Militære grader og distinksjoner i Sovjetunionen 1919-1954

Militære grader og distinksjoner i Sovjetunionen 1919-1954 viser de tjenstegrader under de ulike befalsordninger som fantes fra 1919 til 1954 i de sovjetiske væpnede styrker og paramilitære organer. Efter Oktoberrevolusjonen avskaffet bolsjevikene militære grader og distinksjoner. Det viste seg å være upraktisk i krig. Derfor inførtes i 1919 et system med stillingsdistinksjoner i Den røde armé og i Den røde flåte. Disse erstattes i 1935 av et system med militære grader. De ulike befalsstillinger ble markert med forskjellige geometriske tegn. Dette var først også saken ved de militære graderne. Men i 1943 introdusertes distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type.

Innen 1935 hadde NKVD sin forgjenger GPU benyttet et system ved stillingskategorier liknende det som bruktes i Den røde armé, men når arméen introduserte militære grader ble et system med spesielle tjenestegrader innført. I 1937 begynte NKVD at bruke de samme distinksjoner som Den røde armé for å utmerke sine spesielle grader. I 1943 introdusertes distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type også for NKVD og for det nye NKBG. I 1945 fikk alt personell i NKVD og NKGB militære grader. I 1952 ble spesielle tjenstegrader gjeninnført for NKVD sin etterfølger MVD og for NKGB sin etterfølger MGB. GULAG benyttet seg av stillingsdistinksjoner til 1943 da de begynte å bruke NKGB sine grader og distinksjoner.

I 1936 ble militære grader innført i grensevakta og de interne tropper, men med samme type av distinksjoner som bruktes av sikkerhetsorganene i NKVD. I 1937 innførtes de samme distinksjoner som i Den røde armé og i 1943 distinksjoner av tsarrussisk type. I 1931 ble stillingsdistinksjoner av samme type som i Den røde armé innført i den sovjetiske milits. I 1936 ble et system med spesielle tjenestegrader og nye distinksjoner tatt i bruk i militsen. I 1939 vendte militsen tilbake til distinksjoner av Den røde armé sin type og i 1943 innførtes distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type. I 1947 ble transportmilitsen overført til MGB sin kontrolle og et nyt organ for transportsikkerhet etablert, GOU. Personalet fikk militære grader og distinksjoner av tsarrussisk type

Personalet ved statsbanene fikk tjenestedrakter med stillingsbetegnelser i 1934. I 1943 inførtes tjenestegrader og militærlignende distinksjoner til jernbaneuniformen. Disse ble i 1950 også innført for MVD og kullgruveministeriet sine jernbaner, og i 1953 for jernbanene til jerngruveindustrien. I 1948 ble tjenestedrakter og distinksjoner innført for finans- og bankvesenet. Distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type ble i 1943 innført for utenriksministeriet. Kullindustrien og gruvedriften fikk i 1947 tjenestegrader og uniformer med distinksjoner på kravene. Tjenestegradene ble opphevet i 1954.

Den røde arméRediger

1919-1922Rediger

Stillingsdistinksjoner i henhold til ordre fra det revolusjonære militærråd № 116 av 16. januar 1919.

Efter Oktoberrevolusjonen avskaffet bolsjevikene militære grader og distinksjoner i den røde armé de opprettet. Det viste seg å være upraktisk i krig. Derfor inførtes i 1919 et system med stillingsdistinksjoner:[1]

 1. Lagfører
 2. Nestkommanderende tropp
 3. Kompaniadjutant
 4. Troppssjef
 5. Kompanisjef
 6. Bataljonssjef
 7. Regimentssjef
 8. Brigadesjef
 9. Divisjonssjef
 10. Armékommandør
 11. Frontkommandør

1922-1924Rediger

Innføringen av en reglementert uniforme i 1922 medførte også at distinksjonene ble regulert mer detaljert. Den grunnleggende typen distinksjoner ble beholdt, men de ble overført til underarmene der de lades på 18 x 5 cm store merker i våpenfarge.[2]

Distinksjon Stilling
Нарукавный знак 19220.png Rødarmist (Her: Infanteri)
Нарукавный знак 19221.png Lagfører og likestilte (Her: Artilleri)
Нарукавный знак 19222.png Nestkommanderende tropp og likestilte (Her: Konvojevakt)
Нарукавный знак 19223.png Kompaniadjutant og likestilte (Her: Artilleri)
Нарукавный знак 1922-1.png Troppssjef og likestilte (Her: Sambandstroppene)
Нарукавный знак 1922-2.png Nestkommanderende kompani, kompanisjef og likestilte (Her: Jernbanetroppene)
Нарукавный знак 1922-3.png Nestkommanderende selvstendig kompani, sjef selvstendig kompani, bataljonssjef og likestilte (Her: Administrativt og økonomisk personell)
Нарукавный знак 1922-4.png Nestkommanderende selvstendig bataljon, sjef selvstendig bataljon, nestkommanderende regimente, regimentssjef og likestilte (Her: Hoveddirektoratet for økonomisk styring)
1922-в1.png Brigadesjef og likestilte (Her: Generalstab ved hovedkvarteret)
1922-в2.png Sjef for selvstendig brigade, divisjonssjef og likestilte (Her: Generalstab ved artilleriet)
1922-в3.png Korpssjef, stedfortredende armékommandør, armékommandør og likestilte (Her: Kavaleri)
1922-в4.png Kommandør for selvstendig armé, frontkommandør og likestilte
1922-в5н.png Øverstkommanderende
Kilde: [2]

1924-1935Rediger

I 1924 ble det innført et mer utviklet system for distinksjonering i den røde armé. Systemet bygget på att alle befalsstillinger i hæren og luftforsvaret ble lagt til en av 14 tjenestekategorier (K1-K14).[3]

Kategorier Red Army flag.svg

Stillinger i hæren

Flag of the Soviet Air Force.svg

Stillinger i luftforsvaret

Distinksjoner
K1 Patruljefører og likestilte Yngre mekaniker RA I K1b 1924.jpg
Lagfører og likestilte RA I K1a 1924.jpg
K2 Nestkommanderende tropp og likestilte Mekaniker RA I K2b 1924.jpg
Kompaniadjutant Eldre mekaniker RA I K2a 1924.jpg
K3 Troppssjef og likestilte Troppssjef RA I K3 1924.jpg
K4 Sjef selvstendig tropp og likestilte Yngre flyger RA I K4 1924.jpg
K5 Kompanisjef
Kompanipolitruk og likestilte
Eldre flyger RA I K5 1924.jpg
K6 Nestkommanderende bataljon Vingsjef RA I K6 1924.jpg
K7 Bataljonssjef
Bataljonskommissær og likestilte
Skvadronssjef RA I K7 1924.jpg
K8 Nestkommanderende regimente og likestilte Sjef for selvstendig skvadron RA I K8 1924.jpg
K9 Regimentssjef
Regimentskommissær og likestilte
Sjef for luftving RA I K9 1924.jpg
K10 Brigadesjef
Brigadekommissær og likestilte
Sjef for flystasjon RA I K10 1924.jpg
K11 Divisjonssjef
Divissjonskommissær og likestilte
Sjef for flybrigade RA I K11 1924.jpg
K12 Korpssjef
Korpskommissær og likestilte
ingen tilsvarende RA I K12-13 1924.jpg
K13 Stedfortredende armékommandør og likestilte Stedfortredende kommandør for luftforsvaret
K14 Armékommandør
Armékommissær og likestilte
Kommandør for luftforsvaret RA I K14 1924.jpg
Kilde:[1][4]

1935–1940Rediger

Militære grader ble introdusert ved en resolusjon vedtatt av Sovnarkom den 22. september 1935. Samtidig ble de tidligere brukte tjenestekategoriene avskaffet. Nye distinksjoner ble introdusert 2. desember 1935. Graden "yngre løytnant" ble introdusert 20. august 1937.[5]

Soldater og militære befal
Grader Distinksjoner
på kravene
Distinksjoner
på underarmene
Rødarmist Red Army 1935 collar small krasnoarmeyets.svg inget
Lagfører Red Army 1935 collar small otdelyonnyi komandir.svg inget
Nestkommanderende tropp Red Army 1935 collar small mladshy komvzvod.svg inget
Kompaniadjutant Red Army 1935 collar small starshina.svg inget
Yngre løytnant
introdusert i 1937
Red Army 1937 collar small mladshy leytenant.svg RKKA 1937 chevron OF1c mladshy leytenant.svg
Løytnant Red Army 1935 collar small leytenant.svg RKKA 1935 chevron OF1b leytenant.svg
Eldre løytnant Red Army 1935 collar small starshy leytenant.svg RKKA 1935 chevron OF1a starshy leytenant.svg
Kaptein Red Army 1935 collar small kapitan.svg RKKA 1935 chevron OF2 kapitan.svg
Major Red Army 1935 collar small mayor.svg RKKA 1935 chevron OF3 mayor.svg
Oberst Red Army 1935 collar small polkovnik 1940 & podpolkovnik.svg RKKA 1935 chevron OF5 polkovnik.svg
Kombrig Red Army 1935 collar small kombrig.svg RKKA 1935 chevron OF6 kombrig.svg
Komdiv Red Army 1935 collar small komdiv.svg RKKA 1935 chevron OF7 komdiv.svg
Komkor Red Army 1935 collar small komkor.svg RKKA 1935 chevron OF8 komkor.svg
Komandarm av 2. klasse Red Army 1935 collar small komandarm 2-go ranga.svg RKKA 1935 chevron OF9b komandarm 2-go ranga.svg
Komandarm av 1. klasse Red Army 1935 collar small komandarm 1-go ranga.svg RKKA 1935 chevron OF9a komandarm 1-go ranga.svg
Marskalk av Sovjetunionen Red Army Marshal 1935 .svg RKKA 1935 chevron OF10 marshal.svg
Kilde: [5]
Politiske befal
Grader Distinksjoner
på kravene
Distinksjoner
på underarmene
Stedfortredende politruk
introdusert i 1939
Red Army 1935 collar small starshina.svg RKKA commissar star.svg
Yngre politruk RKKA collar small junior politruk.svg RKKA commissar star.svg
Politruk RKKA collar small politruk.svg RKKA commissar star.svg
Eldre politruk RKKA collar small senior politruk.svg RKKA commissar star.svg
Bataljonskommissær RKKA collar small battalion commissar.svg RKKA commissar star.svg
Regimentskommissær RKKA collar small regimental commissar 1935 senior battalion commissar 1940.svg RKKA commissar star.svg
Brigadkommissær RKKA collar small brigade commissar.svg RKKA commissar star.svg
Divisjonskommissær RKKA collar small division commissar.svg RKKA commissar star.svg
Korpsskommissær RKKA collar small corps commissar.svg RKKA commissar star.svg
Armékommissær av 2. klasse RKKA collar small army commissar 2nd rank.svg RKKA commissar star.svg
Armékommissær av 1. klasse RKKA collar small army commissar 1st rank.svg RKKA army commissar 1st rank star.svg
Kilde: [5]

1940–1943Rediger

I 1940 ble det introdusert generalsgrader for det høyeste militære befal. Da fikk også underbefalet sersjantgrader.[5]

Soldater og militære befal
Grader Distinksjoner
på kravene
Distinksjoner
på underarmene
Rødarmist RKKA 1941 collar small OR1 krasnoarmeyets.svg inget
Gefreiter RKKA 1941 collar small OR2 yefreitor.svg inget
Yngre sersjant RKKA 1941 collar small OR5 mladshy serzhant.svg inget
Sersjant RKKA 1941 collar small OR6 serzhant.svg inget
Eldre sersjant RKKA 1941 collar small OR7 starshy serzhant.svg inget
Eldste sersjant Red Army 1941 collar small starshina.svg inget
Yngre løytnant RKKA 1940 collar small OF1c mladshy leytenant.svg RKKA 1940 chevron OF1c mladshy leytenant.svg
Løytnant RKKA 1940 collar small OF1b leytenant.svg RKKA 1940 chevron OF1b leytenant.svg
Eldre løytnant RKKA 1940 collar small OF1a starshy leytenant.svg RKKA 1940 chevron OF1a starshy leytenant.svg
Kaptein RKKA 1940 collar small OF2 kapitan.svg RKKA 1940 chevron OF2 kapitan.svg
Major RKKA 1940 collar small OF3 mayor.svg RKKA 1940 chevron OF3 mayor OF4 podpolkovnik.svg
Oberstløytnant Red Army 1940 collar small podpolkovnik.svg
Oberst Red Army 1940 collar small polkovnik.svg RKKA 1940 chevron OF5 polkovnik.svg
Generalmajor RKKA 1940 collar OF6 general-mayor.svg RKKA 1940 chevron OF6 OF7 OF8 general.svg
Generalløytnant RKKA 1940 collar OF7 general-leytenant.svg
Generaloberst RKKA 1940 collar OF8 general-polkovnik.svg
Armégeneral RKKA 1940 collar OF9 general armii.svg RKKA 1940 chevron OF9 general armii.svg
Marskalk av Sovjetunionen RKKA 1940 collar OF10 marshal.svg RKKA 1940 chevron OF10 marshal.svg
Kilde: [5]
Distinksjoner for generaler i våpenfarger 1940-1941. Fra venstre til høyre:Flyvevåpenet, Ingeniørvåpenet, Panservåpenet, Generalstaben.
Distinksjoner for generaler i feltfarger 1941-1943.
Politiske befal

I 1940 ble det politiske befal avskaffet og erstattet av nestkommanderende for politiske saker. I midten av 1941 ble det politiske befal gjeninnført, for igjen å bli avskaffet litt over et år senere. Denne gang ville de nestkommanderende for politiske saker ha de samme grader og distinksjoner som det militære befal.

Grader Distinksjoner
på kravene
Distinksjoner
på underarmene
Stedfortredende politruk Red Army 1935 collar small starshina.svg RKKA commissar star.svg
Yngre politruk RKKA collar small junior politruk.svg RKKA commissar star.svg
Politruk RKKA collar small politruk.svg RKKA commissar star.svg
Eldre politruk RKKA collar small senior politruk.svg RKKA commissar star.svg
Bataljonskommissær RKKA collar small battalion commissar.svg RKKA commissar star.svg
Regimentskommissær RKKA collar small regimental commissar 1935 senior battalion commissar 1940.svg RKKA commissar star.svg
Brigadkommissær RKKA collar small brigade commissar.svg RKKA commissar star.svg
Divisjonskommissær RKKA collar small division commissar.svg RKKA commissar star.svg
Korpsskommissær RKKA collar small corps commissar.svg RKKA commissar star.svg
Armékommissær av 2. klasse RKKA collar small army commissar 2nd rank.svg RKKA commissar star.svg
Armékommissær av 1. klasse RKKA collar small army commissar 1st rank.svg RKKA army commissar 1st rank star.svg
Kilde: [5]

1943-1954Rediger

I 1943 innførtes distinksjoner av tsarrussisk type i Den røde armé

Mannskap og sersjanter
Våpenarts- og troppeartstegn Mannskap og sersjanter
Inget tegn
Infanteriet
1943inf-p20.png 1943inf-p19.png 1943inf-p18n.png 1943inf-p17.png 1943inf-p16.png 1943inf-p15.png
USSR A Cavalry emblem - 1924.gif
Kavaleriet
214-й кавалерийский полк 1943cav-p19.png 1943cav-p18.png 1943cav-p17.png 1943cav-p16.png 1943cav-p15.png
RAF AF branch insignia1936.gif
Flyvevåpenet
1943avia-p20.png 108-й бомбардировочный авиационный полк 1943avia-p18.png 1943avia-p17.png 1943avia-p16.png 1943avia-p15.png
RussianArtilleryForcesCollar.png
Artilleriet
1943art-p20.png 1943art-p19.png 1943art-p18.png 1943art-p17.png 1943art-p16.png 1943art-p15.png
RAF A emb-Armoured forces1936.gif
Panservåpenet
1943btv-p20.png 1943btv-p19.png 1943btv-p18.png 1943btv-p17.png 1943btv-p16.png 1943btv-p15.png
Avtochasty 1936.png
Transporttroppene
1943auto-p20.png 1943auto-p19.png 1943auto-p18.png 1943auto-p17.png 1943auto-p16.png 77-й автомобильный полк
Med1936-1.png
Sanitetskorpset
1943med-p20.png 1943med-p19.png 1943med-p18.png 1943med-p17.png 1943med-p16.png 1943med-p15.png
Vet1936.png
Veterinærkorpset
1943vet-p20.png 1943vet-p19.png 1943vet-p18.png 1943vet-p17.png 1943vet-p16.png 1943vet-p15.png
Engineer1924 forces emb n9619.png
Ingeniørvåpenet
1943ing p20.png 1943ing p19.png 1943ing p18.png 1943ing p17.png 1943ing p16.png 1943ing p15.png
Communication1936 forces emb n9618.png
Sambandstroppene
1943svjaz p20.png 1943svjaz p19.png 1943svjaz p18.png 1943svjaz p17.png 1943svjaz p16.png 1943svjaz p15.png
Dorozhnye vojska 1944.png
Veibyggertroppene
1943dor-p20.png 1943dor-p19.png 1943dor-p18.png 1943dor-p17.png 1943dor-p16.png 1943dor-p15.png
Zheleznodorozhnye vojska.png
Jernbanetroppene
Militære kommunikasjonstjenesten
4-я железнодородная бригада 1943zd p19.png 1943zd p18.png 1943zd p17.png 1943zd p16.png 1943zd p15.png
Collar insignia of Pontoon Corps.png
Pontongtroppene
1943ponton-p20.png 1943ponton-p19.png 1943ponton-p18.png 1943ponton-p17.png 1943ponton-p16.png 1943ponton-p15.png
Pioneer.png
Sappørtroppen
1943sap-p20.png 1943sap-p19.png 1943sap-p18.png 1943sap-p17.png 1943sap-p16.png 1943sap-p15.png
Topograph1943.png
Topografiske troppene
1943top-p20.png 1943top-p19.png 1943top-p18.png 1943top-p17.png 1943top-p16.png 1943top-p15.png
Techznak.png
Kjemiske troppene
1943chim-p20.png 1943chim-p19.png 1943chim-p18.png 1943chim-p17.png 1943chim-p16.png 1943chim-p15.png
Elektrotech.png
Elektrotekniske troppene
1943elektro-p20.png 1943elektro-p19.png 1943elektro-p18.png 1943elektro-p17.png 1943elektro-p16.png 1943elektro-p15.png
Grader Menig Gefreiter Yngre sersjant Sersjant Eldre sersjant] Eldste sersjant
Kilde:[6]
Offiserer og generaler
Våpenarts- og troppeartstegn Offiserer Generaler
Inget tegn
Infanteriet
1943inf-p12.png 1943inf-p11.png 1943inf-p10.png 1943inf-p09.png 1943inf-p08.png 1943inf-p07.png 1943inf-p06.png 1943inf-p05.png 1943inf-p04.png 1943inf-p03.png
Кавалерия.png
Kavaleriet
1943cav-p12.png 1943cav-p11.png 1943cav-p10.png 1943cav-p09.png 1943cav-p08.png 1943cav-p07.png 1943cav-p06.png
RAF AF branch insignia1936.gif
Flyvevåpenet
1943avia-p12.png 1943avia-p11.png 1943avia-p10.png 1943avia-p09.png 1943avia-p08.png 1943avia-p07.png 1943avia-p06.png 1943avia-p05.png 1943avia-p04.png 1943avia-p03.png
Collar insignia of Aviation Engineering Service.png
Flyvetekniske korps
1943avia-p12i.png 1943avia-p11i.png 1943avia-p10i.png 1943avia-p09i.png 1943avia-p08i.png 1943avia-p07i.png 1943avia-p06i.png
RussianArtilleryForcesCollar.png
Artilleriet
1943art-p12.png 1943art-p11.png 1943art-p10.png 1943art-p09.png 1943art-p08.png 1943art-p07.png 1943art-p06.png 1943art-p05.png 1943art-p04.png 1943art-p03.png
RussianArtilleryForcesCollar.png
Artilleritekniske korps
1943art-p12i.png 1943art-p11i.png 1943art-p10i.png 1943art-p09i.png 1943art-p08i.png 1943art-p07i.png 1943art-p06i.png 1943inf-p05.png 1943inf-p04.png 1943inf-p03.png
RAF A emb-Armoured forces1936.gif
Panservåpenet
1943btv-p12.png 1943btv-p11.png 1943btv-p10.png 1943btv-p09.png 1943btv-p08.png 1943btv-p07.png 1943btv-p06.png
RAF A emb-Armoured forces1936.gif
Pansertekniske korps
1943btv-p12i.png 1943btv-p11i.png 1943btv-p10i.png 1943btv-p09i.png 1943btv-p08i.png 1943btv-p07i.png 1943btv-p06i.png
Avtochasty 1936.png
Transporttroppene
1943auto-p12.png 1943auto-p11.png 1943auto-p10.png 1943auto-p09.png 1943auto-p08.png 1943auto-p07.png 1943auto-p06.png
Avtochasty 1936.png
Transporttekniske korps
1943auto-p12i.png 1943auto-p11i.png 1943auto-p10i.png 1943auto-p09i.png 1943auto-p08i.png 1943auto-p07i.png 1943auto-p06i.png
Med1936-1.png

Sanitetskorpset
1943med-p12.png 1943med-p11.png 1943med-p10.png 1943med-p09.png 1943med-p08.png 1943med-p07.png 1943med-p06.png 1943med-p05.png 1943med-p04.png 1943med-p03.png
Vet1936.png

Veterinærkorpset
1943vet-p12.png 1943vet-p11.png 1943vet-p10.png 1943vet-p09.png 1943vet-p08.png 1943vet-p07.png 1943vet-p06.png 1943vet-p05.png 1943vet-p04.png 1943vet-p03.png
Justiz 1936.png

Militærjuridiske korps
1943just-p12.png 1943just-p11.png 1943just-p10.png 1943just-p09.png 1943just-p08.png 1943just-p07.png 1943just-p06.png 1943just-p05.png 1943just-p04.png 1943just-p03.png
Emblintend1942.gif
Intendanturkorpset
1943int-p12.png 1943int-p11.png 1943int-p10.png 1943int-p09.png 1943int-p08.png 1943int-p07.png 1943int-p06.png 1943tech-p05.png 1943tech-p04.png 1943tech-p03.png
Engineer1924 forces emb n9619.png
Ingeniørvåpenet
1943ing p12.png 1943ing p11.png 1943ing p10.png 1943ing p09.png 1943ing p08.png 1943ing p07.png 1943ing p06.png
Engineer1924 forces emb n9619.png
Ingeniørtekniske korps ved Ingeniørvåpenet
1943ing p12i.png 1943ing p11i.png 1943ing p10i.png 1943ing p09i.png 1943ing p08i.png 1943ing p07i.png 1943ing p06i.png
Communication1936 forces emb n9618.png
Sambandstroppene
1943svjaz p12.png 1943svjaz p11.png 1943svjaz p10.png 1943svjaz p09.png 1943svjaz p08.png 1943svjaz p07.png 1943svjaz p06.png
Communication1936 forces emb n9618.png
Ingeniørtekniske korps ved Sambandstroppene
1943svjaz p12i.png 1943svjaz p11i.png 1943svjaz p10i.png 1943svjaz p09i.png 1943svjaz p08i.png 1943svjaz p07i.png 1943svjaz p06i.png
Dorozhnye vojska 1944.png
Ingeniørvåpenet:
Veibyggertroppene
1943dor-p12.png 1943dor-p11.png 1943dor-p10.png 1943dor-p09.png 1943dor-p08.png 1943dor-p07.png 1943dor-p06.png
Dorozhnye vojska 1944.png
Ingeniørtekniske korps ved Veibyggertroppene
1943dor-p12i.png 1943dor-p11i.png 1943dor-p10i.png 1943dor-p09i.png 1943dor-p08i.png 1943dor-p07i.png 1943dor-p06i.png
Zheleznodorozhnye vojska.png
Ingeniørvåpenet:
Jernbanetroppene
Zheleznodorozhnye vojska.png

