt og provosert... det er forøvrig ikke første gan gat duffman går meg på nervene.
ThorRune: *det* er du ikke alene om.
Minto: Hadde han latt meg si noe eller droppet å skrive på tinget skulle jeg ikke sagt noe! utestengelser var helt ok. Det siste kan du sitere meg på om du vil.
Nå gidder jeg ikke det her mer. 30 minutter på det her unødvendige tullet er litt drøyt... Min egen personlige konklusjon er at duffy ikke gjorde noe annet en å stå på synspunktene sine, om så jeg ikker er enige i dem. Thor-Rune Hansen 29. jul 2005 kl.23:00 (UTC)

Blokkering av brukere rediger

I forbindelse med gårsdagens disputt (se under «Sjikane» over) reagerte jeg på at en som var involvert i en krangel, blokkerte motparten. Dette er ikke i henhold til Wikipedias retningslinjer, se siste setning i følgende sitat, hentet fra [1]:

Use of blocks to gain advantage in a content dispute, and self-blocking to enforce a Wikiholiday or departure are specifically prohibited, although the latter was somewhat common earlier in our history. Likewise, users should not block those with whom they are currently engaged in conflict.

Jeg vil gjerne understreke at det var fremgangsmåten og ikke reaksjonsformen jeg stusset over. Guaca 30. jul 2005 kl.12:58 (UTC)

Grunnen til at Duffman blokkerte den aktuelle brukeren, var at han kalte Duffman for idiot og brukte andre grove skjellsord. Jeg synes også blokkeringen var overilt og at det hadde holdt å be ham beherske seg, men retningslinjer vedtatt på en: gjelder selvsagt ikke uten videre på no:. Wolfram 30. jul 2005 kl.13:40 (UTC)
Er det virkelig nødvendig å ta seg så nær av å bli kalt idiot at en må ty til utestengelse av vedkommende? Hva med å bare ignorere slik barnslighet og forholde seg saklig til temaet (billedgallerier).
Jeg synes at man bør endre reglene til å tillate billedgallerier som er relevant for en artikkel. Gallerier uten relevans for en artikkel bør ikke tillates. -Kissa 30. jul 2005 kl.19:14 (UTC)
Om det er nødvendig kan sikkert diskuteres, men det ble nå engang slik. Han fikk en advarsel, brydde seg ikke om den, og ble dermed blokkert i 2 timer for å kjøle seg ned. Jeg er enig i at en annen administrator burde gjort blokkeringen, men det ble altså til at jeg gjorde det selv. Alle som fortsetter å kalle andre brukere for idioter etter en advarsel, bør utestenges et par timer for å roe seg ned. Wikipedia er helt avhengig av at diskusjonene foregår på et saklig nivå. --–Duffman 30. jul 2005 kl.19:23 (UTC)
Jeg synes en:s policy er fornuftig; dels kan man ellers lett få overreaksjoner, som kan virke negativt ikke bare for de involverte men for hele Wikipedia. Jeg tror det er sunt om man må kontakte en annen administator for å blokkere noen man er i konflikt med. Administratorer er vel blant de som lettest kan gjøre nettopp det; de vet at det er greit å gå på IRC eller å sjekke siste endringer for å se hvilke administratorer som er aktive og dermed får en melding raskt. Hvis man ikke får noen til å gjøre er det et godt tegn på at man er i ferd med å overreagere. Blokkering i slike tilfeller skal skje på grunnlag av oppførsel som er generelt uakseptabelt, og ikke fordi én person føler seg krenket. Et problem med å gjøre det selv er også at man legger seg åpen for beskyldninger om maktmisbruk, slik at det er fare for at en krangel bare blir verre på sikt. Som Kissa antyder; det er ikke alle som tar seg så voldsomt nær av å bli kalt idiot, og da er det lett å tenke at det ligger andre motiver bak. --Cnyborg
Når det gjelder etablerte brukere som ellers bidrar på fornuftig måte er jeg enig, blokkering skal man være svært forsiktig med å bruke og i de aller fleste tilfeller er det unødvendig. Wolfram 30. jul 2005 kl.19:32 (UTC)
Ikke for å terpe lenge på dette her, men jeg synes ikke man bør overdrive alvorligheten av å bli blokkert i 2 timer, heller. Blokkeringen på 2 timer var jo ikke for å sette munnkurv, men for å senke temperaturen. 2 timers pause fra Wikipedia er ikke spesielt inngripende. Jeg hadde heller ikke likt å bli kalt idiot og forståsegpåer i en seriøs diskusjon. Men nå er det vel time to move on. Froy 30. jul 2005 kl.20:17 (UTC)
To timet kan lett tilsvare hele dagen om man har begrenset tid, og 2 timer er faktisk veldig lenge. Om det hadde vert 30 minutter hadde det vert greit, men 2 timer er ganske lenge. Forøvrig helt enig my Cnyborg. Thor-Rune Hansen 30. jul 2005 kl.20:26 (UTC)
Froy, det er ikke noen stor greie med det som har skjedd, men det er greit å ha prinsippene klare for fremtiden, og det er det prinsipielle jeg synes vi bør diskutere og lage en regel om. Etterhvert som antallet administratorer vokser blir det viktigere med skikkelige retningslinjer, fordi det blir mange forskjellige personligheter å forholde seg til. Cnyborg 30. jul 2005 kl.20:46 (UTC)
Enig — jeg ble litt overrasket over å se at Duffman faktisk selv hadde blokkert Minto i stedet for å be en annen admin om dette. Tror det er et greit prinsipp at man ber andre, ikke-involverte parter om å vurdere blokkering i slike saker. Det er absolutt bra å bruke denne anledningen til å vurdere hva slags kjøreregler vi skal ha i slike tilfeller. -- Olve 31. jul 2005 kl.02:25 (UTC)
Hadde jeg vært administrator ville jeg vært flau etter en slik avgjørelse! Jeg kan ikke lese at denne brukeren på noen måte har erklært Duffmann som idiot. At en generell uttalelse om at «regler som dette er for idioter» skal avstedkomme en slik reaksjon er etter min mening ikke bare tvilsom, men helt uberettiget og uakseptabel. Jeg synes ærlig talt at brukeren bør få en unnskyldning for dette, spesielt tatt i betraktning at debatten har foregått i full offentlighet i ettertid. Vi må faktisk kunne forvente at administratorer ikke misbruker sine rettigheter, eller for den saks skyld kan mistenkes for å gjøre det. Tbjornstad 31. jul 2005 kl.08:06 (UTC)
Jeg er helt uenig, jeg setter pris på at noen slår ned på drittkasting i diskusjoner - vestkantidioter som prøver å være forståsegpåere er språk som er helt uakseptabelt - og å bli blokkert i 2 timer fra å slenge mer dritt er en bra reaksjon. På den måten senket temperaturen seg, og 2 timers pause fra Wikipedia er jo ingenting (kom igjen folkens, dette er jo bare et nettsted, ikke politikk på høyt nivå - ikke overdriv viktigheten av wikipedia). Hvis noen skal unnskylde seg må det jo være han som slengte dritt. Froy 31. jul 2005 kl.09:55 (UTC)
Alle som skriver her bør forøvrig gå inn på brukersiden min for å se hva det dreier seg om og hva jeg selv skriver om saken.. Barnslig eller ikke, slik skjedde det i hvertfall.. Brukerdiskusjon:Minto#What_Wikipedia_is_not Minto 31. jul 2005 kl.19:06 (UTC)
Det som skjedde var at din IP-adresse ble autoblokkert for 24 timer. Ved blokkering av registrerte brukere for tidsrom mindre enn et døgn må man manuelt oppheve blokkeringen av IP-adressen. Wolfram 31. jul 2005 kl.20:04 (UTC)
Ok.. syntes det var litt rart! Er ikke så lett å komme i kontakt med adm, men fant etterhvert ut at opera har innebygget mirc! og har ThorRune på msn, så da ble det alt enklere.. Minto 31. jul 2005 kl.21:14 (UTC)

Wikipedia i Vårt Land rediger

I Vårt Land på lørdag var det en stor tosiders artikkel om Wikipedia. Noe av informasjonen var litt ukorrekt (de sa blant annet at man kan legge inn stoff om seg selv om man synes man er leksikalsk materiale), men stort sett var den grei. Jon Harald Søby 1. aug 2005 kl.13:26 (UTC)

En journalist i Vårt Land var i kontakt med meg på forhånd, men hadde ikke så mye han ville snakke med meg om. Han hadde registrert seg som bruker (Cbjoerke) og lagt inn et par feil som dessverre ikke hadde blitt rettet opp, og lurte på hvorfor. Jeg forklarte som det er at det er noe mindre årvåkenhet med registrerte brukere enn mer uregistrerte, så ting kan fort smette gjennom, og minte ham på at det også er feil i papirleksika, og der er det mye vanskeligere å få rettet opp noe. Det belyser et problem vi har sett tidligere, at noen av feilene våre ikke er reelle feil eller vandalisme, men journalister som selv lager feil for å teste oss. Jeg synes ikke det er noen særlig etisk riktig arbeidsmåte, men det skjer uansett om vi vil det eller ikke, og er en utfordring til å passe veldig godt på hva som legges inn av uregistrerte og ukjente brukere. Jeg har ikke sett artikkelen enda, men skal finne frem til et eksemplar av avisen. Cnyborg 1. aug 2005 kl.13:34 (UTC)
Slike redigeringer er et vedvarende og potensielt stort problem for Wikipedia – de få brukerne som driver rc-patrulje har ikke nok kunnskap om alle emner til å kunne skille vandalisme fra korrektur. Jeg skjønner godt at journalisten prøvde seg. --–Duffman 1. aug 2005 kl.14:32 (UTC)
Ikke særlig originalt, er vel noe «alle» som har skrevet om Wikipedia har gjort før. Jeg synes også det er uetisk å drive slik «testing» av frivillige som allerede gjør en stor innsats, ved bevisst å sabotere/vandalisere artikler ved å legge inn feilinformasjon. Jeg er ikke helt enig i at slik vandalisme er noe stort problem, det er få som bevisst forsøker å ødelegge artikler (de eneste tilfeller jeg kjenner til er disse journalistene). Vandalisme kommer i all hovedsak fra uregistrerte og er lett å oppdage. Wolfram 1. aug 2005 kl.14:42 (UTC)
Vandalisme er ikke noe stort problem i dag, men det er viktig å sørge for å holde det i sjakk. Og jeg tror at en av de beste måtene å gjøre det på er at vi er årvåkne og tilbakestiller raskt, slik at det ikke blir fullt så morsomt. Når det gjelder journalister som legger inn feil, opplever jeg at de ikke ser at det er noe galt med det. Det er egentlig omtrent som om en helseinspektør skulle komme innom en butikk på lørdag ettermiddag og skru ned temperaturen på kjøledisken, for så å ta dem på mandag fordi disken er for varm. Cnyborg 1. aug 2005 kl.17:58 (UTC)

Wikipedia på P2 rediger

Det kommer et innslag med meg om Wikipedia på «Sånn er livet» på NRK P2 torsdag 4. august 2005, mellom 10.00 og 11.00. Cnyborg 2. aug 2005 kl.10:42 (UTC)

Dette skal jeg høre på, såfremt jeg finner kanalen. Gleder meg. Jon Harald Søby 3. aug 2005 kl.13:48 (UTC)
For de som ikke får med seg programmet om formiddagen kan man høre det på nett: http://www.nrk.no/programmer/sider/saann_er_livet/ Wolfram 3. aug 2005 kl.20:56 (UTC)
Flott Chris! Dette gleder jeg meg til. Her i Australia hører jeg på Sånn er livet rett som det er på nettradio :) Bjarte 4. aug 2005 kl.05:11 (UTC)
Til de som synes det ble for mye fokusering på «mine» artikler er det bare å si at dels ville han ha det sånn, og dels er det kraftig klippet i forhold til de omkring 20 minutter med opptak som vi gjorde. Selv er jeg temmelig forbøyd med resultatet. Cnyborg 4. aug 2005 kl.09:00 (UTC)
Journalister har det gjerne med å fremstille ting sånn som de vil, men dette gikk jo kjempeflott, Chris :-) Wolfram 4. aug 2005 kl.09:04 (UTC)
Et liten anekdote fra opptaket: Han spurte om jeg ved hjelp av Wikipedia, gjerne engelsk utgave, kunne finne ut hvem som var den andre keiseren av Japan på 1800-tallet, og hvilken by som er den fjerne største i Bulgaria. Begge oppgaver gikk raskt å løse på en:. Cnyborg 4. aug 2005 kl.09:07 (UTC)
Jeg bruker selv ofte engelsk og tysk Wikipedia for å slå opp ting jeg ikke vet. Informasjonen ellers på nettet er stort sett dårlig organisert og vanskelig å finne frem i. Wikipedia kritiseres gjerne for ikke å garantere at alt innhold er korrekt, men ingen annen nettressurs inneholder så mye og detaljert informasjon, som er så lett å finne frem i. Wolfram 4. aug 2005 kl.09:16 (UTC)

Fikk ikke hørt det! Irriterende. Satt og hørte på opera og det som verre er på P2 i to timer for å få det med meg, men når det var, satt jeg i en elektrisk feiemaskin som forstyrra signalet såpass mye at jeg ikke fikk med meg en dritt. Utrolig irriterende. Får laste det ned siden. Jon Harald Søby 4. aug 2005 kl.13:31 (UTC)

Når jeg går inn på lenken til wolfram, og trykker på dagens, så begyner den bare å spille direktesending, og kommer med en log-in popup. Må man betale seg inn? Thor-Rune Hansen 4. aug 2005 kl.21:59 (UTC)
Du skal kunne velge fra arkivet. I vinduet som popper opp når du trykker på dagens sending kan du søke etter Sånn er livet. Det er mulig at du må logge deg inn, men det koster ikke noe å registrere seg. Cnyborg 4. aug 2005 kl.22:40 (UTC)
Fikk hørt den nå, den var jo egentlig veldig bra. De måtte jo selvfølgelig ha inn noe de ikke fant. Sånn er det jo en gang mer journalister. Men at hytte ikke er der kan absolutt forsvares for Wikipedia. Ting som, si hytte, butikk, hus, mappe, gardin, dør, oppslagstavle etc. er ikke noe man er spesielt interresert i, sånn. Altså, man kan være glad i hytta, og man kan synes gardinene er fine, men de er sånne verdagslige ting som må være i et skriftlig leksikon men har liten sjanse på et interessebasert, heller en plikt/pengetjeningsbasert leksikon som Wikipedia jo (heldigvis) er. Men du gjorde det bra! Thor-Rune Hansen 6. aug 2005 kl.23:10 (UTC)
Takk for det; hyggelig at du fikk hørt det. Han som intevjuet meg fikk latterkrampe da jeg sa at om vi ikke hadde hytte så hadde vi jo artikler om flere typer telt, jeg tror ikke han hadde ventet at jeg skulle turnere det på den måten. Cnyborg 6. aug 2005 kl.23:26 (UTC)
Haha, bra svart! Men det tok de vist ikke med, desverre. (Eller slo jeg av for tidlig?). Vi har jo forresten massevis av hytter også når jeg tenker meg om; Kategori:Turisthytter Thor-Rune Hansen 6. aug 2005 kl.23:38 (UTC)

Oversettelse fra engelsk rediger

Jeg har en stund oversatt noen artikler fra engelsk wikipedia, med vekslende hell, og har blitt mer og mer usikker på om arbeidet jeg gjør, skaper merarbeid for andre. Mange har måttet gå etter meg og rette opp både småfeil, grove feil (takk, Cnyborg, for rettelsene) og dårlig språk. Hvilke tanker har dere om slikt oversettelsesarbeid? Er det nyttig eller er det en bjørnetjenste mot arbeidet på norsk wikipedia? Shauni 3. aug 2005 kl.13:34 (UTC)

Jeg synes ikke det gjør noe; vi har jo årvåkne brukere som retter der det eventuelt er feil, og den jobben er ikke så mye (per artikkel) i forhold til selve oversettelsesarbeidet. Jon Harald Søby 3. aug 2005 kl.13:41 (UTC)
Jeg er enig meg Jhs, det er mindre arbeid å rette opp småfeil enn å oversette hele artikkelen. Cnyborg 3. aug 2005 kl.13:46 (UTC)
Oversettelsene er svært nyttige; det er mye tyngre å begynne på en helt ny artikkel eller oversettelse enn det er å finpusse på andres arbeid. Wolfram 3. aug 2005 kl.17:27 (UTC)
Synes også oversettelser er kjempenyttige. Selv om jeg oversetter en del, opplever jeg hele tiden at jeg har skrivefeil, dårlig setningsoppbygning og dårlig norsk språk. Det skjer i alle fall hele tiden med meg :) Men det er bedre med en slik artikkel som kan finpusses på enn en ikke-eksisterende artikkel! Håvard Andersen 3. aug 2005 kl.17:53 (UTC)

Hovedsidens layout rediger

Jeg har en liten kommentar til hovedsidens layout. Siden dette først og fremst er ment som ett konversasjonsleksikon og ikke en nyhetsavis, burde ikke ting som kategorier og portaler få større plass på forsiden? Jeg la merke til oppsettet på den hebraiske hjemmesiden. For meg virker det mer oversiktelig og lettere å finne fram for folk som ikke kjenner wikipedia. Layouten til den franske siden er også interessant. --Tokle 4. aug 2005 kl.22:26 (UTC)

Jeg føler at hovedpoenget med forsiden er å gjøre folk interessert i å lese mer på Wikipedia. De som kommer for å slå opp noe spesielt bruker uansett helst søkeboksen, samme hva som står ellers. Men de som kommer innom mer ved en tilfeldighet trenger vi å blende med vår enorme kunnskap for at de skal bli interessert i Wikipedia. En måte å gjøre det på er å presentere et utvalg artikler, og de artiklene som er av størst interesse er ofte de som behandler aktuelle temaer. Jeg tror ikke nødvendigvis at den franske løsningen gjør det lettere å manøvrere; det å kaste seg hodestups inn i kategorisystemet som det første man gjør på Wikipedia er ikke bare enkelt. Det kan være lang vei frem til den kategorien man er interessert i. Den hebraiske siden har jeg vanskelig for å ta stilling til, visuelt er den flott men for å finne ut av artikkelutvalget må jeg gå inn på hver enkelt og finne ut hva det er gjennom interwikilenkene. Hvis du kunne gi en beskrivelse av innholdet der hadde det vært kjekt. (skrevet av Chris Nyborg 4. aug 2005 kl.23:03)
De har den utvalgte artikkelen og nyheter og slike ting på den ene siden og hoveddelen av skjermen er portaler, f.eks. sport, medisin, kjemi, matematikk, historie, religion, litteratur. De bruker portalene som inngangsportaler til videre eh... browsing?. Vi måtte antageligvis ha forbedret portal-systemet vårt, men det burde jo blitt gjort uansett. Og visuelt ser det jo bra ut med de små ikonene. Estetikk i den grafiske designen burde jo være viktig, ikke sant? --Tokle 4. aug 2005 kl.23:30 (UTC)
Vi har ikke lavet noen portaler ennå, men burde absolutt gjøre det. På de: som var forbilde for vår forside har de et flott portalsystem som er inkludert på forsiden. Wolfram 5. aug 2005 kl.14:08 (UTC)
Vi har to portaler på Kategori:Portaler. --–Duffman 5. aug 2005 kl.14:13 (UTC)
Jeg skulle til å nevne det tyske portalsystemet selv, Wolfram. Det er genialt. Våre portaler er ikke brøkdelen så bra, dessverre… Jon Harald Søby 5. aug 2005 kl.14:17 (UTC)
De portalene vi har er gode de. Kanskje litt få... Men hva er vitsen hvis de ikke er på hovedsiden? Hvordan finner man dem? Jeg synes fortsatt at den hebraiske versionen hvor portalene er midtpunktet på hovedsiden ser bedre ut en den tyske gjør. --Tokle 5. aug 2005 kl.14:26 (UTC)
Jeg liker ikke unødvendig grafikk, og dessuten får vi ikke plass til alt vi vil ha på forsiden med det hebraiske systemet. Wolfram 5. aug 2005 kl.19:03 (UTC)
Jeg mente ikke at vi skulle kopiere systemet slavisk. Hva med f.eks. en liste over portaler/kategorier nedover margen på høyre side? Men det er ingen vits i å prøve å innføre noen av mine idéer rundt dette siden portalene ikke finnes og kategori-systemet ikke er veldig oversiktlig. --Tokle 5. aug 2005 kl.19:18 (UTC)
Enig i at portalene må bygges ut før vi kan finne plass til dem på forsiden. Wolfram 5. aug 2005 kl.19:35 (UTC)
Når det gjelder de to portalene som eksisterer (golf og Nauru) er de såpass spesielle at de kanskje ikke direkte hører hjemme på forsiden, men heller under "flere portaler". Man kan jo se på de: for å få en idé om hva det kan være naturlig å ha på forsiden. F.eks. kontinenter, en Norgesportal (og kanskje for andre skandinaviske land), naturvitenskapelige emner (astronomi & romfart, biologi, kjemi, medisin osv.), historie, litteratur, musikk, pedagogikk, filosofi, religion, politikk m.v., pluss en seksjon for "nye portaler". Wolfram 5. aug 2005 kl.19:08 (UTC)
Hva er så poenget med portaler for kun de to emnene som finnes? --Tokle 5. aug 2005 kl.19:18 (UTC)
Jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønte spørsmålet. Wolfram 5. aug 2005 kl.19:33 (UTC)
Poenget med portaler er jo brukervennlighet, ikke sant? At man lett kan finne fram til den informasjonen man leter etter. Hva er vitsen med de når de ligger slik bortgjemt, og de kun finnes i slike spesielle temaer? --Tokle 5. aug 2005 kl.20:13 (UTC)
De er en ganske sped start på portalsystem, egentlig. Dessuten er ikke Portal:Nauru på langt nær ferdig, derfor manglende «markedsføring» av den. Vet ikke med Portal:Golf, men tror ikke den er ferdig, den heller. Jon Harald Søby 5. aug 2005 kl.20:19 (UTC)
Som jeg har sagt før; de portalene vi har er gode de. Men vi burde kanskje ha bygd ut systemet litt. Det jeg så for meg da jeg startet denne diskusjonen var å finne en måte å forbedre brukervennlighet, gjøre det enklere for utenforstående å finne informasjon. Hva er greia med Nauru forresten? --Tokle 5. aug 2005 kl.20:29 (UTC)
Å, det er mye greier med Nauru. Se Kategori:Nauru. Jon Harald Søby 5. aug 2005 kl.20:32 (UTC)
Jeg har nå lagt merke til disse greiene før, men hvordan er disse greiene greiere enn andre greier? --Tokle 5. aug 2005 kl.20:34 (UTC)
Mest fordi jeg fikk et innfall i mars, egentlig. Jon Harald Søby 5. aug 2005 kl.20:37 (UTC)
Bare sånn helt vilkårlig? --Tokle 5. aug 2005 kl.20:39 (UTC)
Ja, egentlig. Enkelt og greit. Jon Harald Søby 5. aug 2005 kl.20:42 (UTC)
Stilig...

