Myrduskfly

sommerfuglart

Myrduskfly (Nola karelica) er en sommerfugl som tilhører familien båtspinnere (Nolidae). Den er en sjelden, østlig art som i Norge bare er kjent fra de aller østligste delene: Sør-Varanger i Finnmark og Østfold. Det er bare kjent ca. ti eksemplarer fra Norge totalt.

Myrduskfly
Nomenklatur
Nola karelica
Tengström, 1869
Populærnavn
myrduskfly[1]
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeLeddyr
OrdenSommerfugler
FamilieBåtspinnere
SlektNola
Miljøvern
Norsk rødliste:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

VU — Sårbar
Artsdatabanken (2021)[2]

Økologi
Habitat: myrer
Utbredelse: den palearktiske sone; i Norge kjent fra Østfold og Sør-Varanger

Utseende

rediger

En liten (vingespenn 17 – 22 mm), hvit- og brunmønstret, spinkel spinner. Kroppen er brunhvit, slank og sylindrisk, hodet har små fasettøyne. Antennene er hvite, trådformede, hos hannen med oppstående hår, snaut halvparten så lange som forvingene. Labialpalpene er hvite, ganske lange og stikker fram som et «nebb» foran hodet. Forvingene er nokså brede, avrundede hos hannen, mer trekantede hos hunnen. De er mønstret i hvitt og lysbrunt, et bredt, lysbrunt tverrbånd er vanligvis tydelig rundt midten av vingen. Dette har en mer eller mindre tydelig, mørk flekk nær fremkanten. Bakvingene er grå. Begge vingepar har nokså lange, grå hårfrynser langs ytterkantene.

Levevis

rediger

Denne arten lever på myrer og andre fuktige steder. Larvene bruker to år på utviklingen. Hunnene legger egg på kvitlyng (Andromeda polifolia) og krekling (Empetrum spp.), og de små larvene spiser trolig på disse før de overvintrer som ganske små larver. Den andre sommeren lever larvene mest på molte (Rubus chaemamorus), før de overvintrer som utvokste eller nesten utvokste larver. De voksne sommerfuglene flyr i juni – juli, gjerne bare i omtrent en uke på en gitt lokalitet. Hannene flyr i langsom flukt lavt over myrene på leting etter hunner. De flyr bare et par timer på tidlig kveld (gjerne ca. kl. 19 – 21). Denne arten kan variere sterkt i antall fra år til år og siden den også er svært lokal er den ganske vanskelig å finne. I Norge er det totalt funnet omtrent ti eksemplarer.

Utbredelse

rediger

Myrduskfly er en nordlig art som finnes fra Skandinavia østover gjennom Baltikum og Russland til Stillehavet i Øst-Sibir. I Norge ble den oppdaget i Sør-Varanger i 1878 og da beskrevet som en ny art av entomologen Wilhelm Maribo Schøyen, som ga den navnet Nola arctica. De viste seg imidlertid at den noen år før var beskrevet under navnet Nola karelica fra Karelen i Finland. Arten ble gjenfunnet i Norge i Østfold i 2002, og har åpenbart en utpreget østlig utbredelse her i landet.

Referanser

rediger
  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 24. februar 2022. Besøkt 24. februar 2022. 
  2. ^ Elven H, Aarvik L og Berggren K (24. november 2021). «Sommerfugler. Vurdering av myrduskfly Nola karelica som NT→VU for Norge» . Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 29. mars 2023. 

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata