Flotiljemester er en spesialistgrad i det norske Forsvaret.

Distinksjon for flotiljemester i Sjøforsvaret.

Flotiljemester ble innført i Norge på OR-7 nivå i Sjøforsvaret i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte.[1][2] Graden tilsvarer stabssersjant i Hæren og Luftforsvaret.[3]

Flotiljemester (OR-7) i ulike NATO-land rediger

Flotiljemester brukes i en rekke andre NATO-land.

  • Canada: Petty Officer 1st Class
  • Danmark: Oversergent
  • Frankrike: Ingen tilsvarende grad
  • Nederland: Sergeant majoor
  • Tyskland: Hauptbootsmann
  • Storbritannia: Chief Petty Officer
  • USA: Senior Chief Petty Officer

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
  2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.
  3. ^ «Den nye militærordningen»[død lenke], Forsvarets forum, nr. 10-11, 2015, s. 40.