Vektoranalyse

Vektoranalyse er en gren innen matematikken som omhandler derivasjon og integrasjon av vektorfelt, som regel et tredimensjonalt euklidsk rom Begrepet er brukt synonymt med det bredere temaet multivariabelregning, som omfatter vektorregning samt partiell derivasjon og flerdoble integral.

Vektorregning spiller en viktig rolle i differensialgeometri og i studiet av partielle differensialligninger. Det brukes i fysikk og inteniørkunst, særlig i skildringa av elektromagnetisk felt, tyngdefelt og væskestrøm.

Vektorregning ble utviklet fra kvaternionanalyse av J. Willard Gibbs og Oliver Heaviside mot slutten av 1800-tallet, og det meste av notasjonen og terminologien ble opprettet av Gibbs og Edwin Bidwell Wilson i boka Vector Analysis fra 1901.