Vannposten rediger

Burde ikke bildet av vannposten bli byttet ut med et bilde av et ting? --Tokle 4. aug 2005 kl.23:32 (UTC)

Se Wikipedia-diskusjon:Tinget. Thor-Rune Hansen 5. aug 2005 kl.10:29 (UTC)

Målform rediger

På nn: er de igang med en ny målformsdiskusjon, der det blant annet foreslås å opprette en egen høgnorsk-wikipedia. Vibeke 5. aug 2005 kl.15:48 (UTC)

Jeg har skummet igjenom teksten og kan ikke se noe annet enn høgnorsk der, uannsett, lykke til, dette er en måldebatt jeg skal holde meg langt unna :), da jeg ikke har noe grunn til å uttale meg hverken for eller mot. Profoss 5. aug 2005 kl.18:38 (UTC)
Jeg er så glad for at vi for vår del har dette bak oss. Wolfram 5. aug 2005 kl.19:00 (UTC)
Deilig å bare være tilskuer :) --–Duffman 5. aug 2005 kl.19:02 (UTC)
Fatter og begriper ikke hvorfor wikipedia ikke kan være en bærebjelke innen norsk språk og samle alt under ett domene.. Helt latterlig å skille mellom norsk og nynorsk når vi går på skole i 12 år for å lære å lese og skrive på begge målformene! Aner ikke hvorfor det ble sånn, men dette skillet er så vidt jeg kan se bare med på øke forskjellene mellom språkene. Langt i fra positivt etter min mening. Ett land, ett språk! Minto 5. aug 2005 kl.19:16 (UTC)
Vær så snill, ikke denne debatten igjen, det har blitt debattert opp i mente. En ting som er verdt å påpeke er at dagens form er _mye_ roligere, man slipper størstedelen av kranglingen om målform i artikkeler og det har også tiltrekt seg mange fler nynorske artikkelforfattere, uten at jeg kan si at bokmål har lid nevneverdig. Jeg mener at det er en god løsning for begge parter med delte wikipediaer. Profoss 5. aug 2005 kl.19:26 (UTC)
Det du sier stemmer sikkert.. har ikke fått med meg den debatten som var her, men forstår lite av denne ikke-eksisterende harmonien. Bokmål har helt sikkert kommet best ut av det, så skal vel ikke klage, nei! Minto
Vil egentlig ikke si at noen av partene har «tapt» på det, nynorsk har gått fra ca. 100-200 artikkeler til en levedyktig wikipedia på nesten 10 000. Imens har ikke akkurat bokmåls vekst flatet ut, eller stagnert, snarere tvert imot. Profoss 5. aug 2005 kl.20:31 (UTC)
Vi er vel på god vei mot 50 000 artikler, bør ikke ta lang tid med den veksten som er her inne om dagen. 50 000 bør være passert til Jul! Eneste store tapet er vel "sløsingen" av ressurser/mennesker som 2 adskilte wikier medfører.. Minto 5. aug 2005 kl.20:34 (UTC)
Er høgnorsk et språk? Ikke meningen å provosere (beklagter om jeg gjør det), men jeg trodde det var mer en dialekt? Thor-Rune Hansen 5. aug 2005 kl.22:14 (UTC)
På samme måte som med nynorsk, bokmål og riksmål, er høgnorsk et skriftspråk, ikke et talemål (selv om enkelte prøver å snakke et slags normert nynorsk eller bokmål/riksmål), og det er ingen som prøver å snakke høgnorsk. Du kan lese om høgnorsk her på bokmålswikipediaen :). Ellers vil jeg si meg enig med Profoss i at ingen har tapt noe som helst i delingen mellom nynorsk og bokmål, det er en vinn-vinn-situasjon som man sier her down under. Minto sier at det er en "ikke-eksisterende harmoni" her. Jeg vil påstå det motsatte, det har vært svært så harmonisk i det siste, sammenlignet med den gang man prøvde å samle begge målformer under ett. Mange nynorskbrukere følte seg fremmedgjorte her, og føler seg mye mer tilfreds nå som de kan skrive og diskutere på sin egen målform 100%. At høgnorsk-debatten måtte komme før eller senere tvilte jeg lite på. Den har for så vidt nære paralleller med debatten om nynorsk og bokmål på no. Jeg tror likevel at utfallet blir annerledes, det blir nesten garantert ingen høgnorsk-wikipedia. Jeg er sikker på at vi kommer til enighet. :) Bjarte 6. aug 2005 kl.02:39 (UTC)
Du sier jo nettopp selv, derfor er det jo ingen harmonisk dans på roser; I et harmonisk samfunn ville ikke nynorskerne følt seg fremmedgjorte og litt utenfor i samme wiki som riksmål- og bokmålfansen.. Må innrømme at jeg er litt flau over hele opplegget, dirkete latterlig å måtte ha 2 wikier på et neste identisk skriftspråk, når vi har gått på skole i så mange år for å lære å kommunisere md hverandre og viske ut fordommene! I artikkelen om Wikipedia i Aftenposten sier de at alle språk md mer enn én million talende skal ha et eget leksikon! De andre er så vidt jeg kan forstå ikke en del av wikipedias prioriterte målsetning! finnes det virkelig så nynorsktalere der ute? så vidt jeg kan se på ssb er det eneste fylket der over 50% av kommunene har valgt nynorsk = Sogn og Fjordane.. Minto 7. aug 2005 kl.10:44 (UTC)
Det er nok godt over milionen, spesielt med tanke på at nesten hele norge kan skrive og tale det som andre ofisielle språk. Men nå synes jeg vi kan la denne ballen ligge død - Den sannsynligvis største debatten i no.wikipedia's historie har allerede bestemt seg - Vi må ha to. Det er jo tråss alt 2 forskjellige språk. Thor-Rune Hansen 7. aug 2005 kl.21:31 (UTC)


Eksterne lenker rediger

Jeg tror det er lurt å sjekke eksterne lenker når en er inne på en arikkel. Fant denne under Urnes stavkirke: Medivial Scandinavia - Urnes -Nina- 6. aug 2005 kl.19:52 (UTC)

Artikkel i Aftenposten rediger

Artikkel i Aftenposten om Wikipedia og Wikimania her: http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/article1092167.ece

Avisen hadde egen utsending der (tipset dem noen måneder i forveien, kanskje det gjorde susen?) Wolfram 6. aug 2005 kl.22:59 (UTC)

Veldig bra. Jeg likte veldig godt det med bilder; det er utrolig som en del muséer prøver å holde på rettigheter de ikke har, fordi de tjener store penger på å selge postkort og bøker. Cnyborg 6. aug 2005 kl.23:06 (UTC)
Faktisk ikke en eneste kommentar om artikler de ikke fant etc. Veldig fin artikkel. Folott at du tipser pressen, Wolfram - Wikipedia trenger på en måte blest, fordi det direkte resulterer i flere redigatorer (men det vet du :P) Thor-Rune Hansen 6. aug 2005 kl.23:25 (UTC)
Flott! Bjarte 7. aug 2005 kl.08:59 (UTC)
Gratulerer til alle dere store bidragsytere og iherdige kontrollører:) Klipp 7. aug 2005 kl.13:54 (UTC)


Banalt spørsmål fra uvitende eldre nykommer rediger

Jeg har forsøkt å lage en artikkel til Wikipedia men vet ikke om jeg lyktes. Jeg lagret den og fikk opp en side som unektelig så ut som en Wikipedia side med min artikkel, men da jeg etterpå søkte på oppslagsordet, fikk jeg melding om at det ikke var noen artikkel under det oppslagsordet. Artikkelen var tilsynelatende ikke lagret allikevel. Det neste som skjedde var at jeg fikk en melding der jeg ble ønsket velkommen og takket for at jeg ønsket å bidra. Positivt! Men ble anbefalt å studere hvordan en artikkel til Wikipedia skal settes opp og redigeres. Det hadde jeg faktisk gjort, og var til og med fornøyd med meg selv inntil denne meldingen dukket opp. Hva jeg har gjort feil vet jeg ikke. Da jeg så skulle besvare meldingen og forsøkte å komme meg inn på Wikipedias IRC-kanal, som jeg oppfattet er nødvendig for å få min kritiker i tale, fikk jeg ikke det til. Er det noen som kan ta en eldre interessert herre i hånden og lede ham inn i Wikipedia-verdenen, eller er dette kun for unge datanerder? Jacobb 7. aug 2005 kl.14:38 (UTC)

