Danmarks Fauna er en bokserie med bestemmelsesnøkler med en omfattende beskrivelse til dyr i Danmark. Tilsammen er det utgitt 88 bøker (bind).[1] Bøkene er utgitt av Dansk Naturhistorisk ForeningG.E.C. Gad forlag i København.

Den første boken utkom i 1907 og omhandler krypdyr og padder. Det siste bind i serien utkom våren 2004 og omhandlet bladlus.[2] Flere av bøkene er fortsatt i salg, men mange er utsolgt. Noen av de eldste bøkene kan leses eller lastes ned fra internett.

På grunn av alderen har enkelte av bøkene begynt å gå ut på dato, fordi kunnskapen om dansk fauna har økt. Mange av artene har endret sitt vitenskapelige navn eller blitt flyttet til andre slekter. Allikevel står bokserien i en særklasse, fordi den i flere tilfeller er den beste og noen ganger den eneste nordiske eller nordeuropeiske bestemmelseslitteratur på enkelte dyregrupper.

Dyregrupper som omfattes av serien

rediger
Bind som er utgitt og kan leses på nettet eller lastes ned i flere formater:
Bind Tittel Forfatter Sider
1 Krybdyr og padder H. F. E. Jungersen 100
2 Gravehvepse og gedehamse J. C. Nielsen 100
3.1 Biller 01. Løbebiller Bertram G. Rye 192
3.2 Biller 01. Løbebiller (samme bind) Bertram G. Rye 198
4 Sommerfugle 1. Dagsommerfugle A. Klöcker 122
5 Pattedyr Herulf Winge 260
6 Ørentviste, kakerlakker og græshopper (se heller nyere bind 79) Esben Petersen 56
7 Sommerfugle 2. Natsommerfugle 1 A. Klöcker 144
8 Guldsmede, døgnfluer, slørvinger og copeognather Esben Petersen 174
9 Storkrebs 1. Skjoldkrebs K. Stephensen 204
10 Blöddyr 1. Landsnegle C. M. Steenberg 232
11 Fisk 1. Pigfinnefisk C. V. Otterstrøm 210
12 Tæger A. C. Jensen-Haarup 310
13 Sommerfugle 3. Natsommerfugle 2 A. Klöcker 244
14 Biller 02. Pragtbiller og smeldere K. Henriksen 124
15 Fisk 2. Blødfinnefisk C. V. Otterstrøm 364
16 Biller 03. Træbukke A. C. Jensen-Haarup og K. Henriksen 122
17 Sommerfugle 4. Natsommerfugle 3 A. Klöcker 190
18 Træ- og bladhvepse J. C. Nielsen og K. Henriksen 244
19 Vaarfluer P. Esben-Petersen 228
20 Fisk 3. Fastkæbede, buskgællede, ganoider, tværmunde og rundmunde C. V. Otterstrøm 178
21 Sommerfugle 5. Natsommerfugle 4 A. Klöcker 92
22.1 Biller 04. Snudebiller Victor Hansen 350
22.2 Biller 04. Snudebiller (samme bind) Victor Hansen 350
23 Fugle 1. Andefugle og Hønsefugle R. Hørring 248
24 Cikader A. C. Jensen-Haarup 202
25 Bier Lavrids Jørgensen 272
26 Biller 05.Aadselbiller, Stumpbiller mm. Victor Hansen 298
26 Biller 05.Aadselbiller, Stumpbiller mm. (samme bind) Victor Hansen 304
27 Pighude (Echinodermer) Th. Mortensen 282
28 Stankelben Peder Nielsen 176
29 Biller 06. Torbister Victor Hansen 190
30 Fugle 2. Lomfugle, Stormfugle, Vandhøns, tranefugle og vadefugle R. Hørring 344
31 Biller 07. Bladbiller og Bønnebiller (Chrysomelidae og Lariidae) Victor Hansen 414
32 Storkrebs 2. Ringkrebs, 1. Tanglopper (Amfipoder) K. Stephensen 410
33 Netvinger og Skorpionfluer (Neuroptera & Mecoptera) P. Esben-Petersen 146
34 Biller 08. Vandkalve og Hvirvlere (Haliplidae, Dytiscidae og Gyrinidae) Victor Hansen 244
35 Tusindben (Myriopoda) Povl Hammer 184
36 Biller 09. Vandkærer (Palpicornia: Hydrophilidae) Victor Hansen 172
37 Frynsevinger, Eller, Blærefødder (Thysanoptera) J. Maltbæk 156
38 Havedderkopper (Pycnogonida) og Rankefødder (Cirripedia) K. Stephensen 168
39 Fugle 3. Maagefugle, Alkefugle og Rovfugle R. Hørring 320
40 Bløddyr 2. Saltvandsmuslinger Ad. S. Jensen og R. Spärck 216
41 Polypdyr (Coelenterata) 1. Ferskvandspolypper og goplepolypper P. L. Kramp 216
42 Storkrebs 3. Ringkrebs 2. Bænkebidere (Land- og ferskvandsisopoder) Thydsen Meinertz 100
43 Polypdyr (Coelenterata) 2. Gopler P. L. Kramp 232
44 Biller 10. Blødvinger, Klannere M.M. (Malacodermata, Fossipedes, Macrodactylia og Brachymera) Victor Hansen 328
45 Pølseorme (Gephyrea): Sipunculider, Priapulider, Echiurider Elise Wesenberg-Lund 68
46 Mosdyr (Bryozóa Eller Polyzóa) Ernst Marcus 412
47 Biller 11. Sandspringere og Løbebiller (Cicindelidae og Carabidae) Victor Hansen 390
48 Sommerfugle 6. Pyralider Wilhelm van Deurs 134
49 Myrer Sv. G. Larson 200
50 Biller 12. Heteromerer Victor Hansen 304
51 Polypdyr (Coelenterata) 3. Koraldyr O. Carlgren 176
52 Sommerfugle 7. Fjermøl Wilhelm van Deurs 72
53 Storkrebs 4. Ringkrebs, 3. Tanglus (Marine isopoder) og Tanaider K. Stephensen 196
54 Bløddyr 3. Ferskvandsbløddyr G. Mandahl-Barth 260
55 Biller 13. Clavicornia, 1. Del Victor Hansen 288
56 Biller 14. Clavicornia, 2. Del og Bostrychoidea Victor Hansen 264
57 Biller 15. Rovbiller, 1. Del Victor Hansen 284
58 Biller 16. Rovbiller, 2. Del Victor Hansen 260
59 Biller 17. Rovbiller, 3. Del Victor Hansen 508
60 Lopper F. G. A. M. Smit 136
61 Sommerfugle 8. Viklere Wilhelm van Deurs 332
62 Biller 18. Barkbiller Victor Hansen 204
63 Biller 19. Almindelig Del Victor Hansen 256
64 Biller 20. Tillægsbind Victor Hansen 252
65 Skallus, Søtænder, Blæksprutter Bent J. Muus 248
66 Tovinger 2. Almindelig Del, Våbenfluer, Klæger m. fl. Leif Lyneborg 244
67 Mosskorpioner og Mejere (Pseudoscorpionidea og Opiliones) N. Thydsen Meinertz 204
68 Tovinger 3. Minérfluer, Agromyzidae Nils Rydén, Leif Lyneborg og Boy Overgaard Nielsen 232
69 Biller 21. Snudebiller Victor Hansen 536
70 Tovinger 4. Humlefluer, Stiletfluer, Rovfluer m. fl. Leif Lyneborg 188
71 Insekter, Almindelig Del Sv. G. Larson 324
72 Edderkopper eller Spindlere 1 Jens Brændegård 232
73 Biller 22. Træbukke Victor Hansen 236
74 Biller 23. Smældere og Pragtbiller Victor Hansen 188
75 Sækdyr Jørgen G. Lützen 280
76 Biller 24. Sandspringere og Løbebiller (Cicindelidae og Carabidae) Victor Hansen 460
77 Biller 25. Ådselbiller, Stumpbiller m.m. Victor Hansen 364
78 Biller 26. Andet Tillægsbind Victor Hansen 136
79 Kakerlakker, Græshopper og Ørentviste Knud Th. Holst 232
80 Edderkopper eller Spindlere 2 (Sparassidae, Philodromidae, Thomisidae, Salticidae, Oxyopidae) Jens Brændegård 240
81 Blomstertæger Sven Gaun 312
82 Ferskvandsigler J.B. Kirkegaard 80
83 Havbørsteorme 1 J.B. Kirkegaard -
84 Regnorme M. Weis Clausen 176
85 Gællefødder og karpelus U.I. Røen -
86 Havbørsteorme 2 J.B. Kirkegaard -
87 Bladlus 1 O. E. Heie 428
88 Bladlus 2 O. E. Heie 435

Referanser

rediger
  1. ^ Tall fra 2010. Danmarks Fauna, Dansk Naturhistorisk Forening «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 22. september 2010. Besøkt 25. januar 2010. 
  2. ^ Heie. Ole E. 2004. Bind 87 – Bladlus 1 og Bind 88 – Bladlus 2.

Eksterne lenker

rediger