Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna er en svensk vitenskapelig bokserie, som utkom med aller første bindet, Fjärilar: Dagfjärilar (Dagsommerfugler), den 25. april 2005. Verket skal, på en populær, men vitenskapelig måte, beskrive alle de 50 000 nordiske arter av dyr, planter og moser. Minst 30 000 blir beskrevet utførlig i tekst og bilder. Aldri tidligere har et slik bokverk blitt utgitt, Nationalnyckeln er en referanse over en hel nasjons arter.

Hver art beskrives med forekomst og utbredelse i Norden, inklusive Norge. Dataene bygger her på ulike norske kilder, og i 2008 kunngjorde Regjeringen at Norge skal knytte seg til det svenske prosjektet og utvikle også en norsk totaloversikt over flora og fauna - Artsprosjektet.[1]

Bakgrunn

rediger

Den svenske naturforskeren, Carl von Linné, la grunnlaget for den vitenskapelige navngivningen (nomenklatur) til alle organismer. Da Linné levde antok han, at det fantes omtrent 26 500 arter i verden, hvorav ca. 3 500 svenske arter. I sin samtid publiserte Linné beskrivelser av de arter som var kjente for vitenskapen, 12 100 arter. 4 400 var dyrearter og 7 700 plantearter. Mer enn 250 år senere, regner en med at tallet er omtrent 50 000 arter bare i Sverige. I verden er det publisert 1,8 millioner arter. Utgivelsen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna er et arbeide i Linnés ånd - å undersøke, kartlegge og gi artene (svensk) navn.

Alle nordiske arter

rediger

Det omfatter primært de svenske artene, men alle nordiske arter vil bli omtalt. I hvert bind er det omtale, utbredelseskart og illustrasjon av hver enkelt art og det er utarbeidet en rikt illustrert nøkkel for å artsbestemme hver organismene.

Mer enn 100 bind

rediger

Verket er laget av ArtDatabanken, ved Sveriges landbruksuniversitet (SLU) i Ultuna, Uppsala, på oppdrag av Sveriges riksdag.

Opprinnelig var planen rundt 60 bind, men ble senere økt til å omfatte over 100 bind[2]. Det ble beregnet at det ville bli mer enn 100 000 illustrasjoner i høy kvalitet. Dette kommer til å engasjere hundrevis forskere, illustratører, fotografer, skribenter, museumsfolk, innsamlere og andre medvirkende. Utgivelsen er planlagt å gå over mer enn 20 år. Et så omfattende bokverk er ikke tidligere utgitt i Sverige. Kronprinsesse Viktoria er svenske artprosjektets beskytter.

Prosjektet opplevde en krise tidlig i 2012. Fra 2005 til 2011 hadde kun 13 bind blitt produsert. Det vil si to til tre bind årlig, mot de seks årlige utgivelsene som var planlagt[3]. Kostnadene for hvert bind ble store og det ble vurdert om det ville bli nødvendig å redusere prosjektet. Våren 2012 ble det gjort en utredning på oppdreg av regjeringen, om Nationalnyckeln og det svenske artprojektet. Den 18. juni var utredningen klar, der det konkluderes med at kunnskapsspredningen i prosjektet (Svenska artsprosjektet) foreslås å gjøres digitalt og at Nationalnyckeln opphører som bokverk. Samt at det årlige tilskuddet reduseres med 20 millioner svenske kroner[2][4].

Utmerkelser

rediger

I 2005 fikk verket (første bind om dagsommerfugler) to av den svenske Publishing-Prisene for beste fagbok, samt juryens store pris.

