Sentrum 2 er et delområde (SSB) som er fordelt på Sentrum og bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen i Oslo. Delområdet består av tolv grunnkretser (roder) og dekker et areal på 1,02 km².

St. Olavs plass

Avgrensning rediger

Sentrum 2 omfatter blant annet strøkene Hammersborg, Fredensborg og Haunsmannskvartalene. Grenseopptrekkingen rundt delområdet følger Grensen fra Stortorvet, deretter Pilestredet, Stensberggata, Ullevålsveien, Rosings gate, Akersveien, skrenten sør og sørøst for bebyggelsen i Westye Egebergs gate ned til bunnen av Kjærlighetsstien, Maridalsveien, Møllerveien, Akerselva, Grønland (gate), Nylandsveien, Oslo S spor 1, Biskop Gunnerus' gate og Kirkeristen tilbake til Stortotvet.

Grunnkretser rediger

Sentrum 2 /rode 1 har et areal på 0,09 km² og omfatter området sør for St. Olavs plass, mellom Pilestredet og Akersgata. Grensen går fra Professor Aschehougs plass, Grensen, Akersgata, St. Olavs gate og Pilestredet tilbake til Professor Aschehougs plass. I grunnkretsen ligger blant annet Tinghuset, i tillegg til vestsiden av Akersgata, som huser både kjente avisredaksjoner og noen av regjeringens departementer.

 
Damstredet

Sentrum 2 /rode 2 har et areal på 0,03 km² og består av to kvartaler avgrenset i sør av St. Olavs gate, i øst av Ullevålsveien, i nord av Nordahl Bruns gate og i vest av Pilestredet. Langes gate, som går nordover fra St. Olavs plass, skiller de to kvartalene. I grunnkretsen ligger blant annet Kunstindustrimuseet og Edvard Munch videregående skole.

Sentrum 2 /rode 3 var en grunnkrets til og med 2016. Fra og med 1. januar 2017 er den delt i grunnkretsene Sentrum 2 /rode 12 og Sentrum 2 /rode 13.

Sentrum 2 /rode 4 har et areal på 0,04 km² og ligger på Hammersborg og Fredensborg. Grensen følger Schandorffs plass, Fredensborgveien, Maridalsveien, skrenten mellom bebyggelsen i Westye Egebergs gate og Fredensborgveien / Damstredet, Akersveien, Rosteds gate, Ullevålsveien og Akersgata. Kjente bygninger i grunnkretsen innbefatter St. Olav domkirke, Vor Frue Hospital, St. Sunniva skole og den gamle trehusbebyggelsen i Damstredet.

 
Youngstorget med Folketeaterbygningen lengst til venstre

Sentrum 2 /rode 5 har et areal på 0,2 km² og omfatter et større område i den nordøstlige delen av Oslo sentrum. Grensen følger Stortorvet, Kirkeristen, Storgata, Bernt Ankers gate, Kristparken, Schandorffs plass, Akersgata og Grensen. En rekke kjente bygninger ligger innenfor grunnkretsens grenser, deriblant Regjeringskvartalet. I samme område som Regjeringskvartalet ligger Høyesteretts hus, Deichman bibliotek og kirkene Trefoldighetskirken og Svenska Margaretakyrkan. Rundt Youngstorget ligger Folketeaterbygningen, Folkets Hus og Møllergata 19 («Justispalasset»), og ved Arbeidersamfunnets plass finner man Samfunnshuset, Sentrum Politistasjon og Torggata Bad. Viktige kulturarenaer som Sentrum Scene og Rockefeller Music Hall finner man i disse bygningene. Ved Stortorvet ligger Christiania Glasmagasin og Stortorvets Gjæstgiveri.

Sentrum 2 /rode 6 har et areal på 0,05 km² og ligger på Fredensborg. Kristparken og Møllergata skole ligger i grunnkretsen. Grensen følger sørsiden av Kristparken, Møllergata, Rosteds gate og Fredensborgveien.

 
Gangbru over Akerselva med konsertstedet Blå i bakgrunnen

Sentrum 2 /rode 7 har et areal på 0,06 km² og omfatter flere kvartaler på vestsiden av Akerselva rundt bunnen av Maridalsveien. Grensen følger Rosteds gate, Hausmanns gate, Østre Elvebakke, Akerselva, Møllerveien og Fredensborgveien. I grunnkretsen finner man Elvebakken videregående skole, i tillegg til Kulturhuset Hausmania og kulturkvartalene mellom Brenneriveien og Akerselva.

