Philadelphias Liberty Loans-parade

Philadelphia Liberty Loans Parade (Philadelphias Liberty Loans-parade) var en parade i Philadelphia i Pennsylvania i USA den 28. september 1918, organisert for å skape bred oppslutning om kjøp av krigsobligasjoner som skulle bidra til å betale for de allierte styrkenes behov under første verdenskrig. Mer enn 200 000 borgere av Philadelphia overvar paraden, og den store trengselen og høye ansamlingen av mennesker førte til et av de største utbruddene av spanskesyken i USA. Dette gjaldt da den andre bølge av influensaepidemien, som var langt dødeligere enn den første; paraden ble dermed til en dødsparade.

Beskrivelse rediger

Den andre bølgen av spanskesyken var allerede ankommet Philadelphia gjennom Philadelphia Navy Yard den 19. september 1918, fra sjøfarende som hadde krysset over fra Europa.[1] Byen Philadelphia hadde påtatt seg å skaffe til veie 259 millioner dollar til støtte for krigsinnsatsen, og paraden inngikk i bestrebelsene for å nå dette mål.[2]

Byens myndigheter antok at paraden ville tiltrekke seg om lag 10 000 bivånere.[3] Mange leger i Philadelphia hadde fulgt nøye med på nyheter om sykdommen som hadde meldt sin ankomst, og var klar over at det å avholde paraden var meget risikabelt. Men dr. Wilmer Kruse, direktør for Philadelphias Department of Health and Charities, tillot avholdelsen av paraden.[4]

Slik gikk det til at bare ni dager etter at sykdommen var ankommet Philadelphia, flokket mer enn 200 000 mennesker langs paraderuten for å se. Det hadde aldri tidligere vært noen større parade i byens historie.[5]

Paraden var to miles lang og gikk langs Broad Street; her var det med fire hestetrukne howitzerere flåyer, marsjorkestere ledet av John Philip Sousa, og helt fabrikknye dobbeltdekkers sjøfly bygd i Philadelphias Navy Yard. Mange veteraner fra verdenskrigen og speidergutter var med i paraden og red gjennom folkemengden. Paraden lyktes i å samle inn mer enn 600 000 000 dollar til krigsinnsatsen.[6]

Koronaviruspandemien rediger

Paraden fikk ny oppmerksomhet under koronaviruspandemien i 2020, da den ble fremholdt som anskueliggjørelse av viktigheten av å unngå store folkeansamlinger og håndheve sosial distansering under en epidemi.[7]

Referanser rediger