Wikipedia:WikiProject Check Wikipedia

Check Wikipedia er et prosjekt for å fikse syntaksfeil og andre problemer i artikler på Wikipedia.