Militære kommunikasjonstjenesten

1943zd p12.png 1943zd p11.png 1943zd p10.png 1943zd p09.png 1943zd p08.png 1943zd p07.png 1943zd p06.png
Zheleznodorozhnye vojska.png
Ingeniørtekniske korps ved Jernbanetroppene
Zheleznodorozhnye vojska.png
Ingeniørtekniske korps ved det Militære kommunikasjonstjeneste
1943zd-p12i.png 1943zd p11i.png 1943zd p10i.png 1943zd p09i.png 1943zd p08i.png 1943zd p07i.png 1943zd p06i.png
Collar insignia of Pontoon Corps.png
Ingeniørvåpenet: Pontongtroppene
1943ponton-p12.png 1943ponton-p11.png 1943ponton-p10.png 1943ponton-p09.png 1943ponton-p08.png 1943ponton-p07.png 1943ponton-p06.png
Collar insignia of Pontoon Corps.png
Ingeniørtekniske korps ved Pontongtroppene
1943ponton-p12i.png 1943ponton-p11i.png 1943ponton-p10i.png 1943ponton-p09i.png 1943ponton-p08i.png 1943ponton-p07i.png 1943ponton-p06i.png
Pioneer.png
Ingeniørvåpenet: Sappørtroppene
1943sap-p12.png 1943sap-p11.png 1943sap-p10.png 1943sap-p09.png 1943sap-p08.png 1943sap-p07.png 1943sap-p06.png
Pioneer.png
Ingeniørtekniske korps ved Sappørtroppene
1943sap-p12i.png 1943sap-p11i.png 1943sap-p10i.png 1943sap-p09i.png 1943sap-p08i.png 1943sap-p07i.png 1943sap-p06i.png
Topograph1943.png
Topografiske troppene
1943top-p12.png 1943top-p11.png 1943top-p10.png 1943top-p09.png 1943top-p08.png 1943top-p07.png 1943top-p06.png
Topograph1943.png
Ingeniørtekniske korps ved de Topografiske troppene
1943top-p12i.png 1943top-p11i.png 1943top-p10i.png 1943top-p09i.png 1943top-p08i.png 1943top-p07i.png 1943top-p06i.png
Techznak.png
Kjemiske troppene
1943chim-p12.png 1943chim-p11.png 1943chim-p10.png 1943chim-p09.png 1943chim-p08.png 1943chim-p07.png 1943chim-p06.png
Techznak.png
Ingeniørtekniske korps ved de Kjemiske troppene
1943chim-p12i.png 1943chim-p11i.png 1943chim-p10i.png 1943chim-p09i.png 1943chim-p08i.png 1943chim-p07i.png 1943chim-p06i.png
Elektrotech.png
Ingeniørvåpenet: Elektrotekniske troppene
1943elektro-p12.png 1943elektro-p11.png 1943elektro-p10.png 1943elektro-p09.png 1943elektro-p08.png 1943elektro-p07.png 1943elektro-p06.png
Elektrotech.png
Ingeniørtekniske korps ved de Elektrotekniske troppene
1943elektro-p12i.png 1943elektro-p11i.png 1943elektro-p10i.png 1943elektro-p09i.png 1943elektro-p08i.png 1943elektro-p07i.png 1943elektro-p06i.png
Grader Yngre løytnant Løytnant Eldre løytnant Kaptein Major Oberstløytnant Oberst Generalmajor Generalløytnant Generaloberst
Grader ved de Ingeniørtekniske korps Yngre tekniker-løytnant Tekniker-løytnant Eldre tekniker-løytnant Ingeniør-kaptein Ingeniør-major Ingeniør-oberstløytnant Ingeniør-oberst
Kilde:[7]
Armégeneraler og marskalker
Grader Armégeneral Marskalker av våpenart/troppeart Overmarskalker av våpenart/troppeart Marskalk av Sovjetunionen
Generalissimo av Sovjetunionen
Distinksjoner 1943inf-p02.png с ноября 1943 с ноября 1943 с ноября 1943 1943svjaz p02.png 1943ing p02.png 1943art-p01.png 1943avia-p01.png 1943btv-p01.png 1943svjaz p01.png 1943ing p01.png 1943inf-p00.png
Våpenarts- og troppeartstegn Artilleriet Flyvevåpenet Panservåpenet Sambandstroppene Ingeniørvåpenet Artilleriet Flyvevåpenet Panservåpenet Sambandstroppene Ingeniørvåpenet
Kilde:[8]

Den røde flåteRediger

1924-1935Rediger

Kategorier Naval Ensign of the Soviet Union (1924-1935).svg
Stillinger i sjøforsvaret
Distinksjoner
på underarmene
n/a Rødflåtist SNMR3601.png
K1 Gruppefører
Nestlagfører og likestilte
SNMR2401.png
Båtsmann
Lagfører og likestilte
SNMR2402.png
K2 Nestkommanderende for en kamppost
Eldre båtsmann og likestilte
SNMR2403.png
Høybåtsmann
Kompaniadjutant og likestillte
SNMR2404.png
K3 Batterisjef og likestillte SNMR2405.png
K4
K5 Gruppesjef og likestillte SNMR2406.png
K6 Sjef skip 4. rangen
Sektorsjef og likestillte
SNMR2407.png
K7 Sjef skip 3. rangen
Sjef minesveiper og likestillte
SNMR2408.png
K8 Sjef patruljebåt
Nestkommanderende skip av 1. rang og likestillte
SNMR2409.png
K9 Sjef skip av 2. rang
Sjef jager og likestillte
SNMR2410.png
K10 Sjef skip av 1. rang
Sjef krysser
Sjef for eskadre av lette skip og likestillte
SNMR2411.png
K11 Sjef for eskadre av 2. rang
Sjef slagskip og likestillte
SNMR2412.png
K12 Flotiljesjef og likestillte SNMR2413.png
K13 Flåtekommandør og likestillte SNMR2414.png
K14 Kommandør for sjøforsvaret None.svg
Kilde: [9]

1935-1940Rediger

Matroser og militære befal
Grader Distinksjoner
på underarmene
Rødflåtist SNMR3601.png
Lagfører SNMR2402.png
Kvartermester SNMR2403.png
Overbotsmann
introdusert i 1937
SNMR2404.png
Yngre løytnant
introdusert i 1937
RAF N F1-3SubLt 1940.gif
Løytnant RAF N F1-2LtNavy 1940.gif
Eldre løytnant RAF N F1-1FirstLtNavy 1940.gif
Kapteinløytnant RAF N F2CaptainLt 1940.gif
Kaptein av 3. klasse RAF N F3LtCommander 1940.gif
Kaptein av 2. klasse RAF N F4Commander 1940.gif
Kaptein av 1. klasse RAF N F5CaptainNavy 1940.gif
Flaggmann av 2. klasse RAF N F6Flagman2 1940.gif
Flaggmann av 1. klasse RAF N F7Flagman1 1940.gif
Flåteflaggmann av 2.klasse RAF N F8FlagmanNavy2 1940.gif
Flåteflaggmann av 1. klasse RAF N F9FlagmanNavy1 1940.gif
Kilde: [10]
Politiske befal
Grader Distinksjoner
på underarmene
Stedfortredende politruk
introdusert i 1939
Замполитрука1.png
Yngre politruk Jr.politruk Navy RKKF 1935-1942.png
Politruk Politruk (komissar) NAVY RKKF 1935-1942.jpg
Eldre politruk Senior politruk RKKF 1935-1942.jpg
Bataljonskommissær Batalion komissar RKKF 1935-1942.jpg
Regimentskommissær Colonel komissar NAVY RKKF 1935-1942.jpg
Brigadkommissær Brig komissar NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Divisjonskommissær Div komissar NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Korpsskommissær Corps commissar RKKF 1935-1940.jpg
Armékommissær av 2. klasse Army komissar 2r NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Armékommissær av 1. klasse Army komissar 1r NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Kilde: [10]
Marinens flyvevåpen og kystforsvaret
Marinens flyvevåpen Kystforsvaret
Militære grader Distinksjoner Militære grader Distinksjoner
Frakk og hvit jumper Jakke og blå jumper Frakk og hvit jumper Jakke og blå jumper
Lagfører Ок ввс ш.png Ок ввс вмф.png Lagfører Ок бо ш.png Ок бо вмф.png
Nestkommanderende tropp Млквз ввс ш.png Млквзв ввс вмф.png Nestkommanderende tropp Млквз бо ш.png Млквзв бо вмф.png
Kompaniadjutant Ст ввс ш.png Старшина ввс вмф.png Kompaniadjutant Ст бо ш.png Старшина бо вмф.png
Yngre løytnant
introdusert i 1937
Младший лейтенант ввс ш.png Младший лейтенант ввс.png Yngre løytnant
introdusert i 1937
Младший лейтенант бо ш.png Младший лейтенант бо.png
Militærtekniker 2. klasse Вт2р ввс ш.png Вт2р ввс.png Løytnant Лейтенант бо ш.png Лейтенант бо.png
Eldre løytnant Старший лейтенант ввс1 ш.png Старший лейтенант ввс ш.png Eldre løytnant Старший лейтенант бо ш.png Старший лейтенант бо ш.png
Kaptein Капитан ввс ш.png Капитан ввс.png Kaptein Капитан бо ш.png Капитан бо.png
Militæringeniør 2. klasse Ви2р ввс ш.png Ви2р ввс.png Major Майор бо ш.png Майор бо.png
Oberst Полковник ввс ш.png Полковник ввс.png Oberst Полковник бо ш.png Полковник бо.png
Kombrig Комбриг ввс ш.png Комбриг во.png Kombrig Комбриг бо ш.png Комбриг бо.png
Divisonsingeniør Комдив ввс ш.png Комдив ввс.png Komdiv Комдив бо ш.png Комдив бо.png
Komkor Комкор ввс ш.png Комкор ввс.png Komkor Комкор бо ш.png Комкор бо.png
Komandarm av 2. klasse Командарм 2 ранга ввс ш.png Командарм 2 ранга ввс.png Komandarm av 2. klasse Командарм 2 ранга бо ш.png Командарм 2 ранга бо.png
Kilde: [11]

1940–1943Rediger

I 1940 ble det introdusert admiralsgrader for det høyeste militære befal. Da fikk også underbefalet kvartermestergrader.[12]

Matroser, kystartillerister, marineinfanterister og militære befal
Grader i flåten Grader i kystartilleriet og
marineinfanteriet
Distinksjoner
på underarmene
Rødflåtist Rødarmist SNMR3601.png
Eldre rødflåtist Gefreiter RAF N R1RedNavyMan 1918-1945.gif
Kvartermester av 2. klasse Yngre sersjant RAF N R2SeniorRedNavyMan 1940-1946.gif
Kvartermester av 1. klasse Sersjant (RKKF) Squad Leader.png
Overkvartermester Eldre sersjant RAF N R8Starshina 1924-1940.gif
Fenrik Eldste sersjant (RKKF) Michman1943.png
Yngre løytnant RAF N F1c-MlLt sleeve.png
Løytnant RAF N F1b-Lt sleeve.png
Eldre løytnant RAF N F1a-StLt sleeve.png
Kapteinløytnant Kaptein RAF N F2-KaptLt sleeve.png
Kaptein av 3. klasse Major RAF N F3-Kapitan-3rd sleeve.png
Kaptein av 2. klasse Oberstløytnant RAF N F4-Kapitan-2nd sleeve.png
Kaptein av 1. klasse Oberst RAF N F5-Kapitan-1st sleeve.png
Kontreadmiral Generalmajor RAF N F6-KontAdm sleeve.png
Viseadmiral Generalløytnant RAF N F7-VizeAdm sleeve.png
Admiral Generaloberst RAF N F8-Admiral sleeve.png
Flåteadmiral ingen tilsvarende RAF N F9-AdmFlota sleeve.png
Kilde: [12]
Politiske befal

I 1940 ble det politiske befal avskaffet og erstattet av nestkommanderende for politiske saker. I midten av 1941 ble det politiske befal gjeninnført, for igjen å bli avskaffet litt over et år senere. Denne gang ville de nestkommanderende for politiske saker ha de samme grader og distinksjoner som det militære befal.

