Wilhelm Maribo Schøyen

norsk entomolog
Wilhelm Maribo Schøyen
WilhelmMariboSchøyen1844-1918.jpg
Født31. oktober 1844[1]
Grue
Død8. mai 1918[1] (73 år)
Oslo
Søsken Carl Schøyen
Barn Rolf Hiorth-Schøyen, Thor Hiorth Schøyen
Beskjeftigelse Entomolog
Nasjonalitet Norge
Utmerkelser St. Olavs Orden

Wilhelm Maribo Schøyen (født 1844 i Grue, Hedmark, død 1918) var en norsk entomolog. Han var Norges første statsentomolog og har publisert mange vitenskapelige artikler. Han var ridder av St. Olavs Orden.

Wilhelm Maribo Schøyen regnes som en av Norges mest markante entomologer. Han var en ivrig skribent og etterlot seg en stor samling vitenskapelige publikasjoner. Statsentomolog Thor Hiorth Schøyen er sønn av W.M. Schøyen.

EntomologenEdit

Schøyen tok eksamen ved Ås høyere landbruksskole i 1867. Han begynte også på medisinstudier, uten å fullføre med en eksamen.

Fra 1884 til 1891 var Schøyen konservator ved Zoologisk museum i Oslo, han gjennomgikk og systematiserte museets samlingen av de lavere dyregruppene.

Fra 1891 var han landbruksentomolog. Hvert år utga han en beretning om skadeinsekter og plantesykdommer. Disse inneholdt rapporter fra hele Norge, men også litt om skadedyrenes biologi og hvordan bekjempe dem.

I 1894 ble Schøyen Norges første statsentomolog. Denne stillingen hadde han til 1912.

Schøyen var medlem i Det norske Videnskaps-Akademi. Han var også med da Norsk entomologisk forening ble stiftet i 1904. Det er sagt om Schøyen at ...han var kunstnerisk begavet og tegnet smukt, og hadde en vakker tenor, hvormed han i gamle dager ofte opplivet samværet….[2]

InsektsamlerEdit

Schøyen samlet på sine reiser i Norge særlig sommerfugler. I 1893 utga han en Fortegnelse over Norges Lepidoptera. Men han samlet sopp og flere grupper av insekter. Særlig de dyr som regnes som skadedyr i landbruket, som han skrev flere populærvitenskapelige artikler om. Hans meget store insektsamling er i dag på Zoologisk museum i Oslo.

UtmerkelserEdit

Wilhelm Maribo Schøyen ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden.

Bøker og publikasjonerEdit

Schøyen er forfatter til mer enn 300 populærvitenskapelige og vitenskapelige publikasjoner. Disse fordeler seg med sju bøker, 70 vitenskapelige artikler, 26 årsberetninger og nesten 200 populærvitenskapelige artikler i blader og tidsskrifter. En fullstendig liste er utarbeidet av L. R. Natvig[3]

Noen av de viktigste av hans publikasjoner: [4]

 • 1867 Nogle Ord om Hakkespetterne, Skogeierens tro og flittige Hjælpere.
 • 1868 Rognetrseet Meldrøien.
 • 1870 Potetessygen.
 • 1871 Græsmarkerne, samtlige i Landmarks Tidsskrift for det praktiske Landbrug.
 • 1870-74 Dessuten mindre avhandlinger i Norsk Folkeblad og Magazin for Naturkundskab
 • 1875 De for Ager, Eng og Have skadeligste Insekter og Smaakryd. Tilleggshefte til bladet Folkevennen. Utgit av Selskabet tii Folkeoplysningens Fremme.
 • 1875 Fortegnelse over Sommerfugle fundne i Søndre Odalen i Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
 • 1876 De i Husene skadeligste Insekter og Midder. Tilleggshefte til bladet Folkevennen.
 • 1878 Bidrag ti1 Gudbrandsdalens og Dovrefjelds Insektfauna.
 • 1879 Fortsat Bidrag til Gudbrandsdalens og Dovrefjelds Insektfauna begge i Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
 • 1879 Supplement til H. Siebkes Enumeratio insectorum Norvegicorum, Fasc. I og II i Forhandlinger i Videnskabsselskabet i Christiania.
 • 1880 Bemerkninger til H. Siebkes Enumeratio ins. Norv. Fasc. V. Pars I., i Forhandlinger i Videnskabsselskabet i Christiania.
 • 1880 Efterskrift til Wallengren Forsök att bestämma en del utaf H. Ström beskrifna Norska Insektera., i Forhandlinger i Videnskabsselskabet i Christiania.
 • 1880 Lepidopterologiske Bidrag til Norges Fauna i Nyt Magazin for Naturvidenskab.
 • 1880 Oversigt over de i Norges arktiske Region hidtil fundne Lepidoptera. i Arkiv for Mathematik og Naturvidenskab.
 • 1880 Om Furuspinderens (Eutrichia pini) Optreden i Norge i Aarene 1812-16. og Coleopterologiske Notitser i Entomologisk Tidsskrift, Stockholm.
 • 1881 Lepidopterologiske Undersegelser i Romsdals amt sommeren 1880. Nyt Mag. f. Naturvid.
 • 1881 Om nogle for Norges og tildels ogsaa for Skandinaviens Fauna nye Lepidoptera. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania.
 • 1881 Ueber einige neue Schmetterlings-Varietäten aus dem arktischen Norwegen. Ent Tidsskr., Stockholm.
 • 1882 Nye Bidrag til Kundskaben om det arktiske Norges Lepidopterfauna. Tromse Museums Aarshefter IV og V.
 • 1882 Bemerkninger om Lycaena argus-aegon-Gruppen. Ent. Tidsskrift, Stockholm.
 • 1884 Om Forekomsten av Insekter i Menneskets Legeme. Naturen.
 • 1884 Om Micropteryx-Larvernes Optræden i vore Birkeskove. Ent. Tidsskrift. Stockholm.
 • 1884 Tilvext til Norges Lepidopterfauna fra de senere aar. Ent. Tidsskrift. Stockholm.
 • 1884 Nogle Exempler paa Insekters Masseoptræden i de sidste Par Aara. Ent. Tidsskrift. Stockholm.
 • 1885 Bemaerkninger om enkelte Variationer af vore Rhopalocerera. Ent. Tidsskrift. Stockholm.
 • 1885 Tillæg og Berigtigelser til Norges Lepidopterfauna. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania.
 • 1885 Bygaalen (Tylenchus Hordei n. sp.) en ny for Bygget skadeligPlanteparasit blandt Rundormene. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania.
 • 1886 Om Forekomsten af Dipterlarver under Huden hos Mennesker. Ent. Tidsskr., Stockholm.
 • 1887 Analytisk Oversigt over de skandinaviske Slsgter af phytophage Hymenoptera. Ent. Tidsskr., Stockholm.
 • 1887 Yderligere Tillæg til Norges Lepidopterfauna. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania.
 • 1887 Supplement til H. Siebkes Enum. Ins. Norv. Fasc. V. Pars I. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania.
 • 1887 Fortegnelse over de i Norge hidtil fundne Neuroptera planipennia og Pseudo-Neuropterae. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania
 • 1888 Norsk entomologisk Litteratur. Ent. Tidsskr., Stockholm. Fortsat aarlig ti1 1896.
 • 1889 Bidrag til Kundskaben om Norges Orthopter- og Hemipterfaunae. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania.
 • 1889 Supplement ti1 H. Siebke's Enum. Insect. Norv. Pasc. IV. Forh. i Vid. Selsk. i Christiania.
 • 1890 Notes on Dr. Jordan's Entomological Ramble at Bergen. The Entomologist Monthly Magazine, London.
 • 1890 Nye Bidrag ti1 Norges Lepidopterfauna. Ent. Tidsskr., Stockholm.
 • 1890 Om skadellg Optrseden paa Bygagrene av den merke Aadselbille (Silpha opaca L.). Norsk Landmandsblad.
 • 1890 Om Brandsygdomme paa Kornagrene. Norsk Landmandsblad.
 • 1890 Menneskets vigtigste Indvoldsorme og deres Udviklingshistorie. Tillsegshefte til Folkevennen.
 • 1891 Om Fjeldbirkemaaleren (Cidaria dilutata S. V.). Den norske Turistforenings Aarbog.
 • 1893 Fortegnelse over Norges Lepidoptera. Forh. i Christiania Videnskapelige Selskap. Forh. 13, side 1-54.
 • 1894 Om Anvendelsen af insekt- og sopfordrivende Midler i Havebruget. Norsk Havetidende. Senere utkommet separat og utvidet i flere oplag.
 • 1894 – 1912 Årlige beretninger og meddelelser, som statsentomolog.
 • 1896 En Cossus-Larves Forekomst i Maven hos et Menneske. Norsk Magazin for Legevidenskab.
 • 1913 Zoologi for Landbruksskolen. Aschehoug & Go., Kr.ania.
 • 1914 Insekt og sopskade paa gran- og furukongler. Tidsskr. f. Skovbrug.
 • 1914 Skadeinsekter i fr0- og plantesenger. Sammesteds.
 • 1914 Eplesugere og bladtseger paa epletrser. Ukeskrift for Landbruk.

ReferanserEdit

 1. ^ a b Norsk biografisk leksikon, 9. okt. 2017, Wilhelm Maribo Schøyen, Wilhelm_Schøyen
 2. ^ Münster, T. G. 1920.
 3. ^ Natvig, L. R. 1944.
 4. ^ Litteraturliste fra Norsk Entomologisk Tidsskr. 1920.

LitteraturEdit

Eksterne lenkerEdit