Norske Insekttabeller

Norske Insekttabeller er en serie små hefter som kan brukes til å bestemme en art, det vil si å finne dets navn. Norske Insekttabeller er enkle bestemmelsesnøkler og omhandler noen få grupper av insekter og andre leddyr. Alle tabellene er lagt ut som pdf-filer og kan lastes ned fra Norsk entomologisk forenings hjemmeside.

Tabellene er utgitt av Norsk entomologisk forening. De utkommer med ujevne mellomrom, og er små og billige hefter der en kan bestemme insekter til artsnivå. Noen av heftene inneholder opplysninger om de enkelte artenes utbredelse i Norge. Heftene er tenkt brukt av amatører og er forsøkt skrevet slik at artsbestmmelsen skal kunne gå greit uten store forkunnskaper om insekter. Det er forsøkt brukt norske navn og utstrakt bruk av figurer som forklarer teksten.

Å bestemme navn på insekter krever vanligvis at det brukes en stereolupe, et mikroskop eller annen forstørrelse for å kunne se detaljer. Bestemmelsen skjer ved to valg, ved å svare ja eller nei, ledes en videre til nye punkt i tabellen.

Bakgrunn

rediger

Det finnes minimalt med bestemmelseslitteratur på norsk. De fleste populærvitenskapelige bøker omfatter ikke alle arter, men bare et lite utvalg av de mest populære, vanlige eller mest fargerike artene. For å kunne bestemme grupper av norske insekter var en avhengig av utenlandsk litteratur. Svenske, tyske, russiske og engelske bestemmelsestabeller dekker gjerne de fleste norske artene, men mangler ofte noen av de særnorske artene, som fra alpine områder.

Redaktør for serien er Sigmund Hågvar. Johan Andersen har hatt redaktøransvar for tabell nummer 14 og 15.

Tabellene er skrevet av medlemmene i Norsk entomologisk forening og utkommer med ujevne mellomrom. Flere av tabellene er utkommet i nye opplag.

Den første tabellen utkom i 1982 og omhandlet ibis-, snipe- og vindusfluer. Den ble skrevet av Lita Greve Jensen.

Fram til 1987 utkom det i alt 12 tabeller. De siste årene har det vært langt mellom utgivelsene. En av grunnene til at tabellen utkommer sjeldnere er at å skrive bestemmelsestabeller er ganske komplisert. En annen grunn kan være at det har kommet annen litteratur som inkluderer også alle de norske artene, eksempelvis Fauna Entomologica Scandinavia og Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Hittil utkommet

rediger

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata