Wikipedia:Tinget/Arkiv/2016-06

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2021

januar
februar

Roboter på dette prosjektetRediger

I kjølvannet av en del kontroverser med tanke på botkjøringer tror jeg det er på tide at vi rydder litt opp i kjørereglene for dette. Vi har i dag en offisiell retningslinje som er til dels utdatert og som ikke er god nok for dagens bruk av bot'er. Det er først og fremst viktig å skille mellom botkjøringer som en autorisert robot (med botflagg) og under en vanlig brukerkonto.

En hver bruker kan kjøre egne roboter under vanlige brukerkontoer, men det er ikke tilrådelig å utføre masseendringer av automatisk karakter uten å ha først søkt om å få lov til å gjøre dette. Med masseendringer menes her mer enn én endring per 30 sekunder av en programmatisk karakter over en rekke artikler. Halvautomatiske hjelpescript under direkte interaktiv kontroll av en bruker regnes ikke som en robot.

Videre så er det en rekke botkjøringer som har gått uten eksplisitt godkjenning av å benytte botflagget for kjøring av disse. Jeg er blant en av synderene på dette punktet og det er bare å beklage.

Vi har i dag følgende type bot'er:

Type Utfører Eksempel-bot Kommentar
Interwikibot ikke aktuelt lenger Disse har vi allerede fjernet alle botflagg for tidligere etter at vi kun aksepterte global bot-flagg for interwiki-bot'er.
Spesialisert bot utfører en spesiell oppgave Anbefalingsbot, FLFBot, CatWatchBot Disse er som regel ønskelig å kunne se i overvåkingslister og siste endringer. Bør ikke kjøre med botflagg og bør kjøre under dedikerte og beskrivende botnavn
Vedlikeholdsbot rutinemessige oppgaver Arkivbot Disse er greit å ha botflagg på for å unngå støy. Disse bør kjøre under dedikerte og beskrivende botnavn
Generelle bot'er for alt annet DanmicholoBot, JhsBot, StigBot Disse må ha botflagg for å unngå støy. De bør kjøre under botfører sitt brukernavn + en bot-del, f.eks. DanmicholoBot, JhsBot, StigBot osv.

Jeg vil nå foreslå at vi gjør som følger; interwiki-bot'er er nå avlegs og kan derfor fjernes fra retningslinjene. Alle andre bot'er som har blitt godkjente for spesifikke formål fortsetter med dette. De som ikke er godkjente enda samt de som vil kunne kjøre botter for generelle formål må legge inn en melding om dette her for formell godkjennelse. Generelle bot'er vil da kunne ta oppgaver som blir foreslått på dugnadskontoret hvor det skal diskuteres hva som skal utføres, hvordan det skal utføres og gjerne fremvise noen testresultater før en endelig botkjøring kan settes i gang. Det bør settes en form for konsensus eller avstemning (hvis det kreves på grunn av mangel på konsensus) før en spesifikk botjobb kan kjøre. Kanskje vi bør kreve at alle slike botkjøringer har en redigeringsforklaring med referanse til dugnadsjobben? Stigmj (diskusjon) 20. jan. 2016 kl. 21:42 (CET)

Høres ut som en grei oppsummering. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2016 kl. 22:09 (CET)
Botter skal godkjennes på individuell basis og kjøre etablerte rammeverk. Hvis det ikke er et etablert rammeverk så må botføreren gjøre greie for bottens funksjon, primært ved å bruke opensource. Også parametre som brukes for botten bør være tilgjengelig. Det foreslåtte legger opp til blancofullmakter og det er ikke bra.
Bruk kravene og prosessen som er etablert på Wikipedia:Roboter, og rydd i lista over botter. Botter som kjører med høyere hastighet skal ha botflagg. Det er ikke noe , de skal ha botflagg. Kjøring av botter som går med lavere hastighet har kun et krav om at de skal kjøre med ettersyn. Det er ikke engang et krav om at de skal identifisere seg som botter. Hvis det lages sære krav på dette området så vil nowiki stille krav som ikke kan følges opp.
Forøvrig vil jeg påpeke at botten som har gjort udiskutabelt mest opprydding på dette prosjektet er parkert og ikke inkludert i det ovenstående.[1]
Til orientering er dette skrevet med en bot. — Jeblad 20. jan. 2016 kl. 22:19 (CET)
Det er fortsatt iw-botter, men disse rydder iw-lenker og legger de inn som sitelinks på wd. Noen brukere nekter å legge inn slikt på Wd, uten at jeg skal nevne navn. — Jeblad 20. jan. 2016 kl. 22:52 (CET)
Det legges ikke opp til å gi blancofullmakter til botter, men å ha godkjenningsprosess i første omgang for å verifisere at botførerene vet hvordan de skal betjene en bot. Det er den samme prosessen som benyttes i dag. Det som er forskjellen er at hver kjøring skal ha en dokumentert prosess som både viser hva som skal oppnås, hvilken bot som kjører dette inkludert hvilket rammeverk som benyttes, hvordan botten kjøres, hva resultatet er forventet å gi, samt en godkjenningsprosess av hele kjøringen. Jeg foreslår i praksis en mye mer detaljert prosess enn dagens måte dette gjøres på. Ved å sette disse prosessene ut i egne undersider av dugnadssidene (eller andre tilsvarende hvis det viser seg å være mer hensiktsmessig) blir det potensielt mer oversiktlig for andre brukere samt at eventuelle referanser til disse forenkles under botkjøringene. Eventuelle iw-botter som jobber med linking mot wikidata samt andre som kjører med globalt botflagg er unntatt fra vår lokale godkjenningsprosess så lenge de holder seg til det globalt godkjente arbeidsområdet. Stigmj (diskusjon) 20. jan. 2016 kl. 23:32 (CET)
Nupedia for botter. Dette har jeg ingen tro på. — Jeblad 20. jan. 2016 kl. 23:36 (CET)
Jeg synes dette høres ut som et bra initiativ. Vi må sørge for at det ikke blir en stor, byråkratisk prosess som blir vanskelig å implementere. Samtidig kan det være hensiktsmessig å ha en "fast-track" for mindre jobber og en mer omstendlig prosess for store jobber (f.eks. over ca. 1000 redigeringer). Hva med automatisk godkjenning av små jobber dersom det ikke kommer noen innvendinger innen 24 timer, mens for store jobber kan tiden økes til en uke (ev. kortere ved klar konsensus)? Vi bør kanskje også ta høyde for at systemet ikke skal kunne misbrukes ved at enkeltbrukere kommer med innvendinger mot alle foreslåtte botjobber (blancoinnvending). - 4ing (diskusjon) 21. jan. 2016 kl. 14:50 (CET)
Jeg har ikke god nok kunnskap til å mene for mye, men jeg synes både forslaget og 4ings tanker virker fornuftige. Om dette kan få ned konfliktnivået her, hadde det vært strålende! 3s (diskusjon) 21. jan. 2016 kl. 15:13 (CET)
Innføring av Nupedia for botter er ingen løsning, at administratorer starter å følge vedtatte regler og retningslinjer vil få ned konfliktnivået! — Jeblad 21. jan. 2016 kl. 15:45 (CET)
Det at den ene ikke kan snakke med andre så botkjøringer kan bli bedre forberedt så det ikke trengs ørten redigeringer på det samme, presser fram sånne ting som dette. Det er støy når det først blir lagt inn noe, deretter blir det flytta, og så blir det forandra noe i skrivemåten. Hvorfor kan ikke dette tenkes gjennom på forhånd og gjøres i en operasjon? Wikipedia er et samarbeidsprosjekt, og det er det som dessverre ser ut til å bli tvangsintrodusert her. Trist, men ikke noe annet valg virker det som. 85.19.87.50 21. jan. 2016 kl. 16:43 (CET)
Jeg synes dette virker fornuftig. Generelt har jeg inntrykk av at det har vært lite problemer med botkjøring, men det siste halve året har én bestemt bot vært involvert i mye rart. Egentlig tror jeg vi hadde spart oss mye støy hvis vi hadde vært litt strengere på hvem som får lov til å operere boter. Blue Elf (diskusjon) 21. jan. 2016 kl. 22:23 (CET)
Forslaget begrunnes med at «det ikke (er) tilrådelig å utføre masseendringer av automatisk karakter uten å ha først søkt om å få lov til å gjøre dette.» Det er ikke særlig mange av brukerne som «kjører boter.» Det er neppe heller særlig mange boter som er kontroversielle. Jeg tror nok derfor at forslaget ville stått seg bedre dersom det inneholdt konkrete eksempler på uønsket praksis. Wikipedia er en vanskelig bevegelse å styre. Den har egentlig ingen ledelse og kan ikke navigere som et vanlig demokrati ved flertallsvedtak. Det finnes noen grunnleggende krav til verifiserbarhet og kildeopplysninger som springer ut av nødvendighet. Ettersom det er så mange som skriver på en artikkel, må hver og en skribent oppgi sin kilde for endringen - hver gang. De som fleste av de som velges til administratorer er nok opptatt av dette, mens andre demonstrerer en helt annen holdning. I en slik situasjon er man egentlig overlatt til at en enkelt bruker som kan håndverket, tar affære. Det var det som skjedde i fjor da kildeløsmalen herjet i natten. Kravene til verifiserbarhet må ha en naturrettslig rang i Wikipedia. Ingen byråkratisk regel eller teknisk nøkkel eller administrator må kunne hindre den enkelte bruker å heve kvalitetsnivået til det som er nødvendig. De kildeløsmalene som lyser gult på skjermen til det norsklesende folk er god reklame for Wikipedia. De signaliserer at noen krever kvalitet og vil rydde opp. Trygve Nodeland (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 08:28 (CET)
@Trygve W Nodeland: Jeg har i en diskusjon på WP:AOT påpekt at en bot ikke har hatt den nødvendige godkjennelsen for å kunne kjøre en viss jobb den har utført basert på de retningslinjene vi har i dag. Dette er et forslag på å endre disse retningslinjene slik at vi kan tillate slike jobber og samtidig ha en slags kontroll på hva som skjer samt å lage et slags rammeverk rundt disse. Første del av en godkjennelse går nå på å verifisere at botføreren vet hvordan en bot skal kjøres/fungerer/hva som forventes av den. Andre del er mere en dokumentasjonsprosess på hver eneste større kjøring slik at vi har en grei oversikt på disse både under diskusjonene og i etterkant av kjøringene. Stigmj (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 10:33 (CET)
Da er jeg beroliget - inntil videre! Trygve Nodeland (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 11:08 (CET)

Jeg har nå laget et forslag til ny retningslinje for botter her under Wikipedia:Roboter/v2. Den refererer til Wikipedia:Roboter/Generell bot som tar for seg retningslinjene for en generell bot som nevnt i dette forslaget. Det bør undersøkes litt nærmere hvordan vi skal forholde oss til "interwiki-botter" som Jeblad nevnte at fortsatt finnes. Min tanke er å la de få holde på med lenking til Wikidata og medfølgende fjerning av gammel interwiki-notasjon. Kanskje vi skal fjerne hele punktet fra retningslinjene og bare la det stå at vi aksepterer globale botter så lenge de jobber med interwiki og doble omdirigeringer? Stigmj (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 17:54 (CET)

 Liker.--Telaneo (Diskusjonsside) 22. jan. 2016 kl. 20:58 (CET)

Jeg har lagt til et avsnitt om retningslinjer for botkjøringer under Wikipedia:Roboter/Generell bot i et forsøk på å gi noen konkrete spilleregler for selve kjøringene. Her er det viktig å finne den riktige mengden med styring. Stigmj (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 23:14 (CET)

Følgende sider er nå opprettet med utkast til retningslinjer og tilhørende spesifiseringer:

Vennligst kom med kommentarer. Stigmj (diskusjon) 23. jan. 2016 kl. 16:56 (CET)

1) "Generell bot" er et konstruert begrep som blir svært vanskelig å følge opp. Forskjellen på en global og en lokal bot er allerede vanskelig å følge opp, og den forskjellen er definert av bottens opprinnelse. Hva som er en generell bot er på noe vis hva slags funksjoner den har, men hva skal den ikke ha for å være spesiell? Bare det å definere hva som er en iw-bot er vanskelig nok. Er en iw-bot en bot som rydder i iw-lenker? Er det en bot som flytter lenker (til Wikidata)? Hva med botter som sletter iw-lenker etter analyser? En av bottene som gjør dette kjører ikke pywiki-rammeverket, og har vært aktiv i årevis. Hva med iw-botter som rydder i lenker på Wd, disse får utslag på dette prosjektet? De fleste av disse bottene er ikke globale, de er lokale på Wikidata.
2) En bot kan bruke data fra dette prosjektet, og få sine redigeringer rapportert på dette prosjektet, uten noensinne faktisk å ha gjort endringer på dette prosjektet. For eksempel kan en bot hente yrkesinformasjon om personer via kategorisystemet som så dukker opp i infoboksen til disse personene. Endrignene på Wikidata blir rapportert i siste endringer på dette prosjektet, men de faktiske endringene skjer på Wikidata. Ingen admin på dette prosjektet kan overkjøre disse endringene eller blokkere en slik bot. Hva med om dataene hentes fra nnwiki, svwiki eller dawiki, og botredigeringene får konsekvenser her? Hva hvis endringene faktisk blir gjort av en bot som er uønsket på dette prosjektet?
3) Tilnærmet enhver bruker som gjør oppgaver på Wikipedia gjør de fordi han eller hun har ledig tid . Når en tar bort muligheten til å utføre oppgaver så forsvinner bidragene. Dette er hva som skjedde i skjedde med Nupedia og hvorfor prosjektet feilet. Forslaget til Stig gjør nettopp dette, det tar bort muligheten til å gjøre noe og flytter det inn i en byråkratisk prosess hvor målet er å gjøre jobben senere.
4) Forslaget vil flytte redigeringer gjort av velfungerende botter og over på scriptede programmer med en langt mer uklar funksjon. Det gjør at det vil bli mer feil og mer støy. Javisst fungerer AWB, men den har en del særheter som gjør at mengden feil vil øke. Jeg har vært innom prosjekter hvor det ble gjort 20-30k endringer daglig med AWB, det er ikke en ønsket situasjon. Folk er allerede i full gang med AWB på dette prosjektet.[2] Joda, jeg har ryddet etter redigeringer med AWB, så jeg kjenner problemene.
5) Hvordan skal en forholde seg til script som kjører via andre nettsteder? Det er mulig å kjøre deler av pywikibot fra WMFLabs, skal en søke om lov til å bruke disse verktøyene? Hva hvis verktøyene redigerer på Wikidata og endringene kommer tilbake via maler som bruker disse dataene, hvem skal dere da blokkere? WMFLabs? Wikidata? Eller skal dere drive med lokal overstyring av hva som skjer på Wikidata? Hva når det samme skjer på Commons?
6) Hva med tillegg i nettleseren for å gjøre scriptede endringer? Tidligere i dag rettet jeg noen skrivefeil. Dette gjorde jeg manuelt, men det finnes script for å automatisere slike redigeringer. Vi har da også hatt et slikt script på dette prosjektet for noen år siden. Er dette en bot? Hvis det ikke er en bot, hva er da forskjellen mot for eksempel pywikibot? Hvis du er fristet til å si «interaktiv kjøring» så spør deg selv hvordan noen skal kunne vite om det sitter noen og trykker på en knapp på en nettside i Wikipedia.
Det er masse problemer med dette forslaget. Selvfølgelig kan forslaget settes ut i livet, alt kan settes ut i livet, men det vil ikke fungere for noe annet enn å skape en ny bot-adel og aksellerere søppelopphopingen på nowiki. — Jeblad 23. jan. 2016 kl. 18:32 (CET)
Hele poenget med forslaget er å få på plass noen grunnleggende forventninger til botførerene og konkrete regler vedrørende bruk av blokkeringer ovenfor botter, siden dette har vært en diskusjonssak nylig. At vi innfører et ønske om at alle større endringer blir diskutert på forhånd er da vel ikke for mye å forlange? Vi må da bare få på plass en slags definsjon på hva «større endringer» betyr. Med «generelle botter» menes botter som ikke har en dedikert oppgave. Alle botter som kjører dedikerte oppgaver bør ha dedikerte brukerkontoer for dette.
Et gitt eksempel på noe vi ønsker å unngå kunne vært at en enkelt botfører plutselig finner ut «nå skal jeg endre på alle infobokser til min egen versjon fordi den er mye bedre enn den som resten av nettsamfunnet har kommet fram til» og setter i gang med denne endringen uten å luftet idéen med noen andre på forhånd, bare fordi vedkommende plutselig hadde lyst til å gjøre noe. Ved å inkludere litt flere brukere i beslutningen som potensielt kan bli kjørt på kanskje titusentalls artikler, står man ikke lenger alene om vedtaket (Sitat: «Konsensus betyr at få eller ingen sitter igjen og føler seg overkjørt»).
Ang. prosessen med å flytte litt på kjøringene vil kun gjelde for større jobber som bør diskuteres på forhånd og følgelig ha denne karanteneperioden for at andre som kan ha en mening skal få tid til å se hva som planlegges å utføres. Hvis man har nok brukere med på diskusjonen og en konsensus oppnås, kan jobben utføres umiddelbart.
Dette forslaget til retningslinjer gjelder i stor grad kun for botter uten veldefinerte arbeidsoppgaver som skal kjøre med botflagg. Andre typer er nevnt i hovedretningslinjene, men er ikke målet for disse nye retningslinjene. Når brukere benytter AWB og lignende må de selv stå for innholdet i endringene og eventuelle reaksjoner som måtte oppstå på dette. Vi bør og kan ikke regulere dette. Vanlig fremgangsmåte i slike tilfeller vil være at noen tar kontakt med brukeren og spør om de kunne vurdert å få dette utført som en botjobb for å unngå store forstyrrelser. Hvis det viser seg at f.eks. AWB blir tatt i større bruk og medfører store ulemper for prosjektet, er det på sin plass å ta dette opp på Tinget og finne en løsning på dette. Stigmj (diskusjon) 23. jan. 2016 kl. 19:14 (CET)
Jeg syns det ser ut som gode retningslinjer du har satt sammen. De gamle er håpløst utdaterte, fra den tiden da mesteparten av botkjøringen var fra interwiki-boter, noe som ikke er relevant lenger. Som hovedregel mener jeg at alle nye botjobber bør diskuteres over en god stund før de kjøres over hele prosjektet. Lars Åge (diskusjon) 23. jan. 2016 kl. 20:38 (CET)
Signerer Lars Åge, regner med at dette ender med en avstemning og jeg kommer til å stemme for Stigmjs forslag. Ulf Larsen (diskusjon) 23. jan. 2016 kl. 23:29 (CET)

