Wikipedia:Tidligere avgjørelser

Blue check.svg

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Revisjonen fra (mangler dato) er vedtatt ved en konsensus eller avstemning (mangler dato), og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, så må det diskuteres og oppnås ny konsensus eller endringen må opp til avstemning.

Følgende er en liste over en del beslutninger som tidligere er vedtatt av Wikipedias brukere. Slike spørsmål skal derfor ikke uten videre opp til ny debatt.

  • Det skal i utgangspunktet ikke brukes tiltaleform i artikler om f.eks. konger, paver, biskoper og statsministre. I stedet er oversikten Tiltaleform opprettet.
  • Selskaper skal ikke ha med selskapsform/organisasjonsform (f.eks. AS) i tittelen.
  • Kategorinavn skal skrives i den mest brukte målformen. Forkortelser skal skrives med store bokstaver (f.eks. TV, ikke tv).
  • Det skal ikke utføres «språkvask» for å endre konservativ språkform over til en radikal eller vice versa i en artikkel.
  • I sport skal betegnelsene damer og herrer benyttes (ikke kvinner og menn). For eksempel: damelandslag og herrelandslag (ikke kvinnelandslag og mannelandslag).

Encyklopedi/leksikon/oppslagsverkRediger

Spørsmålet om Wikipedia skal kalles «den frie encyklopedi», «det frie leksikon», «det frie oppslagsverk» osv. har vært tatt opp til diskusjon en rekke ganger. Nedenfor er en liste over de mest omfattende diskusjonene.

23. mars 2007 – Wikipedia:Tinget/Arkiv/2007-14#Navneskifte nowiki
6. juni 2006 – Wikipedia:Tinget/Arkiv 20#Den frie encyklope-hæh?
11. mai 2006 – Wikipedia:Tinget/Arkiv 19#Fri?
9. sept 2005 – Wikipedia:Tinget/Arkiv 11#Norsk Wikipedia er bedre enn engelsk.
24. mai 2005 – Wikipedia:Tinget/Arkiv 8#Encyklopedi
18. apr 2005 – Wikipedia:Tinget/Arkiv 6#Logo
23. mar 2003 – Diskusjon:Hovedside/Arkiv 2003–2004#Encyklopedi?