Gubernija (russisk: губе́рния) var en type stor administrativ inndeling i Det russiske keiserriket, vanligvis oversatt som guvernement eller provins. Et gubernija ble styrt av en guvernør (russisk: губернатор – gubernator), et ord lånt fra enten det latinske gubernator eller det greske kybernates. Uttrykket «gubernija» ble uformelt også brukt om selve guvernørembetet.

Gubernija-strukturen i Russland i 1914
De opprinnelige åtte, opprettet i 1708

Denne typen administrativ inndeling ble opprettet etter et edikt (ukaz) fra Peter den store av 18. desember 1708, som delte inn Russland i åtte gubernijaer. I 1719 ble gubernijaene videre oppdelt i provinser (russisk: провинции – provintsii). Antallet gubernijaer ble senere økt til 23.

Ved reformen i 1775 ble inndelingen i gubernijaer og videre i ujezder (russisk: уезды) basert på befolkningstall, og uttrykket «gubernija» ble formelt erstattet av det russiske synonymet: namestnitsjestvo (russisk: наместничество). Men uttrykket «gubernija» ble imidlertid fortsatt brukt. En namestnitsjestvo ble styrt av namestniker (russisk: наместник) (direkte oversatt: «fullmektig») eller generalguvernører (russisk: генерал-губернатор). Embetet som generalguvernør hadde større administrativ makt og var i en høyere posisjon enn det tidligere guvernør-embetet. Noen ganger styrte en generalguvernør flere gubernijaer.

Etter det russiske senatets ukaz av 31. desember 1796 ble embetet som generalguvernør degradert til det tidligere guvernør-embetet, og Russland ble igjen inndelt i gubernijaer, som ble inndelt i ujezder, som igjen ble inndelt i voloster (russisk: волость).

Etter februarrevolusjonen ble guvernørtittelen endret til gubernijakommissær. Etter oktoberrevolusjonen ble inndelingen beholdt, men styreapparatet ble erstattet av gubernijasovjeter (russisk: губернский совет). Den faktiske inndelingen av Sovjetunionen i territoriale enheter var gjenstand for mange endringer, spesielt i perioden 1918–1929. Men til slutt, i 1929, ble de tidligere typene inndelinger erstattet av begrepene oblast, okrug og rajon.