Grader Distinksjoner
på underarmene
Stedfortredende politruk
introdusert i 1939
Замполитрука1.png
Yngre politruk Jr.politruk Navy RKKF 1935-1942.png
Politruk Politruk (komissar) NAVY RKKF 1935-1942.jpg
Eldre politruk Senior politruk RKKF 1935-1942.jpg
Bataljonskommissær Batalion komissar RKKF 1935-1942.jpg
Regimentskommissær Colonel komissar NAVY RKKF 1935-1942.jpg
Brigadkommissær Brig komissar NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Divisjonskommissær Div komissar NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Korpsskommissær Corps commissar RKKF 1935-1940.jpg
Armékommissær av 2. klasse Army komissar 2r NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Armékommissær av 1. klasse Army komissar 1r NAVY RKKF 1935-1942.jpeg
Kilde: [13]

1943-1954Rediger

Flåten
Distinksjoner Matroser Kvartermester
Jakke Черноморский флот Каспийская военная флотилия Дунайская военная флотилия/Днепровская военная флотилия Тихоокеанский флот Краснознамённый Балтийский флот 1943kor-p15.png
Jumper 1943kor-p20fl.png 1943kor-p19fl.png 1943kor-p18fl.png 1943kor-p17fl.png
Grader Matros Overmatros Kvartermester av 2. klasse Kvartermester av 1. klasse Overkvartermester Fenrik
Distinksjoner Offiserer Admiraler
Sjøoffiserer 1943kor-p12.png 1943kor-p11.png 1943kor-p10.png 1943kor-p09.png 1943kor-p08.png 1943kor-p07.png 1943kor-p06.png 1943kor-p05.png 1943kor-p04.png 1943kor-p03.png 1943kor-p02.png 1943kor-p01.png
Marineingeniører 1943kor-p12i.png 1943kor-p11i.png 1943kor-p10i.png 1943kor-p09i.png 1943kor-p08i.png 1943kor-p07i.png 1943kor-p06i.png 1943kor-p05i.png 1943kor-p04i.png 1943kor-p03i.png
Distinksjoner på underarmene UdSSR Navy 1943-1991 OF1c insignia.svg UdSSR Navy 1943-1991 OF1b insignia.svg UdSSR Navy 1943-1991 OF1a insignia.svg UdSSR Navy 1943-1991 OF2 insignia.svg UdSSR Navy 1943 OF3 insignia.svg UdSSR Navy 1943 OF4 insignia.svg UdSSR Navy 1943 OF5 insignia.svg UdSSR Navy 1943 OF6 insignia.svg UdSSR Navy 1943 OF7 insignia.svg UdSSR Navy 1943-1991 OF8 insignia.svg UdSSR Navy 1943-1955 OF9 insignia.svg UdSSR Navy 1943-1955 OF9 insignia.svg
Grader for Sjøoffiserer Yngre løytnant Løytnant Eldre løytnant Kapteinløytnant Kaptein av 3. klasse Kaptein av 2. klasse Kaptein av 1. klasse Kontreadmiral Viseadmiral Admiral Flåteadmiral
(1943-1945) (1945-1953)
Grader for Marineingeniører Yngre tekniker-løytnant Tekniker-løytnant Eldre tekniker-løytnant Ingeniør-kapteinløytnant Ingeniør-kaptein 3. klasse Ingeniør-kaptein 2. klasse Ingeniør-kaptein 1. klasse Ingeniør-kontreadmiral Ingeniør-viseadmiral Ingeniør-admiral

Kilde:[13]

Kystforsvaret

Til kystforsvaret hørte kystartilleriet og marineinfanteriet. Se også nedenfor under "Marinens enheter i hærens uniformer" for marinens landstyrker i kystforsvaret.

Distinksjoner Mannskap Sersjanter
Jakke Онежская военная флотилия Северный флот Черноморский флот Каспийская военная флотилия Амурская краснознамённая флотилия 1943goast-p15.png
Jumper Части и учреждения ВМФ, не входящие в состав флотов (флотилий) 1943goast-p19fl.png 1943goast-p18fl.png 1943goast-p17fl.png
Grader Matros Overmatros Yngre sersjant Sersjant Eldre sersjant Eldste sersjant
Distinksjoner Offiserer Generaler
Kystartilleri
Marineinfanteri
1943goast-p12.png 1943goast-p11.png 1943goast-p10.png 1943goast-p09.png 1943goast-p08.png 1943goast-p07.png 1943goast-p06.png 1943goast-p05.png 1943goast-p04.png 1943goast-p03.png
Grader Yngre løytnant Løytnant Eldre løytnant Kaptein Major Oberstløytnant Oberst Generalmajor Generalløytnant Generaloberst
Kystforsvarsingeniører 1943goast-p12i.png 1943goast-p11i.png 1943goast-p10i.png 1943goast-p09i.png 1943goast-p08i.png 1943goast-p07i.png 1943goast-p06i.png 1943goast-p05i.png 1943goast-p04i.png 1943goast-p03i.png
Grader Yngre tekniker-løytnant Tekniker-løytnant Eldre tekniker-løytnant Ingeniør-kaptein Ingeniør-major Ingeniør-oberstløytnant Ingeniør-oberst Ingeniør-generalmajor Ingeniør-generalløytnant Ingeniør-generaloberst

Kilde:[13]

Marinens flyvevåpen

Flygende enheter; for bakkeenheter se nedenfor under "Marinens enheter i hærens uniformer."

Distinksjoner Mannskap Sersjanter
Jakke Черноморский флот Балтийский флот Северный флот Части, не входящие с состав флотов и флотилий Тихоокеанский флот 1943moravia-p15.png
Jumper Каспийская военная флотилия 1943moravia-p19fl.png 1943moravia-p18fl.png 1943moravia-p17fl.png
Grader Matros Overmatros Yngre sersjant Sersjant Eldre sersjant Eldste sersjant
Distinksjoner Offiserer Generaler
Marinens flyvevåpen 1943moravia-p12.png 1943moravia-p11.png 1943moravia-p10.png 1943moravia-p09.png 1943moravia-p08.png 1943moravia-p07.png 1943moravia-p06.png 1943moravia-p05.png 1943moravia-p04.png 1943moravia-p03.png
Grader Yngre løytnant Løytnant Eldre løytnant Kaptein Major Oberstløytnant Oberst Flyver-generalmajor Flyver-generalløytnant Flyver-generaloberst
Flyvetekniske korps 1943moravia-p12i.png 1943moravia-p11i.png 1943moravia-p10i.png 1943moravia-p09i.png 1943moravia-p08i.png 1943moravia-p07i.png 1943moravia-p06i.png 1943moravia-p05i.png 1943moravia-p04i.png 1943moravia-p03i.png
Grader Yngre tekniker-løytnant Tekniker-løytnant Eldre tekniker-løytnant Ingeniør-kaptein Ingeniør-major Ingeniør-oberstløytnant Ingeniør-oberst Generalmajor ved det flyvetekniske korps Generalløytnant ved det flyvetekniske korps Generaloberst ved det flyvetekniske korps

Kilde:[13]

Marinens sanitetskorps
Distinksjoner Offiserer Generaler
Med militærmedisinsk utdanning 1943mormed-p12.png 1943mormed-p11.png 1943mormed-p10.png 1943mormed-p09.png 1943mormed-p08.png 1943mormed-p07.png 1943mormed-p06.png 1943mormed-p05.png 1943mormed-p04.png 1943mormed-p03.png
Uten militærmedisinsk utdanning 1943mormedu-p12.png 1943mormedu-p11.png 1943mormedu-p10.png 1943mormedu-p09.png 1943mormedu-p08.png 1943mormedu-p07.png 1943mormedu-p06.png 1943mormedu-p05.png 1943mormedu-p04.png 1943mormedu-p03.png
Grader Yngre løytnant ved marinens sanitetskorps Løytnant ved marinens sanitetskorps Eldre løytnant ved marinens sanitetskorps Kaptein ved marinens sanitetskorps Major ved marinens sanitetskorps Oberstløytnant ved marinens sanitetskorps Oberst ved marinens sanitetskorps Generalmajor ved marinens sanitetskorps Generalløytnant ved marinens sanitetskorps Generaloberst ved marinens sanitetskorps

Kilde:[13]

Marinens veterinærkorps
Distinksjoner Offiserer Generaler
1943morvet-p12.png 1943morvet-p11.png 1943morvet-p10.png 1943morvet-p09.png 1943morvet-p08.png 1943morvet-p07.png 1943morvet-p06.png 1943morvet-p05.png 1943morvet-p04.png 1943morvet-p03.png
Grader Yngre løytnant ved marinens veterinærkorps Løytnant ved marinens veterinærkorps Eldre løytnant ved marinens veterinærkorps Kaptein ved marinens veterinærkorps Major ved marinens veterinærkorps Oberstløytnant ved marinens veterinærkorps Oberst ved marinens veterinærkorps Generalmajor ved marinens veterinærkorps Generalløytnant ved marinens veterinærkorps Generaloberst ved marinens veterinærkorps

Kilde:[13]

Marinens administrative korps
Distinksjoner Offiserer
1943moradm-p12.png 1943moradm-p11.png 1943moradm-p10.png 1943moradm-p09.png 1943moradm-p08.png 1943moradm-p07.png 1943moradm-p06.png
Grader Yngre løytnant ved marinens administrative korps Løytnant ved marinens administrative korps Eldre løytnant ved marinens administrative korps Kaptein ved marinens administrative korps Major ved marinens administrative korps Oberstløytnant ved marinens administrative korps Oberst ved marinens administrative korps

Kilde:[13]

Marinens militærjuridiske korps
Distinksjoner Offiserer Generaler
1943morjust-p12.png 1943morjust-p11.png 1943morjust-p10.png 1943morjust-p09.png 1943morjust-p08.png 1943morjust-p07.png 1943morjust-p06.png 1943morjust-p05.png 1943morjust-p04.png 1943morjust-p03.png
Grader Yngre justis-løytnant Justis-løytnant Eldre justis-løytnant Justis-kaptein Justis-major Justis-oberstløytnant Justis-oberst Justis-generalmajor Justis-generalløytnant Justis-generaloberst

Kilde:[13]

