Narkotika

juridisk terminologi
(Omdirigert fra «Narkotikum»)

Narkotika[b] er et juridisk fellesnavn for illegale rusmidler. Det defineres som ulovlige, rusgivende substanser. Hvilke rusmidler som kategoriseres under narkotikabegrepet og hvorvidt disse kan gi straffereaksjoner ved bruk og besittelse varierer mellom stater.[5][6]

En ung kvinne med lyst hår som røyker en joint (cannabissigarett).
Cannabis er verdens mest brukte illegale rusmiddel. Én av tre norske menn har brukt cannabis (2023).[a] 

Betegnelsen ble opprinnelig kun brukt om smertestillende og bedøvelsesmidler, men i narkotikalovgivningen kom den til å omfatte alle forbudte rusmidler.[7][5] I denne utvidede betydningen viser betegnelsen til midler med svært ulik virkning, og er derfor ansett som upresis fra et farmakologisk synspunkt.[8] Populær bruk av betegnelsen påvirkes av, men sammenfaller ikke alltid med den juridiske.[7][9]

Det er en politisk uenighet om ansvaret for samfunnets reaksjon overfor befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk skal overføres fra justissektoren til helsevesenet.[10] Motstandere mener at straff har en preventiv virkning og at narkotikabruk av den grunn er et strafferettslig problem.[11] Reformister ønsker å prioritere skadereduksjon og argumenterer at avkriminalisering gir en lavere terskel for brukere av illegale rusmidler til å oppsøke hjelp, som resulterer i færre overdoser og rusmiddelrelaterte dødsfall.[12][13]

FNs høykommissær for menneskerettigheter oppgir at over 30 land og 50 jurisdiksjoner har avkriminalisert ulike former for narkotikabruk (per 2022), med mål om å sikre behandling og hjelp til personer med rusmiddelavhengighet og andre brukere av illegale rusmidler.[14] I juni 2023 konkluderte FN-eksperter med at krigen mot narkotika hadde vært feilslått, og ba om at straff erstattes med hjelp internasjonalt.[15]

To spesialagenter som står ved trappen til overetasjen i et hus.
Drug Enforcement Administration (USAs narkotikapoliti) under en treningsøvelse.

Historie og etymologi

rediger

Begrepet stammer fra det greske ordet narkotikos, som betyr «nummende» eller «bedøvende».[4] Ordet ble opprinnelig brukt om midler som kan gi narkosis, «dyp søvn». I medisinsk betydning ble narkotika først benyttet om opium; tørket plantesaft fra opiumsvalmuen (papaver somniferum).[5]

Økende og skadelig bruk av opiater[c] fra siste halvdel av 1800-tallet førte til motreaksjoner i flere land – forbud og straff mot rekreasjonell rusmiddelbruk – kun medisinsk bruk skulle tillates. Fra begynnelsen av 1900-tallet ble det innført en narkotikalovgivning i en rekke land. Kokain ble inkludert i narkotikalovgivningen, til tross for at det ikke inngikk den medisinske definisjonen, da det i likhet med opiater var blitt et økende problem.[d] Forbudet ble i løpet av 1900-tallet utvidet til de fleste rusmidler med unntak av koffein og nikotin.[5] Det ble innført et forbud mot alkoholholdige drikkevarer i 1910- og 1920-årene i enkelte nasjoner;[18] alkoholtypen etanol ble legalisert og regulert kort etter.[e]

 
Flaskan och Narren (1954) skildrer illegal fremstilling av brennevin (hjemmebrent).

Begrepet narkotika utviklet seg fra å være en betegnelse om midler med en bestemt virkning til å definere alle forbudte rusmidler.[8][5] Den utvidet betydningen gjør at begrepet nå omfatter midler med svært ulik virkning og er ansett som upresist fra et farmakologisk synspunkt.[7][9]

En liberalisering av narkotikapolitikken begynte i 1970-årene, og pågår fremdeles på 2000-tallet.[21][22] De mest omtalte eksemplene er Nederland, som avkriminaliserte cannabis i 1976,[23] og Portugal, som i 2001 ble det første europeiske landet til å avkriminalisere bruk og besittelse av alle rusmidler, samt gi tilbud om helsebehandling til personer med rusmiddelavhengighet uten å gi dem straffereaksjoner i tillegg.[24][25]

 
Opiumsvalmuer som vokser i Afghanistan; brukes til å produsere både legale legemidler og illegale rusmidler.

