Spanskesyken

influensapandemi
(Omdirigert fra Spanskesyke)
Politi i Seattle i USA med munnbind under «spanskesyken»
Influensapasienter pleies på Walter Reed-sykehuset i Washington, D.C. under spanskesyken.
Forskjellen i aldersstruktur for dødeligheten under epidemien i 1918 og vanlige epidemier i USA. Døde per 100 000 personer i hver aldersgruppe. Stiplet linje for årene 1911–1917 og heltrukket linje for 1918.

Influensapandemien i 1918, vanligvis omtalt som spanskesyken, var en global pandemi som herjet fra januar 1918 til desember 1920. Sykdommen var forårsaket av H1N1-influensaviruset. Det er anslått at en firedel av verdens befolkning ble smittet, det vil si halv milliard mennesker av den daværende befolkningen på 1,8–1,9 milliarder. Spanskesyken er en av de dødeligste pandemiene noensinne. Omfanget ble forverret av at den brøt ut i sluttfasen av første verdenskrig. Beregninger av antall ofre er usikre: I 1920-årene ble det anslått at pandemien hadde tatt livet av over 20 millioner mennesker. Nyere anslag tyder på at dødstallene var betydelig underrapportert og kan ha vært mellom 50 og 100 millioner.[1] I Norge omkom trolig nesten 15 000 mennesker under pandemien.[2]

Tre bølgerRediger

Første utbrudd oppsto sannsynligvis i en militærleir i delstaten Kansas i USA våren 1918. Amerikanske soldater spredte epidemien til Frankrike og Europa på forsommeren, og i løpet av juli var alle kontinentene rammet. Dette første utbruddet av sykdom var relativt mildt, men i slutten av august samme år blusset epidemien opp igjen med ny styrke utover høsten. En tredje sykdomsbølge inntraff vinteren 1919, og en mindre influensabølge vinteren 1920 regnes også for å høre innunder spanskesyken.

Totalt ble en tredel av verdens daværende befolkning på 1,8 milliarder smittet. Det har blitt anslått at pandemien tok livet av mellom fem og ti ganger så mange mennesker som første verdenskrig, som var i sin sluttfase da spanskesyken brøt ut. To tredeler av alle spanskesykens dødsfall inntrådte fra oktober til desember 1918.

SykdomstypeRediger

I oktober 2005 ble det offentliggjort resultater som tyder på at spanskesyken var en fugleinfluensa som smittet direkte mellom mennesker.[3] Forskerne rekonstruerte viruset fra frosne og godt bevarte lik fra Alaska. Det var derfor forskere var redde for at fugleinfluensaen som herjet i verden i 2006, skulle kunne smitte mellom mennesker.

Sykdommens navnRediger

Grunnen til at sykdommen er blitt kalt spanskesyken, er at den fikk unormalt mye mer presseomtale i Spania enn i resten av verden. Spania var nemlig ikke med i første verdenskrig og hadde derfor ingen pressesensur. I Spania ble sykdommen kalt «franskesyken».[4] Landet hadde noen av de verste tidlige utbruddene av sykdommen med omkring 8 millioner smittede i mai 1918. Selv om det var allment kjent at sykdommen ikke stammet fra Spania, ble navnet fortsatt brukt.[5]

Antall dødeRediger

 
Dødsratene i byene New York City, Berlin, Paris, London (utstillingsobjekt i Museum of Health & Medicine i Washington, D.C.)
 
Plakat med helseråd i USA.