Sentrum 2 /rode 8 har et areal på 0,04 km² og består av fem kvartaler i Hausmannsområdet. Grensen følger Torggata, Hausmanns gate, Møllergata og Bernt Ankers gate. I grunnkretsen ligger Oslo Sportslager, samt en rekke kafeer og utesteder langs Torggata.

Sentrum 2 /rode 9 har et areal på 0,05 km² og består av fem kvartaler i Hausmannsområdet. Grensen følger Storgata, Hausmanns gate, Torggata og Bernt Ankers gate. Det ligger kafeer og utesteder langs både Torggata og Storgata, og grunnkretsen huser dessuten hovedkontorene til både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utdanningsforbundet.

Sentrum 2 /rode 10 har et areal på 0,16 km² og ligger langs Akerselvas østside. Den strekker seg fra Vaterlands bru til gangbrua ved Elvebakken. Grensen følger Brugata, Akerselva, Østre Elvebakke, Hausmanns gate og Storgata. I grunnkretsen ligger blant annet Kulturkirken Jakob, Ankerområdet, med både hotell, hostel og studentboliger, og legevakten i Storgata.

 
Kjøpesenteret Oslo City, med hotellet Oslo Plaza i bakgrunnen

Sentrum 2 /rode 11 har et areal på 0,13 km² og ligger i Oslo sentrum. Grensen skiller Oslo S og Posthuset, og følger deretter veggen langs spor 1 på Oslo S, Nylandsveien, Grønland, Vaterlands bru, Brugata, Storgata, Kirkeristen og Biskop Gunnerus' gate. En rekke kjente bygninger ligger i grunnkretsen, deriblant Posthuset, Oslo Plaza, Oslo Spektrum, Galleri Oslo (med bussterminalen) og kjøpesentrene Oslo City og Gunerius.

Sentrum 2 /rode 12 (0,1 km²) omfatter Pilestredet park og noen tilstøtende kvartaler. Grunnkretsen var til og med 2016 en del av den tidligere grunnkretsen Sentrum 2 /rode 3. Grensen følger Nordahl Bruns gate, Langes gate, Frimanns gate, Ullevålsveien, Stensberggata og Pilestredet. Oslo Katedralskole ligger i grunnkretsen. Det gjør også deler av Oslomet – storbyuniversitetets campus i Oslo.

Sentrum 2 /rode 13 (0,04 km²) omfatter fire kvartaler mellom Pilestredet park søndre del av Vår Frelsers gravlund. Grunnkretsen var til og med 2016 en del av den tidligere grunnkretsen Sentrum 2 /rode 3. Grensen følger Nordahl Bruns gate, Ullevålsveien, Frimanns gate og Langes gate. Kvartalet består av boliger i bygårder med forretninger på gateplan.

Befolkning rediger

 
Kvinneklinikkparken i strøket Pilestredet park

Befolkningsutvikling i delområdet og grunnkretsene (tall fra SSB).

  2000 2005 2010 2015 2019
Rode 1 (Bydel St. Hanshaugen) 162 189 254 315 406
Rode 2 (Bydel St. Hanshaugen) 234 260 342 464 526
Rode 3 (Bydel St. Hanshaugen) 832 1431 2632 3048 -
Rode 4 (Bydel St. Hanshaugen) 550 547 513 630 689
Rode 5 (Bydel St. Hanshaugen) 129 155 145 114 113
Rode 6 (Bydel St. Hanshaugen) 706 760 832 997 1032
Rode 7 (Bydel Grünerløkka) 662 594 794 906 883
Rode 8 (Bydel St. Hanshaugen) 349 501 906 1018 1128
Rode 9 (Bydel St. Hanshaugen) 464 585 657 897 1195
Rode 10 (Bydel Grünerløkka) 754 900 1193 1575 1725
Rode 11 (Sentrum) 71 45 59 60 60
Rode 12 (Bydel St. Hanshaugen) - - - - 2009
Rode 13 (Bydel St. Hanshaugen) - - - - 1206
Totalt i Sentrum 2: 4913 5967 8327 10024 10972

Kilder rediger