Marinens enheter i hærens uniformer
Mannskap Sersjanter

Distinksjoner
Черноморский флот Балтийский флот Северный флот Части, не входящие с состав флотов и флотилий нелётные части Тихоокеанского флота 1943morarm-p15.png
Våpenarts- og troppeartstegn 1941moravia.png 1941morbtv.png 1941morart.png 1943moring.png 1943mortech.png
Våpenart/troppeart Bakkeenheter til Marinens flyvevåben Panserenheter til Marineinfanteriet Infanteri i Kystforsvaret Feltartilleri i Kystforsvaret Ingeniørvåpen i Kystforsvaret Kjemiske tropper i Kystforsvaret
Grader Matros Overmatros Yngre sersjant Sersjant Eldre sersjant Eldste sersjant
Offiserer
Distinksjoner 1943morarm-p06.png 1943morarm-p07.png 1943morarm-p08.png 1943morarm-p09.png 1943morarm-p10.png 1943morarm-p11.png 1943morarm-p12.png
Grader Oberst Oberstløytnant Major Kapteinløytnant
(i hærens uniform)
Eldre løytnant Løytnant Yngre løytnant
Våpenarts- og troppeartstegn 1941morart.png 1943moring.png 1941mormed.png 1943mor.png 1941morvet.png 1941moravia.png 1943morint.png
Våpenart/troppeart Feltartilleri i Kystforsvaret Tekniske tropper i Kystforsvaret Marinens sanitetskorps Sjøoffiserer
Marineingeniører
Marinens veterinærkorps Marinens flyvevåpen (bakkeenheter) Intendantur-
korpset

Kilde:[13]

NKVDRediger

I 1946 ble NKVD omorganisert fra et folkekommissariat til et ministerium (MVD). Men allerede i 1943 ble statssikkerhetsorganene ett eget folkekommisariat, NKGB (se nedenfor).[14]

1935-1937Rediger

Innen 1935 hadde NKVD sin forgjenger GPU benyttet et system ved stillingskategorier liknende det som bruktes i Den røde armé, men når arméen introduserte militære grader ble et system med spesielle tjenestegrader (Специальное звание) for statssikkerhet tatt i bruk.[15]

Generalkommissær for statssikkerhet Kommissær for statssikkerhet av 1. klasse Kommissær for statssikkerhet av 2. klasse Kommissær for statssikkerhet av 3. klasse Eldre major for statssikkerhet Major for statssikkerhet Kaptein for statssikkerhet Eldre løytnant for statssikkerhet Løytnant for statssikkerhet Yngre løytnant for statssikkerhet Sersjant for statssikkerhet
петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936 петлица ГБ 1936
н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936 н/з гб 1936
Kilder:[15][16]

1937-1943Rediger

I 1937 begynte NKVD at bruke de samme distinksjoner som Den røde armé for å utmerke sine spesielle grader.[17]

Generalkommissær for statssikkerhet Kommissær for statssikkerhet av 1. klasse Kommissær for statssikkerhet av 2. klasse Kommissær for statssikkerhet av 3. klasse Eldre major for statssikkerhet Major for statssikkerhet
петлица ГБ 1937 Нквд1936вс5 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937
Kilde:[17]
Kaptein for statssikkerhet Eldre løytnant for statssikkerhet Løytnant for statssikkerhet Yngre løytnant for statssikkerhet Sersjant for statssikkerhet
петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937 петлица ГБ 1937
Kilde:[17]

1943-1945Rediger

I 1943 introdusertes distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type også for NKVD. Samtidig ble de spesielle gradene unner Kommissær for innenriksvesenet endrete for å samsvare med de militære gradene.[18]

Generalkommissær for innenriksvesenet Kommissær for innenriksvesenet
1. klasse
Kommissær for innenriksvesenet
2. klasse
Kommissær for innenriksvesenet
3. klasse
Kommissær for innenriksvesenet
Til venstre, den første variant. погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943
Kilde:[18]
Oberst for innenriksvesenet Oberstløytnant for innenriksvesenet Major for innenriksvesenet Kaptein for innenriksvesenet Eldre løytnant for innenriksvesenet Løytnant for innenriksvesenet Yngre løytnant for innenriksvesenet
погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943
Kilde:[18]

1945-1952Rediger

I 1945 ble generalkommissæren for innenriksvesenet utnevnt til marskalk av Sovjetunionen, medens kommissærene for innenriksvesenet ble utnevnte til generaler. Annet personell fikk også militære grader i stedet for spesielle grader.[19]

Marskalk av Sovjetunionen Armégeneral Generaloberst Generalløytnant Generalmakjor
погоны 1943 погоны 1943 погоны 1943 погон 1943 погоны 1943 погон 1943 погоны 1943 погон 1943
Oberst Oberstløytnant Major Kaptein Eldre løytnant Løytnant Yngre løytnant
погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943
Kilde:[18]

1952-1954Rediger

Spesielle grader ble gjeninnført i MVD i 1952. [20]

General for innenriksvesenet General for innenriksvesenet 1. klasse General for innenriksvesenet 2. klasse General for innenriksvesenet 3. klasse Oberst for innenriksvesenet Oberstløytnant for innenriksvesenet Ingeniør-Oberstløytnant for innenriksvesenet Major for innenriksvesenet
1952 1952 1952 1952 погоны ГБ 1946 погоны Гб 1946 погоны 1946 погоны ГБ 1946
Kaptein for innenriksvesenet Eldre løytnant for innenriksvesenet Løytnant for innenriksvesenet Yngre løytnant for innenriksvesenet Eldste sersjant for innenriksvesenet Eldre sersjant for innenriksvesenet Sersjant for innenriksvesenet Yngre sersjant for innenriksvesenet
погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погон 1952 погон 1952 погон 1952 погон 1952

Kilde:[20]

NKGBRediger

Folkekommissariatet for statssikkerhet eller NKGB, var navnet på den sovjetiske hemmelige politi, etterretnings- og mot-etterretningsstyrken som eksisterte fra 3. februar 1941 til 20. juli 1941, og igjen i 1943 før den var omdøpt til Ministeriet for statssikkerhet (MGB) i 1946.[21]

1943-1945Rediger

I 1943 introdusertes distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type også for NKGB.[18]

Generalkommissær for statssikkerhet Kommissær for statssikkerhet av 1. klasse Kommissær for statssikkerhet av 2. klasse Kommissær for statssikkerhet av 3. klasse Kommissær for statssikkerhet
Til venstre, den første variant. погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943
Kilde:[18]
Oberst for statssikkerhet Oberstløytnant for statssikkerhet Major for statssikkerhet Kaptein for statssikkerhet Eldre løytnant for statssikkerhet Løytnant for statssikkerhet Yngre løytnant for statssikkerhet
погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943
Kilde:[18]
Elste sersjant for spesiell tjeneste Eldre sersjant for spesiell tjeneste Sersjant for spesiell tjeneste Yngre sersjant for spesiell tjeneste
погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943
Kilde:[22]

1945-1952Rediger

I 1945 ble generalkommissæren for statssikkerhet marskalk av Sovjetunionen, medens kommissærene for statssikkerhet ble generaler. Annet personell fikk også militære grader i stedet for spesielle grader.[19]

Marskalk av Sovjetunionen Armégeneral Generaloberst Generalløytnant Generalmakjor
погоны 1943 погоны 1943 погоны 1943 погон 1943 погоны 1943 погон 1943 погоны 1943 погон 1943
Oberst Oberstløytnant Major Kaptein Eldre løytnant Løytnant Yngre løytnant
погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946
Eldste sersjant Eldre sersjant Sersjant Yngre sersjant
Погоны погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943

1952-1954Rediger

Spesielle grader ble gjeninnført i MGB i 1952.[23]

General for statssikkherhet General for statssikkherhet 1. klasse General for statssikkherhet 2. klasse General for statssikkherhet 3. klasse Oberst for statssikkherhet Oberstløytnant for statssikkherhet Major for statssikkherhet
1952 1952 1952 1952 погоны ГБ 1946 погоны Гб 1946 погоны ГБ 1946
Kaptein for statssikkherhet Eldre løytnant for statssikkherhet Løytnant for statssikkherhet Yngre løytnant for statssikkherhet Eldste sersjant for statssikkherhet Eldre sersjant for statssikkherhet Sersjant for statssikkherhet Yngre sersjant for statssikkherhet
погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1946 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943 погоны ГБ 1943

Kilde:[24]

GULAGRediger

GULAG benyttet seg fra 1936 av ett system med stillingsdistinksjoner. Når GULAG i 1943 overførtes til NKGB begynte de å bruke deres grader og distinksjoner.

Høyere personell Eldre personell Mellompersonell Yngre personell Menig personell
петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ петлица ГУЛАГ
Befalskategori 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ingen
Jevnbyrdig med Komdiv Kombrig Oberst Major Kaptein Eldre løytnant Løytnant Kompani-
adjutant
Nk tropp Lagfører Rødarmist
Kilde: [25]

Befalskategori 1 (leder for Gulag) var Kommissær for statssikkerhet av 2. klasse, befalskategori 2 (nestleder for Gulag) var Kommissær for statssikkerhet av 3. klasse og de hadde NVKDs uniform og distinkjsoner.

 • 7 - Militært personell ved vaktenhetene bar en trekant i sølv på kragespeilet.
 • 9 - Teknisk-administrativt og politisk personell ved vaktenhetene bar en rød trekant på kragespeilet.
 • 10 - Teknisk personell bar kryssede hammere og skiftenøkkel på kragespeilet.

Grensevakt og interne tropperRediger

Våpenfargen for grensevakta var grønn og for de interne tropper rød.

1936-1937Rediger

Innen 1935 hadde grensevakta og de interne tropper benyttet et system ved stillingskategorier liknende det som bruktes i Den røde armé. I 1936 ble militære grader innført også for grensevakt og interne tropper, men med samme type av distinksjoner som bruktes av sikkerhetsorganene i NKVD.

Militære befal og rødarmister
Komkor Komdiv Kombrig Oberst Major Kapitan Eldre løytnant Løytnant Befals-
aspirant
Kompani-
adjutant
Nk tropp Lagfører Rødarmist
петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица ГБ 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936 петлица 1936
н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 inget inget inget inget inget
Politiske befal
Korps-
kommissær
Divisjons-
kommissær
Brigade-
kommissær
Regiments-
kommissær
Bataljons-
kommissær
Eldre politruk Politruk
петлица ГБ 1936 н\з 1937 петлица ГБ 1936 н\з 1937 птлица 1936 н\з 1937 петлица ГБ 1936 н\з 1937 птлица 1936 н\з 1937 петлица ГБ 1936 н\з 1937 петлица ГБ 1936 н\з 1937
Sivilmilitære befal
Divisjonslege Brigadeintendant Militærjurist 1. klasse Militærlege 2. klasse Militæringeniør 3. klasse Intendanturtekniker 1. klasse Militærveterinær-
feltskærer
петлица 1937 н\з 1937 петлица 1937 н\з 1937 петлица 1937 н\з 1937 петлица 1937 н\з 1937 петлица 1937 н\з 1937 петлица 1937 н\з 1937 петлица 1937 н\з 1937

Kilde:[26][27]

1937-1940Rediger

I 1940 innførtes de samme distinksjoner som i Den røde armé for grensevakta og de interne tropper.

Militære befal
Komkor Komdiv Kombrig Oberst Major T) Kaptein Eldre løytnant Løytnant Yngre løytnant
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937
н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937

T) = Med tegn for panservåpen

Politiske befal
Korps-
kommissær
Divisjons-
kommissær
Brigade-
kommissær
Regiments-
kommissær
Bataljons-
kommissær
Eldre politruk Politruk Yngre politruk Stedfortredende politruk
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937
н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937
Sivilmilitære befal
Divisjonsintendant Brigadlege Militærjurist 1. klasse Militærlege 2. klasse Militæringeniør 3. klasse Intendanturtekniker 1. klasse Militærveterinær-

feltskærer

Yngre militærtekniker
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 птлица 1937
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 птлица 1937
Yngre befal og rødarmister
Kompaniadjutant Nk tropp Lagfører T) Rødarmist
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937

T) = Med tegn for Speider 1. klasse (kavaleri)

Kilde:[28]

1940-1943Rediger

Militære befal
Oberst Oberstløytnant Major Kaptein Eldre løytnant Løytnant Yngre løytnant
петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940
петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940
н\з 1940 н\з 1940 н\з 1940 н\з 1940 н\з 1940 н\з 1940 н\з 1940
Politiske befal
Korps-

kommissær

Divisjons-

kommissær

Brigade-

kommissær

Brigade-

kommissær

Eldre bataljons-

kommissær

Bataljons-

kommissær

Eldre politruk Politruk Yngre politruk
петлица 1937 петлица 1937 петлица 1937 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940
петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940
н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937 н\з 1937
Sersjanter og mannskap
Eldste sersjant Eldre sersjant Sersjant Yngre sersjant Gefreiter Rødarmist
петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940 петлица 1940

Kilde:[28][29]

1943-1954Rediger

I 1943 innførtes distinksjoner av tsarrussisk type i grensevakta og de interne tropper. Våpenfargen for offiserer ved de interne tropper ble endret til blått i 1943, men sersjanter og mannskap hadde fortsatt rødt.

Generaler
Generaloberst Generalløytnant Justis-
generalløytnant
Generalmajor Generalmajor
ved saniteskorpset
погоны 1943 погон 1943 погон 1943 погоны 1943 погон 1943 погоны 1943 погоны 1943 погоны 1943 погон 1943 погоны 1943 погоны 1943
Offiserer, ingeniørtekniske offiserer og intendanturoffiserer
Oberst Oberstløytnant Ingeniørmajor Kaptein Eldre løytnant
ved intendantur-
korpset
Løytnant Yngre løytnant
погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943
Militærjurister, militærlege og militærveterinære
Justisoberst Oberstløytnant
ved sanitets-
korpset
Major ved
veterinær-
korpset
Justiskapten Eldre løytnant
ved
sanitets-
korpset
Løytnant ved
veterinær-
korpset
Yngre
justisløytnant
погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943
Sersjanter og mannskap
Eldste sersjant Eldre sersjant Sersjant Yngre sersjant Gefreiter Menig
погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943
погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943 погон 1943

Kilde:[29][30]

MilitsenRediger

Arbeiderenes og bøndenes milits var navnet på det sovjetiske politi.

1923-1925Rediger

Opprinnelig ble et system med stillingsdistinksjoner brukt i i den sovjetiske milits.

Kategori Distinksjon Kategori Distinksjon Kategori Distinksjon Kategori Distinksjon Kategori Distinksjon
Leder for republikkens
milits
Мил1922з3.png 16 Мил19227.png 14-13 Мил19225.png 10 Мил19223.png 8-7 Мил19221.png
17 Мил19228.png 15 Мил19226.png 12-11 Мил19224.png 9 Мил19222.png 6-1 Мил19220.png
Kilde: [31] [32]

Grønne kragespeiler med svarte kanter ble brukt av fot- og avdelingspoliti, administrativt og økonomisk personale og personale for kriminell etterforskning. Gule kragesepiler med svart kant ble brukt av ridende politi.[31]

1925-1926Rediger

I 1925 ble et nytt distinksjonssystem innført. Det var fortsatt basert på stillinger.

Stilling Distinksjon Stilling Distinkson
Leder for militsen i RSFSR Мил1925з3.png Vise fylkesmilitssjef Мил192513.png
Nestleder for militsen i RSFSR Мил1925з2.png Avdelingsleder i fylkesmilitisen Мил1925161.png
Avdelingsleder i sentraladministrasjonen til NKVD Мил192520.png Leder for avdelingspolitiet i et fylke Мил192510.png
Leder for militskontoret og vise avdelingssjef i sentraladministrasjonen Мил192519.png Leder for distriktspolitiet i Moskva Мил192515.png
Leder for militsavdelingen i en guvernementsledelse Мил192523.png Leder for byens politiavdeling i en guvernementsby Мил192512.png
Leder for militsen i en oblast i Nord-Kaukasus, Ural og Fjernøsten Мил192526.png Nestleder for byens politiavdeling i en guvernementsby Мил19259.png
Nestleder for militsen i en oblast i Nord-Kaukasus, Ural og Fjernøsten Мил192518.png Leder for distriktspolitiet i Nord-Kaukasus, Ural og Fjernøsten Мил192514.png
Leder for militsen i et guvernement Мил192521.png Leder for militsen i en volost Мил192511.png
Leder for militisen i et område i Nord-Kaukasus, Ural og Fjernøsten Мил192524.png Kvartersansvarlig Мил19258.png
Nestleder for militisen i et område i Nord-Kaukasus, Ural og Fjernøsten Мил192522.png Eldre militsmann Мил19257.png
Fylkesmilitsleder Мил192517.png Militsmann Мил19220.png
Kilde:[31]

1926-1927Rediger

I 1926 ble det innført et forenklet system basert på navngitte stillingsdistinksjoner. Militsen i autonome republikker og autonome oblaster hadde kragespeiler i blå farge.[31]

Stilling Distinksjon Stilling Distinksjon
Leder for militsen i RSFSR Мил1926з1.png Leder for militsen i et fylke, distrikt eller bydistrikt i Moskva Мил19262р.png
Nestleder for militsen i RSFSR Мил1926з2.png Leder for politiet i en volost eller by Мил19261р2.png
Leder for militskontoret i sentraladministrasjonen til NKVD
Leder for avdelingspolitiet til RSFSR
Мил1926з3.png Instruktør for guvernementsreserven Мил19261р-21.png
Nestleder for militskontoret i sentraladministrasjonen til NKVD
Nestleder for avdelingspolitiet til RSFSR
Leder for militsen i en kraj eller oblast
Leder for militsen i Moskvas og Leningrads guvernementer
Мил19264р1.png Kvartersansvarlig Мил19261р1.png
Leder for militsen i et guvernement eller område Мил19263р.png Eldre militsmann Мил19261р.png
Kilde:[31]

1927-1928Rediger

Ordenstjeneste
Stilling Distinksjon
Leder av Republikkens milits Мил19271з.png
Nestleder av Republikkens milits Мил19272з.png
Nestleder av sentraladministrasjonen til NKVD
Leder for militsen i et oblast/kraj/Moskvas guvernement/Leningrads guvernement
Мил19264р.png
Leder av den administrative avdeling av eksekutivkomiteen i et guvernement/autonomt oblas/område
Leder for en underavdeling av av eksekutivkomiteen i et kraj/autonomt oblast</Moskvas guvernement/Leningrads guvernement
Politisk inspektør i sentraladministrasjonen til NKVD
Мил19263р.png
Leder av den administrative avdeling av eksekutivkomiteen og leder for militsen i et fylke/Moskva/kraj/oblast
Eldre inspektør for den administrative avdelingen til eksekutivkomiteen for et kraj/olast/guvernement/område
Leder av en militsunderavdeling i den administrative avdelingen til eksekutivkomiteen i et guvernement/oblast
Inspektør i militsavdelingen i sentraladministrasjonen til NKVD
Sekretær i i sentraladministrasjonen til NKVD
Leder av militsen i en by
Мил19262р.png
Leder av militsavdelingen i den administrative avdelingen til en byeksekutivkomitee
Leder av den administrative avdeling i en kraj/oblast/guvernement/område
Sekretær i militsavdelingen i sentraladministrasjonen til NKVD
Мил19261р.png
Leder av en underavdeling av bymilitsen
Leder av militsen i en volost/region
Inspektør (instruktør) i den administrative avdeling i et fylke
Leder for avdelinger, tjenester og underavdelinger av militsen i kraj, oblast, autonome oblast, guvernement, område
Мил1926и5.png
Leder av kampenhet i guvernementsreserven Мил1926и3.png

Leder for avdelinger, tjenester og underavdelinger av militsen i et fylke
Kvartersansvarlig
Troppssjef i guvernementsreserven
Мил1926и2.png
Eldre militsmann
Lagfører i guvernementsreserven
Мил1926и1.png
Militsmann Мил19260.png
Kilde: [31]
Kriminell etterforskning
Stilling Distinksjon
Leder for avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD Мил19274р.png
Leder av underavdeling for etterforskning i den administrative avdelingen til til eksekutivkomiteen i et kraj/oblast/Moskvas guvernement/Leningrads guvernement
Leder for sentrale tjenestehundskolen I avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Eldre inspektør i den aktive underavdeling av avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Мил19273р.png
Leder av underavdeling for etterforskning i administrative avdelingen til eksekutivkomiteen i autonomt oblast/område
Inspektør i den aktive underavdeling av avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Мил19272р.png
Sekretær i avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Leder av underavdeling for etterforskning i den administrative avdelingen til eksekutivkomitee for kraj/oblast/autonome oblast/guvernement/område
Мил19271р.png
Inspektør for den aktive enheten av en underavdeling for etterforskning Мил19274к.png
Instruktør ved den sentrale hundeskolen
Leder for byhundeskole
Мил19273к.png
Tjenestehundtrener Мил19272к.png
Agent 1. klasse Мил19271к.png
Agent for kriminell etterforskning Мил19260.png
Kilde: [31]

1928-1931Rediger

Ordenstjeneste
Leder av Republikkens milits Мил1928вс10.png
Nestleder av Republikkens milits Мил1928вс2.png
Nestleder av den administrative avdeling i kraj/oblast
Eldre inspektør i militsadministrasjonen til NKVD
Мил19284.png
Nestleder av den administrative avdeling i område/autonomt oblast/guvernement
Inspektør i militsadministrasjonen til NKVD
Eldre inspektør i den administrative avdeling i kraj/oblast
Мил19283.png
Leder av den admiminstrative avdeling og militsen i et fylke
Nestleder av den admiminstrative avdeling i et fylke/region
Inspektør i den administrative avdeling i kraj/oblast
Eldre inspektør i den administrative avdeling i guvernement/område/autonomt oblast
Sekretær til lederen av Republikkens milits
Мил19282.png
Leder/nestleder av byavdeling av militsen
Avdelingsleder i bedriftsmilitsen
Leder av volostmilitsen
Reservekompanisjef
Inspektør i den administrative avdelingen i guvernemen/område/autonomt oblast/fylke
Мил19281.png
Kvartersansvarlig
Eldre militsmann på landsbygda
Leder av militsstyrke
Мил192810.png
Militsmann Мил19280.png
Kilde: [31]
Kriminell etterforskning
Leder for avdelingen for etterforskning i sentraladministrasjonen til NKVD Мил1928ур4.png
Leder av underavdelingen for etterforskningen til den administrative avdelingen til eksekutivkomiteen i kraj/oblast/Moskvas guvernement/Leningrads guvernement
Leder av den sentrale tjenestehundskolen i avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Eldre inspektør i den aktive underavdeling av avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Мил1928ур3.png
Leder av underavdeling for etterforskning i administrative avdelingen til eksekutivkomiteen i guvernement/autonomt oblast/område
Inspektør i den aktive underavdeling av avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Мил1928ур2.png
Sekretær i avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Leder av underavdeling for etterforskning i den administrative avdelingen til eksekutivkomitee for kraj/oblast/autonome oblast/guvernement/område
Instruktør i den sentrale tjenestehundskolen i avdelningen for etterforskning vid sentraladministrasjonen til NKVD
Leder av lokal tjenestehundskole
Мил1928ур1.png
Agent 1. klasse
Tjenestehundtrener
Мил1928ур10.png
Kilde: [31]

1931-1936Rediger

I 1931 ble distinksjoner på kragespeiler av samme type som i Den røde armé innført i den sovjetiske milits.

Kategori Uniformsjakke Kappe Kategori Uniformsjakke Kappe
13
альт=
Мил1930швс4.png 6 Мвд1930сс4.png Мил1930шсс4.png
12
альт=
Мил1930швс3.png 5
альт=
11
альт=
Мил1930швс2.png 4
альт=
1930шср2.png
10
альт=
Мил1930швс1.png 3
альт=
Мил1930шсс3.png
9
альт=
2
альт=
8
альт=
1
альт=
Мил1930шмс2.png
7
альт=
Menig militsmann
альт=
Kilde: [33]

1936-1939Rediger

I 1936 ble et system med spesielle tjenestegrader av militsen tatt i bruk. Det betydde også nye distinksjoner.

