Det matematiske symbolet Kronecker-delta , som var innført av Leopold Kronecker, er en funksjon av to variabler. Kalles også Kronecker-symbol og delta-funksjon.

Definisjon rediger

Kronecker-delta er definert som:

 

hvor i og j er elementer i en mengde  .

Egenskaper rediger

Kronecker-delta er ofte skrevet som

 ,

når den står for den karakteristisk funksjonen   i en diagonalmengde.

 .

For kontinuerlige indekser går Kronecker-delta over i Diracs deltafunksjon.

Eksempel på bruk rediger

Innen lineær algebra er symbolet brukt for å uttrykka enhetsmatrisen   som   med  . En 3x3 enhetsmatrise kan uttrykkes som:

 .

Kronecker-delta kan brukes for å uttrykke skalarproduktet av to orthonormale vektorer:

  som  .

Innen signalbehandling og reguleringsteknikk er symbolet brukt for å representere en impuls: