Åpne hovedmenyen

Generalkonsulat

utenriksstasjon, ofte underlagt en ambassade
Norges generalkonsulat i Houston i USA

Generalkonsulat er en stats representasjon for konsulære saker i et fremmed land, ofte underlagt en ambassade. Generalkonsulatet ligger vanligvis i en større by i vertslandet, eller i en by som er viktig for den ene eller begge statene.

Sjefen for et generalkonsulat har vanligvis tittelen generalkonsul.

Se ogsåRediger