Greens teorem

Greens teorem gir forholdet mellom et linjeintegral langs en enkel lukket kurve C og dobbeltintegralet over planet D.[1]


Bevis for Greens teoremRediger

Først beviser vi teoremet for et rektangel R. Da vil teoremet se slik ut:


 


Ved lineariteten til Riemann-Integralet skriver vi dobbeltintegralet over R om til følgende:


 


Siden R er et rektangel lar vi  , betrakt først integralet:


 


Ved Fundamentalteoremet i Kalkulus ser vi at


 


Og for   får vi at


 


Disse resultatene gir oss et nytt uttrykk for høyre side av det opprinnelige uttrykket vårt


 


For linjeintegralet deler vi opp rektangelet i fire linjer som åpenbart har positiv orientering.

 

Vi kan parametrisere den første kurven med

  hvor  

den andre kurven med

  hvor  

den tredje kurven med

  hvor  

og til slutt:

  med  

Med disse parametriseringene kan vi uttrykke linjeintegralet slik:


 


Vi betrakter først


 


Vi ser umiddelbart at integralene over   og   vil bli null, det er siden den eneste variabelen som endrer seg medfører endringer på y-koordinatene og ikke x-koordinatene i det hele tatt.


 


Ved definisjonen til linjeintegralet får vi at


 


 


 


Ser vi på   observerer vi at integralene over   og   blir null. Vi får derfor at


 


 


 


Vi får derfor at vårt opprinnelige linjeintegral er lik:   , Plugger vi dette uttrykket inn i samme ligning som uttrykket vårt for dobbeltintegralet får vi:


  Som er ekvivalent til at  , altså uttrykkene er like.


Siden alle regioner i   kan bli tilnærmet så nærme som vi vil med en sum av rektangler må Greens teorem også holde for mer generelle områder. Dette er fordi for to rektangler   og  

som tangerer hverandre med   så vil  , dermed kan vi si at beviset er fullført.  


ReferanserRediger

  1. ^ «Green's theorem». Wolfram Mathworld. Besøkt 1. september 2016.