Hvis du sikter til Admiral Børresen er artikkelen lagret (prøv evt. å trykke på purge hvis den ikke kommer opp). Meldingen du fikk på din diskusjonsside er en standardmelding alle nye brukere får og hadde nok ikke så mye med din artikkel per se å gjøre. Den var allerede ganske bra formatert, jeg har finpusset litt på formateringen og du kan se endringene her. Uansett, velkommen til Wikipedia. Dette skal nok gå bra; bare si fra hvis det er noe mer du lurer på. Wolfram 7. aug 2005 kl.14:57 (UTC)
PS: Du trenger ikke å bruke IRC for å kommunisere med andre brukere; du kan svare på din egen diskusjonsside ved å trykke på "rediger" eller klikke på brukernavnet og velge "diskusjon" for å svare på en annen brukers diskusjonsside, f.eks. Brukerdiskusjon:Duffman. Wolfram 7. aug 2005 kl.15:01 (UTC)
I begynnelsen er det ofte slik at siden du lagrer ikke kommer opp med en gang. Prøv på ny litt senere. Jeg synes absolutt ikke denne siden bare er for unge, den er veldig enkel og lett å lære seg. Hvis du ikke vet hvordan du lagrer og redigerer, finner du masse informasjon under "Ny bruker?" og "Prosjektportal" i menyen til høyre. Ellers har vi jo sandkassen, der du kan teste ut brukermulighetene.Alexanderkg 7. aug 2005 kl.14:49 (UTC)Alexanderkg
Prøvde med et søk på Admiral Børresen og dessverre så kommer den ikke opp.. Det er ikke første gang jeg søker på noe som ligger i databasen men som ikke vises i søket! Spørsmålet jeg da stiller meg må bli om søket på wiki er for dårlig? Minto 7. aug 2005 kl.15:59 (UTC)
Minto, du finner den ikke når du klikker på søk, men hadde du trykket gå ville du funnet den. Den finnes ikke med søk fordi "Admiral Børresen" ikke er nevnt noen plass, annet i ett artikkelnavn som er en redirectside. Om det hadde stått "(mer kjent som "Admiral Børresen")" i artiklen, ville du funnet den. Thor-Rune Hansen 7. aug 2005 kl.21:25 (UTC)
Skjønner jo det, er ikke dum.. Poenget er at om en uvitende stakkar ønsker å søke på en Admiral Børresen så finner han ikke frem, selv om det finnes en redirect som søket burde gitt utslag på.. Om man da bruker søket og ikke finner noe, er det da logisk at man prøver GÅ etterpå? ikke helt overbevist der.. Er ofte lettere å finne frem via gå, men det er litt pussig at det skal være så vanskelig å få frem reelle alternativer med søk funksjonen. Når ordene Admiral og Børresen finnes i artikkelen burde alternativet ligget på side1 i søket definitivt! Greia er at ganske ofte når jeg ikke husker et helt "navn" og må bruke søkefunksjonen så finner man ikke alltid frem til de alternativene som ligger der, rett under nesa mi og som jeg vet ligger her inne... Hatt en del mindre episoder som har irritert meg, uten at jeg kommer på helt konkrete eksempler i farten. AriBehn 7. aug 2005 kl.22:00 (UTC)
Jeg liker ikke atityden din, Ari. Men uansett, det er klart søkefunksjonen burde funnet den, men det er ikke værre en at man kan legge inn akkurat det jeg skrev over, så skulle det funke lett. Selv bruker jeg alltid bare gå. Thor-Rune Hansen 7. aug 2005 kl.22:14 (UTC)
Men... Hvorfor skriver du AriBehn sånn, Minto? Det gjør ingenting annet en å forvirre. Thor-Rune Hansen 7. aug 2005 kl.22:15 (UTC)

Brukernavn rediger

På en: og en del andre prosjekter har man spesifisert at det ikke er anbefalt med visse brukernavn, eller å bruke visse navn i sin signatur, som f.eks. navnet på en kjendis (dersom man ikke tilfeldigvis heter det selv), et navn som imiterer en annen bruker (f.eks. Wo1fram som er til forveksling likt Wolfram), ord som oppfattes som støtende osv. Se en:Wikipedia:Username#Choosing a username. Det er ikke en sbolutt regel, men på flere prosjekter har man takket være denne anbefalingen kunnet gripe inn når et brukernavn skaper problemer. Det gjelder spesielt imitasjoner etter eksisterende brukernavn, som ofte brukes til å vandalisere eller til å sverte en annen brukers rykte. Årsaken til at jeg tar opp dette er at det i forrige avsnitt er et eksempel på hvordan ting kan bli forvirrende, når en deltager i en diskusjon midt i diskusjonen endrer sin signatur til AriBehn, og dette fikk meg til å tenke på spørsmålet om brukernavn. I og med det stadig økende antall brukere er det større sjanse for at vi kan få konflikter rundt dette, og det er bedre å ha noe på plass på forhånd. Cnyborg 7. aug 2005 kl.22:42 (UTC)

Støtter bruk av den engelske navnepolitikken her på no:. Arj 7. aug 2005 kl.22:51 (UTC)
Også enig. Wo1lfram blir utelukkende lest som wolfram av hvem enn som leser fort (Altså bare med å se på de 2 første bokstavene, og lengden på ordet. (For eksmepel kan flok lese dette uten prolbemer, forde de ikke ser på de midterste bokstavene) Så et navn som det bør ikke være lov, i alle fall ikke som signatur - Der synes jeg egentlig at man bør bruke sitt egentlige fulle navn, det er som regel mye lettere å huske en et nick. Ikke sant? Thor-Rune Hansen 7. aug 2005 kl.23:02 (UTC)
Enig med Cnyborg, men ikke enig med Thor-Rune i at man bør bruke sitt egentlige navn. --–Duffman 7. aug 2005 kl.23:11 (UTC)
Nå handler snart halvparten av trådene på tinget om meg.. på tide å roe seg ned ;) Jeg har bare lekt litt med innstillingene! Aldri brukt dem før, byttet signatur til AriBehn.. vi kan ta en avstemning:
Hvem er for at jeg bytter tilbake til Minto eller bruker mitt egentlige fornavn; Jarle? (notér navn eller nick) AriBehn 7. aug 2005 kl.23:16 (UTC)
For:
Imot:
Jeg synes det er helt greit om brukere ønsker å bruke et pseudonym, men jeg skjønner ikke hvorfor noen velger et nick som AriBehn hvis man ønsker å fremstå som seriøs. :-) –Peter J. Acklam 8. aug 2005 kl.11:43 (UTC)

Samme for meg (og de fleste andre) hvilken signatur du bruker, bare du gjør noe fornuftig! H. E. Straume 7. aug 2005 kl.23:25 (UTC)

Det er vel ikke nødvendig med en avstemmning for alt mulig? Men Duffman, hvorfor synes du ikke det er best å bruke sitt eget navn? Er interresert å høre en begrunnelse. Thor-Rune Hansen 7. aug 2005 kl.23:23 (UTC)
Det jeg mente var at det bør være frivillig om man vil være anonym eller ei. Du må gjerne fortsette å bruke ditt navn, men jeg vil gjerne fortsette å bruke mitt nick. --–Duffman 7. aug 2005 kl.23:26 (UTC)
Jeg er helt enig med Duffman i at det ikke er nødvendig å bruke eget navn. For det første er det vel ingen av prosjektene som krever at man bruker eget navn, og for det andre har vi uansett i de fleste tilfeller liten mulighet til å sjekke om det stemmer. Det er veldig bra, synes jeg, om man skriver sitt egentlige navn på brukersiden, men det er på ingen måte nødvendig. Cnyborg 8. aug 2005 kl.08:38 (UTC)

Tror kanskje at ThorRune tar poenget med min avstemning! AriBehn 7. aug 2005 kl.23:27 (UTC)

Jeg er enig med Thor-Rune: Spesielt bør "sentrale personer" (administratorer) synliggjøre seg bedre her. Anonymiteten virker noe "mystisk" for uinnvidde, vet jeg! Dessuten har ikke Duffman noe svar på spørsmålet, så vidt jeg kan se, og Minto legger beslag på viktig tid... H. E. Straume 7. aug 2005 kl.23:50 (UTC)
Jeg har ikke tenkt å gi noe mer svar; folk får bare akseptere at ikke alle føler for å legge ut personalia på Internett. Det betyr ikke at man har noe å skjule, og spesielt «mystisk» er det ikke. Det kalles personvern og er helt ufarlig. --–Duffman 8. aug 2005 kl.00:04 (UTC)
OK, det var i allefall et klart svar. Greit nok! H. E. Straume 8. aug 2005 kl.00:13 (UTC)
I de fleste tilfeller har ikke jeg noe imot at folk vil holde seg sjult. Jeg har aldrig skjønt hvorfor, men som regel er det greit. Men når man er adminitrator, synes jeg det bør være litt anderledes. Adminitrotorne er jo som regel kontaktpersoner, som regel veldig aktive og i en ganske kraftig maktposisjon (Det meste kan riktignok gjenoprettes, men like fult kan man gjøre mye galt som admin). Folk med sånn makt og posisjon bør være mulig å vite hvem er, sånn at man kan hvite hvem man plasserer sin tillit i. Men greit nok, for min del trenger du ikke svare på dette Duff, jeg har ingenting mot at du er anonym selv om jeg synes det er litt dumt. Blah... Altså, kan vel si at folk er oppfordret til å bruke sitt virkelige navn om de ikke har en grund til ikke å gjøre det/har noe imot det. Thor-Rune Hansen 8. aug 2005 kl.00:18 (UTC)

:Er det ikke mulig at signaturen til Adminer kan være i en annen farge enn resten av brukerne? f. eks grønn?