Høyere befal Eldre befal
Overdirektør av militsen Direktør av militsen Inspektør av militsen Eldre major av militsen Major av militsen Kaptein av militsen Eldre løytnant av militsen
Kragespeil петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936
Mellombefal Yngre befal Mannskap
Løytnant av militsen Yngre løytnant av militsen Sersjant av militsen Befalsaspirant Kompaniadjutant av militsen Lagfører av militsen Eldre militsmann Militsmann
Kragespeil петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936 петлица ркм 1936

Kilde:[34]

1939-1943Rediger

I 1939 vendte militsen tilbake til distinksjoner av Den røde armé sin type.

Befal
Overdirektør av militsen Direktør av militsen Inspektør av militsen Eldre major av militsen Major av militsen Kaptein av militsen Eldre løytnant av militsen Løytnant av militsen
Kragespeil på uniformsjakke 1939mil-pg02.png 1939mil-pg03.png 1939mil-pg04.png 1939mil-pg05.png 1939mil-pg06.png 1939mil-pg07.png 1939mil-pg08.png 1939mil-pg09.png
Kragespeil på kappe 1939mil-ps02.png 1939mil-ps03.png 1939mil-ps04.png 1939mil-ps05.png 1939mil-ps06.png 1939mil-ps07.png 1939mil-ps08.png 1939mil-ps09.png
Yngre befal og mannskap
Yngre løytnant av militsen Sersjant av militsen Kompaniadjutant av militsen Lagfører av militsen Eldre militsmann Militsmann
Kragespeil på uniformsjakke 1939mil-pg10.png 1939mil-pg11.png 1939mil-pg16.png 1939mil-pg17.png 1939mil-pg18.png 1939mil-pg20.png
Kragespeil på kappe 1939mil-ps10.png 1939mil-ps11.png 1939mil-ps16.png 1939mil-ps17.png 1939mil-ps18.png 1939mil-ps20.png
Tjenstetegn på underarmene
Militsbefal Politiske befal Statens bilinspeksjon Traffikkregulering
знак милиции 1939 знак милиции 1939 знак милиции 1939 знак милиции 1939

Kilde:[34]

1943-1948Rediger

I 1943 innførtes distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type for militsen. Samtidig ble de spesielle tjenestegradene endrete for å samsvare med de militære gradene. For det høyere befal introdusertes imidlertid kommissærgrader.

Høyere befal Eldre befal
Kommissær av militsen 1. klasse Kommissær av militsen 2. klasse Kommissær av militsen 3. klasse Oberst av militsen Oberstløytnant av militsen Major av militsen
погон милиции 1953 погон милиции 1953 погон милиции 1953 погон милиции 1953 погон милиции 1953 погон милиции 1953
Mellombefal Yngre befal Mannskap
Kaptein av militsen Eldre løytnant av militsen Løytnant av militsen Yngre løytnant av militsen Eldste sersjant av militsen Eldre sersjant av militsen Sersjant av militsen Yngre sersjant av militsen Eldre militsmann Militsmann
1943mil-p09.png 1943mil-p10.png 1943mil-p11.png 1943mil-p12.png 1943mil-p15.png 1943mil-p16.png 1943mil-p17.png 1943mil-p18.png 1943mil-p19.png 1943mil-p20.png

Kilde:[35]

1947-1958Rediger

I 1947 ble militsens våpenfarge endret fra blå til rød, og skulderstroppene ble like brede som i militæret.

Høyere befal
Kommissær av militsen 1. klasse Kommissær av militsen 2. klasse Kommissær av militsen 3. klasse
погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947
Eldre befal og mellombefal
Oberst
av militsen
Oberstløytnant
av militsen
Major
av militsen
Kaptein
av militsen
Eldre løytnant
av militsen
Løytnant
av militsen
Yngre løytnant
av militsen
погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947
Yngre befal og mannskap
Eldste sersjant
av militsen
Eldre sersjant
av militsen
Sersjant
av militsen
Yngre sersjant
av militsen
Eldre
militsmann
Militsmann
погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947 погон милиции 1947

Kilde:[35]

TransportsikkerhetRediger

I 1947 ble transportmilitsen overført til MGB sin kontrolle og et nyt organ for transportsikkerhet etablert, Hoveddirektoratet for sikkerhet ved jernbane- og vanntransport (GOU). Korpset fikk sorte uniformer og våpenfargen ble bringebærfarge. Personalet fikk militære grader og den laveste grad ble yngre sersjant. I 1952 fikk korpset navnet transportmilits, nye uniformer og spesielle tjenstegrader (ikke militære) inførtes. Året etter førtes transportmilitsen tilbake til den vanlige militsens ansvarsområde.[36]

Høyere og eldre befal
Generaloberst Generalløytnant Generalmajor Oberst Oberstløytnant Major
погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947
Mellom og yngre befal
Kaptein Eldre løytnant Løytnant Yngre løytnant Eldste sersjant Eldre sersjant Sersjant Yngre sersjant
погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947 погоны ту мгб ссср 1947

Kilde:[36]

BrannvesenetRediger

1936 1937-1939
Kategori By-
brannvesenet BBV
Paramilitære brannvesenet PMB Kategori By-
brannvesenet
Paramilitære brannvesenet
1936 Fra 16.06.1936 Fra 13.09.1936 Fra 17.11.1937 Fra 15.04.1938 Fra 26.02.1939
BBV PMB Kragen Underarmene Kragespeil Underarmene Kragespeil Overarmene Kragespeil Kragespeil Kragespeil
Menig n/a Нз ряд гпо 1936.png Пож0 ряд 1936.png Нз ряд 1936.png Пож1 ряд 1936.png Знак впо 1936 года.png Menig Пож ряд гпо.png Пож ряд.png uten endringer
К-1 К-1 n/a Нз ряд1 гпо 1936.png Пож0 ряд1 1936.png Нз ряд1 1936.png Пож1 ряд1 1936.png Знак впо 1936 года.png К-1, К-2 Пож серж гпо.png Пож серж.png uten endringer
К-2 К-2 n/a Нз ряд2 гпо 1936.png Пож0 ряд1 1936.png Нз ряд2 1936.png Пож1 ряд2 1936.png Знак впо 1936 года.png
К-3 n/a n/a Нз ряд3 гпо 1936.png
К-4 К-3 знак по 1936 Нз мс1 гпо 1936.png Пож мс 1936.png Нз мс1 1936.png Пож мс1 1936.png Знак впо 1936 года.png К-3 Пож мс1 гпо.png Пож мс1.png uten endringer
К-5 К-4 знак по 1936 Нз мс2 гпо 1936.png Пож мс 1936.png Нз мс2 1936.png Пож1 мс2 1936.png Знак впо 1936 года.png К-4 Пож мс2 гпо.png Пож мс2.png uten endringer
К-6 К-5 знак по 1936 Нз мс3 гпо 1936.png Пож мс 1936.png Нз мс3 1936.png Пож1 мс3 1936.png Знак впо 1936 года.png К-5 Пож мс3 гпо.png Пож мс3.png uten endringer
К-7 К-6 знак по 1936 Нз мс4 гпо 1936.png Пож мс 1936.png Нз мс4 1936.png Пож1 мс4 1936.png Знак впо 1936 года.png К-6 Пож мс4 гпо.png Пож мс4.png uten endringer
К-8 К-7 знак по 1936знак по 1936 Нз сс1 гпо 1936.png Пож сс 1936.png Нз сс1 1936.png Пож1 сс1 1936.png Знак впо 1936 года.png К-7 Пож сс1 гпо.png Пож сс1.png uten endringer
К-9 К-8 знак по 1936знак по 1936 Нз сс2 гпо 1936.png Пож сс 1936.png Нз сс2 1936.png Пож1 сс2 1936.png Знак впо 1936 года.png К-8 Пож сс2 гпо.png Пож сс2.png uten endringer
К-10 К-9 знак по 1936знак по 1936 Нз сс3 гпо 1936.png Пож сс 1936.png Нз сс3 1936.png Пож1 сс3 1936.png Знак впо 1936 года.png К-9 Пож сс3 гпо.png Пож сс3.png uten endringer
К-11 К-10 знак по 1936знак по 1936знак по 1936 Нз вкс1 гпо 1936.png Пож внс 1936.png Нз вкс1 1936.png Пож1 вс 1936.png Знак впо 1936 года.png К-10 Пож вс1 гпо.png Пож вс1.png Пож вс12.png
К-12 К-11 знак по 1936знак по 1936знак по 1936 Нз вкс2 гпо 1936.png Пож внс 1936.png Нз вкс2 1936.png Пож1 вс2 1936.png Знак впо 1936 года.png К-11 Пож вс3 гпо.png Пож вс3.png Пож вс22.png
К-13 К-12 знак по 1936знак по 1936знак по 1936 Нз вкс3 гпо 1936.png Пож внс 1936.png Нз вкс3 1936.png Пож1 вс3 1936.png Знак впо 1936 года.png К-12 Пож вс3 гпо.png Пож вс3.png Пож вс32.png
n/a К-13 n/a n/a Пож внс 1936.png Пож нз вс4 1936.png Пож1 вс4 1936.png Знак впо 1936 года.png К-13 n/a n/a Пож вс42.png

UtenriksministerietRediger

Distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type ble i 1943 innført for høyere og diplomatiske tjenestemenn i Folkekommissariatet for utenrikssaker (siden 1946 Utenriksministeriet).[37]

Høyere og diplomatiske tjenestemenn
Utenriks-
minister
Ambassadør Ambassadør
1. klasse
Ambassadør
2. klasse
Ministerråd
1. klasse
Ministerråd
2. klasse
Første ambassade-
sekretær

1. klasse
Første ambassade-
sekretær
2. klasse
Andre
ambassade-
sekretær
1. klasse
Andre ambassade-
sekretær
2. klasse
Tredje ambassade-
sekretær
Attaché
1947mid-p01.png 1943mid-p02.png 1943mid-p03.png 1943mid-p04.png 1943mid-p05.png 1943mid-p06.png 1943mid-p07.png 1943mid-p08.png 1943mid-p09.png 1943mid-p10.png 1943mid-p11.png 1943mid-p12.png
Kilde: [38]

JernbanevesenetRediger

Personalet ved statsbanene fikk tjenestedrakter med stillingsbetegnelser i 1934.[39] I 1943 inførtes tjenestegrader og militærlignende distinksjoner til jernbaneuniformen. Disse ble i 1950 også innført for MVD og kullgruveministeriet sine jernbaner, og i 1953 for jernbanene til jerngruveindustrien.[40]

1934–1943Rediger

Distinksjoner i form av kragespeiler med insignia bruktes 1934-1943.

Høyere befal Eldre befal Yngre befal Menige
arbeidere
знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знаки мпс 1934 знак мпс 1934
Kategori 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Arbeider
Kilde:[39]

1943–1954Rediger

I perioden 1943-1954 bruktes distinksjoner av tsarrussisk type på jernbaneuniformen.[40]

Generaldirektør for jernbanene Visegeneraldirektør for jernbanene 1. klasse Visegeneraldirektør for jernbanene 2. klasse Generaldirektør 1. klasse
Maskin
Generaldirektør 2. klasse
Banedrift og bygg
Generaldirektør 3. klasse
Administrasjon
Kilde:[41] погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погон мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943
Oberstdirektør
Maskin
Oberstløytnantdirektør
Administrasjon
Majoringeniør
Vognpark
Kapteiningeniør
Maskin
Løytnantingeniør
Banedrift og bygg
Løytnanttekniker
Vognpark
Kilde:[41] погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943
Tekniker
1. klasse
Administrasjon
Tekniker
2. klasse
Vognpark
Tekniker
3. klasse
Trafikk
Eldre formann
Banedrift og bygg
Formann
Maskin
Arbeidere
Maskin
Kilde:[41] погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943 погоны мпс 1943

Finans- og bankvesenetRediger

I perioden 1948-1954 var tjenestedrakter og distinksjoner av tradisjonell tsarrussisk type brukt av tjenestemenn i finans- og bankvesenet.[42]

Høyere tjenestemenn
Virkelig finansetatsråd Finansetatsråd Finansetatsråd 1. klasse Finansetatsråd 2. klasse Finansetatsråd 3. klasse
1948minfin-pet01.png 1948minfin-pet02.png 1948minfin-pet03.png 1948minfin-pet04.png 1948minfin-pet05.png
Kilde: [43]
Eldre tjenestemenn
Eldre finansråd Eldre finansråd 1. klasse Eldre finansråd 2. klasse Eldre finansråd 3. klasse
1948minfin-pet06.png 1948minfin-pet07.png 1948minfin-pet08.png 1948minfin-pet09.png
Kilde: [43]
Mellomtjenestemenn
Finansråd Finansråd 1. klasse Finansråd 2. klasse Finansråd 3. klasse
1948minfin-pet10.png 1948minfin-pet11.png 1948minfin-pet12.png 1948minfin-pet13.png
Kilde: [43]
Yngre tjenestemenn
Yngre finansråd 1. klasse Yngre finansråd 2. klasse Yngre finansråd 3. klasse
1948minfin-pet14.png 1948minfin-pet15.png 1948minfin-pet16.png Kilde: [43]

Kullindustri og gruvedriftRediger

Kullindustrien og gruvedriften fikk i 1947 tjenestegrader og uniformer med distinksjoner på kravene.[44] Tjenestegradene ble opphevet i 1954.[45]

Høyere tjenestemenn
1947-mup-pet01.png 1947-mup-pet03.png 1947-mup-pet05.png 1947-mup-pet05.png
Generaldirektør for kullindustrien Generaldirektør for gruvedrift, 1. klasse Generaldirektør for gruvedrift, 2. klasse Generaldirektør for gruvedrift, 3. klasse
Eldre tekniske tjenestemenn
1947-mup-pet06.png 1947-mup-pet07.png 1947-mup-pet08.png 1947-mup-pet09.png
Eldre administrative tjenestemenn
n/a 1947-mup-pet07a.png 1947-mup-pet08a.png 1947-mup-pet09a.png
Eldre tjenestemenn i Statens gruveinspeksjon
1947-mup-pet06n.png 1947-mup-pet07n.png 1947-mup-pet08n.png 1947-mup-pet09n.png
Eldre administrative tjenestemenn i Statens gruveinspeksjon
n/a 1947-mup-pet07na.png 1947-mup-pet08na.png 1947-mup-pet09na.png
Gruvedirektør Gruvedirektør
1. klasse
Gruvedirektør
2. klasse
Gruvedirektør
3. klasse
Uniform for gruvemester.
Tekniske mellomtjenestemenn
1947-mup-pet10.png 1947-mup-pet11.png 1947-mup-pet12.png 1947-mup-pet13.png 1947-mup-pet14.png 1947-mup-pet15.png
Mellomtjenestemenn i Statens gruveinspeksjon
1947-mup-pet10n.png 1947-mup-pet11n.png 1947-mup-pet12n.png 1947-mup-pet13n.png 1947-mup-pet14n.png 1947-mup-pet15n.png
Gruveingeniør,
1. klasse
Gruveingeniør
2. klasse
Gruveingeniør
3. klasse
Gruvetekniker
1. klasse
Gruvetekniker
2. klasse
Gruvetekniker
3. klasse
Yngre tjenestemenn
1947-mup-pet16.png 1947-mup-pet17u.png 1947-mup-pet18v.png 1947-mup-pet19e.png
Yngre
gruvetekniker
Eldre
gruvemester
Gruvemester
1. klasse
Gruvemester
2. klasse

OsoaviakhimRediger

Osoaviakhim var en en frivillig forsvarsorganisasjon som eksisterte fra 1927 til 1948.

Stilling Fly- og bakkeaktiviteter
(kragespeil)
Sjøaktiviteter
(underarmene)
Fra 1932 Fra 1936 Fra 1937 Fra 1936
Ansatt Осоавиахим11 0.png Осоавиахим1 0.png Осоавиахим 5.png n/a
Yngre instruktør Осоавиахим11 1.png Осоавиахим1 1.png Осоавиахим 4.png 1943mor.png

Осоавиахим 1 флот.png

Instruktør Осоавиахим11 2.png Осоавиахим1 2.png Осоавиахим 3.png 1943mor.png

Осоавиахим 2 флот.png

Eldre instruktør Осоавиахим11 3.png Осоавиахим1 3.png Осоавиахим 2.png 1943mor.png

Осоавиахим 3 флот.png

Sjefinstruktør Осоавиахим11 4.png Осоавиахим1 4.png Осоавиахим 1.png 1943mor.png

Осоавиахим 4 флот.png

Kilder: [46] [47]

Kapteiner og løytnanter beordret til å jobbe i Osoaviakhim bar to stjerner, majorer, oberstløytnant og oberster tre stjerner.
Lyseblå = fly. Mørkeblå = ridning. Sort = gassbeskyttelse. Høyrød = skyting. Høyrød også = Osoaviakhim sin egen administrasjon.

ReferanserRediger

 1. ^ a b О знаках различия в РККА (1918-1943). Besøkt 18.3.2020.
 2. ^ a b "Внутренние Должностные знаки различия военнослужащих РККА 1922-1924 гг." Сапер. Besøkt 16.7.2020.
 3. ^ "Знаки различия РККА по родам войск 1924-1935гг." Эмблемы родов войск в России. Besøkt 18.3.2020.
 4. ^ Знаки различия военнослужащих РККА по служебным категориям 1924-34 гг. Besøkt 20.3.2020.
 5. ^ a b c d e f "Знаки различия званий военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии." Знаки различия званий Русской Армии. XX век. Besøkt 18.3.2020.
 6. ^ "Рядовые, младший командный и начальствующий состав (солдаты и сержанты." Знаки различия званий военнослужащих Красной (Советской) Армии 1943-54гг. Besøkt 18.3.2020.
 7. ^ "Средний и старший командный и начальствующий состав (младшие и старшие офицеры)." Знаки различия званий военнослужащих Красной (Советской) Армии 1943-54гг. Besøkt 18.3.2020.
 8. ^ "Высший командный и начальствующий состав (генералы)." Знаки различия званий военнослужащих Красной (Советской) Армии 1943-54гг. Besøkt 18.3.2020.
 9. ^ "Знаки различия ВМФ 1918-194 гг." Mil.Press FLOT Besøkt 8.9.2021
 10. ^ a b "Знаки различия Красной Армии." Мурзилка № 8. 1937.
 11. ^ "Знаки различия ВМС РККА-ВМФ СССР 1934-1943 годы. 1 часть." Форма одежды и знаки различия Российского флота. Besøkt 1.2.2022.
 12. ^ a b Знаки различия военнослужащих ВМФ Военно-Морского Флота. Besøkt 18.3.2020.
 13. ^ a b c d e f g h i Табель о рангах Военная служба СССР 1935-45 гг. Besøkt 18.3.2020.
 14. ^ "История МВД России." Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. Besøkt 20.03.2020.
 15. ^ a b Звания и знаки различия органов госбезопасности (1935 – 1943 г.) Besøkt 19.03.2020.
 16. ^ Знаки различия органов госбезопасности 1936-1937 Besøkt 19.03.2020.
 17. ^ a b c Форма и знаки различия в органах госбезопасности 1922-1945 гг. Besøkt 19.03.2020.
 18. ^ a b c d e f g Форма и знаки различия в органах госбезопасности 1922- 1945 гг. Besøkt 19.03.2020.
 19. ^ a b Воинские звания в органах госбезопасности в июле 1945 – августе 1952 г. Besøkt 20.03.2020.
 20. ^ a b ФОРМЫ ОДЕЖДЫ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ СОСТАВОМ МВД СССР 1952 год. Besøkt 20.03.2020.
 21. ^ НАРКОМАТ – МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Besøkt 19.03.2020.
 22. ^ Указ Президиума Верховного Совета СССР «О званиях начальствующего состава органов НКВД и милиции» Besøkt 19.03.2020.
 23. ^ "Приказ МГБ №0294." Besøkt 23.03.2020.
 24. ^ Специальные звания в органах госбезопасности в августе 1952 – сентябре 1955 г. Besøkt 23.03.2020.
 25. ^ Знаки различия ГУЛАГа Besøkt 18.4.2020.
 26. ^ История знаков различия погранвойск. Besøkt 26.4.2020.
 27. ^ "Органы и Внутренние войска НКВД 1935-1937г." Анатомия Армия. Besøkt 26.4.2020.
 28. ^ a b "Внутренние войска НКВД 1937-1942 гг." Анатомия Армия. Besøkt 26.4.2020.
 29. ^ a b Форма РККА, НКВД и погранвойск в период ВОВ. Besøkt 26.4.2020.
 30. ^ "Внутренние войска НКВД (МВД) 1943-1955 гг." Анатомия Армия. Besøkt 26.4.2020.
 31. ^ a b c d e f g h i Л. Токарь. История российского форменного костюма. Советская милиция (1918-1991). Besøkt 3.1. 2022.
 32. ^ «Советская милиция (1918-1991).» МВД России. Besøkt 3.1. 2022.
 33. ^ "Форма одежды и знаки различия милиции ноябрь 1928 - май 1936 года." Ведомства. Besøkt 24.4. 2020.
 34. ^ a b "Форма одежды и знаки различия милиции май 1936 - февраль 1943 года." Ведомства. Besøkt 24.4. 2020.
 35. ^ a b Форма одежды и знаки различия милиции февраль 1943 - январь 1958 года." Ведомства. Besøkt 25.4. 2020.
 36. ^ a b "Форма одежды и знаки различия органов госбезопасности и охраны общественного порядка на железнодорожном и водном транспорте 1947-1953 ." Ведомства. Besøkt 26.4. 2020.
 37. ^ Постановление СНК СССР от 28.05.1943 № 600. Besøkt 5.2. 2021.
 38. ^ МИД советской империи с погонами образца 1943 года. Besøkt 5.2. 2021.
 39. ^ a b "Форменный костюм советских железнодорожников 1932–1934 годов." Мундир No.1/2013 (10). Besøkt 15.5.2020.
 40. ^ a b ТАБЕЛЬ О РАНГАХ СССР. Besøkt 15.5.2020.
 41. ^ a b c Железнодорожная форма России образца 1943 года. Besøkt 15.5.2020.
 42. ^ "ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ ОРГАНОВ СССР в 1948-1954гг." Мундир No. 2./2010.Besøkt 5.2. 2021.
 43. ^ a b c d "ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ ОРГАНОВ." Мундир No. 2./2010.Besøkt 5.2. 2021.
 44. ^ А.М. Волков "Проект замены петлиц погонами на форменной одежде работников угольной промышленности СССР (1947 год)." Мундир No. 12.. Besøkt 19.5.22.
 45. ^ "Указ Президиума ВС СССР от 12.07.1954 об отмене персональных званий и знаков различия для работников гражданских министерств и ведомств." Викитека.. Besøkt 19.5.22.
 46. ^ Униформа работников ОСОАВИАХИМ образца 1936 г. Besøkt 19.12. 2021.
 47. ^ Униформа работников ОСОАВИАХИМ образца 1937 г. Besøkt 19.12. 2021.