Bestemmelsesnøkkel

Bestemmelsesnøkkel er en «nøkkel» som gir en løsning eller et svar. En bestemmelsesøkkel er oppbygd av spørsmål, der en må velge riktig eller galt. Ut ifra valgene blir en ledet til neste spørmål. Tilsist ender en opp med svaret eller løsningen.

Bestemmelsesnøkkeler brukes innen flere fagområder. Kanskje blir de særlig brukt innen biologi, for å bestemme arter, eller grupper av arter i naturen. Men også innen flere andre fag blir slike bestemmelsesnøkler brukt. Blant annet til feilsøkning, der den ene etter den andre muligheten utelukkes.

Eksterne lenker

rediger

På internett finnes flere bestemmelsesnøkler.

Zoologi

rediger

Her er et lite utvalg av zoologiske bestemmelsesnøkler. De fleste er ikke tilpasset norske arter. Noe som trolig gir feil bestemmelse. Særlig gjelder det nøkler som går til artsnivå, fordi arter har ulike utbredelsesområder. Det vil si at noen av artene i nøkkelen ikke finnes i Norge, mens andre norske arter ikke er medtatt i nøkkelen. Mens de generelle nøklene passer best og gir antakelig et riktig svar, men ikke på artsnivå.

Generelle bestemmelsesnøkler

rediger

Grupper

rediger
Autoritetsdata