Det er helt frivillig om du vil bruke tiden din på meg Harald :) De temaene jeg tar opp ville før eller siden stort sett uansett blitt diskutert! Avstemningen var et litt ironisk moment.. som ThorRune så ut til å forstå AriBehn 8. aug 2005 kl.00:34 (UTC)
Hvis det var meg du mente, så heter jeg Hallvard, og de aller fleste forsto nok «vitsen» med «avstemningen» din, både jeg og Thor-Rune (med bindestrek). Nok om det ;}
Jada, Hallvor, nok om det.. Skriver ThorRune fordi han bruker det som "nick" på wikiquote og det er der vi kjenner hverandre fra..
Uansett alt zvada som kommer ut her nå burde være ypperlig å plassere i et forum av den typen ThorRune har sagt han kan opprette..AriBehn 8. aug 2005 kl.00:54 (UTC)
Minto/AriBehn: Jeg synes det er viktig å ta slike diskusjoner her, ettersom det dreier seg om mulig innføring av en regel. Det må diskuteres på Wikipedia, og ikke på et eksternt forum. Når det gjelder ditt navn var det bare det som utløste at jeg igjen tenkte på dette; det var tidligere en som kalte seg Bob-Kuke, men jeg tok det ikke opp da fordi han bare vandaliserte noen artikler og forsvant. Svakheten med å bruke et annet navn i signaturen enn brukernavnet er at det blir stående et navn i historikken til artikkelen og et annet når du signerer. Det skaper fort forvirring, spesielt for nye brukere. Dette er spesifikt nevnt på Wikipedia:Hvordan_stille_inn_brukerinnstillinger#Signatur. Hadde det vært ditt egentlige navn er det én sak, da har man bare ditt nick og ditt egentlige navn å forholde seg til, men nå blir det introdusert nok et nick, som er til forveksling likt navnet til en kjendis. Cnyborg 8. aug 2005 kl.12:49 (UTC)
Jeg tenkte på mitt zvada, ikke ditt. uansett, jeg skal bytte tilbake etterhvert! AriBehn 8. aug 2005 kl.12:51 (UTC)
Imitering av andres brukernavn bør unngås dersom det kan skape reell forvirring. Personlig ville jeg aldri tatt feil av Wo1fram og Wolfram (ettallet stikker seg veldig ut i mine øyne), men dersom det er sannsynlig at navnet faktisk vil skape forvirring, bør det unngås. Når det gjelder såkalt støtende kallenavn, så ser jeg ikke helt hva man skal oppnå med å forby slike. Før det første finnes det nok sarte nok sjeler i verden til at nærmest alle kallenavn vil kunne oppfattes som støtende av noen, og for det andre er dette uansett en helt irrasjonell reaksjon som man ikke bør ta hensyn til. Hvis folk får problemer av å lese kallenavn som Hilter og Storpupp eller lignende, er det deres eget problem og ikke alle andres. - Kissa 8. aug 2005 kl.13:27 (UTC)
Det handler ikke om hva folk tåler, men hva folk gidder å forholde seg til. Moren min besvimer ikke av å se ordet fi**etryne, men hun ville aldri deltatt i et prosjekt der folk hadde slike navn. Hvis vi ønsker at wikipedia skal være for alle, ikke bare prepubertale guttunger, bør det være visse grunnleggende regler som håndheves. Froy 8. aug 2005 kl.14:04 (UTC)
Ad. Wo1fram/Wolfram: Hvordan dette ser ut er avhengig av hvilken font man bruker. I en del fonter er det absolutt ingen forskjell mellom de to, mens det i andre er veldig tydelig. Når det gjelder hva som er støtende har de hatt slik policy på en: lenge, uten at det har ført til et rush av kallenavn som må endres. Jeg mener det er alles problem, ettersom det kan føre til at nye potensielle deltagere kan få et helt galt bilde av hva slags prosjekt dette er. På en: tar man opp spørsmål om dette på en:Wikipedia:Requests_for_comment#Choice_of_username, og som man kan se av den siden er det ingen automatikk i at et brukernavn blir endret bare fordi en person finner det støtende. Men det er et sted å ta det opp, slik at man kan se om det er noe som flere oppfatter som et problem. Nye brukere kan fort få et galt inntrykk av prosjektet dersom det første som stikker dem i øynene er brukernavn som de finner støtende, og det er et problem som berører alle. Cnyborg 8. aug 2005 kl.13:58 (UTC)

Dette med brukernavn føler jeg er noe vi kan løse underveis. Det vil nok i de fleste tilfeller være bred enighet om hva som er upassende av brukernavn, enten det gjelder Wo1fram, Knyborg eller det som verre er. Jeg har allerede tidligere sperret navnet "Norsk Wikipedia". Nå har man heldigvis fått muligheten til å isteden endre navnene. Wolfram 8. aug 2005 kl.14:07 (UTC)

Det er uansett hva vi gjør noe vi må løse underveis, fordi hvert tilfelle vil være mer eller mindre unikt. Men jeg synes det er veldig praktisk med en passus i retningslinjene, slik at ikke folk føler at de blir vilkårlig behandlet. Cnyborg 8. aug 2005 kl.14:13 (UTC)
Vi kan jo gjerne nevne det et sted, men det er jo ikke alt man kan gardere seg mot med retningslinjer. Ondsinnede handlinger vil likevel være lett gjenkjennelige. Wolfram 8. aug 2005 kl.14:20 (UTC)
Hvis noe er direkte ondsinnet er det enkelt nok, men det er også de som tar et brukernavn fordi de synes det er morsomt å provosere, uten å tenke over at det er problematisk for andre. Jeg lager et forslag til en tekst senere; nå skal jeg rekke et tog. Cnyborg 8. aug 2005 kl.15:16 (UTC)
Jeg la inn noen linjer på Wikipedia:Hvordan_logge_inn#Brukernavn, som det vises til fra innloggingssiden. Cnyborg 8. aug 2005 kl.17:11 (UTC)
Det ser bra ut, Chris. Wolfram 8. aug 2005 kl.21:29 (UTC)

Universitas rediger

Er det noen her som har en del erfaring med Wikipedia og som studerer ved UiO. Universitas vil gjerne skrive noe, og ønsker å intervjue en UiO-student som er aktiv her. Si fra her, så kan jeg formidle kontakt. Cnyborg 8. aug 2005 kl.08:33 (UTC)

Det gjelder meg.. men vet ikke hvor hypp jeg er på å bli bretta ut i Universitas som wikinerd, man slipper bilde? jeg er morragretten.. :) Men jeg kan sikkert stille opp i løpet av måneden jeg, om det ikke melder seg noen andre med glødende lyst på å bli intervjuet.? AriBehn 8. aug 2005 kl.08:41 (UTC)
Flott om du stiller opp, Behn! Fortsetter du med det brukernavnet skal du se Wikipedia snart blir omtalt i Se og hør også ;-) Wolfram 8. aug 2005 kl.14:10 (UTC)

Røde lenker på hovedsiden rediger

Dagens hovedside har flere røde lenker. Dette synes jeg er uheldig og jeg synes vi bør vurdere om vi skal fortsette å ha ukens/dagens artikkel fra de andre wikipediaene – i alle fall på den måten vi har nå – når dette gir røde lenker på hovedsiden. Hva synes dere? –Peter J. Acklam 8. aug 2005 kl.09:32 (UTC)

jeg setter opp ukens norske artikkel nå! AriBehn 8. aug 2005 kl.09:39 (UTC)
Ukens (også norske, selvfølgelig) artikkel fra Nynorsk Wikipedia herved opplastet. Ellers er det jo fritt opp til deg også, Peter, å gjøre en innsats her... :-) Olve 8. aug 2005 kl.09:52 (UTC)
Det er klart at også jeg kunne gjort det, men jeg har allerede nok å gjøre og jo mer arbeidstid jeg bruker på Wikipedia, jo senere på kvelden blir det før jeg kan gå fra jobb. :-) –Peter J. Acklam 8. aug 2005 kl.13:48 (UTC)
:-D Olve 8. aug 2005 kl.16:17 (UTC)

Signering rediger

Henviser til brukernavndebatten! Jeg og andre ønsker gjerne at admins/sysops skiller seg litt ut :) Dette kan for eks. gjøres i signeringen. Hva med at admins bruker grønn farge på signering? dette kan enkelt gjøres ved å sette inn <span style="color:#00FF00;">Duffman</span> under innstillingen for signatur! er dette en god idé? Minto 8. aug 2005 kl.13:02 (UTC)

Ingen som har noen meninger om dette? Minto 8. aug 2005 kl.13:39 (UTC)
Jo, jeg. Jeg vil at vi skal ha gullskrift og laurbær. :-) Seriøst, om ikke-administratorene ønsker at vi administratorer skal ha signaturer i en annen farge er det helt greit for meg, men ettersom navnet er en wiki-lenke vil den bli farget som nettopp det og ikke få den angitte fargen. Noe følgende signatur illustrerer. Peter J. Acklam 8. aug 2005 kl.13:54 (UTC)
Jeg synes det er litt unødvendig. Hvordan signaturen skal se ut, bør være opp til personen selv. Forøvrig synes jeg ikke det er nødvendig å skulle skille ut administratorer, da et av hovedprinsippene med wiki er at alle brukere har like mye å si i diskusjoner, anonym eller byråkrat. Jon Harald Søby 8. aug 2005 kl.13:55 (UTC)
Så Pjacklams først nå. Wikilenker blir ikke blåfarget, iallefall ikke med font-koden: [[Bruker:Jhs|<span style="color:#0f0;">Jon Harald Søby]]</span> blir Jon Harald Søby. Jon Harald Søby 8. aug 2005 kl.13:57 (UTC)
Bare legg inn koden jeg skrev ovenfor i innstillingen så vil du se at wikilenken blir farget grønn.. er en grunn til at nicket mitt ble orange i første innlegget... Poenget var vel at enkelte brukere sikkert ønsker å komme lettere i kontakt med admin og andre med erfaring, for å komme med spørsmål o.l.. Farget signering kan være en måte å gjøre dette på.. Men seff ikke noen fasit! Minto 8. aug 2005 kl.14:18 (UTC)
Se også Wikipedia:Administratorer, der står alle oppført. Arj 8. aug 2005 kl.14:36 (UTC)
Man klan jo altids ha en "(admin)" bak nicket eller noe? Det er ikke noen stor sak. Thor-Rune Hansen 8. aug 2005 kl.20:41 (UTC)
Synes det er unødvendig og pinlig å drive med slik annonsering. Har AriBehn/Minto bruk for en administrator kan han ta siden Arj viste til til hjelp. Wolfram 8. aug 2005 kl.21:24 (UTC)
Enig med Wolfram. Det anbefales at man ikke har signaturer som fremhever en selv unødvendig, og jeg kan ikke helt se at det er nødvendig med en spesiell farge for administratorer. Cnyborg 8. aug 2005 kl.22:07 (UTC)
Det var ikke meg som tok opp dette i utgangspunktet. Det var en eller annen som i Brukernavntråden som ønsket at adminer skulle bli mer synlige, særlig med tanke på nybegynnere som kanskje ikke vet hvem alle er og ønsker kontakt med litt erfarne mennesker her inne, for min egen del er dette seff unødvendig, da jeg vet hvem de fleste her inne er.. jeg bare lufter dette som en idé! Synes at ThorRune har et greit forslag om å sette admin i parentes, høres fornuftig ut og sikkert langt mer estetisk riktig enn å bytte farge på signaturen.. Er man admin har man et visst ansvar og man må absolutt kunne tåle å skille seg littegrann ut! Det viktigste er uansett at wikien er demokratisk, ikke om noen skiller seg mer ut enn andre! Enten det eller å gjøre siden med adminer mer synlig her inne... Minto 8. aug 2005 kl.22:29 (UTC)
Adminlisten står under kontakt i prosjektportalen, men det så jeg først nå etter mange månder :P Jeg vet ikke helt... Brukere som vil ha hjelp kan jo spørre på tinget heller en direkte til en admin, men det kan jo på en måte virke litt offentlig. Det er faktisk for mange en ganske lang dørstokkmil inn til Wikipedia:Tinget, mens å spørre en person direkte kan være mindre vanskelig. Samtidig er vel å ha (admin) i siggen litt rart? Thor-Rune Hansen 8. aug 2005 kl.22:36 (UTC)
Vanskelig å komme med en fasit her, irc er gjerne et sted der nerdene tar kontakt, email er noe tregt... tinget er et sted som ikke mange nybegynnere finner veien til, som du sier, spesielt tinget er vel offentlig å ta opp småting på! En kontaktside som er lett tilgjengelig øverst på siste endringer med lenker til dikusjonssidene til noen frivillige hjelpere/admins kunne kanskje være en idé, det vil kanskje gjøre det lettere for newbies å ta kontakt. Minto 8. aug 2005 kl.22:44 (UTC)
Tror du har rett i at det er vanskelig å komme med fasittsvar her. Jeg er selv ganske fersk her inne, og har ikke vært så aktiv på tinget eller å spørre om hjelp, men en ting jeg merket meg da jeg var ny, var at velkomsthilsenen jeg fikk, var til stor hjelp. Her hadde jeg en person jeg kunne spørre om ting jeg lurte på, noe jeg gjorde. Jeg tror velkomsthilsenen er viktigst i arbeidet med å senke terskelen for å ta kontakt, da dette er en konkret person som tar konktakt med nettopp MEG... Shauni 8. aug 2005 kl.23:30 (UTC)
Den er nå forbedret av ThorRune, han har blant annet lagt inn en link til FAQ og tinget. Se: Velkommen Minto 8. aug 2005 kl.23:36 (UTC)
Jeg likte ikke denne endringen [2]. Vi har allerede én gang før fjernet informasjonen om IRC-kanal fra Mal:Velkommen fordi det ikke er hensiktsmessig å dynge anonyme IP-brukere ned med informasjon når poenget egentlig er å få dem til å registrere seg. For personer som ennå ikke er brukere her er informasjonen på Wikipedia:Velkommen tilstrekkelig. Den ekstra informasjonen hører hjemme i Mal:Velkommen2 som brukes for nye registrerte brukere. Wolfram 9. aug 2005 kl.02:47 (UTC)
Også: Å henvise IP-brukere til den detaljerte manualen på Wikipedia:Hvordan man redigerer en side vil heller skremme bort folk fra å bidra. Vi har laget en mindre stilmanual netopp for at nye brukere kan lære seg det grunnleggende av formatering på en lett måte uten å bli skremt til å tro at det er veldig vanskelig eller måtte bruke lang tid på å lese en side som f.eks. jeg selv aldri har giddet å lese. Wolfram 9. aug 2005 kl.03:00 (UTC)
Forsåvidt enig med Wolf, selv syne jeg FAQ er en god idé å ha i velkomsthilsenen.. Det er viktig å huske på at velkomsthilsenen blir liggende på alle brukeres diskusjonssider så fremt de ikke sletter den. Dette er et vesentlig poeng, da det fører til at nye brukere med letthet vet hvor de finner viktig informasjon.. Personlig brukte jeg i hvertfall linken til Stilmanual fra velkomsthilsenen ganske mye i starten av min wikikarriere.. Minto 9. aug 2005 kl.15:31 (UTC)
Minto er dårlig inflytelse på medg, han får meg til å gjøre uoverilte ting (Så han skal slutte å mase :P) Jeg hadde ikke lagt emrke til Mal:Velkmmen2, det er jo for så vidt egentlig der det jeg skrev skal være. Thor-Rune Hansen 9. aug 2005 kl.19:13 (UTC)