Jeg pinger herved kjente botførere som i dag har botter med botflagg som kan karakteriseres som «generelle botter» for å få innspill på om de synes de foreslåtte retningslinjene er akseptable og mulig å følge: Danmichaelo, BjørnN, Cocu, Jon Harald Søby, Profoss, Soulkeeper, Laaknor. Så snart retningslinjene er klare håper jeg at vi kan banke disse gjennom med konsensus evt. må vi kjøre avstemning hvis noen er veldig uenige. Målsetningen er å få disse på plass slik at vi kan begynne å definere opp jobbene som må utføres i henhold til retningslinjene og sette de ut i livet. Håper selvfølgelig også at det kommer nye botter / botførere som da kan delta i arbeidet. Stigmj (diskusjon) 26. jan. 2016 kl. 22:07 (CET)

Fint å få fjernet delen om iw-boter. Og jeg synes inndelingene gir mening. Men mener du at alle nye botoppgaver må en runde innom dugnadskontoret for diskusjon? Jeg er forsåvidt positiv til bedre dokumentasjon av botoppgaver, men litt usikker på effekten hvis man må vente altfor lenge fra man får en idé til man får mulighet til å iverksette den – da kan det fort bli til at man glemmer hele greia. En mulighet kunne vært at man må vente 12 eller 24 timer fra man har dokumentert botoppgaven på dugnadskontoret til man kan begynne å kjøre boten. Hvis det ikke har kommet velbegrunnede innvendinger innen den tid kan man bare begynne å kjøre. – Danmichaelo (δ) 26. jan. 2016 kl. 22:25 (CET)
Jeg tror ikke det er dokumentasjonen som er viktigst, men at andre får mulighet til å dobbeltsjekke det du gjør, før du gjør endringen på samtlige artikler på prosjektet. En eller annen sær syntaksfeil i en regex, og så var det plutselig mange tusen artikler som må rulles tilbake. I slike tilfeller er ikke om å gjøre å gjennomføre endringen "mens man husket det". Lars Åge (diskusjon) 26. jan. 2016 kl. 23:00 (CET)
(red. konflikt) Det legges opp til at alle endringer må ha minst to personer involvert og at endringer under 1000 sider da kun trenger 24 timers karenstid. Ja, jeg er enig at det kan virke litt hemmende å få denne karenstiden på seg, men det kan også gjøre endringene bedre kvalifiserte ved at man selv får litt tid til å tenke igjennom og få med et annet synspunkt på endringene. En fordel med å ha den påkrevde dokumentasjonen og datagrunnlaget klart på forhånd annet enn å sørge for innsyn/kvalitetssikring er å legge til rette for at en jobb teoretisk sett kan utføres av andre botførere også (det avhenger selvsagt av mulige tekniske faktorer). Vi kan eventuelt lempe på kravet om to personer for mindre botjobber, men på ett eller annet nivå må vi nesten be om at flere gir sitt synspunkt annet enn "den som tier samtykker". Stigmj (diskusjon) 26. jan. 2016 kl. 23:11 (CET)
Også positiv til bedre dokumentasjon av oppgavene, men er litt redd for at prosessen blir litt for omstendelig i forhold til de minste jobbene. Tenker da på langt under 1000 sider. Cocu (d) 27. jan. 2016 kl. 10:46 (CET)
Tror dette vil få samme effekten som «åremål» for administratorer, det vil gi en kraftig reduksjon i aktiviteten. Noen vil helt sikkert forsvare den, men det er nok en del som skjønner at dette ikke vil gå bra.
Vær klar over at det som er omtalt som «kjente botførere som i dag har botter med botflagg» kun har en - 1 - bruker som er aktiv med en bot [som gjør litt større kjøringer]. Når det da skal være to - 2 - brukere om å kjøre en oppgave så sier det seg selv at dette legger opp til en prosess som i utgangspunktet er defunc.
Alle som har vært litt involvert i Wikipedia vet at det er vanskelig å få respons på sider som ikke er Ting eller Torg, og at det er tilnærmet umulig å oppnå klar konsensus før det er gått dager og uker. I dette forslaget legges det opp til konsensus i løpet av 24 timer. Noe slikt er helt usannsynlig å oppnå.
Videre sies det at dokumentasjon og datagrunnlag skal være klart på forhånd. At en jobb dokumenteres er ikke noe problem, men at datagrunnlaget skal være klart er et betydelig problem i og med at de fleste botrammeverk bruker mer eller mindre live data. I noen tilfeller er live data Wikipedia selv, men i andre tilfeller kommer live data fra andre nettsteder. Et eksempel er {{sportslenker}} som ble satt inn på bakgrunn av en spørring mot et querry-api for Wikidata. Dette api-et er åpent. I andre tilfeller kan det være brukt lukkede api-er. Vi har tidligere brukt lukkede api-er mot Yahoo og Google, og data etter avtale fra Statens kartverk. Dette er ikke slikt som kan legges ut åpent. — Jeblad 27. jan. 2016 kl. 14:11 (CET)
@Jeblad: Det blir opp til en hver av forslagsstillerene å eventuelt kalle på andre personer for å få støtte for forslaget. Man kan evt. velge å legge inn en notis på Tinget for å kalle på folket. Kanskje inkludere dugnadssiden der direkte på samme måte som på dugnadskontoret. At det er et mindre antall aktive botførere tilgjengelig akkurat i dag er vel ikke noe godt argument for å lage noen retningslinjer og krav om dokumentasjon for oppgavene? Ved at dette dokumenteres bedre og diskuteres mer åpenlyst vil kanskje føre til at andre botførere kommer til? I dag så er man avhengig av at en botfører finner ut av alt selv for å sette seg inn i hvilke muligheter som finnes.
Ang. datagrunnlag, så kan man i tilfeller hvor det ikke er mulig å legge dette inn / tilgjengeliggjøre det kanskje legge ut et lite eksempel på hvordan dette ser ut, i den grad dette er mulig / lovlig. Hvis ikke, kan man i det minste vise hvor det kommer fra og gjerne hvordan man kan få tilgang til det, hvis det er mulig/lovlig. Det kan ikke være slik at man bruker data fra en kilde som man ikke har mulighet til å opplyse om i det hele tatt.
+@Cocu: +@Danmichaelo: Basert på tilbakemeldingene så tror jeg det kan være smart å bare legge inn en karenstid på 24 timer for jobber < 1000 sider og at den kan da kjøres dersom ingen innvendinger har kommet. Stigmj (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 14:32 (CET)
Undertegnede kjører for det meste minibotjobber med category.py og replace.py. Det handler seg her om bittesmå til små vedlikeholdsjobber som for det meste bare involverer et tyvetalls sider, av typen "flytt alle sider med «raftverk» i navnet fra Kategori:Sandefjell til Kategori:Byggverk i Sandefjell", eller retting av skrivefeil, feks i internlenker. Slike botjobber blir kjørt feks på grunnlag av resultatene fra Wikipedia:WikiProject Check Wikipedia. En annen typisk småjobb er å legge inn manglende maler, feks {{alle koordinater}} i kategorier for artikler med geografiske posisjoner, osv osv.
Jeg tviler på at det er hensiktsmessig å føre denslags opp på dugnadskontoret, det vil sikkert skape mer støy enn oversikt. 24 timer karenstid for endringer som manuelt kunne ha vært utført uten karenstid er sikkert kontraproduktivt og vil virke hemmende i ryddearbeidet. Jeg er redd for at dersom de byråkratiske tersklene blir for høye vil mange ønskelige botjobber bare bli liggende, jfr. Danmichaelos og Cocus innlegg ovenfor. Mvh BjørnN (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 14:49 (CET)
@BjørnN: Kategoriomdirigeringsjobber er allerede unntatt fra dokumentasjonsprosessen. Jeg har nå revidert litt på Wikipedia:Roboter/Generell_bot slik at jobber under 1000 sider kun får en karenstid på 24 timer og kan kjøres dersom det ikke kommer noen innsigelser, men at de må dokumenteres. Å legge inn "manglende maler" er noe som bør dokumenteres og gis en liten "timeout" slik at andre kan gi innspill av både teknisk og annen karakter. Stigmj (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 15:21 (CET)
Det er ikke lett å forstå hvorfor det å legge inn femten maler med en bot skal dokumenteres, men ikke dersom det gjøres manuelt? Resultatet er det samme, med en bot tar det bare kortere tid. Mvh BjørnN (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 15:29 (CET)
Hvis man sier "legge inn en mal på 800 sider", så blir det mer logisk at det bør dokumenteres og sørges for at malen legges inn på korrekt sted/måte (i tillegg til å få en avklaring på om malen i det hele tatt skal legges inn). Er enig at å jobbe på et fåtall sider og ha dokumentasjonskrav virker litt overbyråkratisk, men da kan du jo eventuelt kjøre jobben under ditt vanlige brukernavn og dermed ikke la den kjøre med full hastighet? Botflagget gir en del utvidede rettigheter med tanke på redigeringshastighet og andre oppslag i tillegg til at selve redigeringene "gjemmes" som standard for vanlige brukere.
Kanskje vi må lage en ny grense i retningslinjene som sier at jobber under 100 sider kan kjøres uten dokumentasjon? Stigmj (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 15:40 (CET)
@BjørnN: +@Cocu: +@Danmichaelo: +@Ulflarsen: Jeg har nå lagt inn at ukontroversielle enkle jobber under 100 sider unntas fra dokumentasjonskravet (Wikipedia:Roboter/Generell_bot). Høres det ut som en fornuftig grense eller bør den justeres? Stigmj (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 16:17 (CET)
Botproblematikken har jo ikke opstått på grunn av ryddeboten(e), men på grunn av botkjøringer som har forandret presentasjonen av et stort antall artikler i vesentlig grad. Jobber under 100 artikler vil sikkert dekke de fleste vanlige ryddejobbene. Når det gjelder å kjøre boten under vanlig brukernavn er jeg skeptisk, jeg gjorde det i begynnelsen etter at jeg hadde installert pywikipedia, det kom svært raskt klager på støy og oppfordring om å skaffe meg botflagg, selv om det bare dreiet seg om små testjobber. Mvh BjørnN (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 16:29 (CET)

Et generelt problem på "modne" prosjekter er en stadig økning av regler. Noe er uungåelig, mens annet kan unngås, om vi har generelle regler, og følger de. Etter å ha tenkt en stund undres jeg om ikke dette er en slik sak. Om jeg har forstått det rett så er bakgrunnen Jeblads ulike botkjøringer. Trenger vi da et detaljert regelverk for å styre dette? Kan vi ikke bare bruke "forstyrre Wikipedia"? Med andre ord, fortsette som før, men om en eller annen botkjører begynner med noe som skaper mye bråk så får hun/han beskjed om å roe seg, alternativt blir det blokkering med grunnlag i at Wikipedia forstyrres. Det krever selvfølgelig skjønn av administratorene, men heller det enn en stadig voksende regeljungel. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 15:47 (CET)

Regelkrypet kommer etter hvert som prosjektets brukermasse endrer seg og de medfølgende synspunktene/meningene. For å unngå utmattende diskusjoner i situasjoner hvor meningene står mot hverandre, er det veldig mye enklere å henvise til etablerte retningslinjer og krav. Å "forstyrre wikipedia" i forbindelse med botter tror jeg kan bli vanskelig å tolke i mange tilfeller.
Dokumentasjonskravet har et potensiale for å forbedre prosjektet ved at vi (forhåpentligvis) får mindre feilkjøringer samt en innebygd mulighet for å lære opp nye botførere i hvordan forskjellige kjøringer kan gjøres. Ulempen er at det lager et ekstra byråkrati og medfører litt ekstra jobb for botførerene. Jeg prøver å lage retningslinjene på en slik måte at de skal fange opp de tilfellene som man faktisk bør få et synspunkt fra en annen part før de settes i gang. Ved å sette grensene for disse tilfellene smart nok og kanskje legge inn noe "skjønn" der også, klarer jeg ikke helt se ulempene.
Vi kan eventuelt lempe helt på kravene til dokumentasjon (men anbefale de) og konsensus, men la den andre delen stå som spesifiserer hva som forventes av en botfører/generell bot. Noe av fordelene ved å si at alle botjobber av større karakter skal legges inn et spesielt sted er at det blir lettere for andre personer å finne ut av hva som har skjedd både under kjøringene og i etterkant. Stigmj (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 16:08 (CET)
Påstander om at dette prosjektet har «modnet» er nok en påstand som må tas med mer enn en klype salt. Deler av prosjektet har alvorlige problemer med å fungere på grunn av frafall av kjernebrukere. På noen områder er vi ned mot 30% av det vi var for noen år siden, mens på andre områder er vi bare på ca 70%. det merkelige er at etter flere års vedvarende fall har vi hatt en vekst på noen områder sist høst og vinter, men vi vet for lite hva som har trigget veksten. Noen av de tingene som muligens har utløst veksten kan synes som er de samme tingene som noen av grinebitterne krangler over. Hva har skjedd siste året som er så unike at ting kan ha endret seg? Innholdsoversettelse, VisualEditor, Citoid, botkjøringer, malsnekring, moduler, … Eller har det med helt andre ting? Hva har gjort at vi har mer nyproduksjon av artikler når vi kjører store ryddejobber? — Jeblad 27. jan. 2016 kl. 18:23 (CET)
Med den grinebiter-retorikken din Jeblad, trenger du i hvert fall ikke å lure på hvorfor folk blir borte. Kanskje litt respektløst? Jeg er sikkert det etter din oppfatning, selv om jeg ser det som formålsløst å diskutere med deg. Men jeg har dessverre ikke lenger noen grunn til å føle meg velkommen på prosjektet. Jeg var nok med på noe av den veksten i høst/vinter du snakker om, dels provosert fram av massive og overkjørende bot-kjøringer, noe som tok oppmerksomheten bort fra det som egentlig motiverte meg, i stedet ble det en følelse av å prøve å redde det (artikler jeg brydde meg om) som reddes kan. Men jeg opplever at prosjektet nå i stadig større grad er mer opptatt av teknologi og boter, herunder wikidata, i stedet for å skrive gode artikler. Men jeg er tydeligvis bare en dum, tilbakeskuende grinebiter som ikke har tid, lyst eller evner til å sette meg inn i masse fagstoff jeg er totalt uinteressert i, for å få slippe til med det jeg faktisk er interessert i. Teknologifokuset medfører en tilhørende ekskluderende terminologi i debattene som setter premissene, enn den faktiske innholdsproduksjonen, og denne må tilpasses stadig mer rigorøse rammer og krav. Slik ser prosjektet mer ut som en tumleplass for de som holder på med teknologien bak og liker botkjøringer, enn for de som skaper innholdet i de konkrete artiklene, noe Time er inne på i sin jubileumsartkkel om Wikipedia, som de betegnende nok har valgt å gi tittelen «Why Wikipedia Is in Trouble». PaulVIF (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 12:28 (CET)
Jeg vil gi PaulVIF full støtte. Jeblad er i ferd med å ødelegge hele wikipedia.--Ezzex (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 12:35 (CET)
q.e.d. — Jeblad 28. jan. 2016 kl. 14:50 (CET)
Til de som ikke skjønner.--Telaneo (Diskusjonsside) 28. jan. 2016 kl. 14:51 (CET)
Takk for at du anskueliggjør poenget mitt ytterligere Jeblad, men jeg tror ikke det er nødvendig. PaulVIF (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 15:22 (CET)
Til Stigmj: Noen regler må vi selvfølgelig ha og at reglene for botkjøring oppdateres når f.eks interwiki ikke lenger brukes er bra, tilsvarende også for innskjerping av botflagg. Når det gjelder behovet for varsling, holder det ikke med at det legges en melding på botdiskusjonssiden, er det nødvendig å få aksept for det? Med tanke på at det er få som kjører boter, at denne diskusjonen (og tilsvarende andre steder) legger føringer og at vi har "ikke forstyrr Wikipedia", holder ikke det? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 27. jan. 2016 kl. 22:47 (CET)

Litt til alle kanter: Denne og lignende diskusjoner kan lett vippe flere over til passivitet. Kanskje vi bør dele enkelte temaer fra, slik at de som skal kjøre boter eller fremføre noe, kan nøye seg med en notis her i ny og ne og bruke egne spalter («Teknolikken» og «Klagemuren» for å nevne noen) videre? Skulle også ønske at flere av «feilmeldingene» på Ting og Torg kunne bli ledsaget av noe positivt som forslag til hva som bør/kan gjøres. Nå er der bare ørten større og mindre jobber som er nevnt, oftest uten «hva bør skje videre». Noen av jobbene er enkle men tallrike, mens andre trenger litt bruksanvisning.

Botkjøringen i november ga oss en påminnelse, som nå er blitt til stor konkurranse, og bra er det. Nå er tallet uten kilder passert 69 500 og stadig på vei nedover, så det monner! Da er det vanskelig å si at denne saken bare har vært skadeverk, tross bråket som fulgte. Det som er mest viktig videre er nok hvordan nykommerne kan hjelpes best mulig tilrette, slik at vi tar vare på potensialet de har med seg. Er de som de jeg er blitt kjent med, vil der fortsatt være noen som tar IKT og Wikidata med god apetitt, mens andre er mere opptatt av å skape innhold i artikler, og nøyer seg med enkle hjelpemidler fra menylinjene. Vi trenger alle slags bidrag enn så lenge. --Bjørn som tegner (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 13:19 (CET)

For å få fremgang i denne saken har jeg nå satt opp en avstemning med tre alternativer, Alternativ 1 er med "generelle botter" og uten krav til forhåndsgodkjenning av kjøringer, men at det manes til å følge de anbefalte retningslinjene. Alternativ 2 er med "generelle botter" men med krav til forhåndsgodkjenning og dokumentasjon av kjøringer over en viss størrelse. Alternativ 3 er "ingen endring". Jeg har satt starttid til førstkommende mandag kl. 00:00 og går i en uke. Jeg regner med at annen justering av regelsettet (evt. fjerning av global bot/justering av interwiki-botkjøringer) ikke trenger en større runde på Tinget, men kan evt. gjøres via diskusjonssiden til WP:R. Stigmj (diskusjon) 5. feb. 2016 kl. 11:04 (CET)

Jeg vil minne om at avstemningen nå er i gang og be om at alle som har en mening om dette legger inn sin stemme i denne. Stigmj (diskusjon) 8. feb. 2016 kl. 00:11 (CET)

Omfang av botredigeringerRediger

Over fire dager fra og med 29. jan til og med 1. feb er det klokket inn 222 endringer gjort av registrerte botter. Det er et snitt på omtrent 55 endringer hver dag. Tilsvarende tall kan tas ut fra siste endringer.

‎* ‎SDBot (bidrag)

Tror dette er nokså representativt for aktiviteten på dette prosjektet. — Jeblad 2. feb. 2016 kl. 21:06 (CET)

Jeg har selv med overlegg ikke gjort noe som helst med min bot siden 15. januar i påvente av at disse reglene blir reviderte. Du har selv annonsert en rekke utestående botjobber som burde gjøres som du hadde «på blokka» før du ikke ville kjøre noen bot lenger. Det finnes gamle botjobber på dugnadskontoret som må vurderes å kjøres. Det har vært andre potensielle botjobber (slettet) som har blitt utført på annen måte i påvente av disse nye retningslinjene. Poenget mitt her er at jeg tror aktiviteten du refererer til ikke nødvendigvis er representativ da vi nå er i «dvalemodus» inntil regelsettet er klart. Stigmj (diskusjon) 3. feb. 2016 kl. 10:03 (CET)
Tallene er nok representative. Siste dagene har også Soulkeeper, Laaknor, [Bruker:Jon Harald Søby|]], og Cocu fått «Notice of removal of global bot status from one or various accounts of yours» og deretter en notis «Global bot» om at botflagget er fjernet. At de mister globalt botflagg betyr ikke at de slutter å kjøre botter her inne, men det ser ut for meg som interessen for å kjøre botter blant brukere på dette prosjektet har bråstoppet. — Jeblad 3. feb. 2016 kl. 11:37 (CET)
Ta en titt på WP:BOT/S så ser du 14 botter som har vært aktive de siste 52 dagene. Vi har 12 botter som kan miste botflagget på grunn av inaktivitet på over ett år. Jeg skjønner ikke helt hva intensjonen din er her. Du sier at det er lite aktivitet, men hva er det du ønsker å oppnå med denne tråden? Stigmj (diskusjon) 3. feb. 2016 kl. 11:48 (CET)
Miste av global bot-flag er en konsekvens av Wikidata, siden Global bot kun tillates for interwiki-kjøring. Innføringen av Wikidata er også hovedgrunnen til at at det nå er nødvendig å gå over dagens regelverk for boter, så jeg spør det samme som Stig: hva ønsker du å oppnå? Lars Åge (diskusjon) 3. feb. 2016 kl. 11:54 (CET)
Det blir forsøkt innført et rammeverk som vil drukne den lille aktiviteten som finnes i en byråkratisk hengemyr. Det finnes ikke mange nok aktive botførere med tilstrekkelig erfaring til å få dette til å fungere. Botter på dette prosjektet finnes på Spesial:Brukerliste, mens globale botter finnes på m:Special:GlobalUsers. Den lokale lista har botter med mindre enn 50 redigeringer på ett år. Det er færre enn det jeg gjør på prosjekter hvor jeg ikke er spesielt aktiv. Den globale lista har ingen botter fra dette prosjektet overhodet. Get real! — Jeblad 3. feb. 2016 kl. 12:32 (CET)
Hvis du leser avsnittet over, ser du det er kun ett av de foreslåtte alternativene som faktisk setter krav til dokumentasjon og konsensus før kjøringer. De to første endrer ingen ting på dagens situasjon, bare presiserer at det mangler muligheter for å kunne kjøre botkjøringer på "eget initiativ uten godkjennelse" med dagens regelsett. Alternativ 3 legger opp til å kunne kjøre botter på generelt grunnlag, men med en rekke begrensninger. Alternativ 4 gir det samme som alternativ 3, men at man i praksis ikke får noen begrensninger annet enn «common sense» og spesifiserer at man er personlig ansvarlig for alle endringer. Jeg kommer personlig ikke til å kjøre noen botjobber for vedlikehold før enten alternativ 3 eller 4 er på plass da jeg ikke ser noen annen farbar vei. Hva er det du ønsker her? Hva er ditt forslag til løsning? Stigmj (diskusjon) 3. feb. 2016 kl. 12:44 (CET)

Avstemning over retningslinjer for roboterRediger

(Debatt)
Følgende er det nåværende regelsettet som foreslås endret: Wikipedia:Roboter

Alternativene er som følger:

Alternativ 1
Innføre nye regler som tillater «generelle botter», anbefaler bruk av dokumentasjon og oppsøking av konsensus for større kjøringer (men setter ikke krav til dette)
Alternativ 2
Innføre nye regler som tillater «generelle botter», men setter påbudte retningslinjer for større kjøringer og krav til dokumentasjon
Alternativ 3
Ikke innføre noen regler for «generelle botter». Ingen endringer.
Obs! Alle botter må da i henhold til regelsettet ha eksplisitt godkjennelse for alle oppgaver de skal utføre.

Avstemning er nå avsluttetRediger

Avstemningen startet mandag 8. februar 2016 kl. 00:00 (CET) og avsluttes mandag 15. februar 2016 kl. 00:00 (CET) (Avstemningen er nå avsluttet)

Stemmeberettigede er de som fyller følgende krav (i henhold til Wikipedia:Avstemninger/Stemmeberettigede):

  • Aktivitet: 200 redigeringer totalt/registrert bruker i to måneder
  • Vandel: Kan ha maksimum hatt tilsammen 2 dager blokkering de siste to månedene
  • Nylig aktivitet: Må ha hatt 30 redigeringer de siste to månedene

Det stemmes enten for eller mot og den som stemmer må avgi stemme (for/mot) på alle tre alternativ; nøytrale stemmer regnes ikke. Det alternativet som får flest stemmer blir valgt (i henhold til Wikipedia:Avstemninger).

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Stemmegiver
For For Mot Stigmj (diskusjon) 8. feb. 2016 kl. 00:05 (CET)
For For Mot Telaneo (Diskusjonsside) 8. feb. 2016 kl. 00:12 (CET)
For Mot Mot Ulf Larsen (diskusjon) 8. feb. 2016 kl. 18:00 (CET)
For For Mot --M O Haugen (diskusjon) 11. feb. 2016 kl. 19:46 (CET)
4 for 3 for ingen for

Resultatet av avstemningen ble at alternativ 1 ble valgt. Stigmj (diskusjon) 15. feb. 2016 kl. 10:17 (CET)

DiskusjonRediger

Problematisk avstemmingRediger

Den foreslåtte avstemmingen er problematisk, den legger opp til et utfall som er ja til endringer uansett hva en måtte mene.

Situasjonen er at problemet med språklenker i artikler ennå ikke er løst. Vi har flere tusen artikler hvor vi har en eller flere språklenker i artiklene, og fjerner vi all bruk av botter for å løse dette problemet så må ryddingen tas manuelt. Hvis vi da ikke kan lage noen form for halvautomatiske script. Jeg mener at problemet med språklenkene i artiklene må løses først, deretter kan retningslinjer som berører disse lenkene endres. Så lenge problemet retningslinjene beskriver finnes så må retningslinjene bestå.

Utover dette så bør botjobber dokumenteres, men det kan gjøres uavhengig av en omfattende prosess for godkjenning av botjobber. Dokumentasjon av hva som gjøres burde være uproblematisk, og en retningslinje for hva som er god skikk kan skrives uavhengig av at det lages noen ny retningslinje for botter. Faktisk er det slik at det bør stilles krav til god dokumentasjon på flere områder, for eksempel for maler (bruk av TemplateData) og moduler (vi har moduler som er udokumenterte).

En avstemming er prematur og vil bare føre til at prosjektet låses i en byråkratisk hengemyr. — Jeblad 5. feb. 2016 kl. 11:29 (CET)

Alternativ 3 er nå "Ingen endringer", så da har du det valget. "Interwiki-bottene" har aldri vært et issue eller diskusjonspunkt her, så jeg ser ikek dette som en problematisk endring av alternativet. Poenget med de nye reglene er å innføre en mulighet for å gå godkjennelse for "generelle botter" slik at vi kan kjøre disse uten at en hver kjøring på få en godkjennelse på Wikipedia-diskusjon:Roboter slik regelsettet er formet i dag. Språklenke-fiksing er ikke tema her. Dokumentasjon blir tatt hånd om i alternativ 1 og 2. Det er lagt opp til at selve retningslinjene for hvordan dokumentasjonen skal utformes ligger utenfor de «offisielle retningslinjene» og at de da kan utformes etter som vi går videre. Det er kun henvist til de fra retningslinjene. Avstemningen er påkrevd for å få fremgang i videre arbeid med bottene. Stigmj (diskusjon) 5. feb. 2016 kl. 11:39 (CET)
Oppsett for avstemning virker grei (varslet, reglene er gitt, klar tidsavgrensing og klare alternativ, også status quo) så jeg kan ikke seg noen grunn til at den ikke skal gjennomføres. Ulf Larsen (diskusjon) 6. feb. 2016 kl. 11:16 (CET)
Dette er en utrolig rekke av forsøk på å game en avstemming. Det eneste som trengs på dette prosjektet er en retningslinje om å dokumentere maler, moduler, og botter. Resten er stort sett rør. — Jeblad 7. feb. 2016 kl. 17:58 (CET)
Jeg støtter Jeblad helt og holdent i denne saken – og spørsmålet omkring botkjøringer generelt. Skulle det komme til en faktisk avstemning, gir jeg ham mandat til å stemme på mine vegne. Asav (diskusjon) 8. feb. 2016 kl. 10:40 (CET)
Tror dette blir tvunget gjennom, for avstemmingen er satt opp slik at det er tilstrekkelig at forslagsstiller selv stemmer for at noe blir gjennomført. Etter min mening er dette nok et fringe-prosjekt som umulig kan overleve. Siste forsøk på bot-dugnad før dette forsøket var 29. apr 2012, og fra 3. aug 2009 og til denne datoen var det fem – 5 – slike bot-dugnader. Tror dette blir et nytt Wikipedia:Orakel og Wikipedia:Nybegynnerforum, eller make a pick i Wikipedia:Underprosjekter, men i dette tilfellet skaper det en byråkratisk flaskehals som evner å kvele all bot-aktivitet på prosjektet. — Jeblad 8. feb. 2016 kl. 11:04 (CET)

UtmerkelserRediger

Bør utmerkelser taes bort fra infoboks biografi og kun nevnes i avsnittet Utmerkelser i artikkelen ? mvh --Pmt (diskusjon) 16. jan. 2016 kl. 10:48 (CET)

Et rungende ja! Erik F. 17. jan. 2016 kl. 15:25 (CET)
Brems litt, noen ordner og sånt må nevnes i innledninga også. Ridder av æreslegiona, St. Olav og hva de nå heter for noe alt sammen. Er enig i at sånt ikke egentlig er infoboksmat. 193.90.142.65 17. jan. 2016 kl. 15:29 (CET)
Helt klart, utmerkelser bør ut av infobokser. Det er en tendens til at de mest info-boks begeistrede vil ha mest mulig der, med det resultat at det er ganske mange artikler som består av en stor og dominerende infoboks og en eller to setninger om emnet. Denne situasjonen har vi for eksempel for majoriteten av artikler om insekter og mange av dem om fugler. Det hadde vært bedre å ha litt kjøtt i artiklene. Petter Bøckman (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 15:52 (CET)
Jeg har ikke drevet noe med insekter og fugler. Hentes det fra Wikidata der også?
Ellers er dilemmaet som følger: Ulemper: Med utmerkelser fra Wikidata i boksene blir de utseendemessig litt overfylt, sågar med en uordnet, litt tilfeldig oppramsing og noen visuelt skjemmende Q-koder. Fordeler: Info om flere utmerkelser som kun er nevnt på WD blir synlige, tilgjengelig for våre brukere. Utmerkelser uten norsk betegnelse (etikett) på Wikidata blir synlige med Q-koder, slik at vi enklest får oppdatert WD med norske etiketter.
Pmts forslag er fristende, men etter min mening korttenkt.
Neste store utviklingstrinn på WD er såvidt jeg begriper (?) å få skikk på lister. Den dag dette kommer på plass vil vi kunne liste langt mer meningsfylt, - i eller utenfor boksene. Men da er det en stor fordel om vi har norske betegnelser å by på, ellers dukker vill-Q-ene fram igjen. På et eller annet tidspunkt må Q-ene uansett i bås her! Vennlig røkterhilsen fra Kimsaka (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 16:15 (CET)
Det blir ikke mer brødtekst fordi om en tar bort innhold i infoboksen. Det blir mer brødtekst fordi noen skriver brødteksten. — Jeblad 17. jan. 2016 kl. 16:26 (CET)
Jeg synes også at fullstendig oppramsing av utmerkelser i infoboksen er for mye. Når infoboks biografi henter opplysninger fra Wikidata er rekkefølgen av utmerkelsene tilfeldig, ser det ut til, slik at mindre viktig utmerkelse kan komme før den eller de viktige. Etter min mening er det bedre å beskrive utmerkelsene i brødteksten, gjerne i et eget avsnitt mot slutten av artikkelen (jf. norsk leksikontradisjon).
Dersom utmerkelser skal være med i infoboksen, så bør det begrenses til den eller de viktigste. Slik det er nå, blir infoboksene inneholdende alt for mye, i for tilfeldig rekkefølge. Etter mitt syn undergraver det poenget med infoboksene: Å få en rask oversikt over det mest sentrale. – Ordensherre (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 16:29 (CET)
I en ideell verden kunne det kanskje vært slik, men i praksis har vi tusenvis av artikler om utenlandske politikere, idrettsutøvere osv. som neppe kommer til å få så veldig mye mere brødtekst. Det blir heller ikke skrevet en egen seksjon med utmerkelser i disse artiklene, og vi har heller ingen mekanisme for å fange opp disse utmerkelsene om vi ikke bruker WD og resten av Wikipedia-verdenen til å få tak i disse dataene. Hvis utmerkelsene er viktige bør de også med i infoboksen. Det blir noen få artikler hvor det kan bli for mye av det gode, men vi kan ikke fjerne utmerkelsene fra infoboksen fordi det ser rart ut i 0,01% av artiklene så lenge de tilfører noe i 99,9% av tilfellene. mvh, --Apple farmer (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 16:39 (CET)
Kan man ikke ordne det ved at utmerkelser blir et slags utklappbart element, eller lar ikke slikt seg gjøre i infobokser? Asav (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 18:18 (CET)
Det er er det mulighet for alt nå (Huk av for Innstillinger-> Innhold-> Reduser lange infoboks-rader og se for eksempel på Mick Jagger). Det er sikkert mulig å sette dette som standard, evt. sette opsjonen til å vise færre linjer. Kimsaka (diskusjon) 17. jan. 2016 kl. 19:34 (CET)

Vi kan kanskje få til å utnytte wikidatas muligheter uten at nødvendigvis infoboksen er det eneste verktøyet? Skulle det ikke være mulig for en av de datakyndige å lage en liste/kategori med eksempelvis: Artikler som har d:Property:P166: d:Q976544 men mangler lenke til Elefantordenen, så blir det lettere å holde slikt oppdatert? --Wikijens (diskusjon) 18. jan. 2016 kl. 13:07 (CET)

Jeg blir nok egentlig imponert over alle utmerkelser som rulles ut når jeg lager en infoboks. En ordentlig fangst! Det kan selvsagt være at det kommer likt og ulikt, svømmeknapp og elefantordener om hverandre. Jeg synes ikke det skal tas bort, for dette er informasjon av godt merke. Men dersom det hadde vært en teknikk at det ble klappet sammen når de oversteg et visst antall, ville det vært en fin ordning. En annen sak er at Q-kodene i selve boksen kanskje kunne vært erstattet med et ord som fortalte leseren noe, for eksempel «uten norsk navn.» For enhver god wikipedianer er en slik Q-kode bare gefundenes fressen for endelig en ny time ved pc'en!Trygve Nodeland (diskusjon) 19. jan. 2016 kl. 13:30 (CET)
For å snu alt opp-ned: Hva skal vi med brødtekst når vi har infobokser? Det ser ut som om wikipedia har to retninger. En som vil ha mest mulig i infobokser og en som mener brødtekst er viktig. Jeg syns det er bedre med kortere og klarere innhold i infobokser enn masse opplistinger. 193.90.142.65 19. jan. 2016 kl. 18:04 (CET)
En artikkel har flere aspekter. Det er en relasjon datainformasjonkunnskap. Wikidata er om å organisere data for å få informasjon. Et utvalg av denne informasjonen presenteres i maler på Wikipedia, typisk i infobokser. Denne informasjonen omsettes i kunnskap i brødteksten. Fordi dynamisk informasjon er enklest å håndtere strukturert blir den plassert i infoboksen. Informasjon kan omsettes til kunnskap ved behov, men det er ikke nødvendig å fjerne (strukturert) informasjonen fra infoboksen selv om den omsettes til (ustrukturert) kunnskap i form av brødtekst. — Jeblad 27. jan. 2016 kl. 14:32 (CET)
Vet (som så ofte) ikke helt om jeg skjønner hva Jeblad skriver, men slik jeg forstår det som skrives (forhåpentligvis er min forståelse feil) synes det som om alt snus på hodet. Slik jeg ser det er artikler en tekst med tilhørende infoboks, ikke en infoboks med en tilhørende tekst. Jeg har alltid tenkt på infoboksen som sekundær i forhold til brødteksten. Som skribent benytter man kunnskapen man har tilegnet seg fra kilder til å skrive en artikkel, som så utstyres med diverse tilbehør som illustrasjoner, tabeller og infoboks der kun det vesentligste om artikkelemnet tas med. – Ordensherre (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 17:37 (CET)
Jeg er stygt redd for at Ordensherren har ganske så rett her. Hvis vi skriver inn malen «infoboks» så blir den automagisk fylt opp med det det internasjonale storsamfunnet har lagt inn av info. Boksen kommer alltid først opp ved lesning på mobile duppeditter som phoner og padder. Da kan det ofte bli forskrekkelig mye av likt og ulikt som kommer opp før en finner den lille infobiten en er ute etter langt nedenfor. Av og til er det ikke det en selv tenkte var nødvendig, slik som når Ctande får opp et hel-og halvbrorregister som ikke har med at en av de avdøde var kongens forgjenger, mens artikkelen gjerne kunne hatt mere om dagens politikk (olja, vettu). Utmerkelser er bare ett annet tilfelle av tilsvarende som det er lett å se at det av og til blir overdosering av. (verv er vel også en mulighet når en sentral politiker begynner å dra på årene.)
Det kommer nok til å bli en smule drakamper om hvor langt datastyring skal få overkjøre brukerstyring. Vi bør prøve å kommunisere slik at det ikke blir bare skyttergravskriger av det. Det spørsmålet som seiler opp her er hvordan vi egentlig vil ha infoboksene: Hva bør inn og når er nok nok. Kanskje vi bør få oss en liten «mal i malen» som henviser til brødteksten? --Bjørn som tegner (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 18:43 (CET)
Er problemet egentlig at disse utmerkelsene ikke er oversatt til norsk i WikiData? Kunne man vist den engelske tittelen dersom norsk oversetting ikke finnes? Ssu (diskusjon) 6. feb. 2016 kl. 15:07 (CET)

<- Nå ble jeg dobbelforvirret! Hvis man ser på infoboksen til Peter Handke, er det bare oppført én utmerkelse, mens denne fofatteren har fått dem i bøtter og spann. (Paradoksalt nok, uten at dét har noe med problemet å gjøre, er han senere blitt fratatt den ene prisen som faktisk er oppført i boksen.) What gives? Asav (diskusjon) 8. feb. 2016 kl. 08:18 (CET)

Du er ikke den eneste som blir forvirret av dette. Det har med at det er en tvetydighet knyttet til hva preferred egentlig betyr. Betyr det at en oppføring er foretrukket foran andre og at kun den skal vises, eller betyr det at den kun skal vises som foretrukket foran andre? Når en oppføring er preferred så vil {{#property}} skifte til kun å vise det som er preferred (aka kun det beste) av disse utsagnene. Oppførselen er den samme som gis av en underliggende metode «get best statements». — Jeblad 8. feb. 2016 kl. 10:44 (CET)

Notis om avstemning (Wikipedia:Avstemninger/Roboter)Rediger

Nye retningslinjer for roboter er under avstemning på Wikipedia:Avstemninger/Roboter

Stigmj (diskusjon) 8. feb. 2016 kl. 12:21 (CET)
Dette er en notis for å informere om diskusjoner og prosesser andre steder på Wikipedia.

Nye gratis kilderRediger

NUPI har lagt ut to vitenskaplige tidsskrifter i Open Access, med gratis tilgang. Det gjelder Nordisk Østforum, og Internasjonal politikk. Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 2. feb. 2016 kl. 13:34 (CET)

Det står Open access i toppen av sidene. — Jeblad 10. feb. 2016 kl. 08:34 (CET)

Autoritetsdata-malen ?Rediger

Jeg synes denne malen er skjemmende og jeg skjønner ikke hvorfor denne skal klistres på alt mulig. Den dukket opp i høst. Jeg synes den forsøpler artiklene.--Ezzex (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 18:53 (CET)

I artikkel om Elisabeth Hesselblad er den lagt inn to ganger, er det ulike versjoner hvor begge trengs? Man undres... Ulf Larsen (diskusjon) 11. feb. 2016 kl. 23:03 (CET)
Jeg fikset Elisabeth Hesselblad, der var det mer som lå dobbelt. Kimsaka (diskusjon) 11. feb. 2016 kl. 23:14 (CET)
Det er noen doble autoritetsdatamaler ute å går, den har blitt lagt inn to ganger noen steder. Den skal bare stå en gang.--Telaneo (Diskusjonsside) 11. feb. 2016 kl. 23:15 (CET)
De fleste er vel de som har Normdaten i tillegg: [3] --Wikijens (diskusjon) 11. feb. 2016 kl. 23:18 (CET)
Har ryddet alle som hadde både Normdaten og Autoritetsdata. Det er en liten håndfull igjen med kun Normdaten. Er det noen spesiell grunn, eller kan de bare endres til Autoritetsdata? --Wikijens (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 00:13 (CET)
Et annet problem med denne malen er at den stor sett er limt inn med bot, og da blir den klistret veldig tett under teksten over. Jeg har kompensert for dette i artiklene jeg har redigert med å la det være dobbelt linjeskift før malen, men det beste hadde vært om man klarte å skape litt mere luft rett over den i selve malen slik at det blir universelt. ---- cavernia -- (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 00:23 (CET)
Jeg vil umiddelbart tro det er bedre å legge inn litt luft i selve malen, hvis det er ønskelig. Angående luft i redigeringsmodus har jeg har pleid å legge en linje mellom alt jeg oppfatter som ulike "seksjoner", ellers ingen luft. Altså har jeg en linje over overskrifter men ingen under. En linje over "standardsortering" men ingen under osv. Jeg pleier å fjerne doble linjeskift hvis jeg ikke umiddelbart ser en grunn til dem, så det burde vi avklare så vi ikke driver og rydder frem og tilbake. --Wikijens (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 00:30 (CET)
Manglende luft er et problem som kommer av feil i styling av både malen Autoritetsdata og en haug andre maler. Marger (aka «luft») settes med styling og vil kollapse hvis det blir gjort riktig. Doble linjeskift er en måte å tvinge inn en paragraf med en br-tagg. Det er en lite fleksibel løsning og forutsetter botkjøringer for å vedlikeholde utlegget. Riktig utlegg er dobbelt linjeskift under punktlista og over kategoriene. Alt mellom skal ligge suksessivt, og eventuell luft skytes inn med styling. — Jeblad 12. feb. 2016 kl. 01:09 (CET)

Notis om kandidatartikkel: Cate BlanchettRediger

Artikkelen Cate Blanchett er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Cate Blanchett. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. feb. 2016 kl. 19:43 (CET)
Dette er en notis for å informere om diskusjoner og prosesser andre steder på Wikipedia.

ZikaRediger

Jeg oversatte den første halvdel av svensk wikipedias zikavirus-artikkel. Her trenges det nok noen omforente beslutninger. Ideelt bør vi ha én, og bare én, artikkel som følger den pågående pandemien. Den er ikke krevet (skjønt innholdsansatser er i de så langt opprette artikler som begynner på Zika. Kan vi kanskje bli enige om et opplegg her:

  • Zika -- pekerside (som nå)

(* Zikaskogen)

  • Zikavirus (om viruset og om hvordan det spres -- bare hvilke mårter den spres på, ikke oppdatering av hvor den har spredt seg til) og med oppdatert hvilke skader det kan forårsake (kortfattet)
  • Zikafeber - om feberen (ikke om fosterskader)
  • om selve zikapandemien (ikke påbegynt) -- den tar med bare i kortform innhold som de to ovennevnte har, og konsenrtrerer seg om den geografiske spredingen, skader, reaksjoner --- dvs det er helst bare denne artikkelen som oppdateres kronologisk. (De andre kan utvides med ny kunnskap, men ikke med fra-dag-til-dag sykdomsspredning).

Er det noen som har innspill til dette forslaget? Ctande (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 15:53 (CET)

Høres ut som en god plan. mvh, --Apple farmer (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 17:25 (CET)
«Zika-pandemi» fordi «zikapandemi» er et tricky ord. Bortsett fra det så er forslaget fabelaktig. 46.212.149.4 12. feb. 2016 kl. 18:18 (CET)

offisielt nettsted: «com-domene» tilbakeRediger

Jeg trodde dette ble borte. Nå er det tilbake igjen???--Ezzex (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 17:38 (CET)

Se Wikipedia:Tinget#Offisielt nettsted er gått istykker.--Telaneo (Diskusjonsside) 12. feb. 2016 kl. 17:41 (CET)
Hvorfor kan det ikke bare være slik det var før? Før 2015--Ezzex (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 17:49 (CET)
Fordi hvis Wikidata ikke blir med så endrer vi opp med en hel haug med tomme maler i hele artikkelrommet.--Telaneo (Diskusjonsside) 12. feb. 2016 kl. 17:50 (CET)
Ok, men jeg kan satser på at dette ordner seg om litt da?--Ezzex (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 17:55 (CET)

Jeg testet med å fjerne en com-oppføring på Modul:Official website/conf - da ble «com-domene» erstattet med adressen. Jeg tror leseren skjønner det bedre. --Avilena (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 19:16 (CET)

Men det er ikke så bra nå heller da. Helvetes wikidata igjen.--Ezzex (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 20:02 (CET)
Det er utrolig at vi er nødt til å bruke så mye tid på dette. Helvetes wikidata-dritten.--Ezzex (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 20:07 (CET)
DET SER HEL JÆVLIG UT--Ezzex (diskusjon) 12. feb. 2016 kl. 20:40 (CET)
Det kan jo være greit å ta ut frustrasjonen på prosjekter og dermed spare personer, men det er mulig at "superlativene" dine skremmer andre bidragsytere fra å tre inn i diskusjonen. Jeg er helt enig i at dette ser patetisk ut nå. ---- cavernia -- (diskusjon) 13. feb. 2016 kl. 10:40 (CET)
Jeg skjønner det, men det er veldig frustrerende å møte dette hver gang jeg åpner en filmartikkel. Nesten fra vondt til verre.--Ezzex (diskusjon) 13. feb. 2016 kl. 20:32 (CET)