Nebbmunner

orden av insekter

Nebbmunner (Hemiptera) er en orden av insekter. De suger ut næringen fra planter eller kroppsvæske fra dyr. Noen få arter suger blod fra pattedyr. Enkelte arter er skadedyr i jord- og skogbruk.

Nebbmunner
Nymfe av torntegen Gonocerus acuteangulatus
Nomenklatur
Hemiptera
Linnaeus, 1758
Populærnavn
nebbmunner
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
Økologi
Antall arter: ca. 1 209 i Norge
ca. 2 000 i Europa
over 90 000 i verden
Habitat: på land, i og på ferskvann
Utbredelse: hele verden
Inndelt i

Det er i Norge funnet 1 209 arter, som fordeler seg med 758 arter av plantesugere og 451 arter av teger.[1]

Utseende

rediger

Nebbmunner har det til felles at munndelene er sugende, og består av en flerleddet sugesnabel (rostrum).

Levevis

rediger

De lever av plantesaft fra planter og trær, men også som rovdyr, der de suger ut kroppsvæske fra andre dyr.

De finnes på mange ulike leveområder (habitat). De fleste artene finnes i varmere strøk. Bare et fåtall finnes i Norge.

Nebbmunner har ufullstendig forvandling, overgang fra nyklekt larve til det voksne kjønnsmodne insektet går gradvis gjennom flere nymfestadier.

Systematisk inndeling

rediger

Et latinsk familienavn ender med ...idae, og et navn på en overfamilie på ...oidea.

Tradisjonelt var (er) gruppen nebbmunner delt i to underordener: plantesugere (Homoptera) og teger (Heteroptera).

Nyere forskning og studier viser at denne måten å systematisk dele nebbmunnene opp i, er en parafyletisk inndeling. I nyere systematikk deles nebbmunner vanligvis i fire delgrupper. Den tidligere underordenen plantesugere (Homoptera) utgjør tre av delgruppene og tegene utgjør den fjerde delgruppen.

Men det er uenigheter om inndelingen av nebbmunner. I 1995 lanserte Sorensen et al. (se kilde), en inndeling med bare tre grupper: plantelus, sikader og gruppen Prosorrhyncha, en egen delgruppe, med de to søstergruppene: teger og Coleorrhyncha.

Treliste

Referanser

rediger
  1. ^ Bakken m.fl. 2005.

Kilder

rediger
  • Bakken, Torkild; Såstad, Sigurd Mjøen og Aagaard, Kaare. (red.) 2005. Utredning for Artsdatabanken 1. Oprettelse av norsk artstesaurus 12. og 13. april 2005 Artsdatabanken. 49 sider.
  • Gjerde, Harald og Hågvar, Sigmund. 1985. Vannteger unntatt buksvømmere (Corixidae). Norsk entomologisk forening, Norske Insekttabeller Nr.8, 8 sider
  • Hågvar, Sigmund. 1984. Norske Breiteger. Overfamilie Pentatoidea. Norsk entomologisk forening, Norske Insekttabeller Nr.5, 15 sider.
  • Ottesen, P.S. (red.) 1993 Norske Insektfamilier og deres artsantall. NINA utredning 055, 40 sider.
  • Solem, John O. 1983. Norske Buksvømmere. (Corixidae, Hemiptera, Heteroptera). Norsk entomologisk forening, Norske Insekttabeller Nr.4, 27 sider.
  • Sorensen J.T., Campbell B.C., Gill R.J., Steffen-Campbell J.D., 1995. Non-monophyly of Auchenorrhyncha ("Homoptera"), based upon 18S rDNA phylogeny: eco-evolutionary and cladistic implications with pre-Heteropteroidea Hemiptera (s.l.) and a proposal for new monophyletic suborders. Pan-Pacific Entomologist, 71 (1): side 31-60

Eksterne lenker

rediger