Studentmållaget i Oslo

Studentmållaget i Oslo (stiftet 31. oktober 1900) er et lokallag av Norsk Målungdom, ofte forkortet SmiO. Studentmållaget er åpen for medlemmer fra alle høyere utdanningsinstutisjoner i Oslo. Historisk sett har hovedvekten av medlemmene vært fra UiO. Hvert år arrangerer de nynorskkurs åpent for alle. De gir også ut et eget blad kalt Mål og Makt. Nåværende leder er Jonas Økland (2020). Tillitsvalgte blir valgt hvert semester.

Liste over tidligere ledere rediger

Fra Til Leder
1900.07 1900.12 Leiv Heggstad
1901.01 1901.06 Håkon Wergeland
1901.07 1902.12 Idar Handagard
1903.01 1904.12 Nicolai Lundegaard
1905.01 1905.12 Olav Midttun
1906.01 1907.06 Arne Bergsgård
1907.07 1908.06 Anders Hamre
1908.07 1909.12 Didrik Arup Seip
1910.01 1910.06 Jon Mannsåker
1910.07 1910.12 Sigvat Heggstad
1911.01 1911.12 Einar Breidsvoll
1912.01 1912.12 Knut Eik-Nes
1913.01 1913.06 Einar Breidsvoll
1913.06 1913.12 Ola Raknes
1914.01 1914.06 Haldor Grønnlien
1914.07 1914.12 Ingjald Færevågbø
1915.01 1915.06 Sverre Hoem
1915.07 1915.12 Nils Lie
1916.01 1916.06 Wollert Keilhau
1916.07 1916.12 Sigurd Fjær
1917.01 1917.06 John Midtgard
1917.07 1917.12 Gustav Indrebø
1918.01 1918.06 Johan Agerholt
1918.07 1919.06 Halvard Framnes
1919.07 1920.06 Kaare Fostervoll
1920.07 1920.12 Jens Lindberg
1921.01 1921.06 Karl Roald Gustavsen
1921.07 1922.06 Johan Huus
1922.07 1923.06 Harald Tveit
1923.07 1924.06 Per Thorson
1924.07 1924.12 Armar Grindland
1925.01 1925.06 Gorm Berg
1925.01 1925.06 Olav Dalgård
1926.01 1926.06 Per Thorson
1927.07 1928.06 Sverre Kolltveit
1928.07 1928.12 Salve Solheim
1929.01 1929.06 Per Hansen
1929.07 1929.12 Klaus Sunnanå
1930.01 1932.06 Hjalmar Skaga
1933.07 1933.12 Alf Helland
1934.01 1936.06 Ragnar Nordby
1936.07 1936.12 Sigmund Moren
1937.01 1937.06 Lise Nordeide
1937.07 1938.06 Dagny Waage
1938.07 1938.12 Jon Fjalestad
1939.01 1939.06 Bjarne Robbestad
1939.07 1941.06 Einfrid Perstølen
1941.07 1942.06 Ingvald Raknem
1942.07 1942.12 Sverre Hestetun
1943.01 1943.06 Jon Grålumdal
1943.07 1944.06 Haakon Berg
1944.07 1945.06 Alf Arnetveit
1945.07 1945.12 - - - ingen ledelse
1946.01 1946.06 Bjarte Birkedal
1946.07 1947.12 Steinar Line
1948.01 1948.06 Olav Langeland
1948.07 1948.12 Asbjørn Haaland
1949.01 1950.06 Mons Nygard
1950.07 1951.06 Olav Bøe
1951.07 1951.12 Solveig Spillum
1952.01 1952.06 Olav Halvorsen
1952.07 1952.12 Jostein Fet
1953.01 1954.06 Hans Sørbø
1954.07 1955.06 Elisseus Elisseussen
1956.07 1956.12 Hartvig Sætra
1957.01 1958.06 Bjørgmunn Nordanger
1958.07 1958.12 Arnold Dalen
1959.01 1959.06 Arnfinn Stølen
1959.07 1959.12 Hans Olav Tungesvik
1960.01 1960.06 Nils Galdal
1961.01 1961.06 Reimund Olav Kvideland
1961.07 1961.12 Egil Johan Ree
1962.01 1962.06 Bjarne Fidjestøl
1962.07 1962.12 Nils Nygaard
1963.01 1963.06 Gunn-Bjørg Vik
1963.07 1963.12 Erling Lægreid
1964.01 1964.06 Eivind Oterholm
1964.07 1964.12 Bottolv Helleland
1965.01 1965.06 Frode Ringheim
1965.07 1965.12 Ola Bredeveien
1966.01 1966.06 Kjell Snerthe
1966.07 1966.12 Gaute Helland
1967.01 1967.06 Sigvart Østrem
1967.07 1967.12 Svein Lundevall
1968.01 1968.06 Steinar Lægreid
1968.07 1968.12 Rudolf Vik
1969.01 1969.06 Jon Naustdalslid
1969.07 1969.12 Rolf Michael Blakar
1970.01 1970.06 Olaf Refsdal
1970.07 1970.12 Ola Svein Stugu
1971.01 1971.12 Margrethe Kvalsvik Dahl
1972.01 1972.06 Bjarne Grevsgard
1972.07 1972.12 Jarnfrid Kjøk
1973.01 1973.06 Øystein Nordang
1973.07 1973.12 Arne Lauvhjell
1974.01 1974.06 Marit Hovdenak
1974.07 1974.12 Terje Albregtsen
1975.01 1975.12 Oddrun Grønvik
1976.01 1976.06 Åsmund Forfang
1976.07 1976.12 Aud Søyland
1977.01 1977.06 Arne Skuterud
1977.07 1977.12 Ole Gunnar Leirvaag
1978.01 1978.06 Ola Grøvdal
1978.07 1978.12 Ole Gunnar Leirvaag
1979.01 1979.06 Knut Holmen
1979.07 1980.06 Gro Nesland
1980.07 1980.12 Oddny Miljeteig
1981.01 1981.06 Knut Vikør
1981.07 1981.12 Gunnar Hagen
1982.01 1982.06 Mette Ødegård
1982.07 1982.12 - - - ingen ledelse
1983.01 1983.06 Bjørn Karsrud
1983.07 1984.06 Ingunn Longva
1984.07 1985.06 Aagot Opheim
1985.07 1986.06 Ingebjørg Rivedal
1986.07 1987.12 Margrethe Aanesen
1988.01 1988.12 Kjell Morten Aune
1989.01 1989.06 Kari Bjørnsvik
1989.07 1990.06 Hallgeir Flø
1990.07 1990.12 Hans Olav Brendberg
1991.01 1991.06 Olav Helge Øwre
1991.07 1991.12 Øyvind Seland
1992.01 1993.12 Steinulf Tungesvik
1994.01 1994.06 Mette Løkeland-Stai
1994.07 1994.12 Borgar Berg
1995.01 1996.12 Mette Løkeland-Stai
1997.01 1998.12 Guri Skeie
1999.01 1999.12 Halvard Lægreid
2000.01 2000.12 Ingvild Måseide
2001.01 2002.06 Ragnhild Bjørge
2002.07 2004.06 Rolf Lynum Bjerkem
2004.07 2006.06 Ylva Tyssing
2006.07 2009.06 Astrid M. Grov
2009.07 2010.06 Synnøve Midtbø Myking
2010.07 2012.06 Jens Kihl
2013.07 2013.12 Tina Fauskanger
2014.01 2014.06 Bror-Magnus Sviland Strand
2014.07 2015.06 Jorunn Simonsen Thingnes
2015.07 2016.06 Odd Vegard Paulsen
2016.07 2018.06 Karl Peder Mork
2018.07 2019.12 Sindre Seim Gulbrandsen
2020.01 dd Jonas Økland

Liste over æresmedlemmer rediger

Navn Utnevnt
Arne Garborg 1910
Hagbart Berner 1919
Steinar Schjøtt 1919
Jørgen Løvland 1920
Ole Five 1920
Marius Hægstad 1920
Alexander Seippel 1921
Christopher Bugge 1922
Nicolas Gjeldsvik 1924
Halvdan Koht 1924
Bernt Støylen 1926
Anders Hovden 1926
Peter Hognestad 1926
Rasmus Rasmussen 1927
Nils Aanesen 1930
Olav Midttun 1933
Fredrik Wexelsen 1935
Leiv Heggstad 1935
Einar Breidsvoll 1935
Knut Liestøl 1940
Gustav Indrebø 1940
Olaf Norli 1950
Idar Handagard 1950
Haakon Wergeland 1950
Jon Mannsåker 1950
Edvard Drabløs 1950
Kjetil Skogen 1950
Edvard Os 1950
Johannes Lid 1950
Arne Bergsgård 1950
Ola Raknes 1950
Aslaug Vaa 1950
Kaare Fostervoll 1950
Inge Krokann 1950
Tore Ørjasæter 1960
Johannes Dale 1960
Knut Robberstad 1960
Sigmund Skard 1960
Lars Tvinde 1961
Tarjei Vesaas 1965
Olav Rytter 1965
Arne Falk 1970
Magne Rommetveit 1970
Bjarte Birkeland 1970
Jon Ous 1970
Lars Reinton 1975
Olav Dalgard 1975
Øyvind Dybvad 1975
Alf Hellevik 1975
Einfrid Persstølen 1990
Sigvart Østrem 1990
Magne Skodvin 1995
Herbjørn Sørebø 1995
Nils Nygaard 2004
Johannes Heggland 2004
Olga Meyer 2004
Jan Hansen 2005
Oddvar Nes 2005
Steinar Lægreid 2005

Referanser rediger