Generalkonsul

diplomatisk rang

En generalkonsul er en stats stedlige representant i en fremmed stat, og leder av et generalkonsulat. De typiske konsulære oppgaver er å assistere og beskytte senderstatens borgere i mottakerstaten, herunder å være et kontaktpunkt for handelssamarbeid, mens de i liten grad representerer senderstatens myndigheter i forhold til mottakerstaten.

Nederlands Generalkonsul Dirk de Graeff van Polsbroek i Japan omkring 1863. Han bærer diplomatuniform

Tittelen generalkonsul rangerer over konsul og visekonsul.

Konsulatvesenet består først og fremst av valgte (honorære) generalkonsuler, konsuler og visekonsuler. Dette er ofte privatpersoner, tradisjonelt gjerne fremtredende borgere i området som for eksempel kjøpmenn og skipsredere, som utfører konsuloppgavene gratis eller mot et beskjedent vederlag.

Eksterne lenker rediger