Flottan (norsk: flåten) er ved siden av Amfibiekåren den operative delen av Sveriges marine. Den består av krigsskip og landbaserte støtteelementer, og har hovedbase i Karlskrona. Organisatorisk er flåten delt i tre forband:

Våpen