Lovgivning i Norge

rediger

Regulering av rusmidler

rediger

Hvilke rusmidler som er illegale i Norge reguleres gjennom Legemiddelverkets narkotikaliste som angitt i narkotikaforskriften av 14. februar 2013.[26][27] Denne listen omfatter tradisjonelle rusmidler og en rekke rusgivende legemidler.[6] Legemidlene er lovlige og anses ikke som narkotika, dersom de tas i medisinsk hensikt, som foreskrevet av en lege; de blir derimot ulovlige dersom de ikke tas i medisinsk hensikt, som foreskrevet av en lege.[5][28]

For nikotin og etanol er det 18-årsgrense for kjøp. Det er derimot 20-årsgrense for kjøp av alkoholholdige drikkevarer med 22–60 volumprosent etanol.[29] Hjemmebrent som har høyere enn 60 volumprosent etanol er forbudt og kan straffes med bot og fengsel inntil seks måneder.[30][31]

1913: Opiumsloven

rediger

Norge innførte det første forbudet mot rusmidler i 1913 da Stortinget vedtok opiumsloven; lov om inn- og utførsel av opium. Den hadde liten praktisk betydning ettersom både opiater og kokain allerede var underlagt reseptplikt i Norge. Loven ble ansett som et uttrykk for internasjonal solidaritet med Haagkonvensjonen fra 1912, og inneholdt ingen straffebestemmelse.[32] Stortinget vedtok i 1928 en ny opiumslov; det ble innført straffebestemmelse med bøter eller fengsel i inntil seks måneder for overtredelser av loven.[33]

2021: Rusreformen

rediger
 
Musikeren Lars Vaular taler foran Stortinget på rusreformdagen 2022.

Forslaget Rusreformen ble lagt frem av Erna Solbergs regjering den 19. februar 2021.[10] Reformforslaget innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skulle være straffbart. Narkotikasalg skulle derimot fremdeles være straffbart, altså kun en avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk.[34] Et mindretall på Stortinget (43,8 %) stemte for rusreformen, mens et flertall som besto av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet (56,2 %) stemte imot, og det ble ikke vedtatt.[35]

Til tross for at Stortinget ikke vedtok en generell avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk, var det derimot tverrpolitisk enighet om at det var lite hensiktsmessig å straffe tungt rusmiddelavhengige for slike overtredelser. I den forbindelse utstedte riksadvokat Jørn Maurud våren 2022 nye retningslinjer for behandling av saker der personer med rusmiddelavhengighet har vært i besittelse av narkotika til eget bruk. De nye retningslinjene ble beskrevet av Høyre-politiker og farmasøyt Sveinung Stensland som en «de facto avkriminalisering».[36]

Stortinget behandlet i juni 2023 et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om legalisering av cannabis. Forslaget mottok kun støtte fra Venstre, som vil si at et mindretall (6,5 %) stemte for forslaget, og et flertall (93,5 %) stemte imot; cannabis forble dermed narkotika ifølge norsk lov.[37]

Se også

rediger

Fotnoter

rediger
Type nummerering
 1. ^ Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2023 viser at 28 % av Norges befolkning 16–64 år har brukt cannabis noen gang; 33 % av menn og 22 % av kvinner.[1][2][3]
 2. ^ Narkotika er flertallsform; narkotikum er entallsform. Ordene er av gresk opprinnelse.[4]
 3. ^ Opiater er kjemisk nært beslektede forbindelser (opioider; sentraldempende midler) som finnes i eller er syntetisert fra morfinlignende plantealkaloider i opiumsvalmuen.
 4. ^ Kokain er et sentralstimulerende middel fremstilt fra kokaplanten (erythroxylon coca);[16] det minsker tretthet, øker følelse av energi og gir oppstemthet.[17]
 5. ^ Brennevinsforbudet i Norge varte fra 1916 til 1927; det ble opphevet etter en folkeavstemning året før.[19][20]

