Ministerråd er en diplomat som er utnevnt av Kongen i statsråd. Stillingen har rang etter ambassadør på norske utenriksstasjoner.

Det finnes tre typer utenriksstasjoner som representerer Norge i andre land: ambassader og Norges faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner, samt generalkonsulater.

På ambassadene og delegasjonene er diplomatstillingene fra øverst til nederst som følger: ambassadør, ministerråd, ambassaderåd, ambassadesekretær og attaché.

Bare ambassadører og visse ministerrådstillinger utnevnes av Kongen i statsråd.