Komkor (russisk: комкор, korpskommandør) var en offisersgrad i Den røde armé som ble brukt mellom 1935 og 1940. Komandarmen hadde som regel kommandoen over et armékorps. Komandarmen var rett over komdiv og rett under komandarm.


Grad under:
Komdiv

Den røde armé
Militære grader

Grad over:
Komandarm av 2. klasse

Se ogsåRediger