Referanser

rediger
 1. ^ CBS News 2013.
 2. ^ Statistisk sentralbyrå 2023.
 3. ^ Solberg 2023.
 4. ^ a b Kikkut 2017.
 5. ^ a b c d e f Waal & Bretteville-Jensen 2022.
 6. ^ a b Folkehelseinstituttet 2018.
 7. ^ a b c Westin et al. 2011.
 8. ^ a b Amundsen et al. 2018.
 9. ^ a b Ljone 2012.
 10. ^ a b Helse- og omsorgsdepartementet 2021.
 11. ^ Larsson 2013.
 12. ^ Foreningen Tryggere Ruspolitikk 2021.
 13. ^ Eilertsen 2023.
 14. ^ Bachelet 2022.
 15. ^ Viersma, Derouaz & Indraguptha 2023.
 16. ^ Rogers 1998.
 17. ^ Rusopplysningen 2020.
 18. ^ Braut 2018.
 19. ^ Tvedt 2022.
 20. ^ Myrvang 2015.
 21. ^ Blachly 1976.
 22. ^ Gabri et al. 2022.
 23. ^ Tonry 2015.
 24. ^ Hughes & Stevens 2007.
 25. ^ Greenwald 2009.
 26. ^ Lovdata 2013.
 27. ^ Helsenorge 2020.
 28. ^ Bretteville-Jensen & Bachs 2023.
 29. ^ Vinmonopolet 2022.
 30. ^ Rossfjord 2006.
 31. ^ Kvistad & Sae-Khow 2019.
 32. ^ Skretting, Amundsen & Bilgrei 2022.
 33. ^ Forsberg 2021.
 34. ^ Regjeringen 2021.
 35. ^ Bahus 2022.
 36. ^ Kaupang, Lydersen & Jarstad 2022.
 37. ^ Krane & Barstad 2023.

Litteratur

rediger
 • Amundsen, Ellen J.; Bilgrei, Ola Røed; Bretteville-Jensen, Anne Line; Burdzovic, Jasmina; Edland-Gryt, Marit; Gjersing, Linn; Sandøy, Thomas A.; Skretting, Astrid (18. september 2018). Kvaavik, Elisabeth, red. «Om innholdet i Narkotika i Norge». Folkehelseinstituttet (norsk). Besøkt 21. oktober 2022. «Narkotika brukes som en samlebetegnelse for alle illegale eller reseptbelagte rusgivende substanser (rusmidler), uavhengig av deres farmakologiske egenskaper, og som til enhver tid er registrert på Legemiddelverkets narkotikaliste.» 
 • Bachelet, Michelle (1. juni 2022). «Aligning Drug Policies with Human Rights». FNs høykommissær for menneskerettigheter (engelsk). Besøkt 18. juli 2023. «One estimate indicates that more than 30 countries and 50 jurisdictions have adopted some form of decriminalization of drug possession for personal use.» 
 • Bahus, Marianne K. (22. september 2022). «Rusreformen». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 21. oktober 2022. «Etter FrP gikk ut av regjering og ikke lenger var forpliktet til Granavolden-plattformen, måtte reformen gjennom i Stortinget. Et flertall som besto av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet (56,2 prosent) stemte mot, og forslaget ble nedstemt i juni 2021.» 
 • Blachly, P. H. (1976). «Effects of decriminalization of marijuana in Oregon». Annals of the New York Academy of Sciences (engelsk). 282: 405–415. ISSN 0077-8923. PMID 1071391. doi:10.1111/j.1749-6632.1976.tb49913.x. Besøkt 30. november 2022. «Believing that the result of the legislation that controls marijuana was counterproductive, the Oregon legislature in 1973 enacted a bill that abolished criminal penalties for simple possesion of marijuana and replaced it with a maximum civil fine of $100.00.» 
 • Braut, Geir Sverre (29. juni 2018). «forbudssaken». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 7. november 2022. «Forbudet ble imidlertid opphevet i 1933 på grunn av de mange skadevirkninger det førte med seg, som blant annet smugling, illegal fremstilling og omsetning og lovløshet. Under og etter første verdenskrig ble forbud innført i flere europeiske stater, men ble etter hvert opphevet av samme grunner som i USA.» 
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Bachs, Liliana (8. mars 2023). «rusmidler». Store medisinske leksikon (norsk). Besøkt 12. mars 2023. «Når legemidler brukes for å oppnå rus og ikke i tråd med medisinske anbefalinger, blir legemidlene omdefinert til «ulovlige rusmidler».» 
 • Eilertsen, Trine (5. august 2023). «Oslo kommune bør teste ulovlige rusmidler». Aftenposten (norsk). Besøkt 5. oktober 2023. «Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) har vært en viktig del av dette ruspolitiske skiftet. Det ledende prinsippet er skadereduksjon. Heller enn å tro på avskrekking gjennom straff, er prinsippet at den samlede rusbruken skal gjøre minst mulig skade. Straff har tilsiktede, men skadelige effekter.» 
 • Folkehelseinstituttet (18. september 2018). «Hva er narkotika?» (norsk). Besøkt 20. oktober 2022. «I Norge i dag brukes det som regel om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende substanser. En alternativ betegnelse er dermed illegale rusmidler. Hvilke rusmidler som er illegale reguleres gjennom Legemiddelverkets narkotikaliste (Legemiddelverket 2018). Et illegalt rusmiddel kan samtidig være et legalt legemiddel om det forskrives av en lege.» 
 • Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Tryggere Ungdom (2021). «Argumenter for rusreformen: Lavere terskel for å be om hjelp.». Straff Skader (norsk). Besøkt 17. april 2023. «Brukerne trenger da ikke være redde for at de skal bli straffeforfulgt for narkotikalovbrudd hvis de kontakter ambulanse eller politi, hvilket dessverre skjer av og til i dag: I en undersøkelse utarbeidet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk svarte 30 % av de som oppga å ha brukt ulovlige rusmidler at de hadde unnlatt å kontakte politiet etter å ha blitt utsatt for en alvorlig krenkelse, og 38 % av de som hadde vært i en nødsituasjon knyttet til ulovlig rus svarte at de hadde opplevd at ambulanse ikke ble tilkalt.» 
 • Forsberg, Magnus (26. mars 2021). «Rusa på straff». Dagsavisen (norsk). Besøkt 16. februar 2023. «I 1928 ble opiumsloven (lov om ind- og udførsel av opium) endret. Der den før kun hadde omfattet bruk av opiater og kokain ble den utvidet til å også dekke bruk av en rekke andre rusgivende stoffer. I tillegg ble det innført straffebestemmelser. Bruk av rusmidler som var omfattet av loven kunne straffes med bøter eller med fengsel i inntil seks måneder.» 
 • «Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) – Narkotikalisten». Lovdata (norsk). 14. februar 2013. Besøkt 6. november 2023. 
