Norderhov og Ask menighet

Norderhov og Ask menighet ligger i Ringerike prosti og omfatter Norderhov kirkeNorderhov og Ask kapellAsk i tidligere Strandefjerdingen.

Norderhov kirke
Ask kapell


Til Norderhov menighet sogner alle som ikke sogner til et annet sogn i tidligere Norderhov kommune. Det omfatter foruten området rundt Norderhov kirke også Åsaområdet, Eikeliområdet, Tolpinrudområdet, Veienmoenområdet og Heradsbygdaområdet i Ringerike kommune.

Til Ask menighet sogner de som bor på strekningen sørvest for Tolpinrud i Hønefoss og nordøst for Tyristrand, og mellom Sandaker i nordvest og Busund bru i sørøst.

Norderhov kirke er hovedkirke i sognet, som omfatter egne menigheter ved hver kirke, men deler prest.