Skvadronmester

Skvadronmester er en grad i det norske Sjøforsvaret.

Ny distinksjon for skvadronmester i Sjøforsvaret.

Skvadronmester ble innført i Norge på OR-6 nivå i Sjøforsvaret i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte.[1][2] Graden tilsvarer oversersjant i Hæren og vingsersjant i Luftforsvaret.[3]

Skvadronmester (OR-6) i ulike NATO-landRediger

Skvadronmester brukes i en rekke andre NATO-land.

  • Canada: Petty Officer 2nd Class
  • Danmark: Ingen tilsvarende grad
  • Frankrike: Maître
  • Nederland: Sergeant
  • Tyskland: Oberbootsmann / Fähnrich zur See / Bootsman
  • Storbritannia: Petty Officer
  • USA: Senior Petty Officer First Class

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
  2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.
  3. ^ «Den nye militærordningen»[død lenke], Forsvarets forum, nr. 10-11, 2015, s. 40.