 • Gabri, Alexander Carl; Galanti, Maria Rosaria; Orsini, Nicola; Magnusson, Cecilia (12. januar 2022). «Changes in cannabis policy and prevalence of recreational cannabis use among adolescents and young adults in Europe—An interrupted time-series analysis». PLOS ONE. 1 (engelsk). 17: e0261885. ISSN 1932-6203. PMC 8754285 . PMID 35020763. doi:10.1371/journal.pone.0261885. Besøkt 3. august 2023. «In line with this ambiguity, the international Narcotics Control Board is championing a strictly prohibitive interpretation of the UN convention while there is a wave of policy liberalisation throughout the world.» 
 • Greenwald, Glenn (april 2009). «Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies» (PDF) (engelsk). Cato Institute. Besøkt 21. oktober 2022. «On July 1, 2001, a nationwide law in Portugal took effect that decriminalized all drugs, including cocaine and heroin. Since the enactment of that law, Portugal is and remains the only European Union state explicitly to “decriminalize” drug usage.» 
 • Helsenorge.no (3. mars 2020). «Rus og avhengighet» (norsk). Besøkt 20. oktober 2022. «Narkotikalisten definerer derfor hvilke stoffer som er illegale, men forskrives stoffene av en lege og brukes i henhold til forskrivningen så er de legale legemidler.» 
 • Helse- og omsorgsdepartementet (19. februar 2021). «Hjelp, ikke straff mot narkotikabruk». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 19. mars 2021. «Regjeringen foreslår at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk ikke lenger skal straffes. I stedet for straff får personer som blir tatt med illegale rusmidler plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet. Der skal de få informasjon om risiko og helseskader ved bruk av narkotika og tilbud om hjelp.» 
 • Helse- og omsorgsdepartementet (19. februar 2021). «Prop. 92 L (2020–2021)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 19. mars 2021. «Departementet foreslår endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, straffeloven, straffeprosessloven, politiloven, brukerromsloven og legemiddelloven. Lovendringene er en sentral del av regjeringens rusreform; reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til egen bruk skal endres fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning.» 
 • Hughes, Caitlin Elizabeth; Stevens, Alex (desember 2007). «The effects of the decriminalization of drug use in Portugal» (PDF). Kent Academic Repository (engelsk). University of Kent. Besøkt 21. oktober 2022. «In July 2001, Portugal introduced a new law, Law 30/2000, which significantly changed the legal response to drug users. The new law decriminalized the use, possession and acquisition of all types of illicit substances for personal use, which was defined as being up to ten days supply of that substance. These changes did not legalize drug use in Portugal. […] From the first perspective, people are now more likely to report their own use and to encourage others to report and seek help for their use, implying that there has not been a real increase in cannabis use.» 
 • «Ikke uvanlig å ha prøvd cannabis». Statistisk sentralbyrå (norsk). 17. november 2023. Besøkt 17. november 2023. «Cannabis, som inkluderer hasj og marihuana, er et illegalt rusmiddel som vanligvis røykes, men som også kan benyttes i blant annet te eller bakverk. Det er 28 prosent i alderen 16–64 år som oppgir at de noen gang har prøvd cannabis, 33 prosent menn og 22 prosent kvinner.» 
 • Larsson, Paul (31. januar 2013). «Politi og narkotika – hva nå?». NRK (norsk). Besøkt 17. april 2023. «Å tenke på det som utelukkende et strafferettslig problem er skadelig for samfunnet, skriver professor ved Politihøgskolen Paul Larsson. […] Blant annet vil aksjoner mot utpregede «hot spots», som arrangementer eller steder hvor det er mye bruk av narkotika, vil kunne ha en viss preventiv effekt.» 
 • Ljone, Fredrik (13. april 2012). «Narkotika». Jusleksikon.no (norsk). Arkivert fra originalen 18. januar 2022. Besøkt 21. oktober 2022. «Begrepet er fra et farmakologisk synspunkt meget upresist, da narkotika opprinnelig betyr stoffer som virker søvndyssende. […] Ordet narkotika stammer fra gresk narkotikos, som betyr «nummende».» 
 • Myrvang, Christine (25. november 2015). «Forbudet mot brennevin i Norge». Norgeshistorie (norsk). Institutt for arkeologi konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo. Besøkt 2. november 2022. «Forbudet var omstridt og ble opphevet etter en ny folkeavstemning i 1926. Men selv da stemte 44 prosent for å beholde brennevinsforbudet.» 
 • Rogers, Kara (20. juli 1998). «coca | plant». Encyclopedia Britannica (engelsk). Besøkt 21. oktober 2022. «coca, (Erythroxylum coca), tropical shrub, of the family Erythroxylaceae, the leaves of which are the source of the drug cocaine.» 