Hittil utkommet

rediger

Hovedbøker

rediger
Gruppe Forfattere Tittel Kode År Artstall Sider ISBN
Noen delgruppe av
Bladmoser
Hallingbäck, T.
Lönnell, N.
Weibull, H.
Hedenäs, L.
von Knorring, P.
Bladmossar: Sköldmossar – blåmossar.
Bryophyta: Buxbaumia – Leucobryum.
AJ 6-23 2006 262 416 ISBN 978-91-88506-55-9 (lin)
ISBN 978-91-88506-57-3 (lær)
Noen delgruppe av
Bladmoser
Hallingbäck, T.
Lönnell, N.
Weibull, H.
von Knorring, P.
Korotynska, M.
Reisborg, C.
Birgersson, M.
Bladmossar: Kompaktmossar – kapmossar.
Bryophyta: Anoectangium – Orthodontium
AJ 24-36 2008 292 416 ISBN 978-91-88506-64-1 (lin)
ISBN 978-91-88506-65-8 (lær)
Mangefotinger Andersson, G.
Meidell, B.A.
Scheller, U.
Winqvist, J.Å.
Osterkamp Madsen, M.
Djursvoll, P.
Budd, G.
Gärdenfors, U.
Mångfotingar Myriapoda CF 2005 111 350 ISBN 978-91-88506-53-5 (lin)
ISBN 978-91-88506-56-6 (lær)
Støvlus
(Psocoptera)
Svensson, B.W.
Hall, C.
Stövsländor, Psocoptera. CV 2010 82 204 ISBN 978-91-88506-68-9 (lin)
ISBN 978-91-88506-69-6 (lær)
Trebukker Ehnstõm, B.
Holmer, M.
Skalbaggar: Långhorningar.
Coleoptera: Cerambycidae
CY 91 2007 128 302 ISBN 978-91-88506-62-7 (lin)
ISBN 978-91-88506-63-4 (lær)
Sommerfugler, Lepidoptera
(unntatt Ditrysia
men med Tineoidea)
Bengtsson, B.Å.
Palmqvist, G.
Johansson, R.
Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare.
Lepidoptera: Micropterigidae – Psychidae
DE 1-13 2008 256 648 ISBN 978-91-88506-60-3 (lin)
ISBN 978-91-88506-61-0 (lær)
Sommerfugler,
flere grupper av møll,
fra bronsemøll til sølvmøll
Bengtsson, B.Å. Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar.
Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae
DE 14-25 2011 248 512 ISBN 978-91-88506-76-4 (lin)
Dagsommerfugler
og smygere
Eliasson, C.U.
Ryrholm, N.
Holmer, M..
Jilg, K.
Grädenfors, U.
Fjärilar: Dagfjärilar.
Hesperiidae – Nymphalidae
DE 50-54 2005 140 407 ISBN 978-91-88506-51-1 (lin)
ISBN 978-91-88506-54-2 (lær)
Sommerfugler, Noctuoidea
(unntatt nattfly)
Hydén, N.
Jilg, K.
Östman, T.
Fjärilar: Ädelspinnare-toftsspinnare.
Lepidoptera: Lasiocampidae-Lymantriidae
DE 55-63 2007 144 480 ISBN 978-91-88506-58-0 (lin)
ISBN 978-91-88506-59-7 (lær)
Delgruppe av Blomsterfluer
(Syrphinae)
Binkiewicz, E.
Klintbjer, A.
Rådén, A.
Nasibov, E.
Nordin, A.
Östman, T.
Hall, K.
Reisborg, C.
Tvåvingar: Blomflugor.
Diptera: Syrphidae: Syrphinae
DH 53a 2009 169 408 ISBN 978-91-88506-66-5 (lin)
ISBN 978-91-88506-67-2 (lær)
Delgruppe av Blomsterfluer
(Eristalinae & Microdontinae)
Bartsch, H.
Binkiewicz, E.
Klintbjer, A.
Rådén, A.
Nasibov, E.
Tvåvingar: Blomflugor.
Diptera: Syrphidae:
Eristalinae & Microdontinae
DH 53b 2009 243 478 ISBN 978-91-88506-70-2 (lin)
ISBN 978-91-88506-71-9 (lær)
- Herlitz, K.
Sundberg, P.
Strand, M.
Stjärnmaskar – slemmaskar
(Spritzwürmer - Schnurwürmer)
Sipuncula - Nemertea
DO–DP 2010 78 188 ISBN 978-91-88506-72-6 (lin)
ISBN 978-91-88506-73-3 (lær)
Lansettfiskerbruskfisk
(Chordata: Branchiostomatidae–Chondrichtyes)
Kullander, S.O.
Stach, T.
Hansson, H.G.
Delling, B.
Blom, H.
Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar.
Chordata:
Branchiostomatidae–Chondrichtyes
DZ 1-34 2011 87 300 ISBN 978-91-88506-74-0 (lin)
Maur og stikkevepser
(Hymenoptera: Formicidae–Vespidae)
Douwes, P.
Abenius, J.
Cederberg, B.
Wahlstedt, U.
Steklar: Myror och getingar
Hymenoptera:
Formicidae–Vespidae
DC 52-54 2012 133 ? ISBN 978-91-88506-78-8 (lin)
ISBN 978-91-88506-79-5 (lær)

Hele verket: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, ISBN 91-88506-50-9

Feltnøkler

rediger

Kommende utgivelser

rediger
  • Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar (Chordata: Actinopterygii) – Strålefinnede fisker – september 2012
  • Tagghudingar — svalgsträngsdjur (Echinodermata–Hemichordata) - april 2013
  • Havsborstmaskar
  • Sordariomycetes (kärnsvampar)

Referanser

rediger
  1. ^ Miljøverndepartementet - Nasjonal dugnad for naturmangfoldet, 8.desember 2008.
  2. ^ a b Oversyn av Svenska artprojektet Regjeringskanseliet, Landsbygdsdepartementet. pdf[død lenke] - besøkt 27. juni 2012
  3. ^ Praktverket om alla svenska arter i kris, Dagens Nyheter, 9. januar 2012
  4. ^ Hårt slag mot Svenska artprojektet html Arkivert 21. januar 2013 hos Wayback Machine. - besøkt 27. juni 2012

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata