Skvadronmester er en grad i det norske Sjøforsvaret.

Distinksjon for skvadronmester i Sjøforsvaret.

Skvadronmester ble innført i Norge på OR6 nivå i Sjøforsvaret i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte.[1][2] Graden tilsvarer oversersjant i Hæren og vingsersjant i Luftforsvaret.[3]

Skvadronmester (OR6) i ulike NATO-land rediger

Skvadronmester brukes i en rekke andre land.

 • Canada: Petty Officer 2nd Class
 • Danmark: Ingen tilsvarende grad
 • Finland: Översergeant
 • Frankrike: Maître
 • Nederland: Sergeant
 • Tyskland: Oberbootsmann / Fähnrich zur See / Bootsman
 • Storbritannia: Petty Officer
 • Sverige: Översergeant / Sergeant
 • USA: Senior Petty Officer First Class

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
 2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.
 3. ^ «Den nye militærordningen»[død lenke], Forsvarets forum, nr. 10-11, 2015, s. 40.