Spanskesyken tok flere titalls millioner menneskeliv verden over, selv om det har blitt anslått at så mange som 100 millioner mennesker kan ha omkommet.[6] Hvis disse tallene stemmer, var spanskesyken trolig mer omfattende enn både svartedøden og den justinianske byllepesten. I Europa var folk i tillegg svekket av første verdenskrig: I Frankrike hadde barnedødeligheten steget med en femtedel, og tallet på tuberkulosesyke i England hadde økt med en fjerdedel. I Tyskland var matrasjoneringen på 2 000 daglige kalorier halvert til bare 1 000.[7] Globalt sett hadde spanskesyken en dødelighet på 3-5 %, i Norge 1 %. Rapporterte tilfeller i Norge: 374 288, derav døde 7 308.[trenger referanse]

Spanskesyken rammet yngre personer fremfor eldre, i motsetning til de aller fleste influensaer som dreper gamle mennesker. En grunn til det kan være at eldre personer da allerede hadde immunstoffer mot mindre farlige, men lignende virus. I den samiske befolkningen var dødeligheten høyere enn i befolkningen ellers.[trenger referanse]

Pasteur-instituttet i Paris fremstilte en vaksine sammensatt av bakterier man fant hos de syke, men dødeligheten var etter vaksinering fortsatt hele fire prosent (mot seks prosent hos uvaksinerte).

Et annet forsøk på å lage en vaksine ble utført i et militærfengsel på Deer Island ved Boston i USA. De innsatte ble lovet benådning hvis de stod det over. Først fikk de injisert lungevev fra døde, deretter ble de sprayet i øyne, nese og munn med infisert aerosol. Var de fremdeles ikke smittet, ble svelget smurt med kroppsvæske fra syke og døende. Endelig ble de bedt om å sitte med åpen munn mens en alvorlig syk pasient hostet inn i ansiktet på dem. 62 ble plukket ut av de 300 som meldte seg frivillig til testene – ikke en av dem ble smittet. Den eneste som faktisk ble syk, var avdelingslegen, og han døde fort. Trolig var de frivillige blitt immune, siden epidemien allerede hadde herjet blant fangene.

Mysteriet er hvordan sykdommen kunne bryte ut samme uke på så fjerntliggende steder som Madrid, Bombay og Philadelphia.[trenger referanse] Virus kan ikke overleve mer enn noen få timer utenfor en vertskropp, så spanskesyken ble trolig spredt av mennesker som selv bare hadde svake symptomer. Også ved vanlige influensautbrudd er ti prosent av befolkningen smittet uten å merke noe til det. I virkeligheten er det de som er de store smittesprederne, siden de beveger seg rundt. Dette forklarer likevel ikke hvordan sykdommen holdt seg ubemerket i månedsvis før den brøt så heftig ut samtidig nærmest overalt – eller hvorfor dødeligheten var høyest blant folk i sin beste alder. Eldre kan ha opparbeidet immunitet gjennom tidligere kontakt med samme virus-stamme; men spanskesyken sparte langt på vei også de yngste.[8]

Spanskesyken i NorgeRediger

Det er blitt estimert at 1,2 millioner nordmenn ble smittet.[trenger referanse] Av disse antas det at ca. 15 000 døde.[trenger referanse] Dødeligheten var høyest blant samer, trolig på grunn av manglende opparbeidelse av immunitet fra tidligere pandemier.[trenger referanse] Spanskesyken opptrådte i tre bølger; sommeren 1918, høsten 1918 og vinteren 1918/1919.

Det er noe uenighet om hvordan spanskesyken kom til Norge, og om hvilken del av landet som først ble rammet. Både Kristiania og Bergen har vært utpekt som utgangspunkt. Sannsynligvis var det Kristiania som var utgangspunktet for spredningen av spanskesyken i Norge. De første sykdomstilfellene oppstod i Kristiania 15. juni 1918, trolig etter smitteimport fra Skottland, mens det i Bergen og Arendal[9] ikke ble rapportert om tilfeller før i slutten av juni. Dette ble starten på "sommerepidemien", et relativt mildt angrep. Den andre sykdomsbølgen, "høstepidemien", startet i september-oktober og kulminerte i november-desember. Dette var det mest alvorlige angrepet med høyest dødelighet. En ny bølge; "vinterepidemien" avløste høstepidemien i desember og varte utover våren 1919.

Spanskesyken ble spredt utover hele landet med kommunikasjonsmidler som jernbane og båttrafikk. I Sør-Norge var jernbanen sentral for smittespredning, mens Hurtigruten var en viktig spredningsagent i Nord-Norge. I hovedsak var det slik at byer og større tettsteder fikk sykdommen først, fordi kommunikasjonsmidler gjorde disse mest eksponert for smitte. Epidemien ble derifra spredt til mindre steder.[10]

Spanskesyken i BergenRediger

I Bergen kom de første tilfellene i begynnelsen av juli 1918, etter at Bergens Tidende 26. juni hadde meldt at det var brutt ut influensa blant tyske tropper på Vestfronten. Høsten 1918 meldte avisen at det var mangel på likkister i Trondheim, og at butikkene i Kristiansund slapp opp for liksvøp. Mot slutten av september 1918 var spanskesyken tilbake i Bergen. Spaltevis med dødsannonser gjorde det nødvendig for Sundhetsvesenet å anmode folk om ikke å få panikk.

Der alle samlingsplasser ble stengt andre steder i Europa for å hindre smitte, mente norske helsemyndigheter at spanskesyken ikke lot seg forebygge. Tvert om anså man at slike tiltak kunne forskyve epidemien til en kaldere årstid med større risiko for komplikasjoner og død, og når skolene ble stengt i perioder, skyldtes det rett og slett at lærerne lå syke. I stedet satset man på forbedret renhold på skoler, spisesteder og andre lokaliteter. På trikkene ble egne kontrollører satt til å hindre spytting. En plakat bekjentgjorde at «Den, som spytter overalt, staar paa samme stadium som hunden, som farer bortom hver væg.» At nordmenn dengang var mer vant med smittsomme, dødelige sykdommer enn i dag, fremgår av at Bergens Tidende ikke engang nevnte spanskesyken i sine årskavalkader for 1918 og 1919. Dr Birger Øverland fortalte rystet at han selv i epidemiens siste måneder nokså ofte ble spurt om sykdommen egentlig var smittsom.

Tredje runde fulgte i årsskiftet 1918/19. Nå ble Loddefjord-området vest i Bergen hardest rammet. De overfylte sykehusene fryktet denne gang at de kunne bli tvunget til å avvise syke. Den siste og fjerde runden kom ut på nyåret og var mye svakere. Bergens Tidende brakte råd fra tidens medisinske ekspertise: Renslighet ble anbefalt, samt å unngå menneskemengder, ikke minst datidens melkekøer og køer ved rasjoneringskontorene. Man lurte også på om telefonrør kunne formidle smitte, og om kvikksølvholdig salve i neseborene kunne beskytte. Tjære ble anbefalt til innånding; man kunne stikke en glødende strikkepinne i en kopp tjære og deretter puste inn røyken.

Dette var i forbudstiden, og noen mistenkte at den høye dødeligheten rett og slett skyldtes bruk av alkohol som medisin. Andre understreket hvor viktig det var med en behandling pasientene hadde tiltro til – og det hadde de til alkohol. Dr. Falkenberg skrev ut intet mindre enn 8 895 resepterkonjakk og ble stilt for retten for dette. (Han ble frikjent.) Dr C. Engelbreth mente at sykdommen smittet via loppestikk, mens andre mistenkte at alle gassene som hadde vært brukt under verdenskrigen, hadde forgiftet luften også i Norge som lå langt unna fronten, og nedsatt lungenes motstandsdyktighet.[11]

Spanskesyken i RogalandRediger

Se utdypende artikkel, Spanskesyken i Rogaland.

Spanskesyken i SverigeRediger

I Sverige, hvis befolkning den gang var på knappe seks millioner, døde 37 573 personer av influensa i årene 1918–1920 ifølge offisiell statistikk. Men det kan sikkert tillegges et tusentall der denne influensaen også var den riktige dødsårsak.[12] Da den svenske epidemien kulminerte i oktober og november 1918, hadde det månedsvise dødstallet (omregnet til årsbasis) steget fra det normale på omlag 15 per 1.000 innbyggere til 35 per 1.000.[13] Spanskesyken drepte omlag 2 % av de diagnostierte tilfeller i Sverige. Hardest rammet var Norrland, fremst innlandet, der for eksempel Jämtlands län var det län som hadde høyest andel døde og Arjeplogs kommun hadde den største andelen døde i Sverige med ca 3 prosent av kommunens innbyggere.[14]

Prominente ofreRediger

Ofrene er listet opp etter dødsdag.

