Ceratocombidae

Ceratocombidae
Ceratocombidae
Vitenskapelig(e)
navn
:
Ceratocombidae
Norsk(e) navn:
Hører til: Dipsocoromorpha,
teger,
nebbmunner
Antall arter: ca. 50 beskrevne, tre i Europa, én i Norge
Habitat: på land
Utbredelse: alle verdensdeler
Delgrupper:

Ceratocombidae er en familie av insekter som tilhører tegene, en gruppe av nebbmunner. Nebbmunner har det til felles at munndelene er sugende og at de suger opp næringen. Det forekommer tre arter i Europa, alle disse finnes i Norden men bare én er funnet i Norge. Totalt sett er det bekrevet ca. 50 arter, men man kjenner flere hundre til nå ubeskrevne arter av disse små tegene.

UtseendeRediger

Små teger (1,5 – 3,0 mm), gulaktige til mørkbrune, vanligvis uten påfallende fargetegninger. Kroppen er oval til avlang og noe flat. Både langvingede og kortvingede former forekommer, og det er ofte stor variasjon i vingelengde innen samme art. Kroppen har gjerne påfallende, lange, ustående børster. Antennene er tynne og består av fire ledd, de to innerste korte, de to ytterste lange, tynne og ringede, sugesnabelen varierer sterkt i lengde. Pronotum er trapesformet, bredere enn langt, uten noen form for lister eller knøler. Vingene har, hos langvingede former, alltid et markert brudd på ytterkanten og 2-4 lukkede celler i den ytre delen. Beina er middels lange, føttene to- eller tre-leddete. I motsetning til hos andre Dipsocoromorpha er hannens kjønnsorganer symmetriske.

LevevisRediger

Ceratocombidae finnes mest i fuktige miljøer, som i løvstrø, i mose og andre steder med jevn fuktighet og rikelig med små hulrom. De europeiske artene finnes gjerne i barskog, mellom nålestrø eller i strø fra einstape. De er aktive insekter som lett fanges i fallfeller eller lysfeller. Trolig er alle generaliserte rovdyr som jakter på små, virvelløse dyr.

Systematisk inndeling / europeiske arterRediger

Treliste

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger