Rygjafylke

(Omdirigert fra Rygjafylket)

Rygjafylke (Norrønt: Rygjafylkí) var ett av de historiske fylkene i Norge, som inngikk i Gulatingslag. Det opprinnelige Rygjafylke tilsvarer hele dagens Rogaland og navnet kommer av en folkegruppe rygene/Rugiere, som først ble nevnt i nedskrevne kilder som beboere av området i folkevandringstiden (400-600 år e.kr).

Rygjafylke er opphavet til dagens Ryfylke, men til dette området regnes idag kun de delene av Rogaland som ligger øst og nord for Boknafjorden, samt de mange øyene i fjorden.

Rygjafylke ble i senmiddelalderen delt i to sysler: Rygjafylki og Jađri. Området ble i lenstiden en egen administrativ enhet (len) med navnet Stavanger len, da det ble fradelt fra Bergenhus i 1568. Dette lenet omfattet de 32 skipreider fra Magnus Lagabøtes tid og Henrik Brockenhuus ble utnevnt til den første lensherren. I 1662 falt lensordningen bort og Stavanger len ble til Stavanger amt.

SkipreiderRediger

Hele Rygjafylke var inndelt i 32 skipreider:[1]
Rygjafylki (21 skipreider):

Jađri (11 skipreider):

ReferanserRediger