Militære grader i Sverige

militær rangordning

De militære gradene i Sverige er i henhold til militærordningen 2019 følgende.:[1]

Grader, kategorier og tjenestestilling rediger

Som vist i tabellen er visse OR/OF-nivåer likestilte i det svenske forsvar.
OR- nivå Armén Amfibiekåren Flottan Flygvapnet OF- nivå Armén Amfibiekåren

Flygvapnet

Flottan
OR 1 Menig, Menig 1-2 Menig, Menig 1-2
OR 2 Menig 3-4 Menig 3-4
OR 3 Vicekorpral Vicekorpral
OR 4 Korpral Korpral
OR 5 Furir Furir
Överfurir Överfurir
Kadett Kadett
OR 6 Sergeant Sergeant
Översergeant Översergeant OF 1 Fänrik Fänrik
OR 7 Fanjunkare Fanjunkare Löjtnant Löjtnant
OR 8 Förvaltare Förvaltare OF 2 Kapten Kapten
OF 3 Major Örlogskapten
OR 9 Regementsförvaltare Flottiljförvaltare OF 4 Överstelöjtnant Kommendörkapten
OF 5 Överste Kommendör
OF 6 Brigadgeneral Flottiljamiral
OF 7 Generalmajor Konteramiral
OF 8 Generallöjtnant Viceamiral
OF 9 General Amiral
Kilde: [1]

OR 1-3 er soldater og sjømenn; OR 4-5 er gruppebefal; OR 6-9 er spesialistoffiserer; OF 1-9 er offiserer.

Distinksjoner i Svenska armén rediger

Offiserer
NATO-kode OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-1
                   
Grad General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik
Tilsvarende i Norge General Generalløytnant Generalmajor Brigader Oberst Oberstløytnant Major Kaptein Løytnant Fenrik
Kilde: [2]
Kategori Spesialistoffiserer Kadetter Gruppebefal Soldater
NATO-kod OR 9 OR 8 OR 7 OR 6 - OR 5 OR 4 OR 3 OR 2 OR 1
                             
Grad Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Översergeant Sergeant Kadett Överfurir Furir Korpral Vicekorpral Menig 4 Menig 3 Menig 2 Menig 1 Menig
infanteriet
Tilsvarende i Norge Sersjantmajor Kommandersersjant Stabssersjant Oversersjant Kadett Sersjant 1. klasse Sersjant Korporal Visekorporal
1. klasse
Visekorporal Ledende menig Menig
Kilde: [2]

Distinksjoner i Svenska flottan rediger

Kategori Offiserer
                   
Grad Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik
Tilsvarende i Norge Admiral Viseadmiral Kontreadmiral Flotiljeadmiral Kommandør Kommandørkaptein Orlogskaptein Kaptein Løytnant Fenrik
Kilde:[2]
Kategori Spesialistoffiserer Kadetter Gruppebefal Sjømenn
                             
Grad Flottiljförvaltare Förvaltare Fanjunkare Översergeant Sergeant Kadett Överfurir Furir Korpral Vicekorpral Menig 4 Menig 3 Menig 2 Menig 1 Menig
Tilsvarende i Norge Flaggmester Orlogsmester Flotiljemester Skvadronmester Kadett Seniorkvartermester Kvartermester Konstabel Ledende visekonstabel Visekonstabel Ledende menig Menig
Kilde:[2]

Referanser rediger

  1. ^ a b "Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst. 27 november 2019." Försvarets författningssamling. FFS 2019:6, 2 § 8, 14.
  2. ^ a b c d «Nya gradbeteckningar införs». Försvarsmakten. 1. oktober 2019. Besøkt 2. oktober 2019. 
Autoritetsdata