FNs høykommissær for menneskerettigheter

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR, Office of the UN High Commissioner for Human Rights, tidligere kalt UNHCHR) er en spesialavdeling i De forente nasjoner (FN). Avdelingen ble opprettet i 1994 etter påtrykk fra bl.a. de nordiske landene og på basis av en anbefaling fra verdenskonferansen om menneskerettigheter i 1993.

Høykommissæren har formell rang som visegeneralsekretær i FN. Høykommissærens kontor arbeider for å fremme menneskerettighetenes posisjon i verdenssamfunnet. Avdelingens arbeid er rettet mot myndigheter i form av direkte rådgiving, forpliktende avtaler og traktater, samt med etablering og bygging av statlige og ikke-statlige institusjoner.

Eksterne lenkerRediger