1918Rediger

1919Rediger

1920Rediger

LitteraturRediger

 • Niall Johnson: Britain and the 1918-19 Influenza Pandemic: A Dark Epilogue. Routledge, London and New York 2006. ISBN 0-415-36560-0
 • Jan Erik Hallström (2000): Spanska sjukan - influensans väg 1918. Socialmedicinsk Tidskrift, vol.77, nr.3, sid:259-72
 • Svenn-Erik Mamelund (2004) Spanish influenza and beyond: the case of Norway (Doktorgradsavhandling, dr.polit.)
 • M. Åman (1990): Spanska sjukan: Den svenska epidemin 1918–1920 och dess internationella bakgrund, Doktorsavhandling. Uppsala Universitet

ReferanserRediger

 1. ^ Johnson, Niall P. A. S.; Mueller, Juergen (2002). «Updating the accounts: global mortality of the 1918-1920 "Spanish" influenza pandemic» (PDF). Bulletin of the History of Medicine. 1. 76: 105–115. ISSN 0007-5140. PMID 11875246. doi:10.1353/bhm.2002.0022. Besøkt 18. mars 2020. 
 2. ^ Svenn-Erik Mamelund (2004) Spanish influenza and beyond: the case of Norway (Doktorgradsavhandling, dr.polit.)
 3. ^ Forskning.no: «Om spanskesyke og fugleinfluensa» Arkivert 2006-05-25, hos Wayback Machine.
 4. ^ Ronald G. Shafer (23. mars 2020). «Spain hated being linked to the deadly 1918 flu pandemic. Trump’s ‘Chinese virus’ label echoes that.». Washington Post. Besøkt 24. mars 2020. «By then, nations were pointing fingers at one another. Spain also called the virus the “French flu,” claiming French visitors to Madrid had brought it. “Germans called it the Russian Pest,” wrote Kenneth C. Davis in his book, “More Deadly Than War.” In a precursor to today’s crisis, “The Russians called it the Chinese Flu.”» 
 5. ^ Rasmussen, s. 339–344, The Cambridge History of The First World War, bind III
 6. ^ http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=4823 Svenn-Erik Mamelund: «The Spanish influenza among Norwegian ethnic minorities 1918-1919» Doktorgradsavhandling, UiO
 7. ^ Geert Mak: Europa (s. 117), forlaget Cappelen Damm, Oslo 2008, ISBN 978-82-02-27348-4
 8. ^ Bill Bryson: En kort historie om nesten alt, forlaget Gyldendal, Oslo 2005, ISBN 82-05-33391-2
 9. ^ Den spanske syke i Arendal, Avtrykk.no, 29.10.2018
 10. ^ http://www.researchgate.net/publication/41758316_Diffusjon_av_influensa_i_Norge_under_spanskesyken_1918-19/file/79e4150d36cd2713d7.pdf Svenn-Erik Mamelund: "Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19"
 11. ^ Dr Cecilie Bredrup: «Da spanskesyken kom til Bergen», kronikk i Bergens Tidende 30.april 2006.
 12. ^ Åman (1990) s:66–67
 13. ^ Åman (1990) s:71
 14. ^ Bylesjö, M. Spanska sjukan och svälten : en studie av konsekvenserna av regeringens livsmedelspolitik och spanska sjukans verkningar i norra Sverige åren 1917-1920 (PDF), C-uppsats, 2003.
 15. ^ Hans Emil Lau. Reproduktion der Todesanzeige auf: nafa.dk ; zuletzt abgerufen am 23. März 2018.
 16. ^ Die 100 des Jahrhunderts: Schriftsteller. Reinbek bei Hamburg 1995, S. 9, ISBN 3-499-16455-8.
 17. ^ Hans Michael Kloth: Grippe-Katastrophe von 1918/19. Auf: spiegel.de vom 27. april 2009.

Eksterne lenkerRediger