 • Rossfjord, Ken Jørgensen (1. desember 2006). «Loven blir ikke håndhevet». Nordlys (norsk). Besøkt 11. mai 2023. «Hjemmebrent over 60 prosent er å regne som narkotika, fastsatt av norsk lov.» 
 • Rusopplysningen. «Kokain». Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Besøkt 21. oktober 2022. «Kokain gir normalt økt energi, velvære og selvtillit, samt lyst til å ta flere doser.» 
 • Kaupang, Mathilde Moe; Lydersen, Trond; Jarstad, Lena (22. mai 2022). «Politikerne stemte ned rusreformen – nå letter Høyesterett på narkoreglene». NRK (norsk). Besøkt 10. november 2022. «– Sånn som sakens stilling er nå så er det de facto avkriminalisert besittelse og bruk av små mengder narkotika uten at vi har fått gjennomført rusreformen som har hele tiltakspakken rundt det.» 
 • Kikkut, Terje. «Hva er narkotika?». Rusinfo (norsk). Velferdsetaten i Oslo kommune. Besøkt 20. oktober 2022. «Ordet narkotika kommer fra det greske ordet «narke» som betyr bedøvelse.» 
 • Krane, Mona Mortensen; Barstad, Lars Henie, red. (13. april 2023). «Representantforslag om legalisering av cannabis». Stortinget (norsk). Besøkt 29. juli 2023. «Forslag nr. 2 fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne […] Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for strengt regulert produksjon og omsetning av cannabisprodukter i Norge, deriblant en statlig monopolordning.» 
 • Kvistad, Odin Norum; Sae-Khow, Nareas (2. januar 2019). «Risikerer bot og fengsel for å lage hjemmebrent». NRK (norsk). Besøkt 11. mai 2023. «Hjemmebrennere risikerer å få bot eller inntil seks måneder med fengsel. Er overtredelsen av alkoholloven veldig grov – og «gjelder meget betydelig mengde» – risikerer man fengsel inntil seks år.» 
 • «Salgsbetingelser». Vinmonopolet (norsk). april 2022. Besøkt 6. november 2023. «Aldersgrensen er 18 år for kjøp av øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22 vol. prosent. Aldersgrensen er 20 år for kjøp av brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 vol. prosent eller mer.» 
 • Skretting, Astrid; Amundsen, Ellen J.; Bilgrei, Ola Røed (27. januar 2022). «Historisk oversikt over narkotika i Norge 1912–2021». Folkehelseinstituttet (norsk). Besøkt 21. oktober 2022. «Stortinget vedtar lov om inn- og utførsel av opium – opiumsloven – der Haagkonvensjonens bestemmelser ble innarbeidet. Loven hadde liten betydning ettersom opiater og kokain allerede var underlagt reseptplikt. Loven kan derfor først og fremst ses på som et uttrykk for internasjonal solidaritet og inneholdt ingen straffebestemmelse.» 
 • Solberg, Egil Martin, red. (17. november 2023). «En av tre menn har brukt cannabis». Radio Haugaland (norsk). NTB. Besøkt 17. november 2023. «En av tre menn i Norge oppgir i en undersøkelse at de har forsøkt hasj eller marihuana minst én gang.» 
 • «Study: Marijuana is most popular illegal drug worldwide». CBS News (engelsk). 29. august 2013. Besøkt 17. november 2023. «Marijuana is the most popular illegal drug worldwide, according to the first-ever global survey of illicit drug use. The study also found that addictions to painkillers like Vicodin, Oxycontin and codeine kill more people than any other drug.» 
 • Tonry, Michael H. (22. september 2015). Crime and Justice, Volume 44: A Review of Research. (engelsk). Chicago: University of Chicago Press. s. 261. ISBN 978-0-226-34102-6. OCLC 1289855152. «Since 1976 in the Netherlands, the possession of small amounts of cannabis, although formally illegal, is not subject to any penalties.» 
 • Tvedt, Knut Are (10. mai 2022). «Brennevinsforbudet». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 23. oktober 2022. «Et endelig brennevinsforbud ble innført i 1916. Det ble holdt en rådgivende folkeavstemning om forbudet i 1919 før det ble opphevet i 1927, etter nok en folkeavstemning året før.» 
 • Viersma, Lucie; Derouaz, Maya; Indraguptha, Dharisha (23. juni 2023). «UN experts call for end to global ‘war on drugs’». FNs høykommissær for menneskerettigheter (engelsk). Besøkt 26. august 2023. «The international community must replace punishment with support and promote policies that respect, protect and fulfil the rights of all, UN experts* said today.» 
 • Waal, Helge; Bretteville-Jensen, Anne Line (6. januar 2022). «narkotika». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 20. oktober 2022. 
 • Westin, Andreas Austgulen; Strøm, Elin Johanne Hansteen; Rygnestad, Tarjei; Slørdal, Lars (23. august 2011). «Hva er egentlig narkotika?». Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi:10.4045/tidsskr.11.0612. Besøkt 20. oktober 2022. «Narkotika er det samme som opioider. Denne betydningen synes over tid å ha blitt erstattet av en mer juridisk tolking, der ordet narkotika brukes som en samlebetegnelse for alle ulovlige eller reseptbelagte rusgivende substanser, uavhengig av deres farmakologiske egenskaper.» 

Eksterne lenker

rediger