Reichsleiter

Reichsleiter («riksleder») var et av de høyeste embeter i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP fra 1922 til 1945. Embetsinnehaverne rapporterte direkte til Adolf Hitler og hans nærmeste medarbeidere, og utførte sitt arbeid etter ordre fra disse.

Det var tyve personer som hadde tittelen, og som sammen utgjorde Reichsleitung, partiets riksledelse. De hadde sitt hovedkvarter i Det brune hus i München.

Tittelen ble også tatt i bruk som en paramilitær grad i NSDAP, rett under Gauleiter.

Embetsinnehavere etter ansvarsområdeRediger

Førerens stedfortreder

Stabsleder for førerens stedfortreder, senere leder for partikanselliet

Riksforretningsfører for NSDAP, senere leder for førerkanselliet

Stabsleder for NSDAPs politiske organisasjon, senere riksorganisasjonsleder for NSDAP

Leder for NSDAPs utenrikspolitiske kontorer

Leder for de forsvarspolitiske kontorer, senere NSDAPs kolonialpolitiske kontorer

Reichsführer-SS

SA-Stabschef

Reichspropagandaleiter

NSDAPs rikspressesjef

Leder for NSDAPs partipresse

Reichsjugendführer

Reichsarbeitsführer

Leder for NSDAPs landbrukspolitiske kontorer, senere Reichsbauernführer

Fører for riksdagsfraksjonen

Leder for NSDAPs rettsavdeling

Formann for NSDAPs øverste partirett

Stedfortreder for formannen for den øverste partirett

Skriftfører for NSDAP, senere Leder for hoverkontoret for kommunalpolitikk

Riksskattemester for NSDAP