Ikke alle land det er like lett å være Wikipedianer i rediger

http://www.n24.de/wirtschaft/multimedia/index.php/n2005080809322800002 -- Wolfram 8. aug 2005 kl.14:16 (UTC)

 • Har lagt inn artikkel om ham på Hossein Derakhshan; det fantes allerede artikkel på engelsk og farsi. Cnyborg 8. aug 2005 kl.18:03 (UTC)
...hæ? Jeg er altså bare de-1, så jeg skjønner ikke bæret :P Hva står det? Thor-Rune Hansen 8. aug 2005 kl.21:39 (UTC)
Hvis du ser på artikkelen jeg har lagt inn får du med deg hovedsaken. Hossein Derakhshan, en opposisjonell iraner bosatt i Canada, ble holdt igjen på flyplassen i Iran etter et besøk i Iran. Årsaken blir i artikkelen oppgitt å være hans arbeid å Wikipedia, men bloggen hans er nok vel så viktig. Cnyborg 8. aug 2005 kl.22:03 (UTC)


Takk for meg (oss), for en stund: rediger

Her på wikipedia (no) har de «tunge» helt klart alt for raskt tatt til seg de alt for «unge». Hele prosjektet mister mye av sin tyngde pga. dette (naturlig nok), og jeg sier nå foreløpig takk for meg. H. E. Straume 9. aug 2005 kl.01:11 (UTC)

Det var leit å høre. Håper du får lyst å bidra igjen senere. Wolfram 9. aug 2005 kl.03:26 (UTC)
Ja det var synd. Det bør tas til etterretning. Wikipedia kommer til å miste stadig flere seriøse bidragsytere hvis barnslig oppførsel aksepteres. Froy 9. aug 2005 kl.05:19 (UTC)
Veldig dumt at noen bruker dette som sandkasse, ja. De må tåle korreks og lære seg å oppføre seg litt, så blir det nok bra igjen. Som relativt fersk wikipedianer som ikke er veldig ung merker man lett at det er store forskjeller både på ambisjonsnivå og modenhet på deltakerene. Det er veldig dumt at folk som Hallvard forsvinner - spesielt ettersom han faktisk har produsert eget stoff fra sitt eget lokalmiljø. Hadde vi alle bare sittet og oversatt artikler fra andre wikipediaer hadde dette vært en traurig wikipedia - da kunne vi like gjerne deltatt på den engelske. Det er ikke bare språket som gjør den norske wikipediaen norsk - det er den norske vinklingen og beskrivelsen av ting ut ifra den norske virkeligheten som er styrken til et norsk wikipedia. Så dermed - veldig dumt at folk forsvinner og Hallvard må vite at han har mye støtte blandt oss som ikke gidder å delta i alle debattene. Jeg er her for å gjøre en god jobb og bidra i artikler og prioriterer i utgangspunktet ikke å delta i alle meta-diskusjonene. Mortendreier 9. aug 2005 kl.06:25 (UTC)
Må si jeg finner argumentet litt merkelig.. wikipedia er for alle uansett alder, faglig tyngde, intelligens og skriveevner. Det som skrives i debatter er gjerne tatt litt mer på sparket og ikke like gjennomtenkt som artiklene.. og det er artiklene som er viktige på wiki, det er de som skaper produktet wikipedia! Jeg opplever sjelden at artiklene som skrives her inne er direkte latterlige og barsnlige, vel skjer det innimellom, men det er som regel fra nybegynnere som ikke har satt seg inn i hvordan ting fungerer, ingen er perfekte her, inkludert Hallvard, meg selv og en god del andre! kan ikke se at nivået blir så mye voldsomt mye dårligere, men selvfølgelig vil man til en viss grad få et visst kvalitetsproblem i gitte perioder når antallet nye brukere blir så eksplosivt som det har vært i det siste. I lengden vil nok flere brukere i alle aldersgrupper føre til økt kvalitet og bedre løsninger på diskusjoner og artikler. Som regel er ytterpunkter viktige i diskusjoner da de ofte fører en inn på andre tanker og dermed mulige løsninger og gyldne middelveier.. Om man er veldig uenig i standpunktene så er det uansett viktig å respektere hverandre ( se Politikk ;)). Det noen oppfatter som barnslig eller helt omvendt (overseriøsitet) setter ofte i gang de gode løsningene, noe jeg personlig er en stor fan av.. Minto 9. aug 2005 kl.15:26 (UTC)
Hva er det jeg har gått glipp av? Hvilken oppførsel er det snakk om? Er det i artikler eller debatter? –Peter J. Acklam 9. aug 2005 kl.15:48 (UTC) (undrende)
Kan vi ikke heller se fremover? Hvordan gikk møtet med Aftenposten? --–Duffman 9. aug 2005 kl.15:57 (UTC)
Jeg har ingenting i mot å se fremover også, men jeg ser at H. E. Straume har trukket seg, og det synes jeg er synd. Jeg ønsker å vite bakgrunnen i håp om at jeg kan bidra til at slikt ikke skjer igjen.
Jeg synes møtet med Aftenposten gikk bra. Journalisten (Per Kristian Bjørkeng) hadde gode kunnskaper om Wikipedia. Jeg har ikke den samme medieerfaringen som Chris og er spent på utfallet. :-) –Peter J. Acklam 9. aug 2005 kl.16:47 (UTC)
Som jeg ha sagt til Duffman på diskusjonssiden min: Når du ikke har erfaring med media må du være et naturtalent. Veldig avslappet, klar og tydelig. Cnyborg 9. aug 2005 kl.18:34 (UTC)
Må også tilføye at jeg synes det er beklagelig at H.E.Straume forsvinner, forhåpentligvis kommer han tilbake. Og synes det kan være vits å se på debattkulturen. En manual og noen regler for allmen oppførsel hadde kanskje vært på sin plass, spesielt med tanke på seriøsiteten her og at debattene her kan oppfattes veldig andeledes fra person til person. Om en selv synes debatten er bare noe tull, så kan det hende at noen andre ser andeledes på det. Profoss 9. aug 2005 kl.17:44 (UTC)
En manual for debatt kan vel i stor grad kopieres inn fra andre steder; det finnes mange gode guider til hvordan man kan få et god klima. Et typisk problem er at fordi man ikke kan se motparten i en diskusjon, blir det bare ordene som står der man kan gå ut fra. Mange kan være veldig skarpe, men ansikt til ansikt slenger man på et smil som demper det; med ren tekst synes ikke det hvis man ikke slenger på et emotikon. Noen av de rådene man får på nyhetsgrupper kan være greie å legge inn et sted her. Cnyborg 9. aug 2005 kl.18:34 (UTC)
Jeg vet at jeg selv har vært noe krass og arrogant overfor enkelte, så jeg bør vel vise en viss varsomhet om jeg skal kritisere andres debattform. Når det er sagt prøver jeg selv å skjerpe meg og skal prøve å lede debatter inn på et mer konstruktivt spor om jeg ser at det skjærer ut. –Peter J. Acklam 9. aug 2005 kl.18:43 (UTC)

Mer fra Wikimania rediger

Artikkel om Wikinews: http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/nettsteder/article1093066.ece Wolfram 9. aug 2005 kl.03:26 (UTC)

Retting av titel rediger

Jeg skrev en artikkel med titelen Petra kvisli. Det skulle vært Petra Kvisli med stor K. Hvordan kan jeg rette titelen?

Trykk på «flytt»-fanen omtrent øverst på siden, og skriv inn det riktige navnet. :-) – Pladask 9. aug 2005 kl.10:16 (UTC)


Redigering i ekstern editor. rediger

Hvis jeg skriver en lengre artikkel vil jeg gjerne redigere den på egen PC og bare kopiere over en ferdig versjon til Wikipedia. Da vil jeg gjerne skrive den ferdig med markups og det hele. Jeg bruker skriveprogrammet KateLinux/KDE. Vet noen om det finnes et programmtillegg til dette skriveprogrammet som kan formattere Wikipedias markups?

Det ser sånn ut, du kan prøve å lese dete. Jeg skumemt det, og det har noe info. Vennligst husk å signere (~~~~). Thor-Rune Hansen 10. aug 2005 kl.22:03 (UTC)
Takk Bkv 10. aug 2005 kl.22:06 (UTC)